A dnes zůstává naše pozice nezměněna: trestné činy nacistických spolupachatelů nelze ospravedlnit, nemají promlčecí lhůtu. Proto je záhadné, že v řadě zemí jsou ti, kteří se ušpinili spoluprácí s nacisty, najednou přirovnáváni k veteránům z druhé světové války. Považuji za nepřijatelné srovnávat osvoboditele a okupanty. A oslavu nacistických spolupachatelů můžu považovat pouze za zradu paměti našich otců a dědů. Zradu těch ideálů, které spojily národy v boji proti nacismu.

Vůdci SSSR, USA a Velké Británie tehdy bez nadsázky čelili historickému úkolu. Stalin, Roosevelt, Churchill reprezentovali země s různými ideologiemi, státními ambicemi, zájmy, kulturami, ale projevili obrovskou politickou vůli, povznesli se nad rozpory a předpojatost a upřednostnili skutečné zájmy světa. Ve výsledku se dokázali dohodnout a dosáhnout řešení, na základě kterého vyhrálo celé lidstvo.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Vítězné velmoci nám zanechaly systém, který se stal podstatou intelektuálního a politického objevování několika staletí. Série konferencí – Teheránská, Jaltská, v San Franciscu, Postupimská – položila základ skutečnosti, že svět žije bez globální války 75 let, a to i přes nejostřejší rozpory.

Historický revizionismus, jehož projevy pozorujeme nyní na Západě, a to zejména s ohledem na téma druhé světové války a její výsledky, je nebezpečný tím, že hrubě, cynicky překrucuje chápání zásad mírového rozvoje, stanovených na konferencích v Jaltě a San Franciscu v roce 1945. Hlavní historický úspěch Jalty a dalších tehdejších rozhodnutí spočívá v dohodě o vytvoření mechanismu, který by umožnil vůdčím mocnostem zůstat v rámci diplomacie a zároveň vyřešit vznikající rozdíly mezi nimi.

Dvacáté století přineslo totální a všestranné světové konflikty, a v roce 1945 vstoupily do arény jaderné zbraně, schopné fyzicky zničit Zemi. Jinými slovy, urovnávání sporů násilím se stalo neúměrně nebezpečným. A vítězové druhé světové války tomu rozuměli. Pochopili a uvědomili si svou vlastní odpovědnost za lidstvo.

Smutnou zkušenost zohlednila Společnost národů v roce 1945. Struktura Rady bezpečnosti OSN byla navržena tak, aby mírové záruky byly co nejkonkrétnější a nejúčinnější. Tak se objevila instituce stálých členů Rady bezpečnosti a právo veta – jako jejich výsada a odpovědnost.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Co to je právo veta v Radě bezpečnosti OSN? Jednoduše řečeno, je to jediná rozumná alternativa k přímému konfliktu největších zemí. Je to prohlášení jedné z pěti velmocí, že to nebo jiné řešení je pro ni nepřijatelné, je v rozporu s jejími zájmy a představami o správném přístupu. Ostatní země, i když s tím nesouhlasí, přijímají takovou pozici jako samozřejmost a odmítají pokusy uskutečnit své jednostranné ambice. Ať tak či tak, je potřeba hledat kompromisy.

Nová globální konfrontace začala téměř okamžitě po skončení druhé světové války a byla občas velmi zuřivá. A skutečnost, že se studená válka nerozvinula ve třetí světovou válku, přesvědčivě potvrdila účinnost dohod uzavřených Velkou trojkou. Pravidla chování, dohodnutá při zřízení OSN, umožnila dále minimalizovat rizika a udržet konfrontace pod kontrolou.

Samozřejmě vidíme, že systém OSN nyní pracuje s napětím a ne tak efektivně, jak by mohl. Svou hlavní funkci však OSN, tak jako dříve, nadále plní. Zásady činnosti Rady bezpečnosti OSN jsou jedinečným mechanismem pro předcházení velké válce nebo globálnímu konfliktu.

Poměrně často zaznívají výzvy v posledních letech, aby bylo zrušeno právo veta, což je ve skutečnosti nezodpovědné. Vždyť pokud k tomu dojde, Organizace spojených národů se v podstatě promění v tu samou Ligu národů – setkání s prázdnými diskusemi, postrádající páky vlivu na světové procesy; jak to všechno skončilo, je dobře známo. Proto vítězné mocnosti přistoupily s největší vážností k vytvoření nového systému světového pořádku, aby se neopakovaly chyby jejich předchůdců.

Vytvoření moderního systému mezinárodních vztahů je jedním z nejdůležitějších výsledků druhé světové války. Ani ty neslučitelné rozpory – geopolitické, ideologické, ekonomické – nezasahují do hledání forem mírového soužití a spolupráce, pokud k tomu existuje touha a vůle. Dnes svět prožívá ne úplně spokojené časy. Všechno se mění: od globálního rozložení moci a vlivu k sociálním, ekonomickým a technologickým základům života společností, států, celých kontinentů. V minulých dobách se skoky této velikosti téměř nikdy neobešly bez velkých vojenských konfliktů, bez mocenského boje o vybudování nové globální hierarchie. Díky moudrosti a předvídavosti politických činitelů spojeneckých mocností bylo možné vytvořit systém, který brání extrémním projevům takového soupeření.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Je naší povinností – všech těch, kteří na sebe berou politickou odpovědnost, především zástupci vítězných mocností ve druhé světové válce – zajistit, aby byl tento systém zachován a vylepšen. Dnes, stejně jako v roce 1945, je důležité ukázat politickou vůli a společně diskutovat o budoucnosti. Naši kolegové – pánové Si Ťin-pching, Macron, Trump, Johnson – podpořili předloženou ruskou iniciativu uspořádat setkání vůdců pěti jaderných států – stálých členů Rady bezpečnosti. Děkujeme jim za to a doufáme, že takové osobní setkání se může uskutečnit při první příležitosti.

Jak vidíme program nadcházejícího summitu? Za prvé, podle našeho názoru, je vhodné projednat kroky k rozvoji kolektivních začátků ve světových záležitostech, hovořit upřímně o otázkách zachování míru, posílení globální a regionální bezpečnosti, kontroly nad strategickými zbraněmi, společného úsilí v boji proti terorismu, extremismu a dalších naléhavých výzvách a hrozbách.

Samostatným tématem pořadu jednání je situace v globální ekonomice, především překonání hospodářské krize způsobené pandemií coronavirus. Naše země přijímají bezprecedentní opatření na ochranu zdraví a života lidí, na podporu občanů, kteří se octli v obtížné životní situaci. Jak závažné budou následky pandemie, jak rychle se globální ekonomika dostane z recese, záleží na naší schopnosti spolupracovat koordinovaně, jako skuteční partneři. Tím víc je nepřijatelné proměnit ekonomiku v nástroj nátlaku a opozice. Mezi požadovaná témata patří ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu, jakož i zajištění bezpečnosti globálního informačního prostoru.

Program navržený Ruskem pro nadcházející summit „pětky“ je obzvlášť důležitý a aktuální jak pro naše země, tak pro celý svět. A ve všech bodech máme konkrétní plány a návrhy.

Není pochyb o tom, že summit Ruska, Číny, Francie, Spojených států a Velké Británie bude hrát důležitou roli při hledání společných odpovědí na současné výzvy a hrozby a prokáže společný závazek duchu spojenectví, těm vysokým humanistickým ideálům a hodnotám, za které bojovali otcové a dědové bok po boku.

Na základě naší společné historické paměti si můžeme a měli bychom si navzájem důvěřovat. To bude sloužit jako pevný základ pro úspěšné rozhovory a dohodnutá jednání v zájmu posílení stability a bezpečnosti na planetě, v zájmu prosperity a blahobytu všech států. Bez nadsázky, v tom spočívá náš společný závazek a odpovědnost vůči celému světu, vůči současným i budoucím generacím.

Pro tadesco přeložila éter | Zdroj: kremlin.ru

Celý článek Vladimíra Putina si můžete stáhnout ZDE.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.