12) Den znovusjednocení:

K údajnému znovusjednocení pak došlo 3. října 1990!

Ze seznamu členů OSN byla vyškrtnuta Spolková republika Německo a byla nahrazena Německem (Deutschland). U Německa (Deutschland) se nejedná o nic jiného než o okupaci Německého císařství (říše) 3. říší Adolfa Hitlera pod dalším novým názvem. Od 3. října 1990 se 3. říše nyní nazývá Německo (Deutschland – Bund).

Spolková republika Německo je zapsána v seznamu OSN jako NGO = Not Gouvernement Organization = nevládní organizace.

Tato nevládní organizace si již nesmí říkat – Německo – a od té doby si říká pouze – Spolková republika.

13) Z nového okupanta – Deutschland – Německo se stává – „Bund“ (federace – spolek).

Henoch Kohn (Helmut Kohl) má nyní 2 nové práce (zaměstnání):

1. Je jednatelem NGO (nevládní organizace) – Spolkové republiky (bod č. 14).

2. Je kancléřem – „Bund“(spolku – federace) – politických stran a okupantů (bod. Č 15).

Dnes to samé dělá Angela Kasner, která si říká Angela Merkelová a má také izraelský pas (K dnešnímu datu již Merkelová není kancléřkou, pozn. př.)

14) Kdo je Spolková republika?

Spolková republika je americká společnost registrovaná v americkém státě Delaware. Vždy se mylně předpokládalo, že DE znamená Německo – znamená to však Delaware.

Spolková republika a ministerstvo financí má od OSN licenci ke správě výdělků právnických osob v Německém císařství.

Spolková republika spravuje tedy pouze jména, která jsou na kusu papíru, a vykrádá při tom svěřenecké účty s nimi spojené. Spolková republika je odpovědná a odvádí daně vůči IRS = americkému daňovému úřadu.

Suverénní práva – nedostupná, nejsou k dispozici!

Neboli, společnost registrovaná v USA – Delaware nemůže uplatňovat ani vykonávat žádné suverénní státní právo. (Pozn. překl.: Předpokládám, že celý vymyšlený zločinný systém na okupaci a rabování Německého císařství se děje pomocí mnoha propojených soukromých komerčních firem registrovaných mimo území Německa a „spolková republika“, dále „bund – deutschland“, všechna „ministerstva“, „policie“, „soudy“, „státní zastupitelství“, „města a obce“, atd.

Rád bych zjistil, jaký systém je uplatňován u nás, v České republice, když např. města a obce jsou také „veřejnoprávní korporace“. Pokud někteří právníci zde pomohou, budu rád…..)

15) Kdo je „bund“ – federace (spolek)?

To jsou politické strany tady v Německu – dalo by se také říci nová NSDAP pod názvem Deutschland – Germany – Bund – nový okupant Německa neboli Německé říše (císařství).

Úplně uzavřený systém, do kterého se nikdo zvenčí nedostane.

Federace („bund“ – spolek) je rozdělena na frakce. Frakce CDU/CSU většinou hraje na vládu, ostatní strany opozici, AfD hraje outsidera, se kterým prý nikdo nechce mít nic společného. (Pozn. př.: Chápu to tak, že všechny strany v nynějším Německu jsou jakési „divize“ komerční společnosti Deutschland – Germany – Bund a výsledky voleb řídí majitelé této společnosti, neboli sionističtí Židé = Chazaři = Cabal =….. atd……)

[wp_ad_camp_2]

Smysl, který se za tím skrývá, za prvé tím můžete udržovat hloupou víru ve stát, za druhé můžete pomocí takových her aktivovat hlasy, které jsou nezbytně nutné k překonání 50% překážky (většiny).

Nehraje žádnou roli, kdo nebo co bude zvoleno, to si vlastník federace reguluje sám. Jde pouze o schválení, aby okupace Německé říše (císařství) nadále řídila společnost 3. říše Adolfa Hitlera.

Pouze a proto je možná další okupace Německé říše (císařství) spojenci (DS), kteří nepředstavují nic jiného než sionistické Židy!

16) Jaká suverénní práva má „bund“ – federace?

Vůbec žádná, je to jen komerční podnik, náležící židovské vysoké svobodozednářské lóži B’nai Brith. Stejně jako jí patří od roku 2000 BRD Finanční ředitelství GmbH.

Pouze simulují stát na suverénním a výsostném území Německé říše (císařství).

Federace navíc již byla obsazena spojenci a nástupci 3. říše Adolfa Hitlera prostřednictvím okupačního statusu již bylo znemožněno jednat. Samospráva stejně jako od 23.05.1949 do 17.07.1990 pomocí SRN nebyla povolena.

Neschopný okupant, který podle normalizačních zákonů z let 2006, 2007, 2010 nemá v Německé říši (císařství) absolutně žádná práva, všechny základny, které jsou v BRD zcela nelegálně využívány, byly zcela staženy a zakázány pomocí normalizačních zákonů.

17) Den 12. říjen 1990

Ke skutečnému, údajnému znovusjednocení firem Spolková republika Německo a NDR dochází až nyní. Firma NDR se připojuje k základnímu zákonu SRN !? Základní zákon již neexistuje, ale jako společnost (firma) jej může přijmout.

(Pozn. překl.: Opět pouhá hra, viz bod 7. v 1.části – 7. – Základní zákon byl odstraněn! Dne 17. července 1990 byl pomocí článku 23 základního zákona a tento základní zákon odstraněn a činnost okupační soukromé firmy Spolková republika Německo byla ukončena.)

S přistoupením byly nově založeny i spolkové země = hospodářská území. To se musí považovat za obdobné rozdělení trhu stejně jako u Aldi Sever a Aldi Jih (Pozn. překl.: Aldi = obchodní řetězec viz Lidl, Kaufland, atd…..), kde si bratři Aldiové rozdělili své obchodní oblasti mezi sebou, aby si navzájem nekonkurovali. Když už nic jiného, je třeba to považovat ​​z právního hlediska za irelevantní. Prostě simulace a rabování musí pokračovat.

18) Rok 1991 – Spolkový ústavní soud dne 24. dubna 1991 – BvR 1341/90 – Rozpuštění spolkových zemí.

Rozhodnutím Spolkového ústavního soudu ze dne 24.4.1991 – BvR 1341/90 byly spolkové země rozpuštěny zpětně k datu 23.9.1990.

Sjednocení Německa bylo již v roce 1991 prohlášeno nulitním a nicotným, Spolkovým ústavním soudem vyhlášeno a schváleno.

Z výroku Spolkového ústavního soudu ze dne 24. dubna 1991 – BvR 1341/90 – byla zveřejněna tato formulace rozhodnutí:

„Zákon ze dne 23. září 1990 ke smlouvě ze dne 31. srpna 1990 mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou o provedení sjednocení Německa – zákon o sjednocení – je neslučitelný a tudíž neplatný.“

Lidu bylo od roku 1990 předstíráno, že mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou existuje sjednocení. Od roku 1990 neexistují žádné spolkové země!

19) V roce 2005 je prodloužen okupační status.

V roce 2005 vypršel okupační status, který byl Adenauerem v roce 1955 prodloužen o 50 let, tak Angela Kasner, která si říká Merkelová a má 2 zaměstnání (Pozn. překl.: Stejně jako Henoch Kohn alias Helmut Kohn) , a to jsou:

1. Generální ředitel nevládní organizace Spolkové republiky,

2. Kancléř spiklenecké nezpůsobilé společnosti – Spolková vláda (federace) – (Okupační statut spojenců),

dále prodlužuje okupační status právního nástupce 3. říše A. H. nad Německou říší (císařstvím) na dalších 49 let, do roku 2054. Je velmi udivující, že nezpůsobilá společnost (firma) bez suverénních práv a pravomocí může rozšířit okupační statut pro celý národ.

Abyste to pochopili, stačí vědět, kdo jsou vlastně původní spojenci. Nejsou to lidé z USA / Francie / Anglie, tyto národy jsou samy v sevření skutečných vládců národů tohoto světa. (Pozn. překl.: Jsou to zločinní sionističtí Židé! = Chazaři = Cabal, atd…..)

20) Rok 2006

Mustafa Selim Sürmeli podává určovací žalobu u Evropského soudu pro lidská práva. Má být stanoveno, zdali je Spolková republika Německo (SRN) státem, či nikoli. Evropský soudní dvůr předává stížnost příslušnému tribunálu k rozhodnutí. V červnu 2006 pak oznámil následující rozhodnutí:

1. Spolková republika Německo jako stát neexistuje!

2. Spolková republika Německo nemá žádné státní území!

3. Spolková republika Německo nemá žádný státní lid!

Stejně jako obchodní podnik 3. říše Adolf Hitler neměl žádný stát (státní zřízení), žádné státní území ani státní lid.

Vždy se od roku 1871 jednalo o čistě soukromoprávní obchodní podniky podle vzoru USA. Okupace národních států komerčními podniky byla vynalezena a zavedena v roce 1871 sionistickými bankovními kartely. Tomu bylo kriminální, nelidské církevní právo nesmírně užitečné.

(Pozn. překl.: Pokud někdo z vás poradí zdroje jak zjistit jestli stejný systém byl zaveden v rámci Rakouska – Uherska, potažmo na našem území, budu rád za každý tip. Kontakt na mne vás jistě ráda poskytne terezka.)

21) Normalizační zákony z roku 2006, 2007, 2010

2006 – 1. zákon pro úpravu spolkového práva v obchodní oblasti – Spolkové ministerstvo spravedlnosti ze dne 19. dubna 2006 – Spolkový věstník I, str. 866 byl vyhlášen 24. dubna 2006 vydáním v Spolkového věstníku č. 18 – 2006 a vstoupil v platnost 25. dubna 2006.

Občanský zákoník, (BGB) trestní zákoník, (StGB) soudní a ústavní právo, (GVG) občanskoprávní procesní řád, (ZPO) trestní procesní řád, (StPO) rodinná jurisdikce, (FamFG) atd.

Přeložil taras

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.