Vojenské tribunály pokračují v tajnosti.

Mnoho kabalistů bylo odesláno na Guantanámo nebo je drženo v tajných zařízeních.

Zemská Aliance je připravena sesadit Kabalu silou, pokud se pokusí zastavit přechod (transformaci).

Všechny zimbabwské dluhopisy se stanou součástí legální nabídky a stejně tak jejich nová měna podložená zlatem se chystá k životu.

Zdroje tvrdí, že každý (zapojený do procesu RV) dostal plán začátku RV. Očekávejte, že RV začne brzy.

přeložila tereza | zdroj: 9

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.