;

…..v každé etapě histórie a vývoje lidstva sehrává určitý národ důležitou úlohu. Nyní je etapa na slovanech. Co vy na to????

06:54

Toto proroctví z roku 1989 po sobě zanechala jedna dnes již nežijící česká babička, která byla jasnozřivá:

ZE ZÁPADU PŘIJDE SMRT A ŽIVOT PŘIJDE Z VÝCHODU.


Také si zapsala:

SVĚTLO HVĚZDY VYJDE NA VÝCHODĚ A ZAŽENE TMU ZPÁTKY NA ZÁPAD.


Jiná její vize, kterými se nechlubila, jen si je zapisovala, byla:

MUŽ TMAVÉ PLETI PŘIJDE DO EVROPY S NOVÝM FALEŠNÝM NÁBOŽENSTVÍM PLNÝM NÁSILÍ, BOLESTI A SMRTI.


Do svých poznámek také zaznamenala:

JEN STARÁ TARTÁRIE (Rusko) ZAŽENE HLADOVOU ŠELMU ZPĚT DO DOUPĚTE.

Dále její proroctví mluví:

V DOBĚ PŘÍCHODU ŠELMY VYPUKNOU NEPOKOJE V EVROPSKÝCH HLAVNÍCH MĚSTECH I V PRAZE.


Její vize k současnému dění:

NÁROD SE ZPOČÁTKU ROZDĚLÍ NA DVĚ SKUPINY. JEDNA SKUPINA BUDE ZASLEPENA FALEŠNOU LÁSKOU A BUDE ŠELMU VÍTAT A NABÍZET JÍ SVÉ DOMOVY. ALE LIDÉ DRUHÉ SKUPINY, KTERÝCH BUDE VÍCE, BUDOU ČESKOU ZEMI, SVÉ RODINY A PŘÁTELE BRÁNIT.


Je zajímavé, jak v deníku popisovala obraz šelmy:

TATO ŠELMA MÁ SVÉHO PÁNA, KTERÝ JI ZÁSOBUJE MOCÍ V PODOBĚ ZBRANÍ.

(Dnes víme, že struktury USA a EU spoluutvářely, financovaly a fakticky i vyzbrojily Islámský stát za účelem rozložení Evropy, která by podle jejich plánu měla být předána pod kontrolu USA).

Tato žena si také zapsala, že:

K UCHVÁCENÍ ZEMÍ EVROPY ŠELMOU NEDOJDE, JEN KDYŽ SE LIDÉ BUDOU BRÁNIT A NEBUDOU POHODLNÍ. JINAK PŘIJDOU HRŮZY, MNOHO MUŽŮ BUDE ZABITO A ŽENY A DĚTI ZOTROČENY TÍM NEJHORŠÍM ZPŮSOBEM.


K naší současné politice a prezidentovi si tato stará žena zaznamenala:

VLÁDA POCHOPÍ, ŽE CESTA SE ZÁPADEM JE SEBEVRAŽDA A SVÉ NÁZORY POZMĚNÍ. NAKONEC JE ZCELA ZMĚNÍ DO PODOBY VLASTNÍ NÁRODNÍ NEZÁVISLOSTI A SOBĚSTAČNOSTI JAK V POTRAVINÁCH, TAK V EKONOMICE.


Jiný písemný záznam hovoří:

MNOZÍ LIDÉ BUDOU CHTÍT ZMĚNIT SVÉ ŽIVOTY, BUDOU HLEDAT STARÁ OPUŠTĚNÁ OBYDLÍ NA SAMOTÁCH NEBO V MALÝCH VESNIČKÁCH, KDE ZALOŽÍ SVOJI NOVOU POČÁTEČNÍ RODOVOU LINII, STANOU SE ZCELA NEZÁVISLÝMI A BUDOU VELMI SOBĚSTAČNÍ.


(Toto se již dávno děje. Lidé se opravdu stěhují z měst do vesnic, renovují tam domy, pěstují si své vlastní jídlo a jsou čím dál víc spjati s přírodou.)

Další z proroctví babičky k Rusku:

LIDÉ BUDOU MÍT Z RUSKA STRACH, ALE BRZY POCHOPÍ, ŽE SE NEMAJÍ ČEHO OBÁVAT, BA NAOPAK – RUSKO SE STANE ZACHRÁNCEM A SVĚTLEM, (již se stalo) SVOBODNOU ZEMÍ, KTERÁ SÍLU BERE ZE SVÝCH SLOVANSKÝCH PŘEDKŮ.


Babička si dokonce zapsala:

VLÁDCE RUSKA BUDE SE ŠELMOU BOJOVAT JAKO ARCHANDĚL MICHAEL

(což je zvláštní, protože Putin se dnes jeví jako skutečný zachránce národů, který drží v ruce meč, ale seká jím až jako druhý).


Do proroctví o Islámu dále zapsala:

ŠELMA ZAPŘÍČINNÍ, ŽE SE DO EVROPY NAVRÁTÍ PATRIOTISMUS.


K vnitřnímu vývoji v České republice zápisky říkají, že:

LID NAŠÍ ZEMĚ SE ZE DVOU ROZDĚLENÝCH TÁBORŮ OPĚT SPOJÍ V JEDEN A NASTANE DOBA PŘÁTELSTVÍ A VZÁJEMNÉ POMOCI.


Vybráno ze zápisků vizí jedné staré české ženy, kterou veřejnost neznala, protože o to nestála, a která již, bohužel, nežije…

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.