Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu
  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

 • Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti
  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

 • Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné
  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

 • Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká
  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

Související zprávy

 • Námořní pěchota při zatýkání zabila úředníka CDC
  Námořní pěchota při zatýkání zabila úředníka CDC

  Námořní pěchota při zatýkání zabila úředníka CDC

 • JAG otevírá novou věznici pro mediální d*vky
  JAG otevírá novou věznici pro mediální d*vky

  JAG otevírá novou věznici pro mediální d*vky

 • Prezident Putin bombarduje velké farmaceutické firmy na Ukrajině
  Prezident Putin bombarduje velké farmaceutické firmy na Ukrajině

  Prezident Putin bombarduje velké farmaceutické firmy na Ukrajině

 • Chazarská mafie se chce vzdát, žádá o amnestii
  Chazarská mafie se chce vzdát, žádá o amnestii

  Chazarská mafie se chce vzdát, žádá o amnestii

Chronologie německých dějin od Německého císařství po současnost – 1. část

Rád bych vám níže přiblížil situaci v dnes již zlikvidované BRD GmbH (SRN s.r.o.), která se stále vydává za stát.

Tento text je sice podán zkráceně a jednoduše, avšak je velmi důležitý!

Měl by si jej přečíst každý, aby porozuměl konstruktu společnosti (firmy) BRD (Spolková republika Německo s.r.o.) !

1) Německé císařství:

Dne 11. listopadu 1918 skončila 1. světová válka příměřím. Dne 28. června 1919 byla přes protesty uzavřena a podepsána Versailleská mírová smlouva. (Pozn. překl.: Smlouvu podepsali jménem Německé říše ve Versailles ministr zahraničí Hermann Müller a koloniální ministr Johannes Bell. A to hlavně na základě potvrzení maršála Hindenburga, pozdějšího prezidenta, že německá armáda by nebyla schopna odolat případnému útoku ze strany spojenců ze západu. Smlouva byla ratifikována Národním shromážděním dne 9. července hlasováním 209 : 116.) Dne 10. ledna 1920 vstoupila v platnost mírová smlouva.

2) Výmarská republika.

Převratem (pučem) byla dne 9. listopadu 1918 založena parlamentní republika a vyhlášena jako Výmarská republika. Jednalo se o první komerční podnik, kdy bylo císařství obsazeno zkorumpovanými a zločinnými politiky (Židé / SPD) pomocí ozbrojeného násilí. Tato parlamentní republika byla však soukromým obchodním komerčním podnikem. Císařství nadále existovalo, ale bylo obsazeno a okupováno Výmarskou republikou.

3) Nástup 3. Německé říše.

Když se 30. ledna 1933 dostal k moci Adolf Hitler, tak okupace Německého císařství Výmarskou republikou skončila. (Pozn. překl.: Hitler byl jako kancléř jmenován bývalým maršálem a poté prezidentem Hindenburgem.)

Nacistický systém pak poté, co Adolf Hitler odmítl právní nástupnictví Německého císařství, založil 3. Německou říši. Tzn. další soukromou společnost (firmu) na komerční bázi soukromého práva.

Výmarská republika byla rozpuštěna a nahrazena 3. Německou říší jako okupantem stále právně platného Německého císařství.

4) Okupační projekt – konstrukt 3. Německé říše.

Dne 1. září 1939 začala druhá světová válka invazí do Polska. Dne 8. května 1945 skončila druhá světová válka kapitulací německého Wehrmachtu.

Firma – komerční soukromý podnik 3. Německá říše se nevzdal (nekapituloval), nadále existoval a pokládal Německé císařství stále za obsazené. (Pozn. překl.: Japonskou kapitulaci podepsal dne 2. září 1945 japonský císař Hirohito. V Evropě skončila válka dne 8. května 1945 pouhým vstoupením v platnost bezpodmínečné kapitulace německých ozbrojených sil.)

Anotace – vsuvka:

Vlastně už mohla být Německá říše (císařství) zase svobodná, stačila tehdy jen likvidace soukromé firmy 3. říše, čímž by byla okupace ukončena. To se ale nechtělo, plán k tomu byl připraven již dlouho před tím.

Šlo totiž o totální vydrancování ekonomicky nejsilnějšího národa v Evropě.

5) Spolková republika Německo:

V letech 1948 – 49 byl poté rozhodnuto o založení soukromého amerického obchodního podniku pod názvem Spolková republika Německo. Byla založena Spolková rada, byl vypracován základní zákon.

Dne 23. května 1949 byl přijat základní zákon (Pozn. překl.: Není to klasická ústava.) a byla založena Spolková republika Německo. (Pozn. překl.: Byly tímto sloučeny pouze západní okupační zóny Německa, ovládané Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Francií.) Jednalo se o čistě oficiální samosprávu bez suverénních práv a pravomocí!

Ve skutečnosti však byla tato Spolková republika Německo s 3. říší Adolfa Hitlera naprosto identická (dle rozsudku soudu z roku 1973) a vládla zde stále 3. říše, jen pod novým názvem! (Pozn. překl.: Ze sovětské okupační zóny se stala dne 7. října 1949 takzvaná Německá demokratická republika.)

Anotace – vsuvka:

Jinak by totiž ani nebylo možné, aby spojenci desítky let trvající okupaci Německé říše mohli takto drancovat.

Německé císařství podepsalo po první světové válce mírovou smlouvu a není tudíž zapleteno do druhé světové války a ani se nepodílí na žádném dluhu z druhé světové války.

Proto okupace pomocí 3. říše byla zachována a jen pokračovala své vládnutí pod novým názvem SRN.

Tento velmi špinavý plán pod spojenci udržovanou Spolkovou republiku Německo, která nebyla ničím jiným než pokračováním 3. říše Adolfa Hitlera, kterou zůstalo nadále obsazeno Německé císařství.

Aby Němci uvěřili v novou svobodu, byli však drženi jako zajatci bez řetězů, takto a s trochou ekonomické pomoci bylo umožněno, aby říše zazářila novým leskem a byla opět zralá k drancování. Do každého dobrého podnikání se holt musí nejprve investovat…..

6) Prodloužení okupace Německé říše:

V roce 1955 prodloužil spolkový kancléř Konrad Adenauer okupační status 3. Říše Adolfa Hitlera nad Německým císařstvím na dalších 50 let.

Německá říše (císařství) tudíž zůstává okupována 3. říší = SRN až do roku 2005!

(Pozn. překl.: V roce 1955 došlo k uznání plné suverenity SRN a jejího přijetí do NATO, k ukončení válečného stavu se Sovětským Svazem a návratu válečných zajatců a poté také k začlenění Sárska zpět do SRN, když do té doby mělo autonomní status ve francouzské okupační zóně.)

7) Základní zákon byl odstraněn!

Dne 17. července 1990 byl pomocí článku 23 základního zákona a tento základní zákon odstraněn a činnost okupační soukromé firmy Spolková republika Německo byla ukončena.

Od toho dne žili lidé zase v Německém císařství (říši), nikdo to ale nepochopil !

Všichni politici byli od 18. července 1990 okamžitě propuštěni a nezaměstnaní!

Tím byly spolkové země definitivně a trvale rozpuštěny. Dolní Sasko, Hesensko, Bavorsko a další od toho data již neexistovaly!

[wp_ad_camp_2]

8) Založení více než 40 000 společností.

Od 18. července 1990 Henoch Kohn, u nás známější pod pseudonymem Helmut Kohl, napsal všem městům a obcím nad 40 000 obyvatel, jakož i všem bývalým úřadům a orgánům veřejné moci a informoval je, že se musí okamžitě zaregistrovat jako živnosti a jejich úřady, města a obce musí fungovat jako obchodní podniky.

(Pozn. překl.: To vše realizoval Henoch Kohn bez jakékoliv právní opory, bez jakýchkoliv mezinárodních smluv.)

9) Odmítnutí mírové smlouvy:

V roce 1990 navrhlo Rusko Německu uzavřít mírovou smlouvu, kterou však Henoch Kohn, spolkový kancléř s izraelským pasem, odmítl se slovy „Mírové smlouvy se neplánují!“ Podmínky, které Gorbačov navrhl, byly pro pana Kohna příliš vysoké!

Jediná podmínka – Německo musí udržet mír s Ruskem minimálně 50 let!

10) Stažení východních oblastí (východního Německa – NDR):

Na příkaz Rusů, ale i z vlastní vůle, začali Poláci v roce 1990 vyklízet východní území okupovaná Polskem, aby je mohli přesně 3. října 1990 vrátit Německu.

Henoch Kohn (Helmut Kohl) a H. D. Genscher však odmítli vrácení a řekli Polákům, že tato území dáme my vám. Je opravdu velká drzost, co si nezaměstnaní politici (viz bod 6.) dovolili odstranit území.

(Pozn. překl.: Zde si nejsem jist o jaká území se tehdy jednalo. Zdali o území původního Německého císařství před 2. světovou válkou či jiná území „ostgebiete“. Možná bude ještě zajímavé jaké změny hranic v Evropě přinesou budoucí narovnání právního stavu.)

11) Pařížské smlouvy 2 + 4:

Tolik vychvalované smlouvy 2 + 4 jsou neplatné! (Pozn. překl.: 2+4 znamená 2 dosavadní německé státy a 4 vítězné mocnosti 2. světové války.)

Kvůli mnoha výhradám spojenců a záměrnému klamání Ruska (viz 09 + 10), Rusko (Ševarnadze) tyto smlouvy nikdy nepodepsalo. Tyto smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud je podepíší všechny vítězné mocnosti! Toto lživá Wikipedie a různé další on-line informační kanály zapomínají vždy uvést. Když se pak podíváte na seznam všech firem s podíly Spolkové republiky Německo, uvidíte a poznáte, proč se na to vždy zapomíná.

Spolková republika Německo je totiž spoluvlastníkem lživé Wikipedie.

Neplatné a nepravomocné smlouvy údajně nabyly právní moci 15. března 1991.

(Pozn. překl.: Co z toho všeho vyplývá? Že současné Německo, všemi vychvalovaný bohatý, seriozní a precizní stát je jeden velký soukromý podvodný podnik!)

Přeložil taras

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál