…..pro velkou důležitost a vyčerpávající vysvětlení jsem zařadil článek na úvodní. Rozešlete všem, kteří mají „chuť“ se nechat očkovat. Melda, moc děkujeme za tvoji práci. Jsi skvělá….

***** **** ***** ****

Odborník na mikroskopii: Lahvičky s „vakcínou“ obsahují oxid grafenu, parazity, nerezovou ocel (doplněno)

Dr. Robert Young, odborník na mikroskopii, který má dva doktoráty, říká, že prozkoumal obsah čtyř veřejně dostupných „vakcín“ na CoV-19 a určil, že lahvičky obsahují oxid grafenu (všechny čtyři), smrtící parazity a nerezovou ocel mimo jiné kovy a další obsah.

Rozhovor Stewa Peterse s doktorkou Jane Ruby ohledně nových šokujících nálezů můžete shlédnout zde:

https://www.redvoicemedia.com/2021/08/microscopy-expert-vials-contain-graphene-oxide-parasites-stainless-steel/

Celý odborný článek doktora Roberta Younga s názvem „Skenování a přenosová elektronová mikroskopie odhalují oxid grafenu ve vakcínách CoV-19“ včetně fotografií a videí najdete zde:

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

Cituji z anotace:

Tyto čtyři farmaceutické společnosti neposkytly na krabicích s vakcínami, příbalových informačních letácích ani štítkách úplné informace dle FDA k mnohým hlavním a/nebo méně významným složkám obsaženým v těchto takzvaných vakcínách. Účelem tohoto výzkumného článku je identifikovat tyto specifické hlavní a méně významné složky obsažené ve vakcíně Pfizer, vakcíně Moderna, vakcíně Astrazeneca a vakcíně Janssen pomocí různých vědeckých anatomických, fyziologických a funkčních testů pro každou vakcínu SARS-COV-2-19.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Byly analyzovány čtyři „vakcíny“, kterými jsou Pfizer-BioNtech, vakcína Moderna-Lonza mRNA-1273, Vaxzevria od Astrazenecy, Janssen od Johnson & Johnson, s použitím různých přístrojů a protokolů přípravy podle nových technologických přístupů k nanočásticím. Tyto různé přístroje zahrnují optickou mikroskopii, mikroskopii jasného pole, kontrastní mikroskopii pHase, mikroskopii tmavého pole, UV absorpční a fluorescenční spektroskopii, skenovací elektronovou mikroskopii, přenosovou elektronovou mikroskopii, energetickou disperzní spektroskopii, rentgenový difrakční filtr, přístroje nukleární magnetické rezonance byly použity k ověření morfologií a obsahu „vakcín“.

Vybírám některé zajímavosti:

Na obrázku 1 můžete vidět, jak vypadá klastrová bomba s redukovaným oxidem grafenu (rGO) v živé neznečištěné lidské krvi po očkování CoV-19 způsobující patologickou koagulaci krve! Krevní buňky se srážející uvnitř a kolem krystalu rGO ve stavu známém jako Rouleau – francouzské slovo, které znamená „řetěz“.

Na obr. 1a je mikrograf (fotografie z mikroskopu) normálních zdravých červených krvinek, které jsou rovnoměrně barevné, tvarované a velké. V průměru měří 7 mikronů.

Obrázek 1b je mikrograf pořízený v rámci fázové kontrastní mikroskopie a ukazuje, že 24 hodin po mRNA vakcíně obsahuje živá krev krystalizované červené krvinky. Ukazuje biologickou transformaci červených a bílých krvinek, velké symplasty krystalů oxidu grafenu uprostřed a krystaly kyseliny orotové v pravém horním rohu mikrografu.

Jaké jsou nezveřejněné složky obsažené v tzv. vakcínách proti CoV – 19 od Pfizeru, Moderny, Astrazenecy a Janssenu?

Na obr. 2 a 3 je redukovaný oxid grafenu pod různými typy mikroskopů a zvětšením. Na levých mikrografech jsou mikrofágy získané z Pfizer vakcíny, napravo jsou kvůli ověření mikrografy s rGO ze známých zdrojů, které se shodují. Entity, které můžou být pásky grafenu, byly odhaleny ve všech čtyřech „vakcínách“. (obr. 3)

Dr. Jane Ruby popisuje obr. 4 z článku dr. Younga (v čase 3:47) jako lipidové nanočástice Pfizeru, které mají nést mRNA: Obrázek 4 ukazuje lipozomální kapsid (plášť) obsahující rGO, který Pfizer používá ve svém produktu k dopravení oxidu grafenu ke konkrétním orgánům, žlázám a tkáním, jmenovitě vaječníkům a varlatům, kostní dřeni, srdci a mozku tím, že připojí lipozomální kapsidy ke specifickým molekulám mRNA.

Pro definitivní identifikaci grafenu je nutné doplnit pozorování o charakteristickou hexagonální strukturou, která je na vidět na obr. 4b pod rentgenem. Standardní vzorek odpovídající grafitu nebo grafenu má šestiúhelníkovou symetrii a obecně má několik soustředných šestiúhelníků.

Obrázek 5 ukazuje shluk grafenových nanočástic ve vakcíně Pfizer. Zdá se, že jsou agregované.

Obrázek 6 ukazuje pozorování z přenosové elektronové mikroskopie, kde jsou přítomny částice redukovaného oxidů grafenu ve vakcíně Pfizer“. Rentgenová difraktometrie odhaluje jejich povahu krystalických nanočástic rGO na bázi uhlíku. Tyto důkazy byly původně nalezeny Muestrou RD1 a zveřejněny ve zprávě La Quinta Columna 28. června 2021

Video a následující fotografie: Neutrofily tvoří více než 60% všech bílých krvinek, které vychytávají a odstraňují z krve organické i neorganické patogeny. (video) Snaží se o to i v případu oxidu grafenu. Barevná fotografie ukazuje oxid grafenu a otravu a zničení neutrofilů (NET).

Obr. 11 ukazuje ostrou nanočástici z Pfizeru dlouhou 20um, obr. 12 ukazuje její složení – uhlík, oxid, chrom, síra, hliník, chlor a dusík. (čas cca 5:50)

Obr. 13 ( čas 6:07) – cituji z článku:

„Jsou ve „vakcínách“ Pfizer paraziti?

50 mikronů dlouhé protáhlé tělo, jak je vidět na obrázku 13, je záhadná ostrá bytost ve vakcíně Pfizer. Vypadá a je anatomicky identifikována jako parazit Trypanosoma cruzi, jehož několik variant je smrtících a je jednou z mnoha příčin syndromu získaného selhání imunity neboli AIDS.“ Na barevné fotografii je pro srovnání Trypanosoma cruzi v živé krvi.

Obrázek 17 – ukazuje organický agregát (uhlík-kyslík-dusík) s vloženými nanočásticemi bismutu, titanu, vanadu, železa, mědi, křemíku a hliníku zasazený do „vakcíny“ Pfizeru!

Nezveřejněné složky „vakcíny“ Janssen:

Obr. 22 – “Agregát nerezové oceli z uhlíku, kyslíku, železa a niklu držený pohromadě oxidem grafenu” z lahvičky J&J.“ Tento agregát je vysoce magnetický a může vyvolat patologickou koagulaci krve a tvorbu „korona efektu“ neboli „efektu Spike Proteinu“ z degenerace buněčné membrány v důsledku interakcí s jinými dipóly. Tyto biologické reakce nebo buněčné transformace můžete vidět v živé krvi pod kontrastní mikroskopií pHase a mikroskopií tmavého pole na obr. 24, 25 a 26.”

Korona efekt a spike proteinový efekt

Endogenně vytvořený „korona efekt“ (obr. 24) a „Spike Protein/hrotová bílkovina“ (obr. 25) JSOU způsobeny chemickou a radiační otravou z redukovaného oxidu grafenu a mikrovlnného záření!

Výše uvedené obrázky 24 a 25 ukazují „CORONA EFFECT“ na červených krvinkách, s obr. 26, který ukazuje „SPIKED PROTEIN EFFECT“ (hroty tvořící se na bílkovině) způsobené jak dekompenzovanou acidózou intersticiálních a poté cévních tekutin z kyselého životního stylu/překyselení organismu, tak konkrétně vystavením toxickým pulzním elektromagnetickým polím při frekvenci 2,4 GHz nebo vyšší, chemické otravě z požitého jídla a vody, toxického kyselého znečištění ovzduší, chemtrails a navrch všeho chemická nálož nanočástic z CoV-19 očkování! (..)

Dále byly ve “vakcínách” nalezeny (cituji z výtahu z článku, který mám k dispozici):

 • částice skládají se z bismutu, uhlíku, kyslíku, hliníku, sodíku, mědi a dusíku. (Pfizer)
 • umělý agregát železa, chromu a niklu, známý také jako nerezová ocel, z mikročástic a nanočástic vložených a identifikovaných ve „vakcíně“ Astrazeneca (obr. 19 a 20)
 • molekuly histidinu, sacharózy, polyethylenglykolu (PEG) a ethylen alkoholu v Astrazenece, rovněž obsažené ve „vakcínách“ Pfizer a Moderna. PEG a ethylen alkohol podané injekčně jsou známé jako karcinogenní a genotoxické. PEG byl jediným adjuvans deklarovaným v datovém letáku se seznamem složek „vakcíny“ Astrazeneca, ale je obsažený také ve „vakcínách“ Pfizer a Moderna.
 • Tzv. „vakcína“ Moderna je substrát s redukovaným oxidem grafenu na bázi uhlíku, kde jsou vloženy některé nanočástice. Nanočástice se skládají z uhlíku, dusíku, kyslíku, hliníku, mědi, železa a chloru
 • Mnoho cizích těles bylo identifikováno sférickou morfologií s některými dutinami ve tvaru bubliny. Obrázek 29 ukazuje, že se skládají z uhlíku, dusíku, kyslíku, křemíku, olova, kadmia a selenu. V tomto vysoce toxickém složení nanočástic jsou kvantové tečky selenidu kadmia, které jsou cytotoxické a genotoxické.
 • Obrázky 32 a 33 ukazují subjekty z redukovaného oxidu grafenu na bázi uhlíku ve „vakcíně“ Moderna smíchané s agregáty naplněnými nanočásticemi křemičitanu hlinitého

 

 • NEJSOU to vakcíny, ale nanotechnologická farmaceutika fungující jako genová terapie
 • Zahrnují nové nanotechnologické mechanismy, které lidé nikdy nevyvinuly ani nezažili, a to nikdy v historii světa.
 • Lidstvo je drženo v temnotě, pokud jde o technologické procesy nanočástic, které se týkají negativních účinků na buňky těla, ale hlavně na možný magnetotoxický, cytotoxický a genotoxický a nano-biointeraktivní dopad na krevní a tělesné buňky.
 • složky těchto takzvaných vakcín jsou vysoce magnetotoxické, cytotoxické a genotoxické pro membrány rostlin, hmyzu, ptáků, zvířat a lidských buněk a jejich genetiku, což již vedlo k vážným poškozením (odhadem více než 500 milionů) a/nebo případné smrti (odhadované na více než 35 milionů).
 • miliony „dvakrát vakcinovaných“ lidí onemocněly, teoreticky se vystavují neexistujícímu viru zvanému CoV – 19 a umírají… NE z nějaké fantomové virové infekce, ale ze STRACHU nebo falešných důkazů, které se zdají být skutečné, a z toxického kyselého obsahu redukovaného oxidu grafenu dodávaného prostřednictvím geneticky modifikované mRNA ke specifickým cílům lidského těla, což vede k patologickému srážení krve, nedostatku kyslíku, hyperkapnii, hypoxii a poté smrti udušením.

*****

Zde je více než dvouhodinový rozhovor s dr. Youngem: https://www.bitchute.com/video/Z2sAH0Woz38r/

***** **** ***** ****

Aby toho nebylo málo, Christopher Montenegro z Chile ohlásil 24.8., že našel v lahvičce Astra Zenecy diodu!

„Tato velmi jemná injekční nanotechnologie vytváří elektrická pole, když se lahvičkou vakcíny pohne nebo při kontaktu s biologickou tkání.“

„Stojíme před injekčními nanotechnologiemi, jejichž cílem je neuromodulace.“

Video s přepisem je zde: https://www.orwell.city/2021/08/diode.html

„Jedna z věcí, která mě hodně zaráží, je to, že antény – abych tak řekl – to znamená, že předchozí technologie 2G, 3G, 4G snižují své pracovní frekvenční pole. Takže, co se stane? Víte, že při snižování pracovního frekvenčního rozsahu je váš rozsah menší. 4G antény mohou být jen 20 kilometrů daleko. 5G nemůže být dál než jeden kilometr. A zajímalo by mě, jaký je důvod, proč se chtějí čím dál víc přiblížit frekvencím, na kterých fungují lidské bytosti. Protože také fungujeme na frekvencích.

5G nefunguje na stejné frekvenci jako lidé. 5G ještě není schopno „konverzovat“ s lidskými bytostmi, pokud nemají něco uvnitř, že? Pokud uvnitř něco není. Ale uvnitř něco je. Bohužel, uvnitř něco je.

V tuto chvíli vám to nemohu ukázat, protože je to soukromé. Zveřejníme to, až to bude hotové, ano? Ale už jsem viděl – a mohu přísahat na svou dceru tady a teď – strukturu anoda-katoda-anoda, což je dioda, uvnitř lahvičky AstraZeneca. Zasr*** dioda! Elektronická součástka. Co dělá elektronická součástka uvnitř lahvičky? Rád bych, aby mi to bylo vysvětleno… „

***** **** ***** ****

Zajímavá teorie italské lékařky Ilany Nurpi o tom, jak vznikají příznaky známé jako Covid-19:

„Pochybnosti o covidu“

Shrnutí:

 • Všechny příznaky, které lze u pacientů s covidem vidět, lze vysvětlit jako neurologické poškození autonomního nervového systému.
 • Studie ukázaly, že léky, které inhibují sympatický nervový systém, jsou u pacientů s Covidem spojeny s vyšší úmrtností.
 • Tyto léky, všechny běžně předepisované starším lidem, zahrnují antipsychotika a anticholinergní léky, benzodiazepiny, opiáty, barbituráty, inhibitory protonové pumpy, inhibitory ACE a další léky ke snížení krevního tlaku.
 • Acetylcholin (ACh) je klíčový neurotransmiter; po vypuštění do synaptického prostoru musí být odstraněn acetylcholinesterázou. Pokud acetylcholinesteráza chybí, ACh zůstane v synaptickém prostoru a přenos nebude pokračovat.
 • Mikrovlny a 5G ovlivňují strukturu acetylcholinesterázy. Když ACh není odstraněna pro opětovné vychytávání neurony, tvoří tělo více receptorů pro neurotransmitery, takže sympatický nervový systém může fungovat. Obvykle nám to může pomoci přizpůsobit se novým elektromagnetickým vlivům, ale pokud člověk bere výše uvedené inhibiční léky, tyto léky se stanou toxickými, protože nové receptory výrazně zvýší jejich účinky.
 • Pacienti s covid-19 potřebují reaktivaci sympatického nervového systému, což může vysvětlit, proč se vitamín C a vitamín D, ale také zinek, selen a hydroxychlorochin zdají být prospěšné. Zdá se, že Ivermectin napodobuje působení acetylcholinesterázy, čímž zmírňuje škodlivé hromadění ACh.
 • Souvislost této nemoci s 5G v domovech důchodců a nemocnicích musí být vyšetřena. U mnoha pacientů se krátce po instalaci nových 5G modemů v zařízení objevily příznaky Covid-19. V Itálii byla instalace těchto 5G modemů zahájena v říjnu 2019.
 • Mladší pacienti s covidem se často zdají být buď uživateli konopí nebo opiátů, nebo trpí chronickou nedostatečností nadledvin, často kvůli intenzivní sportovní aktivitě, špatné stravě, vysokému stresu a/nebo nedostatku spánku.

Článek pokračuje zde:

https://www.westonaprice.org/health-topics/questioning-covid/

*****

AKTUALIZACE 1.9.2021, 10:54 hod.

Doplňuji „další kousek do skládačky“ od doktorky Sherri Tenpenny:

Odkaz na studii: Účinek ivermektinu na Trypanosoma brucei brucei (pozn. parazit způsobující spavou nemoc) u experimentálně infikovaných myší
https://t.me/DrTenpenny/11962

***** ****
Několik další příspěvků dr. Tenpenny:

„Austrálie: Reportér Channel 7 Denham Hitchcock je v nemocnici s perikarditidou, vedlejším účinkem vakcíny Pfizer, která způsobuje zánět srdce a běžně způsobuje infarkty.

Novinář Channel 7 napsal na svůj Instagram, že původně nechtěl sdílet své zkušenosti, ale jeho stav je tak vážný, že měl pocit, že by lidé měli znát pravdu.

Navzdory odkazovanému článku Newscorpu, který uvádí, že Hitchcockův stav je „vzácný“, novinář řekl, že není ojedinělý případ a ve stejné nemocnici je mnoho dalších lidí, kteří trpí podobnými příznaky různých vakcín.“
https://t.me/DrTenpenny/11998

***** ****
„Počkejte, až uvidíte vnitřek jejích úst“ (video – dívka po aplikaci Pfizeru)
https://t.me/DrTenpenny/12013

***** ****
„Po celých Spojených státech se nemocnice přeměnily na továrny na vraždy, kde jsou lidé falešně „diagnostikováni“ na covid prostřednictvím podvodného PCR testu, pak dáni na špatně kalibrované ventilátory vyrobené v Číně, které jim odstřelí plíce a zabijí je.

Bezpečné a účinné lékařské zásahy, které skutečně zachraňují životy obětí covidu – jako je ivermektin – jsou přísně zakázány téměř v každé nemocnici v zemi, zjevně jako součást zákeřného lékařského plánu na vyhlazení co největšího počtu pacientů, aby se vyhnaly nahoru „pandemické“ počty úmrtí.
https://t.me/DrTenpenny/12026
(video)

***** ****
Článek: „Švýcarsko varuje před teroristickými útoky na covidová očkovací místa“

Dr. Tenpenny: Švýcarské dodávky vakcín jsou koordinovány a prováděny švýcarskou armádou. Dávky jsou skladovány na „tajných místech“ Jsou jen paranoidní?
https://t.me/DrTenpenny/11977

Přeložila melda

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.