Žádné tajemství na Zemi není chráněno takovým množstvím dveří, petlic a zámků. Žádné není pokryto takovou temnotou…

…jako tajemství naší minulosti.

 [wp_ad_camp_2]

Všichni jsme se historii učili ve škole. Naši rodiče, babičky i pradědečkové, a nyní i se jí učí i naše děti. Tedy pouze verzi, která sama sobě protiřečí a která sed vůbec nesetkává mezi generacemi. Aby se každá nová učebnice od nuly znova a znova přepisovala. Pro koho a proč je neznalost naší skutečné historie výhodou rozebírat nebudu, poskytnutí takové informace je ošemetné. Předkládám vám svojí variantu, jak to bylo a je s událostmi na naší planetě.

V žádném případě vás nehodlám přesvědčovat o pravdivosti těchto dat, pouze s vámi sdílím svůj obraz světa.

To, co najdete níže, je prostě text. Doporučuji vám jej přečíst, ale zároveň vás musím varovat:

Někomu se bude zdát jako blouznění šílence…

…jinému jako pohádkou na dobrou noc…

… a další se bude cítit, jako by mu někdo na hlavu vylil vědro ledové vody. 

Probudí se v něm vzpomínka na naše opravdové dějiny…

Každý si z tohoto textu vezme pouze to, na co je jeho mysl připravena.

Tedy začněme, jenom se mi nepokoušejte věřit!

Musíte si to uvědomit sami…

 [wp_ad_camp_2]

Manipulace s datem: píše se rok 719

Naše planeta, bez ohledu na její obrovské rozměry, představuje pouze maličký hrozen v obrovské vinici, která sestává z několika kaskád a rostou v ní hrozny různých rozměrů i chutí.

 

 


[wp_ad_camp_2]

Éra křemíku

V původní verzi světa neexistovala cykličnost. Neexistovalo střídání dne a noci, léta a zimy, rození a smrti. Fyzické objekty se tvořily zhmotňováním energie do pevné hmoty. Neexistovala žádná sexuální reprodukce.

Za zmínku stojí také fakt, že v takovém svět je výhodnější žít v křemíkových tělech, protože jsou dokonalejší, než naše extrémně křehká a konstantně nemocná těla na bázi uhlíku.

 

 

 

 


Veškerá biosféra Země obsahovala křemíkovou formu života do té doby, dokud svítilo centrální Slunce.

Mimochodem film „Avatar“ přopomíná to, jak to na naší planetě kdysi skutečně vypadalo.

To, co dnes nazýváme stromy, jsou pouze ubohé keře, ve srovnání s tím, jaké gigantické lesy zde v minulosti byly.

Ruské slovo „drevnost“ ve skutečnosti neznamená „starý“, ale ukazuje na konkrétní období naší historie, kdy rostly stromy, které dnes již na planetě nenajdete.

Všechna stvoření dohromady fungovala jako jeden živý organismus. Nebyly žádné války, jazyky, hranice, predátoři…existovala pouze a jednoduše harmonie.

[wp_ad_camp_2]


Éra uhlíku

Invaze na planetě Zemi.

Několik tisíc let zpátky náš hrozen, který představuje Zemi, napadl červ. Parazité se vplazily do našeho hroznu a postupně jej infikovaly. Vypukla kolosální válka, která je označována jako „Hvězdná válka“.

Vetřelci prvně zapečetili centrální Slunce. Díky tomu se Země stala cyklickou a křemíková těla nebyla na život v novém světě uzpůsobena, proto zkrátka zkameněla.

Absolutně veškeré kameny nacházející se na naší planetě jsou pozůstatky křemíkové éry. Na těchto troskách začala prospívat nová forma života – na bázi uhlíku.

 

 

 

 


S pomocí vysoce vyspělého technologicko-genetického inženýrství okupantů byla planeta osídlena od začátku. To ovlivnilo všechny druhy živých bytostí, kromě Árijců. Nemohli nad nimi zvítězit, proto rozšířili virus, který způsobil určitý druh mutace a jejich křemíková těla hladce nahrazena uhlíkovými.

Předpokládá se, že se to odehrálo někdy před 7 524 lety, tato událost je dnes obvykle nazývána  „stvoření světa“. Bylo to skutečně vytvoření zcela nového světa, který byl mnohem primitivnější než ten první. Lidé, zvířata a rostliny se postupně rozmnožily. Na planetě znovu zvonily obrovské lesy, a to i přesto, že otroctví ani na chvíli nezaniklo.

 

 

[wp_ad_camp_2]


Éra biorobotů

Druhé resetování planety

Před 300 lety (jaderná zima roku 1816) byl povrch planety spálen energetickými střelami (mnozí je zaměňovali s jadernými, ale to jen kvůli neznalosti silnějších zbraní). Téměř všechny lesy a lidé byli zničeni. Podle vědců bylo 99,995% biosféry spáleno. Změnil se atmosférický tlak a chemické složení vzduchu, proto dnešní lesy nepřesahují 30 metrů a lidé jsou náchylní k četným chorobám.

 

 

 

 


Apokalypsa – odkrytí opony

Éra biorobotů došla ke svému logickému závěru. Spojuje mě s vámi to, že jsme se  narodili a žili na přelomu věků, kdy každou minutou musí nastat další přerod všeho a všech na této planetě. Mnozí už to vědí, ale převážná většina spí a nic netuší. Nikdo neví, co a jak bude, ale jedna věc je jistá na 100% – brzy budeme svědky skutečně velkolepé podívané!

 

 

 

 

 

[wp_ad_camp_2]

Komentář raja:

Neztotožňuji se se všemi daty, ale stránka, odkud tento text pochází, je velice zajímavá a je důležité zde mít i tento úvod. Každý si z něj může odnést, co uváží za vhodné. Každopádně se můžete těšit na další články z webu as-gard.com, protože jeho pisatel zřejmě ví více, než většina lidí a protože jeho vědění stojí za překlad….

 

Překlad: raja, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.