Málokdo ví o malé části staroruského národa, žijící na zemi pod poetickým názvem Prjaševská Rus. Dnes je to součást současného Východního Slovenska.

[wp_ad_camp_2]

Samotný termín Prjaševská Rus se objevil po První světové válce, kdy se Rusíni, žijící na jižních svazích Karpatských hor, stali součástí Československa. Byli rozděleni podle administrativních hranic. Slovní spojení Prjaševská Rus začali používat rusínští aktivisté — s cílem odlišit slovenské Rusíny od těch, kteří žili v samosprávní autonomii, Podkarpatské Rusi.

Sčítání lidu v roce 1921 ukázalo, že za Rusíny se považuje 86 tisíc lidí.O rozšíření ruské identity květnatě hovoří tehdejší literární pokusy Rusínů. Například básník, veřejný činitel a osvícenec Julij Stavrovskij-Popradov přímo nazval jednu ze svých básní Jsem Rus! Mnoho slovenských Rusínů přestoupilo na pravoslavnou víru.

Na Východním Slovensku fungovalo mnoho rusofilních organizací: Sdružení ruské mládeže, Svaz ruských žen a mnoho dalších. Kromě toho byly značně populární takzvané Dny ruské kultury, sbližující místní ruské obyvatelstvo a ruskou emigraci. V ruštině vycházely Národní noviny, Pravoslavná Karpatská Rus, Ruský zemědělec, Ruské slovo a další. Od roku 1927 se ruský jazyk stal oficiálním vyučovacím jazykem ve všech školách Prjaševské diecéze.

[wp_ad_camp_2]

Po Druhé světové válce bylo území Zakarpatské oblasti připojeno k USSR a většina ruské inteligence pod nátlakem přijala ukrajinofilskou variantu etnického sebeuvědomění. Sovětská politika neuznávala Rusíny jako národnost, lišící se od Ukrajinců, Rusíni byli považováni za „součást ukrajinského národa“.Skutečné rusínské obrození začalo na Slovensku až po rozpadu socialistického bloku. Během 20 let po sametové revoluci se počet Rusínů zdvojnásobil. Dnes žije na Slovensku více než 30 tisíc Rusínů. Bohužel málokdo z Rusínů se nyní považuje za Rusa.

[wp_ad_camp_2]

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.