…..veškeré církve jsou, jak neustále opakujeme dokola, zločinné organizace. Kdy to konečně lidé pochopí????? Pokoušejí se řídit planetu Zemi a zotročit díky jednomu slovu BŮH veškeré obyvatelstvo….

00:05

Došlo do redakce mejlíkem s prosbou o zveřejnění.

Je to skutečně horor, co se nejen na Slovensku v církvi odehrává. Není to církev ale pedofilní sektářský spolek schovávající se za „ÚDAJNÉHO BOHA“. Mají zájem jenom o malé děti a jejich zneužívání za pomoci slov o neexistujícím bohu, který je ve skutečnosti ĎÁBLEM….

 

Petr Živný

Po publikování mého článku “Omluvit se a finančně odškodnit” se na mne obrátila řáda čtenářů. Vznikla velmi zajímavá výměna informací a diskuze. Kladli jsme si otázky o počtu obětí sexuálního zneužití v ČR, proč tyto oběti zřídka podávají trestní oznámení a proč až po dlouhé době, proč je i někdy ztahují zpět, jedná-li se o pochybení jednotlivců anebo celého církevního systému, jaká by mohla být terapie obětí, ale jak též léčbou působit na agresory, pokud se chtějí uzdravit, jak postupovat v prevenci tohoto jevu, apod.

Paradoxně bylo velkým štěstím pro katolickou církev, že se nacházela 40 let v podmínkách budování socialismu, kdy neměla internáty, školy a nemocnice. Proto je obětí skutečně značně méně než v USA, Irsku, Španělsku, apod., kde formování budoucí generace bylo masově v rukou církevních institucí. Lepší než ČR byla na tom pouze Albánská lidová socialistická republika, která se prohlásila jako první ateistický stát na světě a po mnoho let bylo náboženství postaveno mimo zákon a tedy všechny církve byly zcela zakázány. Tam není hlášena žádná oběť zneužití, tak jako v Andoře, Americké Samoi, Algerii a na Alandských ostrovech. Ze Slovenska jsem obdržel následující dotaz:

“Vážený pán profesor,

v roku 2014 som zistil, že mi katechéta sexuálne zneužíva 17 ročnú dcéru. Medzi tým ako sme dali trestné oznámenie, dcéra mala 18 rokov. Trestné konanie bolo prerušené, kvôli nedostatku priamych dôkazov. Agresor sa medzitým pozviechal, študoval a teraz učí na vysokej škole.

Prosím, vedeli by ste mi poradiť dobrého súdneho znalca na Slovensku z

oblasti psychológie, ktorý by vedel posúdiť všetky existujúce písomné

dôkazy a z nich vyplývajúcu duševnú bolesť, ktorú musela prežiť v

dôsledku tejto agresie naša dcéra? Vyzerá to tak, že je ich ako

šafránu. Ďakujem veľmi pekne.

Ing. P.P.””

Poradil jsem čtenáři, na koho by se mohl obrátit a při této příležitosti jsem položil několik otázek:

 

[wp_ad_camp_2]

 

1. K jakému závěru nalezené písemné důkazy vedly?

Odpovedáme obidvaja ako rodičia, ktorí z legálne zachytenej facebookovej komunikácie, overenej súdnoznaleckým posudkom (trojdňová komunikácia mala 77 strán), našej vtedy 17 ročnej maloletej dcéry s P.I., teda s jej 33,5 ročným učiteľom rímskokatolíckeho náboženstva zistili, že túto našu najmladšiu dcéru, na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Rímska únia rádu sv. Uršule zmanipuloval, manipulatívne riadil a sexuálne zneužíval tento jej učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva. Každý učiteľ je voči svojim žiakom, v zmysle slovenského trestného zákona, osobou s uznaným postavením. V takomto prípade sa sexuálne aktivity učiteľov voči ich žiakom, ktorí majú menej ako 18 rokov, považujú za trestný čin sexuálneho zneužívania. Rímskokatolícke náboženstvo

vyučovala táto osoba na základe kánonickej misie, ktorú jej udelil bratislavský arcibiskup, metropolita, čo v praxi znamená, že táto osoba z poverenia Rímskokatolíckej cirkvi plnila úlohu, na ktorú ju cirkev oprávnila. P.I. ako učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva, inak povedané katechéta, nebol kňazom. Bol ženatým a v tom čase mal jedno dieťa – 6 ročnú dcéru. P.I. mal vyštudované základy psychológie, zameriaval sa na adolescentov a mal aj doktorát z teológie. Vyučoval aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorá je v správe Jezuitov. Navyše bol aj členom Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku. O postavení a mene tejto osoby svedčí písomné vyjadrenie štatutára tohto združenia zo dňa 2.8.2014: „…Keďže menovaného poznám už veľa rokov aj osobne, môžem dosvedčiť jeho morálno-vieroučnú bezúhonnosť…je skutočne človekom, za ktorého sa viem aj osobne zaručiť…“. O ďalších záveroch necháme prehovoriť dokumenty.

 

[wp_ad_camp_2]

 

V trestnom oznámení podanom na generálnej prokuratúre dňa 4.9.2014 sa uvádza: „Máme dôvodné podozrenie, že trestného činu sexuálneho zneužívania sa, na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, v zmysle § 202 ods. 1 písm. c) Trestného zákona dopustil P.I. ako učiteľ náboženstva na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave, na svojej žiačke – maloletej osobe, v tom čase 17 ročnej ……., ktorý ako učiteľ rímskokatolíckeho náboženstva zneužil svoje uznané postavenie vyplývajúce z pozície autority učiteľa a vďaka kánonickej misii, udelenej arcibiskupom Bratislavskej arcidiecézy Mons. Stanislavom Zvolenským, aj svoje uznané postavenie vyplývajúce z autority a postavenia reprezentanta Rímsko-katolíckej cirkvi.”

V cirkevnej trestnej žalobe podanej dňa 17.12.2014 do podateľne Bratislavskej arcidiecézy na jej Metropolitný tribunál sme uviedli: „Našu dcéru … zbavil z časti slobodnej vôle, direktívne ju usmerňoval a manipulatívne riadil. Vyššie spomínaným spôsobom života v systéme konšpirácie a vysokom stupni utajenia doviedol našu 17 ročnú dcéru … k neznesiteľnému konfliktnému dvojitému životu, životu s ním a životu v rodine.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Dňa 9.8.2014 sa v reakcii na našu žalobu štatutár Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku písomne vyjadril nasledovne: „…niekoľkokrát som si prečítal vami poslané materiály a som v nemom úžase. Asi by som sa mal poštípať na líce, aby som sa uistil, že nesnívam práve ten najhorší sen v svojom živote. Je mi strašne ľúto (ak sa to dá týmto výrazom vystihnúť), čo sa stalo vám a najmä vašej dcérke...“

PhDr. Katarína Hatráková, poradenský psychológ vo svojom písomnom stanovisku zo dňa 20.8.2014 uviedla: „…silné emocionálne spojenie, ktoré vzniklo medzi žiačkou … a učiteľom náboženstva pánom P.I. spôsobilo traumu na všetkých úrovniach osobnosti klientky, ktorá sa bezprostredne prejavila postraumatickým stresovým syndrómom, … opakovane prežívala udalosti v myšlienkach a svojich fantáziách, čo malo za následok postupné znižovanie kritickosti a náhľadu na realitu a vzťahy v nej prežívané. Silným rizikovým faktorom sa tak stávalo chronifikovanie PTSD (príznaky trvajú dlhšie ako tri mesiace) a významnou mierou ovplyvňujú kvalitu života postihnutého, jeho postoje a rozhodovanie.

 

[wp_ad_camp_2]

 

2. Čeho se sexuální zneužití Vaší neplnoleté dcery týkalo?

V cirkevnej trestnej žalobe podanej dňa 17.12.2014 do podateľne Bratislavskej arcidiecézy na jej Metropolitný tribunál sme uviedli: „Máme dôvodné podozrenie, že uvedeného deliktu

sa P.I. dopustil intenzívnymi zásahmi do sexuálnej sféry niekedy počas obdobia trvajúceho od 2. septembra 2012 do 18. februára 2014 …a to viackrát a po dlhší čas, napr. v piatok 14.2.2014, v budove Gymnázia sv. Uršule, ohmatávaním pohlavných orgánov …, a aj v sobotu 15.2.2014, v mieste svojho trvalého bydliska na …, ohmatávaním pohlavných orgánov a pŕs, ako aj bozkávaním prirodzenia…”.

Prostredníctvom svojich vlastných slov napísaných na Facebooku dá svoje stanovisko aj samotný katechéta P.I. plniaci cirkevnú úlohu:

 • • Dňa 14.2.2014: „dnes rano Ti tak pekne rastol klitoris„.
 • • Dňa 16.2.2014 o 22:24: “myslim ze uz mam dost tvrdy penis na to aby som do teba vnikol :X :X :X”.
 • • Dňa 17.2.2014 o 16:56: “Vieš Pane, keby sme my dvaja boli manželmi…aste aj v posteli si rozumieme… :x”.
 • • Dňa 17.2.2014 o 19:10: “no cestou domov som sa modlil ruzenec a prisiel taky uzasny pokoj…. uplne uzasny pokoj...”.
 • • Dňa 17.2.2014 o 21:15: “ako sa ti pacilo ked som ti lizal vaginu :X, lebo to je take…zvlastne odvazne… :X“.
 • • Dňa 18.2.2014 o 15:50: “dakujem si to vazim aj ja teba ale po Panu Bohu, manzelke a Monike (pozn. dcére) ale uplne osobitnou laskou… takou…vyvolenou…“.
 • • Dňa 18.2.2014 o 18:01: „Mi napadlo že este by sme jeden sex stihli tak do siedmej kým prídu čo povieš?
 • • Dňa 18.2.2014 o 21:37: „ze ty trpis nelaskou rodiny a cosi hladas u mna a j trpim nelaskou manzelky a cosi hladam u teba”.
 • • Dňa 18.2.2014 o 21:51: “tvrdne mi penis :X :X :X”.

[wp_ad_camp_2]

3. Jaká byla reakce odpovědných církevních představitelů?

Opäť necháme prehovoriť dokumenty.

Sestra Katarína (provinciálna predstavená Rímskej únie rádu sv. Uršule) v emaili zo dňa 22.10.2014 o 12:51 uviedla: “Ako sami viete, vzniknutý problém sme riešili hneď po tom, ako ste nás o ňom informovali. S pánom P.I. sme ihneď rozviazali pracovný pomer…(Pozn. tento pracovný pomer bol rozviazaný dohodou. Ani na Katechetickom úrade Bratislavskej arcidiecézy nevedeli čo bolo skutočným dôvodom rozviazania pracovného pomeru dohodou.)

Sestra Tadea (rehoľná sestra Rímskej únie rádu sv. Uršule) napísala vo svojom emaili zo dňa 8.11.2014 o 17:12: “Sr.Katarína a riaditeľka sa chystajú k aricbiskupovi ako k právnikovi.”. Dňa 22.11.2014 o 13:06 doplnila: “Riaditeľka vyhlásila po tomto stretnutí s ním na porade, že arcibiskup im poradil, že sa nemajú k tomu vyjadrovať.

Dňa 8.12. 2014 sme v podateľni Arcibiskupského úradu Bratislava podali písomnú žiadosť adresovanú na arcibiskupa Stanislava Zvolenského, metropolitu vo veci: “Prosba o pomoc a o termín pre osobné stretnutie vo veci riešenia následkov sexuálneho zneužívania našej dcéry … jej katechétom P.I.”. Dňa 15.12.2014 o 9:39 sme emailom dostali z arcibiskupského úradu odpoveď napísanú vtedajším sekretárom arcibiskupa: “Vážení rodičia …, bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský dostal na Arcibiskupský úrad v Bratislave Váš list zo dňa 8. decembra tohto roka so žiadosťou o osobné stretnutie. V predloženej veci však nie je

možné stretnutie s pánom arcibiskupom. Pán arcibiskup sa necíti kompetentný vstupovať do riešenia záležitosti, ktorú ste mu predložili.” V ďalšej komunikácii arcibiskupský úrad, prostredníctvom sekretára arcibiskupa doplnil svoje vyjadrenia nasledovne:

 

[wp_ad_camp_2]

 

 • • Dňa 15.12.2014 o 14:52: “stanovisko pána arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského k Vašej doplňujúcej otázke je, že na základe poznatkov a materiálov, ktoré v predmetnej veci má k dispozícii, nie sú kompetentní vo veci konať nositelia cirkevných úradov.
 • • Dňa 16.12.2014 o 10:15 “Vážený pán …, odpoveď pána arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského na Vašu ostatnú otázku uvedenú v mailovej správe zo dňa 15. decembra t.r. je, že kompetenciu nad trestným činom sexuálneho zneužívania zo strany osôb, ktoré nie sú vysvätenými služobníkmi (biskup, kňaz, diakon) alebo nie sú členmi rehoľných rádov, majú svetské inštitúcie činné vo vyšetrovaní, trestnom a súdnom konaní. Týmto považujeme stanovisko za Arcibiskupský úrad v Bratislave za dostatočné a uzavreté.

Stanovisko k našej cirkevnej trestnej žalobe podanej dňa 17.12.2014 do podateľne Bratislavskej arcidiecézy na jej Metropolitný tribunál sme nedostali ku dnešnému dňu.

Dňa 24.3. 2015 bola provinciálnej predstavenej Rímskej únie rádu sv. Uršule doručená naša „Opakovaná prosba o termín pre oficiálne stretnutie nás rodičov a žiadosť o výklad listu Sv. Otca Františka zo dňa 2.2.2015, ktorý bol adresovaný predsedom biskupských konferencií…Svätý Otec vyzýval k otvorenosti pre stretnutia s obeťami a ich blízkymi svojimi nasledovnými slovami: ide o cenné príležitosti počúvať a požiadať o odpustenie tých, ktorí veľa trpeli“ . Provinciálna predstavená nám vo svojom liste zo dňa 16.3.2015 napísala: „Informácie, ktoré odo mňa žiadate, nie som oprávnená Vám poskytnúť a preto som presvedčená, že ďalšie osobné stretnutie by k ničomu neviedlo.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Dňa 29.1.2015 bol na sekretariát pápeža Františka doručený náš list (sťažnosť) v ktorom sme pápeža Františka žiadali o vykonanie dohľadu nad vyšetrovaním cirkevnej trestnej žaloby, ktorú sme podali na Metropolitný tribunál Bratislavskej arcidiecézy dňa 17.12.2014. Ku dnešnému dňu nám nebolo, aj napriek našej urgencii prijatej dňa 2.5.2016, doručené žiadne stanovisko pápeža Františka alebo jeho sekretariátu.

Dňa 4.6.2015 bol na bostonskú adresu Seana Patrika kardinála O´Malley, predsedu vtedy čerstvo vytvorenej pápežskej komisie na ochranu maloletých doručený náš list – žiadosť „o iniciovanie vyšetrovania konania dotknutých cirkevných predstaviteľov na Slovensku, súvisiaceho s riešením následkov sexuálneho zneužívania našej dcéry…, ako aj o vykonanie dohľadu našej trestnej žaloby, ktorú sme dňa 17.12.2014 podali na metropolitný tribunál Bratislavskej arcidiecézy.“ Úrad kardinála z Bostonu nám dňa 30.9.2015 napísal: “… na prvom zasadnutí komisie sa rozhodlo, že jej členovia nebudú môcť prešetrovať prebiehajúce sťažnosti alebo prípady v oblasti Cirkvi, alebo iniciovať prešetrenie nových sťažností. Komisia povzbudzuje každého, aby sa so sťažnosťou voči členovi Cirkvi , kňazovi alebo laikovi, obrátil na kompetentné miestne úrady, či na miestne cirkevné inštitúcie. Dúfame, že Vám táto informácia pomôže. Myslíme na Vás v modlitbách.

 

[wp_ad_camp_2]

 

4. Jak reagoval samotný agresor?

Aj k tejto otázke necháme prehovoriť dokumenty.

Katechéta P.I. plniaci cirkevnú úlohu pred riaditeľkou Gymnázia sv. Uršule a pred poradenským psychológom PHDr. Katarínou Hatrákovou na otázku, aký je jeho vzťah k … a ako by tento vzťah charakterizoval dňa 19.2.2014, podľa písomného svedectva uvedeného poradenského psychológa, uviedol nasledovné: „… že je to normálny vzťah, taký ako by mal byť, že on sa snažil našej dcére pomôcť …, že on ako učiteľ sa jej vzhľadom na tieto okolnosti približne od apríla 2013 byť nápomocný a pomáhať jej…“ (Písomné svedectvo PhDr. Kataríny Hatrákovej o priebehu konfrontácie P.I. s ňou a riaditeľkou Gymnázia sv. Uršule v Bratislave, konanej na uvedenom gymnáziu dňa 19.2.2014. Písomné svedectvo bolo napísané dňa 11.8.2014.).

Počas časti konfrontácie prebiehajúce medzi štyrmi očami sa podľa písomného svedectva vyššie uvedeného poradenského psychológa, katechéta P.I. plniaci cirkevnú úlohu, spýtal tohto poradenského psychológa nasledovné: „Na to sa ma on opýtal, že či si myslím, že sa vyspal s … a že či by toho mohol byť schopný, keď chodí na sv. prijímanie. Odpovedala som mu áno. Potom povedal, že je to akademická debata definovať čo je hriech a čo nie je… Na tejto časti rozhovoru, bez pani riaditeľky ma prekvapila bohorovnosť pána P.I., neprejavenie žiadnej emócie súvisiacej so situáciou. Priznal celú vec, ale o všetkom hovoril odťažito. Nebol tam žiaden náznak ľútosti, že to bola chyba… Prekvapilo ma, že v rozhovore medzi štyrmi očami dokázal hovoriť o celej situácii tak odťažito, príliš racionálne až ironicky, napr. že na vine sú rodičia, na vine je … (pozn. naša dcéra) lebo ona ho kontaktovala a vyhľadávala…“

V cirkevnej trestnej žalobe podanej dňa 17.12.2014 do podateľne Bratislavskej arcidiecézy na Metropolitný tribunál sme uviedli: „…ktorý napísal na Facebooku svojej bývalej žiačke a spolužiačke našej dcéry …, … citujem: „… Ale ti rodicia…riadni cudaci su to zistujem…(pozn. – myslel nás rodičov)“, ako aj s jeho textom zo dňa 13. 8.2014 …napísaný tiež na Facebooku rovnakej bývalej žiačke, citujem: „…Druha rovina problemu je ta ktoru sa teraz snazia rodicia (pozn. – myslel nás rodičov), spoiit s touto prvou, Ze som ju manipiloval a pokazil a posfavil proti nim… problem bol prave v tom zd ona ma konfaktovala prave s tym ze ma doma problemy nie naopak…Ukazalo sa ze su velke, Ked to naozaj nezvladala… utiekla. Teraz je v rukach odbornikov a je to mimo mna. Hoci viem kde je. Nepraje si aby ju rodina kontaktovala. Mozem iba povdat ze je na slovensku. Bolo jej odporucene podat trestne oznamenie… a vybavit si zakaz pristupu… asi viac radsej nepoviem“, ako aj porovnanie s ďalším jeho textom napísaným na Facebooku dňa 13.8.2014 ďalšej svojej bývalej žiačke …, citujem: „…je v rukach odbornikov (pozn. – myslel našu dcéru) a prichadzaju na nepekne veci…, ktore som ja ale nezapricinil a bolo jej odporucene podat trestne oznamenie na rodicov a nie na mna, niekomu tu vyhovuje spajat dva pripady, moje osobne zlyhanie, ze som jej nedokazal dostatocne dobre a rychlo odolat s tym, ako sa k nej spravali ti, ktori jej mali byt najblizsi (pozn. – myslel nás rodičov)“.

 

[wp_ad_camp_2]

 

5. Z čeho vycházíte při tvrzení, že takových případů je na Slovensku hodně?

(odpovedá matka sexuálne zneužitej dcéry)

Vychádzam z osobnej životnej skúsenosti. Na začiatku 80-tych rokov som ako neplnoletá, spolu s kamarátkou obsluhovala pri obede na fare (po birmovke) vtedajšieho generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy Mons. Čížika. Ten ma počas obsluhovania chytil za zadok s komentárom „Chlapci moji, chlapci.“. Keď som sa ohradila, tak s tým prestal. Pred rokom sa mi zdôverila mladšia sestra. Keď mala v roku 1990 16 rokov bola členkou Mariánskej

družiny. Chodili na faru za mladým kaplánom (pre maďarských veriacich) na debaty a spovede. Neskôr sa z toho stali posedenia pri omšovom víne. Stalo sa, že ich privítal v župane, pod ktorým nemal nič. Neskôr ich za 20 až 30 korún obchytkával. Sestra sa o tom zdôverila dvom seminaristom. Tí ju odbili s tým, že o týchto veciach sa nehovorí. V čase, keď sa odohrával tento prípad bol správcom dotknutej farnosti súčasný trnavský arcibiskup. Tretí prípad sa odohral 1.11.2012 u nás doma. Po omši sme k nám domov pozvali na večeru jezuitu Miloša Lichnera, ktorý bol v tom čase dekanom teologickej fakulty Trnavskej univerzity (je ním aj v súčasnosti) a aj zamestnávateľom katechétu P.I. Považovali sme ho za rodinného priateľa. Počas večere začal pred nami obťažovať našu najstaršiu dcéru. Napriek tomu, že sme kvôli šoku neboli schopní s manželom vhodne zareagovať, sa manželovi podarilo túto udalosť odfotiť. Miloš Lichner mal ešte toľko rozumu, že si tento mobil vypýtal a fotku vymazal. Google ju však manželovi poslal späť. V roku 2015 sme sa neúspešne pokúsili o stretnutie s provinciálnym predstaveným Jezuitov. Štvrtým prípadom bol prípad mojej najmladšej dcéry, ktorý sme spolu s manželom odhalili dňa 18.2.2014. Sú to 4 prípady za 33 rokov iba v mojej rodine. Koľko je takýchto prípadov okolo nás? Nech si odpovie každý sám.

 

[wp_ad_camp_2]

 

6. Setkali jste se s nějakou nezvyklou reakcí?

(odpovedá otec sexuálne zneužitej dcéry)

Áno. Tá nečinnosť v radoch Rímskokatolíckej cirkvi nás priviedla k myšlienke vyvolať nejakú reakciu z prostredia Rímskokatolíckej cirkvi. Na Veľkú noc 2019 sme vyrobili špeciálny pozdrav a poslali ho dekanovi Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Rudolfovi Uherovi ako jeho provinciálnemu predstavenému, ešte jednému staršiemu jezuitovi a hovorcovi konferencie biskupov Slovenska. Nižšie prikladám fotku pozdravu adresovaného dekanovi Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Neprešiel príliš dlhý čas a dňa 10.5.2019 (išlo o posledný pracovný deň pred Dňom matiek) som prevzal anonymný list, ktorý som jednoznačne pochopil ako vyhrážanie sa mojej manželke, matke sexuálne zneužitej dcéry, smrťou.

 

[wp_ad_camp_2]

 

7. Vyvodili jste nějaké závěry z konání představitelů katolické církve?

(odpovedáme obidvaja ako rodičia)

Áno. Viete, obaja sme boli katolícki disidenti. Ústav pamäti národa dňa 22.1.2015 vydal dve rozhodnutia, ktorými nám obom priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja, citujem z rozhodnutia: „…zabezpečoval (v druhom uznesení zabezpečovala) tlač a rozširovanie kresťanských samizdatov, rozširovanie informačných plagátov o konaní Sviečkovej manifestácie dňa 25.3.1988, organizoval(a) verejné vystúpenia proti komunistickému režimu, na ktorých aj verejne vystupoval(a) s požiadavkami zameranými na obnovu slobody a demokracie, (telefonovala správy do rádia Slobodná Európa, zbierala podpisy pod petíciu moravských katolíkov) a taktiež preukázateľne vyvíjal(a) publicistickú a inú protikomunistickú činnosť.“. Naša skúsenosť s konaním Rímskokatolíckej cirkvi nás priviedla k poznaniu, že sme morálku chybne stotožňovali s cirkvou. Podľa nás morálka stojí nad akýmkoľvek náboženstvom. Ak tomu tak nie je, tak je chybný celý systém. To bola aj naša osobná skúsenosť. V Rímskokatolíckej cirkvi nejde v prípade sexuálneho zneužívania o osobné zlyhanie jednotlivcov, ale o nastavenie systému, ktorý si prispôsobuje morálku svojim potrebám. Dôsledky sme vyvodili dňa 8.6.2017 aj de jure. Obaja sme pred notárom a svedkom podpísali vyhlásenie o vystúpení z Rímskokatolíckej cirkvi, ktoré sme odoslali aj na príslušné farské úrady spolu so žiadosťou o zaznamenanie tejto skutočnosti v knihe pokrstených. Svoje rozhodnutie sme odôvodnili nasledovne: „Za katolíka sa však od doby, v ktorej mi praktickým aplikovaním svojej morálky (nekonanie v prípade sexuálneho zneužívania mojej maloletej dcéry jej katechétom, zaväzovanie príkazom mlčanlivosti dotknutých pedagogických pracovníkov, kňazov a rehoľníkov s jedinou starosťou, aby sa nepošpinilo ich meno, spojené s následným neposkytnutím pomoci obeti a s priamou zodpovednosťou za rozbíjanie našej rodiny) otvorili oči traja vysokí predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi (bratislavský arcibiskup, rímsky biskup, bostonský arcibiskup)…“. Po vystúpení z Rímskokatolíckej cirkvi sme sa nestali členom žiadnej inej cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo sekty.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Děkuji Vám za rozhovor.

 

Pokračování zítra

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.