Sierra NZ 21.Q1.2Q21

Prezident Trump má totální vojenskou podporu

https://operationdisclosure.blogspot.com/2021/01/president-trump-has-total-military.html

Zpráva v titulku příspěvku je nejdůležitější zpráva v tomto příspěvku.

Je známo, že kdo ovládá armádu, ovládá zemi. Biden NEKONTROLUJE armádu ani národní gardu. Jednotky Národní gardy se k němu otočily zády, když jeho kolona vyjížděla z falešné inaugurace.

Kdo MÁ plnou podporu armády? Prezident trump. Armáda ví, že on je JEDINÝM řešením, jak porazit Deep State. Nezapomeňte, že to byli vojenští generálové, kteří se obrátili na trumpa a naléhali na něj, aby se ucházel o presidentství. Díky Bohu, že řekl ‚Ano.‘ Požehnej mu navěky.

Proč by armáda bezvýhradně podporovala prezidenta trumpa? Protože vědí, že je v sázce bezpečnost jejich VLASTNÍCH rodin – a bezpečnost celého lidstva na planetě Zemi. A mají pravdu.

Tato zpráva je vynikajícím shrnutím současné situace s důležitými podkladovými informacemi. Poznámka: O papežských státech v USA jsem neslyšela.

[wp_ad_camp_2]

 

The Marshall report

TRUMP ODE TO THE CORPORATION!

(včera jste o tomhle článku psali, Sierra ho našla v Aj, překlad níže)

Zpráva obsahuje široce šířený obrázek Bidenova Čínského handlera, který stojí těsně za ním. Ten jeden obrázek by měl spustit poplašné zvony pro každého svobodomyslného Američana.

Zpráva pojednává o významu nařízení prezidenta trumpa z roku 2018 o volebním vměšování /podvodech pro subjekty jak ZAHRANIČNÍ, tak domácí. Nastiňuje, jak bude majetek tohoto zahraničního subjektu zajištěn.

Podle zprávy, Prezident trump se natrvalo odstěhoval z Bílého domu, protože nemůže být prezidentem svrchovaného státu na ZAHRANIČNÍ půdě. Hlasovali jsme pro něj My Lidé, ne Korporace.

Přítel má zajímavou teorii: Aliance oddělila DC (68 čtverečních mil) jako samostatnou cizí zemi a republiková armáda ji okupuje. Biden složil přísahu jako prezident velmi malé zbankrotované zemi / obchodní společnosti.

Je to vynikající teorie. Vysvětluje, proč jednotky Národní gardy, které jsou v současné době ve Washingtonu, reprezentují všech padesát států. A vysvětluje to, proč hlídají „vězně“ v budově Kapitolu.

Co se týče načasování budoucích událostí? Je to jen dohad. Připomenu vám jednu oblíbenou Q frázi: 23 = BOLEST. Mohlo by to být 23. ledna? To by bylo tři dny po falešné inauguraci – o níž se dnes mnozí Anonové domnívají, že byla předtočena.

„Vstane prezident trump z mrtvých“ o tři dny později, jako v příběhu Krista?

Q vždycky říkal: „Bude to BIBLICKÉ.“

Dalším datem, o kterém Anons diskutuje, je 4. březen pro nové volby na základě požadavků NESARA/GESARA. Věřím, že v zákulisí, NESARA/GESARA a RV/GCR jsou připraveni vyrazit na povel. Všechno je to o načasování.

Jak Judy říká už léta, „Trpělivost je ctnost.“ Je to něco, s čím jsem vždy bojovala, takže mám spoustu praxe! Mám neotřesitelnou víru v Boží plán Aliance. Je to opravdu všechno o načasování.

Držte linii, Světoví patrioti.

Where We Go One We Go All.

***** ****

[wp_ad_camp_2]

 

The Marshall report

TRUMP ODE TO THE CORPORATION!

trumpova óda na korporaci!

D.C. je oplocený a prezident se nikdy nevrátí do Bílého domu. Ale ne z důvodů, které si možná myslíte.

Nebojte se, bude vybudován nový Kapitol a skončí daně z příjmu placené výběrčím daní v Korporaci, která je nyní v rukou nové administrativy. Dali si tu práci, aby ukradli korporaci, jejíž majetek je právě zabavován. Většina z nich to nečekala, protože ani nevěděli, že jejich národ je Korporace. Ale je tomu tak, ale nyní už jí státy nepodléhají. Prosím, přečtěte si dál, abyste pochopili podstatu bitvy, ve které se nacházíme.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-74.png

Seznamte se se zloději za denního světla. Tak hrdě si nárokují, co není jejich, aby si vzali…nebo ano?

V roce 1871 byl vládou proveden pobužující čin. Převrat byl proveden s cílem přepsat ústavu a umístit MY LIDÉ ve všech hlavních městech, pod novou korporátní smlouvu převádějící Spojené státy americké do nové korporace Spojených Států Amerických, která převedla moc My Lidé a ústavu na novou korporaci. Když to udělali, umístilo to občany do Spojených států jako majetek Korporace, která byla soustředěna ve Washingtonu D.C. Tato akce učinila z Washingtonu D.C. ZAHRANIČNÍ ENTITU na americké půdě suverénních států. Byla založena půjčkou z Vatikánu, když byl D.C. převeden do městského státu, a tato korporátní entita pak vládla nad lidmi. V tomto procesu jim byla odebrána občanská práva. Nikdo si to neuvědomil.

Když udělali makléřskou dohodu, aby získali půjčku od Vatikánu, udělali to přes londýnskou centrální banku. Tehdy převedli veškerý majetek v D.C. Columbia do korporátní jednotky D.C. zahraniční korporace. (Viz DĚJOVÉ POZADÍ níže v tomto článku).

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-76.png

Založení této korporace v D.C. je velmi důležité pochopit, neboť když prezident trump v roce 2018 podepsal exekutivní příkaz o vměšování do voleb/podvodech pro zahraniční i domácí subjekty, nastínil, jak budou zabavena aktiva. Prezident a lidé věděli a měli důkaz, že převrat vyšel z Korporace Spojených států amerických spolu s dalšími cizími státy a korporace v D.C. jej ignorovala.. Pokračovali ve svých ilegálních krádežích a armáda nyní zabavuje majetek této cizí země známé jako KORPORACE SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH. Zdá se, že exekutivní příkaz prezidenta trumpa byl ve skutečnosti po celou dobu namířen proti firemní bažině/kabale ve Washingtonu D.C. D.C. je nyní zazděné a plné vojenské stráže.

President donald j. trump se natrvalo odstěhoval, protože nemůže být prezidentem Svrchovaného národa v cizí zemi, což Bílý dům a Kapitol jsou. Prezidenta trumpa zvolili My Lidé. Ne Korporace.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-78.png

Po opouštění Bílého domu donaldem j. trumpem, bude D.C. uzavřeno, protože nebude možné, aby cizí vládce vládl nad suverénní zemí, proto musí být cizí vládce uzavřen. V tomto případě by to byla tato nová administrativa.

Teď vidíte, co je míněno Lin Woodovými výkřiky, že jsme ve druhé revoluci.

Doslova sledujeme znovuzískání Spojených států amerických. Co to znamená pro „My lidé“? Je to mnoho věcí. Jedna z nich, berňák (IRS) nikdy více. Sledujte a uvidíte, jak to dopadne. Je to geniální tah. Bůh je ve vedení tohoto národa a nyní vede své vyvolené, aby obnovili tento velký národ povolaný jeho jménem.

Dějové pozadí

Londýnská City (City of London – to je kilometr čtvereční v rámci Velkého Londýna) není technicky součástí Velkého Londýna nebo Anglie, stejně jako Vatikán není součástí Říma nebo Itálie. Podobně Washington DC není součástí Spojených států, které ovládá. Tyto tři entity mají jediný cíl a tím je odstranit starý světový řád suverénních národů a zavést nový globální světový řád pod jednou vládou, pod železnou pěstí kabaly. (pozn. tři obelisky)

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-83.png

Tyto suverénní, korporátní entity mají své vlastní zákony a vlastní identitu.Mají také své vlastní vlajky. Níže je vidět vlajka Washingtonu DC. Všimněte si tří hvězd, představujících trojici těchto tří městských států, známých také jako Říše města. (Číslo 3 má také vysoký esoterický význam.)

Vláda Spojených států, Kanady a Británie jsou dceřinými společnostmi koruny, stejně jako Federální rezervní systém v USA.. Vládnoucí anglický monarcha je také podřízený koruně. Globální finanční a právní systém je řízen z londýnské City Korunou.

Kilometr čtvereční tvořící centrum Velkého Londýna je globálním sídlem moci, alespoň na viditelné úrovni.

[wp_ad_camp_2]

 

Washington DC byl založen jako městský stát v roce 1871 přijetím zákona z roku 1871, který oficiálně založil Spojené státy jako korporaci pod vládou Washingtonu, která je sama podřízena londýnské City.

Korporace řídí prezidenti, a proto nazýváme osobu, která je vnímána jako osoba zastávající nejvyšší mocenské křeslo v zemi, „prezidentem“.

Faktem je, že prezident není ničím jiným než loutkou centrálních bankéřů a nadnárodních korporací (které jsou samy ovládány Vysoce církevním svobodným zednářstvím), které skutečně ovládají tuto zemi a nakonec rozhodují.

Washington DC funguje v systému římského práva a mimo omezení stanovená ústavou Spojených států. Nesvatá trojice globalistické kontroly: Vatikán, The City of London & Washington D.C. – (awakeandaware.ca)

Vlajka Washington D.C.

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-79.png

Vatikánská vlajka

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-80.png

Papežské státy jsou území na východním pobřeží bývalých Spojených států pod svrchovanou přímou vládou papeže, od pádu Spojených států kolem přelomu dvacátého století do současnosti. Papežské státy jsou jednou z regionálních mocností Chesapeake Bay, kontrolují město Washington, stejně jako velkou část okolí. Papež také drží několik měst, baronátů a dalších držav mimo Washington, čímž vytváří složitou síť držav, které vzdávají hold přímo papeži.

Papežské státy se zrodily z bývalých Spojených států, na které moderní svět pohlížel jako na starobylou říši a na rodící se kontinentální vládu. Po násilném převratu ve Washingtonu založil papežské státy Chester Hale Fitzgerald, postavené na víře nového náboženství, které se později stalo unionismem. Papež však tvrdí, že jeho moc pochází z amerického impéria, které údajně poskytlo prvnímu papeži úplnou moc nad impériem prostřednictvím Lincolnova daru, padělaného amerického imperiálního dekretu. Dokument byl od té doby používán na podporu nároků papežství na politickou autoritu. Poznejte svou historii…více se dočtete zde:

https://althistory.fandom.com/wiki/Papal_States_(Days_After_Chaos)

Vlajka City of London

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-82.png

Jak jsou tedy tato tři města nakonec propojena? Nejprve se musíme vrátit k templářským rytířům a jejich počáteční 200leté vládě moci. Vidíte to na vlajce londýnské City. Přečtěte si o vlajkách všech zahraničních subjektů zde:

The Unholy Trinity of Globalist Control: The Vatican, The City of London & Washington D.C.

Závěrem: Korporace zvaná Washington D.C. je nyní zahraniční entitou na americké půdě suverénních států. Byla založena půjčkou od Vatikánu, když byl D.C. převeden do městského státu a této korporace. Nyní je v obležení za zasahování do voleb My Lidé Spojených Států spolu s Vatikánem a dalšími cizími národy, které se vměšovaly, jako je Německo, Itálie Čína, atd. Nyní jsou nepřítelem státu a jejich majetek bude zabaven. Náš armáda už toho obra sundával, jak jsme toho byli svědky, zatímco se všechny oči upíraly na podvody s voliči.

Je to ve slově shake down (důkladná reorganizace)

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-87.png

A podívejte se na Gagu uvnitř Apotheosis Capitol Dome (vyrůstající do řad Boha). Opravdu věříte, že by otcové zakladatelé povolili namalovat řecké a římské bohy na kopuli rotundy? Věříte, že by měli na kopuli Artemidinu bohyni svobody? Myslíte, že by George Washington chtěl jeho sochu, vydávající se za Bafometa v kupoli Kapitolu, která by ho pozvedla do řad boha? VŠICHNI ODPOVĚDI JSOU NE!

Celé sídlo korporace bylo rozloženo tajnými společnostmi ve tvaru pentagramu, který ctí boha, kterého následují, boha Baalových obětí dětí. Smutné, ale tak pravdivé. Vše, co je skryto, bude odhaleno.

Povinnost zabezpečit nejprve Ameriku nikdy nekončí Pompeo

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-88.png

Takže buďte trpěliví a pamatujte, co řekl Trump, NEJLEPŠÍ TEPRVE PŘIJDE!

A pro ty, kteří si myslí, že je to hromada sr*ček, cituji slavnou větu z epického filmu, Jih proti Severu…. „Upřímně řečeno, má drahá, je mi to fuk!”

https://themarshallreport.files.wordpress.com/2021/01/image-89.png

Proč ne, ti co rádi říkají NE vygooglete si antifa.com. ….a podívejte se na nové webové stránky korporace! Dovede tě to k tomu.

Šťastnou cestu všem, až se bouře prožene, a ať je každý v bezpečí v mocných rukou Otce Boha, když vykonává své dílo, úžasné dílo!

Dianne Marshall

(hmm, vypadá to, že tohle je originál)

Přeložil jura

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.