Snad nejvíce dotěrný je posun v oblasti sociálních sítí, kdy Twitter oznámil, že ostře zakročí proti tomu, co definuje jako nenávistnou řeč (hate speech), a to nejen na vlastních stránkách!

V čem spočívá zásadní posun v politice Twitteru sdělil Kerry Flynn ze společnosti Mashable: Twitter bude sledovat chování uživatele „na platformě“ a bude pozastavovat uživatelské účty, pokud se uživatel připojí k násilným organizacím, což bude Twitter aktualizovat v centru nápovědy.

[wp_ad_camp_2]

Urážlivé chování

Věříme ve svobodu slova a otevřeném dialogu, ale toto znamená ještě méně než základní filozofii, pokud jsou hlasy umlčeny a lidé se bojí mluvit. Abychom zajistili, že se lidé budou cítit bezpečně při vyjadřování různorodých názorů a přesvědčení, zakážeme chování, které překračuje hranici urážení, včetně chování, které obtěžuje, zastrašuje nebo používá strach, aby umlčel hlas jiného uživatele.

Při hodnocení je důležitý kontext urážlivého chování a určení vhodných donucovacích opatření. Faktory, které můžeme vzít v úvahu, jsou např. zda:

– chování je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu lidí;

– zpráva byla uveřejněna cíleně k zneužití nebo jen náhodně;

– chování je hodno zveřejnění a je ve veřejném zájmu.

Co je násilí: Nesmíte vytvářet konkrétní hrozby násilí nebo si přejete vážnou fyzickou újmu, smrt nebo nemoc jednotlivce nebo skupiny lidí. To zahrnuje, mimo jiné, ohrožení terorismem nebo jeho propagaci.

Nemůžete se také přidružit k organizacím, které propagují násilí na civilním obyvatelstvu.

[wp_ad_camp_2]

Urážení jiných: Nemůžete se zapojit do cíleného obtěžování někoho, nebo nabádat k tomu jiné lidi. Za hrubé chování považujeme pokus o obtěžování, zastrašování nebo umlčení někoho jiného.

Nenávistné chování: Nesmíte prosazovat násilí proti jiným lidem na základě rasy, etnického či národnostního původu, sexuální orientace, pohlaví, pohlavní identity, náboženského vyznání, věku, zdravotního postižení nebo vážné nemoci.

Nenávistné snímky a zobrazování jmen: V profilovém obrázku nebo záhlaví profilu nesmíte používat nenávistné obrázky nebo symboly. Nesmíte také používat své uživatelské jméno, zobrazované jméno nebo bio profil, které by vedly k hrubému chování, jako je například cílené obtěžování nebo vyjadřování nenávisti vůči osobě, skupině osob nebo chráněné kategorii.

Jak Kerry Flynn poznamenává, tyto změny přicházejí uprostřed agresivních kroků ze strany Twitteru, aby se zabránilo zneužívání a obtěžování na místě, kde docházelo po deset let v podstatě k připouštění volného působení zneužívajících osob.

[wp_ad_camp_2]

Během posledního týdne Twitter podnikl kroky proti účtům bílých šovinistů a rasistů. Twitter trvale zakázal např. účet Tim „Treadstone“ Gioneta, významného pravicového trolla více známého jako „Baked Alaska.“

Překlad: tereza. Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.