Riziko při deponování peněz nebo zlata v bance stále roste. Později vám vysvětlím, jaká úskalí čekají na klienty bank, když si chtějí vybrat své peníze nebo zlato ze své banky.

Jen málo z nás je schopno vyhodnotit enormní rizika, kterým jsme aktuálně vystaveni na globální úrovni. Mezi těmito některými, kteří umí tato rizika určit je jen málo těch, kteří mají schopnost tato rizika vyhodnotit a zavést ochranná opatření.

[wp_ad_camp_2]

SVĚT NENÍ PŘIPRAVEN NA TO, CO BRZY NASTANE

Maximální riziko vyžaduje maximální ochranu. Když však většina lidí tato rizika ani nerozpozná, vychází z toho, že se málo kdo chrání. Takto je svět zcela nepřipraven na nadcházející katastrofy. Dokonce i na těch nejvyšších úrovních se vlády soustředí na běžné politické otázky, místo toho, aby se soustředily na nejpalčivější problém hospodářství. V porovnání s potenciálním krachem finančního systému a světového hospodářství jsou vnitřní politické problémy jako např. USA, Velké Británie, Francie a Německa zcela bezvýznamné, přesto se stále politické vedení těmito plně zaměstnává, snad i proto, že zcela nechápou, jaký masivní černý mrak visí nad světovým hospodářstvím.

BREXIT – NEÚSPĚCH

Ve Velké Británii máme Brexit, ze kterého Theresa May učinila naprostý chaos. Britský národ rozhodl o vystoupení z EU, ovšem paní May po dvou letech předkládá jen jakési ujednání, které ponechává Velké Británii téměř všechny povinnosti a zákony EU, avšak bez možnosti spolurozhodování a ovlivňování. Za toto potěšení zaplatí spojené království navíc Bruselu ještě 39 miliard £. Přežije toto May, nebo se Brexit neuskuteční? Na toto zatím nikdo nedokáže odpovědět. Brusel, Francie a Německo se zoufale snaží udržet toto umělé uskupení. Vzhledem k všude čekajícím problémům, jakož i rostoucí opozici uvnitř EU, je jen otázkou času, kdy se EU rozpadne. Nadcházející ekonomický pokles se o to postará.

[wp_ad_camp_2]

ZÁPADNÍ VEDENÍ UŽ NENÍ V OBLIBĚ

V průzkumech mínění jsou Merklová a Macron stále více neoblíbené a s největší pravděpodobností již opotřebené vedoucí síly. V USA se Trumpova popularita sice stále pohybuje okolo 40 %, stal se z něho však nyní ochromený prezident, který již neprosadí žádná velká rozhodnutí přes obě komory parlamentu. Až přijde v nadcházejících dvou letech pokles hospodářství a akciových trhů, začne barometr nálady pro Trumpa prudce klesat, což platí pro všechny prezidenty v dobách klesající ekonomické aktivity a ztrát na akciových trzích.

HROZÍ POLITICKÉ A FINANČNÍ ZHROUCENÍ

Tak podobně vypadá celkový obraz ve všech velkých západních národech. A to je teprve začátek. Až budou akciové trhy a hospodářství zasaženy poklesem, začne ve většině zemí také politický hněv – časté opakování voleb, vyslovování nedůvěry nebo odebírání úřadu. To vše budeme zažívat v nadcházejících letech.

Existuje vůbec ještě nějaké řešení? Myslím, že ne. Vzhledem k 250 bilionům dolarů dluhů a dalším 2 biliardám dolarů v derivátech, jakož i nekrytých závazcích se svět nebude moci zbavit svých problémů pomocí dalšího vytváření peněz. Problém se nedá řešit nasazením prostředku, který byl původní příčinou problému. Centrální banky však nemají jiné prostředky ve svém arsenálu, tudíž budou opět jen neomezeně tisknout peníze. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se dolar proměnil v kryptoměnu, aby si lidé mysleli, že se všechny problémy s dluhy dají vyřešit touto cestou, neboť se všechny stávající dluhy USA splatí pomocí nové dolarové kryptoměny.

[wp_ad_camp_2]

ŠÉFKA MMF: CENTRÁLNÍ BANKY BY MĚLY VYDAT DIGITÁLNÍ MĚNY

Šéfka MMF, Christine Lagarde, nedávno uvedla, že by centrální banky měly rychle zapracovat na tvorbě digitálních peněz nebo kryptoměn.

Už dávno mi bylo jasné, že vlády států a MMF by nikdy nedopustili, aby se soukromé kryptoměny etablovaly jako důležitý platební prostředek. Lagarde jen navrhuje, aby státy vytvořené kryptoměny utvořily systém, který by byl regulován centrálními bankami.

DLUHY SE NEDAJÍ VYŘEŠIT POMOCÍ INFLACE

Čím více se dostane finanční systém pod tlak, tím větší bude počet panických opatření ze strany státu. Je úplně jedno, co udělají, dluhů se stejně nikdy nezbaví. Nedají se zlikvidovat pomocí inflace, neboť by tak stále jen rostly. Ani splacení dluhů se nikdy neuskuteční. Jelikož v dobrých časech zadluženost exponenciálně narostla, nedá se očekávat, že by mohla být splacena v časech zlých. Právě během přicházejícího poklesu ztratí centrální banky kontrolu nad úrokovými sazbami, které prudce vzrostou pod vlivem paniky a hroutícího se trhu.

Od roku 1971 se svět nachází v neustálé expanzi zadluženosti. Ve skutečnosti toto začalo na začátku 60-tých let; od té doby dluhy v USA rok co rok stále stoupají. Když pak v roce 1971 Nixon zrušil krytí dolaru zlatem, stalo se tištění peněz pro většinu vlád zlatokopeckou soutěží bez jakýchkoliv hranic. Ještě nikdy to nebylo tak jednoduché. Kdykoliv bylo potřeba peněz, bylo možné si je natisknout. Za těchto okolností narůstá od té doby globální zadluženost exponenciálně.

[wp_ad_camp_2]

ZLATO OPĚT PŘEVEZME FUNKCI JEDINÉHO OPRAVDOVÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU

Pokud se finanční krize zintenzivní, začne se přikládat zlatu opět znatelně více zájmu a významu jako jedinému jistému finančnímu prostředku. Toto bude doprovázet další pokračování onoho býčího trhu, který začal v roce 1999 a od roku 2011 – 12 probíhala korekce. Měřeno v US dolarech, skončila tato korekce v prosinci 2015, ovšem v mnoha jiných měnách, jako např. kanadský dolar nebo euro, propadlo zlato hluboko v roce 2013.

Ve světě, ve kterém riziko dosáhlo historických maxim, je majetek ve zlatě pojistkou a ochranou jmění.

Rozhodující význam ovšem nemá jen majetek ve zlatě, ale i uložení tohoto zlata. Vidíme, že stále více Američanů má zájem o uložení zlata ve Švýcarsku, na základě rizika, které plyne z vlastnictví zlata v USA (ať už konfiskace nebo bail – in). Také Němci si dělají stále více starostí o budoucí předpisy a pravidla v Německu nebo v EU a z toho důvodu se snaží dostat své peníze z Německa pryč.

NEMĚJTE SVÉ ZLATO ULOŽENO V NĚKTERÉ Z BANK

Často jsem varoval před uložením zlata v bance. Tam by mohlo být zavedeno bail – in nebo zmrazení bankovních aktiv, a to také v případě, že bude uloženo v soukromém trezoru. Pokud je zlato uloženo do univerzálních prostor trezoru, jsou rizika ještě vyšší. Viděli jsme mnoho případů, kdy si klient myslel, že koupil zlaté cihličky, a ty pak nebyly k dispozici. Když pak chtěl klient své zlato přemístit, musela banka nakonec zareagovat a obstarat nové cihly. Takže i zlaté cihly, které sami uložíte v nějaké bance, mohou být velmi riskantní.

[wp_ad_camp_2]

Stále častěji sledujeme, jak se i švýcarské banky brání přáním svých klientů, kteří chtějí své zlato nebo peníze vybrat z banky. Vymýšlejí si všemožné překážky, jako např.: omezení, že je možné vybrat z banky 100.000 CHF v hotovosti nebo ve zlatě za rok (to stejné platí v dolarech).

Jedna švýcarská banka nedávno zavedla omezení, že při vyzvednutí nad 500.000 franků vyžaduje souhlas ředitele banky. Samozřejmě, že je to naprosto směšné, když si klient nemůže vybrat z banky své vlastní zlato nebo svůj uložený majetek. Ale tak se věci momentálně vyvíjejí. Banky nejsou jen nejistými institucemi pro zabezpečení vašich peněz nebo majetkových vkladů – v okamžiku, kdy banka všechno od vás dostane, už to nemůžete vybrat! Z mého pohledu, by člověk neměl ukládat větší majetkové vklady do banky s výjimkou těch prostředků, které budou použity k okamžité likviditě. Zlato a (stříbro) jsou naprosto likvidní a při všech potřebách likvidity jsou jednoduše směnitelné do všech fiatových měn; Je mnohem lepší udržovat si svůj majetek ve fyzické formě drahých kovů pod vlastní kontrolou. Všechna aktiva uložená v bance jsou vystavena rizikům jako bail – in, znehodnocení, omezení likvidity (vzpomeňme si na Argentinu), podvodu nebo bankrotu.

pro tadesco přeložila marki | zdroj: 9

[wp_ad_camp_2]Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.