Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Dovoz ruského obilí do EU prudce roste
  Dovoz ruského obilí do EU prudce roste

  Dovoz ruského obilí do EU prudce roste

 • JAG chytá další úředníci CDC
  JAG chytá další úředníci CDC

  JAG chytá další úředníci CDC

 • Putin nechal popravit lékaře „bílých plic“
  Putin nechal popravit lékaře „bílých plic“

  Putin nechal popravit lékaře „bílých plic“

 • Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu
  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

Související zprávy

 • Okno do nového světa – od vzdělání k duchovnímu ochuzení
  Okno do nového světa – od vzdělání k duchovnímu ochuzení

  Okno do nového světa – od vzdělání k duchovnímu ochuzení

 • Varovná znamení Vesmíru, která byste neměli ignorovat
  Varovná znamení Vesmíru, která byste neměli ignorovat

  Varovná znamení Vesmíru, která byste neměli ignorovat

 • Proč většina lidí nepřejde do Zlatého věku
  Proč většina lidí nepřejde do Zlatého věku

  Proč většina lidí nepřejde do Zlatého věku

 • Lidské srdce vysílá měřitelné fotony: Jak se prostřednictvím meditace stát silným zářičem
  Lidské srdce vysílá měřitelné fotony: Jak se prostřednictvím meditace stát silným zářičem

  Lidské srdce vysílá měřitelné fotony: Jak se prostřednictvím meditace stát silným zářičem

AKO TO BOLO S TEMNÝMI SILAMI A PODNETY PRE PRAKTICKÉ UPLATŇOVANIE SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI (2)

Časť č. 2

vírus temných síl“ a základné mechanizmy jeho pôsobenia

 

 

Vznik „vírus temných síl“:

Pred 2,3×1029 rokmi sa vyvinul prvý „vírus temných síl“. Išlo o vznik princípu sociálneho parazitizmu, ktorý sa z 99% vyvinul zo samotného princípu vzniku života a z jeho následnej evolúcie. Z 1% bol vznik princípu sociálneho parazitizmu ovplyvnený aj pôsobením, v tomto prípade, negatívnych dôsledkov princípu nerovnorodosti okolitého vesmíru. „Vírus temných síl“ sa najskôr prejavil vznikom „astrálnych bytostí“ z podstát vyhynutých druhov fyzicky hmotných životných foriem (práve ako následok evolúcie života a pôsobenia dôsledkov princípu nerovnorodosti okolitého vesmíru[1] – príklad pôsobenia princípu Dňa a Noci Svaroga), ktorých časť sa neprispôsobila na možnú symbiotickú formu svojho ďalšieho života, ale v tomto prípade, začala pod vplyvom negatívnych dôsledkov princípu nerovnorodosti okolitého vesmíru, kvôli pokračovaniu svojho ďalšieho života, uplatňovať princíp sociálneho parazitizmu. Priame pôsobenie „astrálnych bytostí“ uplatňujúcich princíp sociálneho parazitizmu na vhodný typ bytostí(bytosti s podstatou nízkej evolučnej úrovne vtelenou do  fyzicky hmotného tela) umožnilo, v kombinácii s vplyvom negatívnych dôsledkov princípu nerovnorodosti okolitého vesmíru, vznik temných bytostí, „temných síl“, ktoré sa stali hlavnými šíriteľmi princípov sociálneho parazitizmu  a tak aj nositeľmi  „vírusu temných síl“.

[wp_ad_camp_1]

Základný princíp sociálneho parazitizmu temných síl:

Používanie „životnej sily(životná sila = primárne matérie, základný stavebný prvok podstát – duší a tým aj podmienka ich ďalšieho života a ďalšieho rozvoja) nevyprodukovanej samotnou temnou bytosťou, ale  získanou násilím, manipuláciou a ľsťou od  fyzicky hmotných tiel iných bytostí (obetí) ktoré ju sami vyprodukovalia to pri paralelnom uplatňovaní princípu fyzickej likvidácie „silných jednotlivcov“ z radov obetí, ktoré by mohli vytvoriť prekážky pre uplatňovanie tohto základného princípu sociálneho parazitizmu.

Základné mechanizmy a opatrenia temných síl, postupne zavedené pred cca 18 300 rokmi aj na Midgard zemi[2], zamerané na zabránenie evolúcie podstát vtelených do fyzicky hmotných tiel ľudí:

 1. Výrazné skrátenie veku fyzicky hmotného tela človeka ako základné opatrenie na zabránenie vykonania celého pozemského vývojového cyklu podstaty počas jej jedného vtelenia.
 2. Vytvorenie systému myšlienkových foriem spoločných vedomí ľudí – nadorganizmov:
  1. Vytvorenie energovodu (na jemnohmotnej úrovni) slúžiaceho na odvádzanie „životnej sily“ vyprodukovanej fyzicky hmotným telom človeka, pri jeho vstupe do nadorganizmu (napr. pri vstupe do nadorganizmu „Rímskokatolícka cirkev“ prostredníctvom obradu krstu, pri ktorom sa u malých detí inštalovalo aj prvých 55 riadiacich mentálnych programov…), cez systém nadorganizmov až ku konečnému spotrebiteľovi – temným silám… (u dospievajúcich a dospelých fyzicky hmotných tiel ľudí sa takto štandardne odvádzalo až 94% nimi vyprodukovanej „životnej sily“). Vďaka tomuto opatreniu bolo pre konkrétnu podstatu, vtelenú do fyzicky hmotného tela človeka vstupujúceho do nadorganizmu, ktorej evolučný vývoj prebiehal na niektorej z nižších úrovní Midgard zeme, takmer nemožné, resp. to trvalo veľmi dlhý čas, dostať sa na ďalšiu (vyššiu) úroveň Midgard zeme.  Jej fyzicky hmotné telo jednoducho nebolo schopné pre ňu vyprodukovať dostatočné množstvo primárnych matérií („životnej sily“)  nevyhnutných na dosiahnutie nadmerného nasýtenia práve sa rozvíjajúceho tela jej podstaty, ktoré by viedlo k zvýšeniu molekulárnej hmotnosti molekúl DNA a následnému prelomeniu energetickej bariéry „stropu“ tejto príslušnej úrovne spojeného so začiatkom vytvárania nového tela tejto podstaty na ďalšej (vyššej) úrovni Midgard zeme[3].
  2. Šesťdesiat násobné zosilnenie existujúcej (pôvodnej) energetickej bariéry „stropu“ úrovne Midgard zeme, v ktorej v čase vstupu do každého jedného konkrétneho nadorganizmu prebiehal evolučný vývoj podstaty vtelenej do fyzicky hmotného tela človeka vstupujúceho do takéhoto konkrétneho nadorganizmu (vytvorenie evolučnej blokácie). Členstvom vo viacerých nadorganizmoch sa „sila“ príslušnej energetickej bariéry pre danú podstatu znásobovala počtom týchto nadorganizmov. Vďaka tomuto opatreniu bolo pre konkrétnu podstatu, vtelenú do fyzicky hmotného tela človeka viacnásobne vstupujúceho do rôznych konkrétnych nadorganizmov, ktorej evolučný vývoj prebiehal na niektorej z nižších úrovní Midgard zeme, takmer nemožné, resp. to trvalo veľmi dlhý čas, kým vo svojom tele, rozvíjajúcom sa na tejto úrovni, bola schopná dosiahnuť dostatočné nadmerné nasýtenie primárnymi matériami („životnou silou“ ). Toto nadmerné nasýtenie muselo byť toľkokrát silnejšie, koľkokrát bola zosilnená energetická bariéra na „strope“ tejto úrovne (vďaka členstvu v nadorganizmoch) a ktoré by až dosiahnutím extrémne zvýšenej kritickej úrovne tohto nadmerného nasýtenia viedlo k zvýšeniu molekulárnej hmotnosti molekúl DNA a následnému prelomeniu energetickej bariéry „stropu“ tejto príslušnej úrovne spojeného so začiatkom vytvárania nového tela tejto podstaty na ďalšej (vyššej) úrovni Midgard zeme. V prípade, že sa konkrétnej podstate vtelenej do fyzicky hmotného tela človeka, člena viacerých nadorganizmov, podarilo prelomiť takúto zosilnenú energetickú bariéru, tak sa toto mnohonásobné zosilnenie existujúcej (pôvodnej) energetickej bariéry „stropu“ úrovne Midgard zeme posunulo na energetickú bariéru „stropu“ novej vyššej úrovne, do ktorej sa takejto podstate podarilo prepracovať aj napriek všetkým obmedzeniam. Pribúdajúcim počtom členstiev vo viacerých nadorganizmoch, pri rozsiahlom odčerpávaní „životnej sily“ a veľmi krátkom čase života fyzicky hmotného tela sa však takýto  evolučný proces veľmi rýchlo podarilo opísaným opatrením temných síl zastaviť.
  3. Šírenie morálky temných síl, morálky násilia, potratov, vrážd, mentálnych útokov, sexuálnej neviazanosti, chamtivosti, podvodov a klamstiev, a to prostredníctvom časti programov vytváraných a šírených nadorganizmami.Život fyzicky hmotných tiel, členov nadorganizmov, podľa tejto morálky  temných síl mal za následok znižovanie molekulárnej hmotnosti molekúl DNA daných jednotlivcov, čoho priamym dôsledkom bola produkcia menšieho množstva primárnych matérií („životnej sily“) fyzicky hmotným telom daného človeka, čoho následkom bola evolučná degradácia (opak evolučného vývoja), ktorú už nebolo možné daným človekom žiadnym spôsobom samostatne zvrátiť.

Opatrenie temných síl č. 1: Výrazné skrátenie veku fyzicky hmotného tela človeka ako základné opatrenie na zabránenie vykonania celého pozemského vývojového cyklu podstaty počas jej jedného vtelenia.

Priemerný vek cca 1 900 rokov[4] ktorý bol bežný pred ovládnutím Midgard zeme temnými silami sa v dôsledku zmien v organizme človeka pod vplyvom realizácie ich programu „zmena bunky tela“, po ovládnutíMidgard zeme temnými silami (cca pred 18 300 rokmi), znížil na cca 47 rokov. Človeku, teda jeho vtelenej podstate, tak zostalo na evolučný rast a na prekonanie pozemského vývojového cyklu a vymanenie sa spod vplyvu temných síl priemerne iba 47 rokov.

Opatrenie temných síl č. 2: Vytvorenie systému spoločných psí polí so spoločným vedomím  – systému nadorganizmov (egregorov):

Základným mechanizmom sociálneho parazitizmu, vytvoreným a používaným temnými silami ešte nedávno na 61,998%  svetoch všetkých vesmírov bol systém nadorganizmov (egregorov) usporiadaný v tvare pyramídy do viacerých úrovní. Na Midgrad  zemi bol  takýto  systém nadorganizmov zavedený pred 18 300 rokmi po úspešnej intervencii temných síl. Tento systém bol prepojený s vtedy novo vytvoreným interventským riadiacim systémom Midgard zeme, ktorý nahradil pôvodný riadiaci systém vytvorený svetlými silami.

VZNIK PRIRODZENÝCH NADORGANIZMOV:

Aby sme pochopili čo je to nadorganizmusEgregor), potrebujeme pochopiť funkciu neurónov v živých organizmoch. Neuróny, najmä však nervové centrum – mozog(nemyslia sa iba neuróny fyzicky hmotného tela, ale aj neuróny jemnohmotnej podstaty), majú v mnohobunkovom organizme, vďaka svojej dosiahnutej úrovni rozvoja, dominatnú pozíciu. Neuróny zabezpečujú súlad medzi fyzicky hmotným telom a jemnohmotnou podstatou. Každý neurón zvlášť a aj mozog ako celok vytvárajú u ľubovoľného organizmu pole (psí pole), prostredníctvom ktorého ovládajú všetky funkcie organizmu. Toto pole predstavuje ochranný obal, ktorý chráni fyzicky hmotné telo a jemnohmotnú podstatu (dušu) od nežiadúcich vplyvov okolitého prostredia a iných živých organizmov.

Ďalšou funkciou neurónov je spracovanie, analýza a reakcia na procesy prebiehajúce vo vonkajšom prostredí organizmu – u zložito usporiadaných mnohobunkových organizmov vzniká rozum, inteligencia – vedomie. Je na to potrebné dosiahnuť prepojenie kritického množstva neurónov v jednom organizme (človek) alebo v kritickej skupine organizmov (termity, mravce, včely).

Každý jednotlivec (termity, mravce, včely) má svoje malé individuálne psí pole, ktoré ho chráni. Takýto jednotlivci a aj malé skupiny jednotlivcov sa však správajú chaoticky. Ak sa však na jednom mieste (vymedzenom území) začne vyskytovať viacero jednotlivcov, tak sa začnú psí polia jednotlivcom ich vzájomným vplyvom ničiť. Ak počet jednotlivcoV dosiahne na jednom mieste (vymedzenom území) kritickú hranicu, čiže ak počet jednotlivcov dosiahne určitú štruktúru, všetky individuálne psí polia jednotlivcov sa rozpadnú a vytvoria spoločný ochranný obal – jedno zdieľané psí pole v rámci ktorého sa každý jednotlivec pohybuje, koná a je chránený.Jednotlivec – člen nadorganizmu(jeden termit, jeden mravec, jedna včela) nie je schopný samostatného konania (samostatne sa správa chaoticky) tak ako to nie je schopná jedna bunka v mnohobunkovom organizme. Vytvorenie zdieľaného psí poľa umožnilo prepojenie neurónov veľkého množstva jednotlivcov tvoriacich toto zdieľané psí pole do jedného systému. Vznikol spoločný rozum, spoločná inteligencia – spoločné vedomie nadorganizmu.Nadorganizmus, ktorý vytvorilo zdieľané psí pole sa tak stal súčasne aj  myšlienkovou formou.Nadorganizmus, prostredníctvom spoločného vedomia,  tak mohol riešiť aj komplikované úlohy spojené s bojom o prežitie vďaka čomu mohli niektoré druhy prežiť aj stovky miliónov rokov. Celá kolónia (termity, mravce, včely), s jedným zdieľaným psí poľom, sa po vytvorení zdieľaného psí poľa začne správať ako jeden vysokorganizovanýorganizmus v ktorom jednotlivci plnia rôzne, im pridelené úlohy, dôležité pre plné fungovania jedného spoločného organizmu – nadorganizmu zloženého z množstva jednotlivých organizmov (napr. nadorganizmus termitov – jedna kolónia termitov zložená z množstva funkčne špecializovaných jednotlivých termitov, nadorganizmus mravcov – jedno mravenisko zložené z množstva funkčne špecializovaných jednotlivých mravcov, nadorganizmus včiel – jedna včelia rodina – jeden včelí úľ – jeden roj, zložený z množstva funkčne špecializovaných jednotlivých včiel). Jeden termit, jeden mravec, jedna včela tak vo svojom  nadorganizme plnia úlohu jednej bunky.Účasť v nadorganizme má pre dotknutého jednotlivca aj nevýhodu. Blokuje mu individuálny vývoj, ktorý je nevyhnutný pre uvedomenie si samého seba vo vzťahu k okolitému prostrediu.

Nadorganizmy temných síl:

Možnosť vytvorenia spoločného psí poľa a následného vytvorenia nadorganizmu so spoločným vedomím existuje aj u človeka.  U človeka vytvára psí pole 14 miliárd neurónov s najvyššie možným stupňom vzájomnej interakcie. Pri normálnom vývoji takéto psí pole poskytuje človeku dokonalú ochranu pred externými vplyvmi.Otvorenie takéhoto psí poľa vyžaduje vo väčšine prípadov podnet zvnútra.Takýto podnet môže vzniknúť aj pri veľkej koncentrácii ľudí v malom priestore, dôsledkom čoho sa jednotlivé psí polia navzájom ovplyvňujú  a ochranná funkcia jednotlivých psí polí sa znižuje. Znižuje sa takto ochranný potenciál psí poľa človeka, čo u neho vyvoláva vnútornú emočnú nestabilitu. Pri prekročení určitej hranice emočného rozkolísania sa stáva psí pole nestabilné a mizne. Takýto človek stráca svoju individualitu a podlieha „mentalite skupiny – mentalite davu“. Spontánne takto vzniká nadorganizmus zhromaždenej skupiny ľudí (napr. demonštrácie, kultúrne a športové podujatia…). Takýchto ľudí stačilo potom iba „správne“ nasmerovať. Ďalšia možnosť vytvorenia nadorganizmu vyplynula z toho, že ľudia mali nízku evolučnú úroveň a používali iba 3-5% neurónov svojho mozgupri existencii bytostí, ktoréboli schopné vytvoriť si prístup k ostatným 95-97% neurónov mozgov ľudí.Vďaka tejto schopnosti mohli tieto bytosti zoskupovať ľudí do nadorganizmov podľa svojej potreby. Takto to presne robili temné sily ktoré vždy vytvárali  celý systém nadorganizmov a tak prostredníctvom tohto systému ovládali nesmierne množstvá ľudí.

[wp_ad_camp_1]

Po intervencii temných síl na Midgard zemi pred cca 18 300 rokmi temné sily na Midgard zemi eliminovali pôvodný riadiaci systém Midgard zeme, vytvorili nové a ťažké životné podmienky a svojimi ďalšími zásahmi a opatreniami, napr. s už spomínaným radikálnym znížením priemerného veku ľudí, naplnili svoj zámer, aby ľudia počas života svojho  fyzicky hmotného tela dosahovali iba nízku evolučnú úroveň. Vďaka opísaným krokom temné silyvytvorili svoj systém nadorganizmov aj na Midgard zemi (tento systém bol svetlými silami zničený začiatkom novembra 2016).

 

Systém nadorganizmov, vytvorený temnými silami, plnil  nasledovné úlohy:

 1. Nadorganizmy dali temným silám k dispozícii obrovskú kapacitu vzájomne prepojených neurónov jednotlivých ľudí – svojich členov (rozumu a inteligencie – vedomia), ktorou si dopĺňali nedostatočné možnosti svojho vedomia vyplývajúce z ich vývojového obmedzenia.
 2. Nadorganizmy získavali, zhromažďovali, používali a odovzdávali „životnú silu“ získanú násilím, manipuláciou a ľsťou od fyzicky hmotných tiel svojich členov, ktoré ju sami vyprodukovali, pričom za týmto účelom zo svojich členov vytvárali na jemnohmotnej úrovni vnútornú štruktúru poprepájanú enerovodmi „životnej sily“.Vnútorná štruktúra nadorganizmov, poprepájaná enerovodmi „životnej sily“, bola vytvorená:
  • Priamo na jemnohmotnej úrovni  fyzicky hmotných tiel ľudí(členov nadorganizmov) ovládaných a kontrolovaných mentálnymi programami nadorganizmu(mentálnymi riadiacimi príkazmi – myšlienkami spojeného vedomia nadorganizmu).Nadorganizmus odčerpával „životnú silu“ priamo z fyzicky hmotných tiel bytostí – svojich členov, ktoré ju produkovali. Každému členovi nadorganizmubolo odčerpávané až do 95% (bežne 94%) vyprodukovanej „životnej sily“ (hranica 5% neodčerpanej „životnej sily“ predstavovala pre konkrétne fyzicky hmotné telo člena nadorganizmu akúsi dlhodobú „bezpečnú hranicu“).
  • Nepriamo z neživých fyzicky hmotných predmetov s nainštalovanými programami nadorganizmu(mentálnymi riadiacimi príkazmi – myšlienkami spojeného vedomia nadorganizmu). „Životná sila“ nebola do nadorganizmu odvádzaná priamo z fyzicky hmotných tiel bytostí – jeho členov, ale nepriamo prostredníctvom neživých fyzicky hmotných predmetov.

Dôsledkom opísaného odčerpávania „životnej sily“ bolo v podstate zastavenie evolúcie podstát vtelovaných na Midgard zemi.Systém nadorganizmov zhromažďoval zozbieranú „životnú silu“ v hlavnom nadorganizme, ktorým bol nadorganizmus „peniaze“. Z neho bolo až 98% zhromaždenej „životnej sily“odovzdávanej pyramídovej štruktúre temných síl nachádzajúcej sa mimo Midgard zem. Do zničenia systému nadorganizmov, v  61,998%  svetoch všetkých vesmírov, mal  tento systém na Midgard zemi 5 úrovní nadorganizmov.

Tieto temné sily túto „životnú silu“ používali na ovládanie a manipuláciu (20%) a  po určitú limitujúcu hranicu aj na vytváranie nových tiel ich temnej podstaty (80%).

Na Midgard zemi bolo každý rok odčerpanej toľko „životnej sily“, že by pre 52 000 podstát nachádzajúcich sa na vyššej astrálnej úrovni stačila na to, aby počas jedného roka dosiahli evolučnú úroveň Boha.

 1. Vyššie spomínané zosilnenie existujúcej (pôvodnej) energetickej bariéry „stropu“ úrovne Midgard zeme (členstvom v jednom nadorganizme až 60 násobné) v ktorej v čase vstupu do každého jedného konkrétneho nadorganizmu prebiehal evolučný vývoj podstaty vtelenej do fyzicky hmotného tela človeka vstupujúceho do takéhoto konkrétneho nadorganizmu (vytvorenie evolučnej blokácie). Pribúdajúcim počtom členstiev vo viacerých nadorganizmoch, pri rozsiahlom odčerpávaní „životnej sily“ a veľmi krátkom čase života fyzicky hmotného tela sa evolučný proces veľmi rýchlo podarilo opísaným opatrením temných síl zastaviť.
 2. Vyššie spomínané Šírenie morálky temných síl, morálky násilia, potratov, vrážd, mentálnych útokov, sexuálnej neviazanosti, chamtivosti, podvodov a klamstiev, a to prostredníctvom časti mentálnych programov vytváraných a šírených nadorganizmami. Život fyzicky hmotných tiel, členov nadorganizmov, podľa tejto morálky  temných síl mal za následok znižovanie molekulárnej hmotnosti molekúl DNA daných jednotlivcov, čoho priamym dôsledkom bola produkcia menšieho množstva primárnych matérií („životnej sily“) fyzicky hmotným telom daného človeka, čoho následkom bola evolučná degradácia (opak evolučného vývoja), ktorú už nebolo možné daným človekom žiadnym spôsobom samostatne zvrátiť.

Niektoré z Dôsledkov Opatrení temných síl postupne zavedených po úspešnej intervencii EBROV[5] pred cca 18 300 rokmi s cieľom zabránenia evolúcie podstát vtelených do fyzicky hmotných tiel ľudí na Midgard zemi:

 1. Nízka evolučná úroveň podstát vtelených do fyzicky hmotných tiel na Midgard zemi. Napr. 21.6.2016 priemerná evolučná úroveň podstát vtelených na Midgard zemi dosahovala vyššiu astrálnu úroveň s iba 6% priemerným nasýtením. Na éterickej úrovni Midgard zeme sa v tom čase nachádzalo cca 4% vtelených podstát (ide najmä o malé deti, priemerné nasýtenie na hladine 86%). Na nižšej astrálnej úrovni cca 16% vtelených podstát (priemerné nasýtenie na hladine 19%). Na vyššej astrálnej úrovni cca 79% vtelených podstát (priemerné nasýtenie na hladine 5%). Na niektorej z troch vrstiev prvej mentálnej úrovne sa nachádzalo iba cca 1% vtelených podstát (vrstva 1G – 0,6%: priemerné nasýtenie na hladine 96%, vrstva 1E – 0,3%: priemerné nasýtenie na hladine 13%, vrstva 1F – 0,1%: priemerné nasýtenie na hladine 59%). Na ostatných vyšších úrovniach zemského vývojového cyklu sa nachádzalo iba 542 vtelených podstát vysokej evolučnej úrovne a niekoľko ich blízkych rodinných príslušníkov. V procese vesmírneho vývojového cyklu sa nachádzala  iba 1 vtelená podstata vysokej evolučnej úrovne.
 2. Pred intervenciou Ebrov bolo na Midgar zemi vtelených cca 30% vysoko rozvinutých podstát(podstaty, ktoré mali už ukončený pozemský vývojový cyklus  a nachádzali sa vo vesmírnom vývojovom cykle nášho veľkého vesmíru) zo 100% všetkých vtelených podstát. Z týchto podstát sa na Midgard zemi, po intervencii Ebrov, opätovne dobrovoľne vtelilo až 93%zo všetkých uvedených, pred intervenciou Ebrov vtelených a aj nevtelených, vysoko rozvinutých podstát. Vďaka naivnej predstave, že dokážu počas svojho vtelenia zmeniť na Midgard zemi rozvíjajúci sa systém temných síl, padli všetky tieto vtelené vysokorozvinuté podstaty do pasce vytvorenej z vyššie uvedených  opatrení temných síl. Počas tohto, po intervencii Ebrov ich prvého vtelenia, dosiahli všetky tieto vtelené vysokorozvinuté podstaty evolučnú úroveň iba na úrovni nižšieho astrálneho tela. Zvyšná časť ich vysokorozvinutej podstaty bola takto viazaná a zablokovaná na Midgard zemi. Podstata sa musela znovu a znovu vteľovať, aby sa opakovane, vždy neúspešne, pokúšala dosiahnuť svoju pôvodnú evolučnú úroveň. Takto boli tieto vysokorozvinuté podstaty na Midgard zemi väzňami temných síl. Tento proces bol jednorázovo prerušený Levashovom cca v roku 2008. Definitívne bol tento proces z Midgard zeme odstránený svetlými silami koncom augusta 2016. Dôsledky tohto väznenia temnými silami boli strašné.

[wp_ad_camp_1]

Až 42% vysokorozvinutých podstát, ktoré sa opätovne dobrovoľne vtelili na Midgard zemi aj po intervencii EbroV, bolo v tomto období vlády temných síl nenávratne zničených – podstúpilo evolučnú smrť.

Ďalšie Funkcie nadorganizmov vytvorených temnými silami:

 1. Prostredníctvom nadorganizmov na Midgard zemi vytvárali temné sily aj členov „zlatej miliardy“ ktorým následne tieto nadorganizmy aj poskytovali svoju ochranu a podporu:
  • Členov „zlatej miliardy“ temné sily vyvinuli s cieľom vytvoriť ideálnych služobníkov pre riadiacu elitu, pre „zlatý milión“. Na vyvíjanie, vytváranie, riadenie a kontrolu členov „zlatej miliardy“ nastavili temné sily celý systém nadorganizmov a ich mentálnych programov.
  • Základom pre vytvorenie členov „zlatej miliardy“ sa stali parazitické podstaty mimozemského pôvodu privezené na Midgard zem za týmto účelom temnými silami. Tieto parazitické podstaty boli schopné plne ovládnuť a potlačiť vedomie podstaty svojej obete a teda aj jej vôľu.Podstatu týchto parazitických podstát mimozemského pôvodu vytvárali dve telá. Prvé éterické telo nasýtené primárnou matériou „G“ a druhé nižšie astrálne telo nasýtené tiež primárnou matériou „G“ maximálne na 3%.
  • Vytváranie členov „zlatej miliardy“ bolo súčasťou programu temných síl s názvom „vytváranie genotypov podstaty[6], teda vytvárania podstát s vlastnosťami ktoré boli podľa ich predstáv vhodné pre služobníkov  riadiacej elity, pre „zlatý milión“.
  • Vytváranie členov „zlatej miliardy“ prebiehalo s použitím vyššie spomenutej parazitickej podstaty mimozemského pôvodu. Nadorganizmus „peniaze“ vyberal vhodných kandidátov spomedzi svojich členov. Základnou podmienkou bolo, že vhodný kandidát musel mať podstatu, ktorej sa vyvinulo maximálne iba  telo na nižšej astrálnej úrovni. Ďalšou podmienkou bolo, že vhodný kandidát musel byť okrem nadorganizmu „peniaze“ aj členom ešte minimálne 4 ďalších nadorganizmov, z toho minimálne troch nadorganizmov 2. úrovne („sex“, „mať-vlastniť“, „moc“, „pýcha“). Takéto členstvo v nadorganizmoch bolo zárukou správnych vlastností kandidáta (z pohľadu temných síl), ktoré boli navyše regulované a dotvárané cielenými mentálnymi programami týchto nadorganizmov.  Vhodnými kandidátmi sa takto mohli stať nielen dospelí ľudia, ale aj malé deti prostredníctvom svojich rodičov, cez ktorých sa stali členmi vhodných nadorganizmov,  použitím princípu metódy krstu, ktorou sa malé deti prostredníctvom rozhodnutia svojich rodičov stávali napr. členmi nadorganizmu „rímskokatolícka cirkev“ (mnohé deti sa už aj narodili ako členovia „zlatej miliardy“ z dôvodu, že podstaty, ktoré sa do nich vtelili boli súčasťou programu „reinkarnácia“. Proces „vytvárania genotypov podstaty“ riadil a vykonával hlavný nadorganizmus „Peniaze“ nasledovne:
   • Proces prípravy vhodného kandidáta na členstvo v „zlatej miliarde“ začínal tým, že nadorganizmus „peniaze“ jednorázovo odčerpal z fyzicky hmotného tela vhodného kandidáta 95% ním vytvorenej „životnej sily“ (nadorganizmy bežne odoberali maximálne 94% „životnej sily“) tak, aby sa v tomto okamihu parazitická podstata mimozemského pôvodu, ktorá bola nadorganizmom „peniaze“ pridelená tomuto vhodnému kandidátovi, mohla pripojiť k  podstate vhodného kandidáta, pričom ju zatiaľ neovládla, ale v prvom kroku „iba“ paralyzovala funkcie bunkových matríc (každá bunka fyzicky hmotného tela sa obnovovala podľa matrice tvoriacej súčasť jej éterického tela),  ktoré vo vzťahu k fyzicky hmotnému telu vykonávalo jej éterické telo.
   • V druhom kroku parazitická podstata mimozemského pôvodu, pripojená k podstate vhodného kandidáta, z dôvodu nahradenia pôvodnej DNA vhodného kandidáta novo vytvorenými hybridnými molekulami DNA, nahradila paralyzované funkcie bunkových matríc éterického tela podstaty vhodného kandidáta  bunkovými matricami svojho éterického tela, ktoré už  obsahovali novo vytvorené matrice hybridných molekúl DNA. Matrice hybridných molekúl DNA vytvorila parazitická podstata mimozemského  pôvodu nakombinovaním matríc 100% génov svojho genómu (genóm parazita predstavoval z veľkosti genómu človeka cca 10% až 14%) a matríc časti génov podstaty vhodného kandidáta. Novo vytvorené matrice hybridných molekúl DNA (na éterickej úrovni) tak boli z 29% vytvorené matricami génov parazitickej podstaty mimozemského  pôvodu a zo 71%matricami génov podstaty kandidáta. Celkovo sa však počet matríc génov v matrici hybridnej molekuly DNA,  oproti počtu matríc génov v matrici molekuly DNA podstaty kandidáta, znížil o 5 až 13%.
   • Po skončení procesu vytvorenia bunkových matríc éterického tela  parazitickej podstaty mimozemského pôvodu s matricami  novej hybridnej molekuly DNA, počas ďalších 100 dní, postupne prebiehala na úrovni fyzicky hmotného tela kandidáta, podľa bunkových matríc éterického tela  parazitickej podstaty mimozemského pôvodu (už s matricami  novej hybridnej molekuly DNA), výmena všetkých jeho  fyzicky hmotných buniek, teda vrátane výmeny všetkých pôvodných molekúl DNA za nové hybridné molekuly DNA. V dôsledku tejto výmeny získal kandidát  na členstvo v „zlatej miliarde“ vlastnosti požadované temnými silami. Tento proces, ktorý takto prebehol na úrovni buniek fyzicky hmotného tela vhodného kandidáta bol vlastne aplikovaním výsledkov druhého programu „vývoja bunky tela[7], ktorý spolu s programom „vytvárania genotypov podstaty“ realizovali na Midgard zemi temné sily.
   • Proces prípravy kandidáta na členstvo v „zlatej miliarde“ sa dokončil tým, že nadorganizmus „peniaze“ jednorázovo odčerpal z fyzicky hmotného tela vhodného kandidáta až 97% ním vytvorenej „životnej sily“ vďaka čomu mohla vyššie spomínaná parazitická podstata mimozemského  pôvodu, ktorá bola nadorganizmom „peniaze“ pridelená vhodnému kandidátovi, plne ovládnuť (uväzniť) vedomie podstaty kandidáta, pričom toto pôvodné vedomie podstaty bolo plne potlačené, prestalo plne vnímať dianie okolo seba a bolo plne nahradené vedomím parazitickej podstaty mimozemského pôvodu.

Podobné, ale  mimozemské prípady opisuje vo svojej autobiografii aj НиколайЛевашов. Opisuje v nej oslobodenie viacerých takto väznených pôvodných vedomí podstát. Zaujímavá je v jeho prípade aj skutočnosť, že takéto väznenie mohlo trvať aj milióny rokov a mohlo prebiehať pri buď plnom vedomí pôvodnej podstaty alebo pri plnom potlačení pôvodného vedomia podstaty.

 • Výsledkom ukončenia prípravy kandidáta na členstvo v „zlatej miliarde“ tak fyzicky hmotné telo kandidáta získalo novú hybridnú DNA s požadovanými vlastnosťami, novú upravenú podstatu s vedomím mimozemského astrálneho parazita disponujúcim vedomosťami, skúsenosťami a poznaním pôvodného vedomia, pričom však toto pôvodné vedomie bolo plne potlačené (niečo podobné, ako keď sa fyzicky hmotné telo dostane do stavu bezvedomia). Takto sa z kandidáta stal člen „zlatej miliardy“, ktorý bol plne ovládanou a kontrolovanou bytosťou, ideálnym služobníkom systému nadorganizmov.
 • Podľa informácií ktoré vo svojom diele sprístupnil А. М. Хатыбовmal vyššie spomínaný program temných síl s názvom „vytváranie genotypov podstaty“ dva cykly:
  • Prvý cyklus začal v roku 1605 pred n.l. Skončil sa v roku 0 nášho letopočtu. V rámci tohto obdobia bol vyformovaný základný genotyp podstaty. V roku 1605 pred n.l. to bol genotyp podstaty typu 421, v roku 822 pred n.l. genotyp podstaty typu 422 a v roku 0 nášho letopočtu bol vyvinutý prvý prípad genotypu podstaty typu 423. Týmto bol zavŕšený prvý cyklus v rámci ktorého sa vyformoval genotyp podstaty typu 423, ktorý slúžil ako základ pre ďalší vývoj v rámci druhého cyklu programu „vytvárania genotypov podstaty“.
  • Druhý cyklus bol najskôr o formovaní „zlatej miliardy“ a neskôr aj o formovaní  „zlatého milióna“. V rámci tohto cyklu bol v roku 1433 vyvinutý prvý člen „zlatej miliardy“ – prvý genotyp podstaty typu 441. V roku 1841 bol vyvinutý prvý  genotyp podstaty typu 442 známy inak ako „krvavý genotyp podstaty“. Tento proces bol zavŕšený v roku 1990, kedy bol proces vytvárania  „zlatej miliardy“  zavŕšený a „zlatá miliarda“ s genotypami podstát typu 442 bola kompletná.  V rámci tohto cyklu bol zavedený aj program „reinkarnácia“, ktorý vlastne znamenal to, že parazitická podstata mimozemského pôvodu sa po smrti fyzicky hmotného tela, v ktorom bola vtelená pôvodná podstata, neoddeľovala od pôvodnej podstaty, ale sa spolu s ňou znovu vteľovala („reinkarnovala“) do ďalšieho fyzicky hmotného tela so svojim plným vedomím. Temné sily týmto spôsobom odstránili problém krátkej životnosti fyzicky hmotného tela ktorý bol, z dôvodu krátkeho času prejavenia sa vhodných vlastností, prekážkou aj pre nimi vyvíjané genotypy podstát.  Z uvedeného je zrejmé, že program „vytvárania genotypov podstaty“ bol vlastne programom vývoja parazitickej podstaty mimozemského pôvodu, ktorá sa mohla vyvíjať iba vďaka ovládnutiu vhodnej podstaty človeka vtelenej do fyzicky hmotného tela.
 • Proces „reinkarnácia“ prebiehal u členov „zlatej miliardy“ iba do roku 1990. Od roku 1990, kedy bola „zlatá miliarda“ kompletná, všetky pôvodné podstaty členov „zlatej miliardy“, ktorých fyzicky hmotné telá zomreli podstúpili niekoľko okamihov po smrti tohto fyzicky hmotného tela aj evolučnú smrť – „životnú silu“, teda v tomto prípade iba primárnu matériu „G“, z ktorej bola vytvorená pôvodná podstata ovládnutá parazitickou podstatou mimozemského pôvodu, plne jednorázovo spotrebovala táto  parazitická podstata mimozemského pôvodu. Následne mohla táto parazitická podstata mimozemského pôvodu pod riadením nadorganizmu „peniaze“ ovládnuť podstatu ďalšieho kandidáta – člena nadorganizmu „peniaze“.
 1. Prostredníctvom nadorganizmov na Midgard zemi vytvárali temné sily aj členov „zlatého milióna“, ktorým následne tieto nadorganizmy aj poskytovali svoju ochranu, podporu a energeticky ich aj dotovali „životnou silou:
  • Členovia „zlatého milióna“ boli vyvíjaní za účelom vytvorenia riadiacej elity. V systéme nadorganizmov obsadzovali vrcholové riadiace štruktúry.Proces vývoja členov „zlatého milióna“ s 1 200 000 členmi, podľa poznania, ktoré vo svojom diele sprístupnilА. М. Хатыбов, začali temné sily tiež v rámci programu „vytvárania genotypov podstaty“ prostredníctvom nadorganizmu „peniaze“, pričom ako základ použili genotyp podstaty 442, teda vybraných členov „zlatej miliardy“. Pri jej vývoji bol opätovne používaný proces „reinkarnácie“ (viacnásobné opakované vtelovanie podstaty, ktorej vôľa bola opakovane (počas viacerých vtelení za sebou) ovládaná mimozemským sociálnym parazitom). Takýmto procesom degradácie sa vyvíjala podstata, ktorá bola už vo svojom princípe zlá – temná, čím sa svojimi vlastnosťami postupne vyrovnávala samotným temným silám. Prvý genotyp podstaty typu 461, teda prvý člen „zlatej miliardy“ bol vyvinutý v roku 1990. Postupne mali byť vyvinuté genotypy podstaty typu 461, 462, 463, 464, 464 a 466 s cieľom vytvoriť  typ vhodný pre riadiacu elitu, ktorá by v budúcnosti slúžila jednému vodcovi s genotypom typu 481. Proces formovania „zlatého milióna“  začal v roku 1996 a podľa plánu temných síl mal byť zavŕšený v roku 2012. Po úspešnom zavŕšení procesu mala nasledovať likvidácia ostatného zbytočného obyvateľstva Midgard zeme. Ostať mali iba členovia „zlatého milióna“ a iba časť členov „zlatej miliardy“ ako ich služobníkov (ohlasovaný armagedon – koniec sveta). Kvôli úspešnému zásahu ktorý vykonal НиколайЛевашовv marci 2008 bol interventský riadiaci systém zničený, vďaka čomu proces vytvárania „zlatého milióna“ nebol dokončenýslužobníkov (ohlasovaný armagedon – koniec sveta sa nekonal). Postupne začal preberať riadenie pôvodný riadiaci systém Midgard zeme vytvorený svetlými silami. Tento proces preberania riadenia bol dokončený 24.4.2011. Týmto dátumom sa na Midgard zemi začalo prechodné obdobie v rámci ktorého sa mohol uskutočniť aj pokus utajene vtelených vysokorozvinutých svetlých podstát o úspešné dokončenie projektu „Zem“.
 2. Kvôli vykonávaniu riadenia, ovládaniu, manipulácii a kontrole členov nadorganizmov zhromažďovali tieto nadorganizmy informácie o svojich členoch a odovzdávali ich interventskému riadiacemu systému Midgard zeme. Interventský riadiaci systém bol takto schopný identifikovať jednotlivcov, ktorí sa nachádzali mimo akéhokoľvek nadorganizmu, alebo identifikovať jednotlivcov u ktorých účinnosť programov nadorganizmov, ktorých boli daní jednotlivci členmi, klesla na úroveň rovnú alebo nižšiu ako 5%. Následne,  prostredníctvom nových programov, vydal interventský riadiaci systém príslušným nadorganizmom inštrukcie na fyzickú likvidáciu takto identifikovaných jednotlivcov, napr. cez priamu fyzickú likvidáciu alebo nepriamo cez utrpenie, bolesť, vytváranie rôznych ťažkých a zúfalých osobných a rodinných situácií, ktoré mali viesť až k samovražde. Tento proces likvidácie sprevádzalo  odčerpávanie celej produkcie „životnej sily“ daného jednotlivca, teda kompletných 100%, čo urýchľovalo samotný proces likvidácie. Takto bolo zabitých 88% takýchto jednotlivcov, 12% ich však bolo privedených až k samovražde. Likvidované boli často aj celé skupiny členov, čo často viedlo aj k zrušeniu celého nadorganizmu a jeho preskupeniu do nového nadorganizmu (napr. cez vojny a genocídy – tie okrem likvidácie nárazovo dodávali do systému nadorganizmov veľké množstvo „životnej sily“). Za obdobie intervencie Midgard zeme, teda za posledných 18 300 rokov dokázalo mimo systém nadorganizmov existovať iba cca 642 000 ľudí. Všetci však zomreli násilnou smrťou. V 1. tisícročí nášho letopočtu to z tohto počtu bolo cca  8 210 ľudí, v  tisícročí nášho letopočtu to bolo už iba 530 ľudí. Na prelome 20. a 21. storočia to boli, ako prví po cca 400 rokoch, НиколайЛевашовa jeho manželkaСветланаЛевашова. Aj oni však zomreli násilnou smrťou. Neskôr sa objavili aj ďalšie osoby. Prežili však iba vďaka tomu, že ešte pred tým bol starý interventský riadiaci systém postupne zlikvidovaný a nahradený pôvodným riadiacim systémom Midgard zeme vďaka aktivitám ktoré vykonal НиколайЛевашовa jeho manželkaСветланаЛевашова.Od 6.11.2016, vďaka svetlým silám, už na Midgard zemi a ani v žiadnej zemi  iných vesmírov neexistuje žiaden nadorganizmus, nikto už nie je členom nijakého nadorganizmu.
 3. Nadorganizmy vytvárali svoje mentálne programy (mentálne riadiace príkazy – myšlienky spojeného vedomia nadorganizmu). Vytvárali ich ako svoje nástroje na riadenie, manipuláciu, ovládanie a likvidáciu svojich členov a to podľa inštrukcií interventského riadiaceho systému. Nadorganizmy svojich členov skenovali a identifikovali u nich na úrovni DNA vhodné „iónové kódy“ zodpovedajúce rôznym nedostatkom, nevhodným vlastnostiam a chybám konkrétneho člena nadorganizmu.   Na takto identifikované vhodné  „iónové kódy“ následne umiestnili, „zavesili“ príslušné programy, prostredníctvom ktorých každého svojho člena riadili, manipulovali a ovládali. V prípade rozhodnutia riadiaceho systému ich použili aj na likvidáciu členov určených na likvidáciu. Každý jednotlivec bol takto plne naprogramovaný, pričom si však myslel, že koná a rozmýšľa samostatne. Väčšina jednotlivcov Midgard zeme (98,3%) bola takto riadená až biliónmi takýchto programov, pričom ich účinnosť až u 99% jednotlivcov bola rovná alebo väčšia ako 99,1%. Tieto nadorganizmy vytvárali svoje programy automaticky aj po zničení temných síl a to až do času ich zlikvidovania dňa 6.11.2016. Aj po následnom vymazaní všetkých programov už neexistujúcich nadorganizmov však bolo a je potrebné riešiť odtlačky modelov správania uložených v dlhodobej pamäti bývalých členov nadorganizmov, ktoré boli vytvorené na základe ich konania ako bývalých členov nadorganizmov podľa takýchto  už vymazaných programov (išlo a ide o určitú mieru zotrvačnosti).
 4. Nadorganizmy maskovali skutočne dosiahnutú evolučnú úroveň kandidátov a členov „zlatej miliardy“ a aj skutočne dosiahnutú evolučnú úroveň kandidátov a členov „zlatého milióna“.Zo strany nadorganizmov to bola jedna z foriem ochrany svojich členov:
 • Rozhodujúci (riadiaci) nadorganizmus (u každého jednotlivca, ktorý bol členom viacerých nadorganizmov vykonával jeden z nich, tej najvyššej úrovne, funkciu rozhodujúceho – riadiaceho nadorganizmu) realizoval podporu vybraných jednotlivcov – svojich členov aj formou maskovania skutočne dosiahnutej evolučnej úrovne ich podstát. Takýmito vybranými jednotlivcami boli členovia „zlatého milióna“ a „zlatej miliardy“, kandidáti na členstvo v „zlatej miliarde“ a blízki rodinný príslušníci členov „zlatého milióna“, „zlatej miliardy“ i kandidátov na členstvo v „zlatej miliarde“ v prípade, že sami neboli členmi „zlatého milióna“,  „zlatej miliardy“ a ani kandidátom na členstvo v „zlatej miliarde“.
 • Maskovanie skutočne dosiahnutej evolučnej úrovne členov „zlatého milióna“, „zlatej miliardy“, kandidátov na členstvo v „zlatej miliarde“ a ich blízkych rodinných príslušníkov bolo vykonávané trvale podľa podmienok a okolností spojených s daným jednotlivcom a to tým spôsobom, že pri mentálnom zisťovaní evolučnej úrovne takejto osoby inými osobami nebolo možné zistiť skutočnú evolučnú úroveň maskovanej podstaty, ale evolučnú úroveň – masku, ktorá bola vždy vyššia, vo väčšine prípadov značne, ako skutočne dosiahnutá evolučná úroveň. Odhaliť takéto maskovanie bolo počas existencie nadorganizmov nemožné.

Porovnanie pôsobenia „pozemských“ astrálny parazitov s pôsobením systému nadorganizmov temných síl:

Bežní astrálni paraziti Midgard zeme pôsobili popri nadorganizmoch. Pre temné sily boli vlastne bezvýznamnou konkurenciou, ktorú v podstate nebrali ani vážne. Skôr ich využívali pre svoje ciele, ak to bolo pre nich výhodné.Títo bežní astrálni paraziti boli schopní čerpať „životnú silu“ vyprodukovanú  fyzicky hmotnými telami len vtedy, ak jej celková úroveň u člena nadorganizmu (obeti) bola rovná alebo klesla pod 5%. Ročne na Midgard zemi odčerpali bežní astrálni paraziti zo svojich obetí cca iba 1,2% „životnej sily“oproti tomu čo ročne zo svojich obetí (členov nadorganizmov) odčerpali temné sily cez nimi vytvorený systém nadorganizmov.

Koniec nadorganizmov a ich mentálnych programov:

6.11.2016 svetlé sily  zničili vo všetkých vesmíroch všetky veľké i malé nadorganizmy ako myšlienkové formyvytvorené ešte temnými silami. Všetka „životná sila“ nahromadená v týchto  myšlienkových formách bola uvoľnená. Rovnako bola zničená aj možnosť opätovne vytvárať takéto myšlienkové formy akýmikoľvek bytosťami a ich posielanou „životnou silou“, ktorá im takto ostala pre nich samotných. Tak isto boli u všetkých bytostí zničené všetky mentálne programy (myšlienkové riadiace príkazy) vytvorené alebo vytvárané týmito myšlienkovými formami – nadorganizmami. Rovnako bola zablokovaná a zničená akákoľvek možnosť takéto mentálne programy opätovne vytvárať. Vo všetkých bytostiach s existujúcim fyzicky hmotným telom (vo všetkých vesmíroch), boli vymazané všetky „iónové kódy“, na ktoré sa tieto programy naväzovali. Vykonaním tohto procesu tak boli zničené posledné nástroje, systémy a mechanizmy sociálneho parazitizmu vytvorené temnými silami.  stále  však Ostala ich zotrvačnosť prejavená v naučených modeloch správania.

Koniec „vírusu temných síl“ a opatrení temných síl KRÁTKA sumarizácia:

2.11.2016 bola svetlými silami, aplikovaním projektu „Zem“, dokončená likvidácia „vírusu temných sílvo všetkých vesmíroch.

6.11.2016 vo všetkých vesmíroch :

 • Boli svetlými silami zničené všetky veľké i malé nadorganizmy vytvorené ešte temnými silami. Súčasne z nich bola uvoľnená nahromadená „životná sila“ (primárne matérie).
 • Bola svetlými silami zničená možnosť opätovne vytvárať nadorganizmy vrátane možnosti dobrovoľného posielania „životnej sily akýmikoľvek bytosťami ktorá im takto od tejto chvíle zostala pre vlastný rozvoj.
 • U všetkých bytostí boli svetlými silami zničené všetky mentálne programy (myšlienkové riadiace príkazy) vytvorené nadorganizmami. Bola zničená aj možnosť takéto programy vytvárať. V existujúcich bytostiach boli vymazané všetky iónové kódy, na ktoré sa tieto programy naväzovali.
 • Po zničení mentálnych programov vytvorených nadorganizmami zostali v dlhodobej a krátkodobej pamäti všetkých existujúcich bytostí odtlačky – iónové kódy modelov správania  vytvorených mentálnymi programami nadorganizmov(na úrovni molekúl DNA príslušných vrstiev jednej úrovne jedného zjednoteného tela). Následne začalo postupné odstraňovanie týchto iónových kódov  z dlhodobej a krátkodobej pamäte – znižovanie účinku  princípu zotrvačnosti.Toto odstraňovanie následkov pôsobenia temných síl má individuálny charakter.

3.12.2016vo všetkých vesmíroch:

 • svetlé sily Vo všetkých neživých fyzicky hmotných predmetoch zničili všetky programy vytvorené systémom nadorganizmov, čím bola zničená akákoľvek možnosť odoberania „životnej sily“ takýmito neživými fyzicky hmotnými predmetmi z fyzicky hmotných tiel živých bytostí. Rovnako zničili aj možnosť takéto programy vytvárať a viazať ich na neživé fyzicky hmotné predmety. Od tejto chvíle boli všetky fyzicky hmotné predmety z pohľadu „životnej sily“ neutrálne.
 • Zo všetkých neživých fyzicky hmotných predmetov bola uvoľnená nahromadená odobratá „životná sila“.

[wp_ad_camp_1]

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
2 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře