Originál publikoval Cobra 3. ledna 2013

Po úspěšném otevření Portálu 21. Prosince, je éterická Archónská síť hlavním faktorem zpožďujícím Událost. Pokud by byla Událost spuštěna, éteričtí Archoni by ovlivnili všechny zúčastněné: povrchové Síly Světla uskutečňující Událost, celkovou populaci, stejně tak jako Kabalu a toto všechno by udělalo z Události pohromu.

[wp_ad_camp_2]

Éterická Archonská síť musí být z velké části odstraněna pro to, aby se Událost uskutečnila. Pro větší úspěch sil Světla s odstraňováním éterické Archónské sítě, je potřeba větší povědomí o její existenci mezi celkovou populací.

Éterická Archónská síť je přítomna v tenké vrstvě , která sahá až do 13 840 metrů do nebe od povrchového profilu naší země a také 13 840 metrů dolů z povrchového profilu do Zemské kůry. Páteří éterické Archónské sítě je síť éterických hyperdimenzionálních červích děr na principu černých děr, které obsahují miliardy a miliardy reptiliánů a entit podobných amébám (měňavkám). Když Světlo z Galaktického Centrálního Slunce tyto červí díry zasáhne, začnou tyto entity vykašlávat, a ty v zápětí začnou napadat všechny bytosti světla, které jen naleznou, vtělené i ty na nefyzických pláních. Toto je důvod energetických útoků, které mnoho pracovníků světla a válečníků světla zažívají. Nefyzické síky Světla mohou po nějaké době uvolněné negativní bytosti odstranit a přemístit je do Galaktického Centrálního Slunce, ale do té chvíle, je obvykle již nějaká škoda napáchaná. A opět – čím vyšší vědomí bude panovat o tom, co se skutečně děje, tím budou síly Světla efektivnější v naší ochraně a v odstraňování těchto negativních entit.

Éterická Archónská síť je kovládaná velmi malou skupinou éterických Archónů, kteří vydávají své rozkazy milionům éterických Drakoniánů (oblastní velitelé), ti, miliardám reptiliánů (válečníci) a ti, amébám (polo-vědomé elementární bytosti, které se pouze řídí rozkazy, bez zpochybňování)

Archoni síť ovládají pomocí pokročilé éterické technologie. Celá éterická planina uvnitř vrstvy silné 27,6 km, ovládané Archony, je prostoupená komorami silných elektromagnetických polí, které mohou zkreslovat strukturu časo-prostoru dle programu éterického hlavního počítače, který směruje celosvětový proud éterických energií takovým způsobem, aby lidstvo ovláadl co nejvíce. Tyto komory detekují všechny pozitivní myšlenky a emoce, a pokud jsou příliš mocné, pak tyto komory vyšlou signál do éterického hlavního počítače, který poté stáhne okolo osoby prožívající pozitivitu síť pokrouceného elektromagnetického pole, a efektivně tu osobu vypne. Pokud to ještě nestačí, pak aktivuje dodatečné ELF komory s nízko frekvenčním infrazvukovým šumem, který osobu utlačuje, a spolu s tím vysílá do čakry solar plexu elektrické impulsy pro zkrat energie kundalini, kterou zastaví. Toto je občas kombinováno se silnými elektromagnetickými poli okolo čakry třetího oka, matoucí mysl a dělající osobu ospalou nebo skoro zdrogovanou. Společně s tím, jsou projektovány silné negativní myšlenkové formy, stále napadající mysl dané osoby.

 

Kromě toho, má každá inkarnovaná osoba energetické amébní parazity připojené k oblasti solar plexus, které se pokouší ovládat emocionální život té osoby. Ty se také spojují s amébními parazity v dalších lidech, a organizují konflikty.

[wp_ad_camp_2]

Éteričtí Archóni předávají data z éterického hlavního počítače do fyzické Černé Skříňky, která je v držení jedné z hlavních Italských šlechtických rodin temné pokrevní linie a je propojena s fyzickým hlavním počítačem Kabaly („The Beast“) a odtuda napojena na hlavní počítače uvnitř NSA. I přesto, že síly Světla zvládly vložit počítačový virus do Černé Skříňky, virus nebyl tak úspěšný, jak jsme doufali.

Éteričtí Archóni jsou velmi alergičtí na pár věcí. Nejvíce na energii Lásky, především Lásky mezi mužem a ženou. Když vidí šťastný pár, chtějí mezi nimi Lásku zničit, protože tato Láska dává sílu nefyzickým silám Světla k odstranění éterických Archónů a jejich přisluhovačů.

Zadruhé jsou alergičtí na zdravou sexuální energii. Potlačují tuto energii v lidské populaci, a když nejsou úspěšní v jejím potlačení, tak ji zperverzní. Sexuální energie je životní síla sama a když uspějí v jejím potlačení, získají na povrchu planety populaci ovcí, která může být jednoduše ovládána.

Za třetí jsou alergičtí na energie pozitivních mimozemských civilizací a energie Vzestoupených Mistrů. Tyto energie se pokoušejí potlačit, překroutit a zmanipulovat, kdykoliv je to jen možné.

Éterická Archónská síť je na této planetě přítomna posledních 26 000 let a byla značně zesílena během Kongo Archónské invaze v roce 1996, kdy byla posílena mnohými reptiliánskými entitami z naší Galaxie a také z galaxie Andromeda. V závěru roku 1995, se Archóni vyděsili, že Galaktická Konfederace provedene skutečný kontakt s populací na povrchu této planety a síť posílili, aby tomu zabránili. Většina těchto posil byla již vyčištěna v Galaktickém Centrálním Slunci a existují zvláštní plány vytvořené silami Světla, plány o kterých ještě nesmím mluvit, pro ty zbývající reptiliány.

Toto všechno zde nepopisuju proto, abych vás vyděsil, ale proto, abych vnesl vědomí do situace, která právě teď mnoho lidí ovlivňuj, abychom tuto situaci mohli změnit.

Technologie Vortexu Bohyně, ve spojení s naším vědomím, éterickou Archónskou siť rozpustí. Technologii Vortexu Bohyně věnuji samostatný příspěvek na blogu, kde to vysvětlím do detailu.

[wp_ad_camp_2]

Obdržel jsem instrukce, abych vytvořil tak říkajíc Étherické Osvobození. Bude to skupina na Facebooku, kde budou členové hlásit Archónský vliv a energetické útoky na ně, a ostatní členové té skupiny jim budou posílat léčení a podporu. Toto bude způsob, jak udržíme o této situaci přehled. Proto tímto žádám tu pravou osobu, aby se ozvala a vytvořila moderovanou skupinu Etheric Liberation na Facebooku a poté mu/jí dám další instrukce.

Mimo to také žádám lidi s pokročilou odborností v léčení post-traumatického stresu, rekonvalescence duše, energetické ochrany a exorcismu (odstraňování negativních entit), aby mě kontaktovali na e-mailu [email protected], s detaily o jejich oblasti a úrovni odbornosti. Vytváříme základní jádro skupiny, abychom se konečně začali zabývat touto situací.

Plejáďané mě požádali nezveřejňovat plán Vzestoupení, dokud nebude éterická Archónská situace náležitě řešena. Omlouvám se za tuto nepříjemnost.

Každopádně, Vítězství Světla!

Zdroj: 5 , 9

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.