Známý antropolog, etnolog a adoptovaný indián Mnislav Atapana Zelený varuje, že multikulturalismus je jako míchání jablek s hruškami, západní bohatství láká chudé z celého světa a naší kultuře proto hrozí stejný zánik, jaký hrozil a nakonec i přišel pro mnoho jiných vrcholných společností v historii. Svůj pohled na uprchlickou krizi a konzumní společnost sdělil v rozhovoru s Danielou Drtinovou pro DVTV.

„Zažité hodnoty nelze jen tak změnit“

Uznávaný etnolog a antropolog Zelený v rozhovoru s Danielou Drtinovou představil svou vizi toho, co se stane, pokud bude Evropa nadále pokračovat v současném řešení uprchlické krize. Podle něj je v současné globalizované době běžné, že se celý svět snaží o jakousi „uniformitu a rovnost“ a důvodem toho všeho není nic jiného než byznys.

Podle Zeleného je ale každá kultura odlišná, má po léta zakořeněné vlastní hodnoty a postoje. „Člověk má ve svých genech tisíce let vývoje, kultury nelze jen tak míchat,“ uvedl antropolog, který se zabývá především studiem indiánských kmenů. Zelený okomentoval také snahu Západu změnit uměle myšlení muslimů a naučit je například západní chování k ženám.

To je podle něj holý nesmysl, protože změnit hluboko zažité hodnoty muslimské kultury není v krátké době možné. Na otázku Daniely Drtinové, za jak dlouho se mohou různé kulturní skupiny změnit a přijmout hodnoty společnosti, do níž vstupují, Zelený odpověděl: „To je odvislé od množství dané skupiny.“

„Malé a drobné skupiny se rozptýlí a cizí hodnoty přijmou rychleji, kdežto velká skupina se drží u sebe a stejně tak udržuje i své pevně dané zvyky,“ uvedl antropolog. „Malé skupiny mohou být vítanou očistou naší kultury i naší krve, ale nyní sem přicházejí miliony lidí. Jde o existenci naší vlastní kultury,“ dodal.

Bohatství je pro Evropu zároveň její zkázou

Drtinová na to konto podotkla, že by se mocným nástrojem Evropy k přeměně muslimské kultury mohl stát konzum, jemuž se nově příchozí přizpůsobí. „Ano, konzum je děsivý a láká davy. Tím si ale konzumní společnost kope hrob. Čím více vyrábíme, tím jsme bohatší a tím více lákáme chudé. Stejně tak tomu bylo i v historii,“ uvedl Zelený s odkazem na bohaté historické kultury Inků, Aztéků, Egypťanů, či Římanů, jimž se právě bohatství, které nalákalo hordy cizinců a vyvolalo stěhování národů, stalo osudným.

Zelený také uvedl, že on sám má vzhledem ke svému profesnímu zaměřené úctu ke všem národům, ale multikulturalismus je dle něj pokusem, který nebude nikdy fungovat. „Politici jsou hnáni politickou korektností, která zastírá pravdu a Západ se s nastalou situací potýká zcela nejasně,“ řekl antropolog. Nastínil však řešení pro státy střední Evropy.

Dle jeho názoru nemá střední Evropa s jednáním Západu příliš co do činění. Chceme s ním být solidární, i když nám podle Zeleného slov nikdy příliš nepomohl.

Zelený také připomněl, že dnešní problémy mají své kořeny už před 500 lety, když si koloniální státy rozdělovaly svět. Bohatství, kterým se dnes honosí, získaly povětšinou právě z těchto kolonií, často za cenu likvidování tamních původních kultur. Dnes se jim to podle něj vrací a my bychom za jejich činy rozhodně neměli nést odpovědnost ani důsledky.

„Koloniální politika, která zapříčinila to, že se karta obrací a musulmané si nás chtějí podřídit, není naší záležitostí. My jsme se do této politiky nikdy nenamočili a měli bychom střední Evropu od koloniálního západu oddělit,“ řekl v rozhovoru Zelený.

Zároveň připomněl, že to byl právě Západ, který nás v historii ne jednou, ale mnohokrát zradil. „Začalo to Sulejmanem z roku 1520, když stál před Vídní. Západ neposlal ani nohu z Německa. Ale česká šlechta poslala 2000 žoldnéřů. Česka šlechta hájila Evropu ve Vídni. Na to se zapomíná,“ uvedl Zelený a ve výčtu pokračoval: „Přišel Mnichov, zaprodali nás Hitlerovi. Přišla Jalta, zaprodali nás Stalinovi. Přišla Sametová revoluce a otevřely se jim trhy. Vtrhli sem, prostě je to byznys. Ne že je to z nějaké lásky, že nám sem něco dovážejí.“

Střední Evropa má jiné historické zkušenosti než Západ

„Je to invaze, dle mého názoru řízená. Proč muslimy nepřijmou jejich bratři? Proč zamířili k nám, bezvěrcům?,“ ptá se Zelený. „Válka v Sýrii vznikla díky určitým hrám velmocí a my bychom za to neměli trpět. Proč bychom nemohli ve střední Evropě vytvořit svůj vlastní Schengen? Máme jinou historickou zkušenost než Západ a cit pro přicházející nebezpečí a diktaturu,“ nastínil Zelený možné řešení uprchlické krize pro střední Evropu.

Antropolog na závěr rozhovoru řekl, že bychom se měli podívat do minulosti a uvědomit si, že se v cyklech stále opakuje. „Já to vidím špatně. Vidím rozvrat naší civilizace, díky bohu se toho už nedožiju,“ řekl Zelený. Uvedl také, že jsou muslimové v určitém směru podobní indiánům, se kterými antropolog pracuje.

„Muslimové se nebojí. Věří a ta víra je pro ně mocnější než jakékoliv zbraně. Klidně jdou na smrt, protože jsou o tom přesvědčeni. My jsme víru ztratili na úkor byznysu a to je náš konec,“ zakončil Zelený rozhovor.

Autor: ElS, 

Zdroj a foto: DVTV

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.