Tak to vyzerá,  že blog  s názvom „Ako sa dá ukradnúť najväčšia nemocnica na liečenie TBC a respiračných chorôb na Slovensku“ a diskusia kandidátov na predsedov PSK z 25. októbra  vyvolali reakciu zo strany dotknutých, alebo inak povedané trafené husi zagágali.  Keďže RTVS už túto diskusnú reláciou z mne neznámych dôvodov odstránila, pripájam odkaz na zostrih z portálu You Tube. https://www.youtube.com/watch?v=Oje4uPXOQ1g&feature=youtu.be

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pre tých ktorí blog nečítali, stručne pripomínam, že  v tejto diskusnej relácii odvysielanej RTVS dňa 25. 10. 2017, som  upozornil na   nezákonnú likvidáciu nemocnice na liečbu TBC a respiračných chorôb  v Poprade – Kvetnici, ktorá už 9 rokov chátra, pričom dochádza k všeobecnému ohrozeniu obnovením výskytu TBC.

V súvislosti s avizovaným podaním trestného oznámenia Generálnej prokuratúre SR boli odvysielané  TA3, 2. 11. 2017 a RTVS, 10. 11. 2017 účelové a zavádzajúce reportáže s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote na podnet  konateľa neziskovej organizácie do ktorej vlastníctva sa za podivných okolností dostala bývalá nemocnica. Tieto mali verejnosť presvedčiť, že z nemocnica má byť sociálne zariadenie. RTVS si dokonca osvojila nepravdivé tvrdenie neziskovej organizácie, že sa má jednať o bývalé kúpele. Skutočnosť, že objekt nemocnice bol zaradený na zoznam chránených pamiatok ešte 12. 1. 2016, bola verejnosti  prezentovaná ako aktuálna informácia.

Z tohto dôvodu  navrhnem podanie sťažnosti  Rade pre vysielanie a retransmisiu pre porušenie zákona č. 380/2000 Z.z.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Konkrétne TA3 dňa 2. 11. 2017 odvysielala jednostrannú a zavádzajúcu reportáž uverejnenú na webovej stránke TA3 https://www.ta3.com/clanok/1115583/pamiatkari-prekazili-plany-developerom-park-dali-na-zoznam-pamiatok.htmls názvom „Pamiatkari prekazili plány developerom, park dali na zoznam pamiatok“.

Touto reportážou bol zjavne porušený § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 380/2000 Z.z o vysielaní a retransmisii (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov), keďže sa verejnosť nedozvedela skutočnú pravdu, že vo vysielaní uvádzaná nemocnica sa nedostala na zoznam chránených pamiatok v novembri 2017 ako sa to mohlo javiť divákom, ale bola tam zaradená už takmer pred dvoma rokmi.  TA3 účelovo neuviedla, že objekt bývalej nemocnice bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR číslo: PUSR-2015/17904-8/69157/BRO, ktoré nadobudlo právoplatnosť  ešte dňa 12.01.2016. Jednoznačne to dokazuje list vlastníctva KÚ Poprad č. 5996  http://necenzurovane.net/naj/obr/lv5996.pdf Z tohto dôvodu mala o tom TA3 informovať už v roku 2016, resp. vo vysielaní uviesť dátum rozhodnutia Pamiatkového úradu.

Zjavne išlo o reportáž na politickú objednávku vynútenú vystúpením kandidáta NAJ na predsedu PSK, ktorý upozornil na závažnú ekonomickú trestnú činnosť v súvislosti s prevodom nemocnice do vlastníctva neziskovej organizácie konateľa  PKB Invest s. r. o., čo potvrdzuje odvysielanie vyjadrenia tejto neziskovej organizácie o príprave projektu na poskytovanie sociálnych služieb v krátkom čase v budove bývalej nemocnice.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Neprekvapuje, že v súvislosti s volebnou diskusiou odvysielanou TA3 dňa 28. 10. 2017 nebol pozvaný kandidát NAJ na predsedu PSK, čím  televízia TA3 počas volebnej kampane nepozvaním všetkých kandidátov  účelovo a vedome  ovplyvňovala  hlasovanie voličov v prospech šiestich vopred vybraných kandidátov.

RTVS dňa 10. 11. 2017 v hlavnej spravodajskej relácii  Správy RTVS o 19. 00  odvysielala  z rovnakých dôvodov, podobne   ako TA3  nepravdivú, jednostrannú, a zavádzajúcu reportáž https://www.youtube.com/watch?v=3XnrhR-K_1E&t=17s čím evidentne  porušila  § 16 ods. 3 písm. b) ZVR   (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov). V spravodajstve boli odvysielané nepravdivé informácie prezentované konateľom  Odborného liečebného a sociálneho ústavu n.o. Prešov, Jánom Byncom. Citujem:  „V objekte bývalých kúpeľov plánujeme zriadiť špecializované zariadenie na poskytovanie sociálnych služieb. V súčasnej dobe pracujeme na zmenách v projekte, ktoré si vyžiadala skutočnosť, že objekt je národnou kultúrnou pamiatkou. Náš zámer nemení využitie parku. O žiadnej výstavbe v parku sme nikdy neuvažovali“. 

Od založenia nemocnice v roku 1920 v Kvetnici neboli nikdy kúpele a nenachádza sa tam žiadny minerálny prameň.  V skutočnosti išlo vždy o nemocnicu  a špecializovaný liečebný ústav na liečbu TBC a respiračných chorôb.

 

Rovnako ako v prípade reportáže TA3  verejnosť sa nedozvedela skutočnú pravdu, že nemocnica sa nedostala na zoznam chránených pamiatok  v novembri 2017, ako sa to mohlo javiť divákom, ale ešte  v roku 2016, čo RTVS zámerne neuviedla.  Zámerom spravodajstva bolo odpútať pozornosť od nezákonnej likvidácie nemocnice a podnikateľských zámerov  ekonomicky  vplyvných osôb z pozadia.

TA3 a RTVS vo svojich spravodajských reláciách zamlčali dôležité skutočnosti, čím prišlo k naplneniu znakov cenzúry a tým zabránili, aby si verejnosť mohla vytvoriť pravdivý a správny úsudok. TA3 vo vysielaní  25.10.2017 neúplným, neobjektívnym a informovaním nedodržala presadzovanie záujmov verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie,  slobody prejavu, plurality a práva na prístup k informáciám s celospoločenským významom a hodnotami. Rovnako tak aj RTVS vo vysielaní dňa 10. 11. 2017.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Z takto neobjektívnej, neúplnej a cenzurovanej reportáže  vychádzajú aj ďalšie printové média s celoštátnou a mienkotvornou účinnosťou.  Zákonnou povinnosťou Rady pre vysielanie a retransmisiu ako správneho  orgánu, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, je zabezpečenie  v celom rozsahu svojej pôsobnosti opatrenia u napadnutých subjektov s celoplošným vysielaním, ktoré svojou činnosťou porušili najmä § 16 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

Autor: František Bednár, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.