…..první díl ZDE   druhý díl ZDE 

00:05

Dňa 11.6.2019 sme biskupom, arcibiskupom a eparchom všetkých diecéz na Slovensku poslali oznámenie v zmysle čl. 1 §1. písm. a) a písm. b) motu proprio VOS ESTIS LUX MUNDi pápeža Františka zo dňa 7.5.2019. V tomto liste sme ich žiadali, aby konali v zmysle uvedeného dokumentu, teda, aby nahlásili v zmysle uvedeného dokumentu nielen prípady sexuálneho zneužívania uvedené v článku, ale aj konanie, ktoré viedlo k blokovaniu vyšetrovania prípadu sexuálneho zneužívania našej najmladšej dcéry. Kto má záujem, tak si môže prečítať celé znenie listu uvedené nižšie. List bol odoslaný emailom nasledovným osobám:

·         bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák [email protected]

·         košický eparcha Mons. Milan Rusnák [email protected]

·         prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak SJ – metropolita [email protected]

·         košický arcibiskup Mons. Bernard Bober – metropolita   [email protected]

·         žilinský biskup Mons. Tomáš Galis [email protected]

·         banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec  [email protected]

·         nitriansky biskup Mons. Viliam Judák [email protected] (alebo aj [email protected])

·         rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik [email protected]

·         spišský biskup Mons. Štefan Sečka [email protected]

·         trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch [email protected]

[wp_ad_camp_2]

 

Vyzývame každého, komu nie je ľahostajný spôsob, akým koná Rímskokatolícka cirkev v Čechách a na Slovensku, aby na uvedné emailove adresy posielal žiadosti ako postupuje vyšetrovanie komplikovaného prípadu sexuálneho zneužívania našej najmladšej dcéry, opisovaného v článku “CÍTÍME SE ZRAZENI”, ŘÍKAJÍ BÝVALÍ KATOLIČTÍ DISIDENTI, KTEŘÍ VYSTOUPILI Z CÍRKVE, ako aj spôsobu konania týmto prípadom dotknutých osôb. Každý má príležitosť teraz niečo urobiť. Nech to aj tentokrát nedokážu zamiesť pod koberec. Prosím, poblikujte a zdieľajte túto výzvu.

Ďakujeme.

Rodičia.

 

Sídlo BISKUPA V NITŘE

Je to jedinečná ukážka nadradenosti a moci RKC

 

[wp_ad_camp_2]

 

PLNÉ ZNENIE LISTU VYŠŠIE UVEDENÝM BISKUPOM, ARCIBISKUPOM A EPARCHOM:

Vaša excelencia pán biskup …..,

v zmysle motu proprio VOS ESTIS LUX MUNDi pápeža Františka zo dňa 7.5.2019 Vám v podľa čl. 1 §1. písm. a) uvedeného dokumentu týmto nahlasujeme prípady sexuálneho zneužívania. Rovnako v zmysle čl. 1 §1. písm. b) nahlasujeme aj spôsoby správania vykonávané subjektmi, o ktorých hovorí článok 6, spočívajúce v konaní alebo zanedbaní s úmyslom ovplyvniť alebo sa vyhnúť civilnému vyšetrovaniu alebo kánonickému administratívnemu či trestnému vyšetrovaniu klerika alebo rehoľníka vo veci deliktu, o ktorom hovorí písmeno a) tohto paragrafu.

Konáme tak v zmysle uvedeného dokumentu aj napriek skutočnosti, že sme vystúpili z Rímskokatolíckej cirkvi (aj keď tento stav doteraz nebol Rímskokatolíckou cirkvou akceptovaný).

Prípady sexuálneho zneužívania sú opísané v priloženom článku “Cítíme se zrazeni”, říkají bývalí katoličtí disidenti, kteří vystoupili z církve, ktorý dňa 6.6.2019 na niekoľko hodín zverejnila organizácia Pro čistou církev na https://www.procistoucirkev.cz/l/citime-se-zrazeni-rikaji-byvali-katolicti-disidenti-kteri-vystoupili-z-cirkve/ . Vzhľadom na skutočnosť, že tento článok po nátlakom vymazali, Vám posielame jeho znenie v podobe v akej sme ho poslali organizácii Pro čistou církev a aj screenshoty z mobilného telefónu, aby bolo jasné v akej podobe bol zverejnený. Pripájam aj screenshoty z facebooku pred vymazaním a po vymazaní odkazu na uvedený článok. Kompletná dokumentácia k prípadu našej najmladšej dcéry sa nachádza na troch nižšie uvedených adresách. Kompetentné osoby si ju môžu na týchto adresách vyhľadať.

ADRESY S DOKUMENTÁCIOU SÚVISIACOU SO SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM NAŠEJ NAJMLADŠEJ DCÉRY:

Dňa 17.12.2014 bola dokumentácia doručená osobne na adresu (priebežne bola dodávaná v elektronickej podobe už od 3.9.2014 prostredníctvom riaditeľa arcibiskupského úradu):

EXCELENCIA

MONS. STANISLAV ZVOLENSKÝ, BRATISLAVSKÝ ARCIBISKUP – METROPOLITA

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

METROPOLITNÝ TRIBUNÁL

ŠPITÁLSKA 7

814 92 BRATISLAVA 1

Dňa 29.1.2019 bola, na základe odporúčania pátra Hegglina, dokumentácia doručená na adresu:

SUA SANTITA

FRANCESCO – VESCOVO DI ROMA

MONS. ALFRED XUEREB

SEGRETARIO PERSONALE DI SUA SANTITITA PAPA FRANCESCO

PALAZZO APOSTOLICO

00120 CITA DEL VATICANO

ROMA – ITALIA

Dňa 4.6.2015 bola dokumentácia doručená na adresu:

HIS EMINENCE

SEAN PATRICK CARDINAL O´MALLEY

PRESIDENT OF THE PONTIFICAL COMMISION FOR THE PROTECTION OF MINORS

ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESE OF BOSTON

66 BROOK DRIVE

BRAINTREE

MA 02184-3839

USA

[wp_ad_camp_2]

 

Ako vyplýva z priloženého článku a dokumentácie nachádzajúcej sa na vyššie uvedených adresách, nahlasujeme aj spôsoby správania vykonávané subjektmi, o ktorých hovorí článok 6 motu proprio VOS ESTIS LUX MUNDi, spočívajúce v konaní alebo zanedbaní s úmyslom ovplyvniť alebo sa vyhnúť civilnému vyšetrovaniu alebo kánonickému administratívnemu či trestnému vyšetrovaniu. Na základe uvedených skutočností, ako aj na základe ďalších zistení máme za to, že v prípade našich mnohopočetných pokusov o riešenie dôsledkov sexuálneho zneužívania našej vtedy maloletej najmladšej dcéry, jej katechétom plniacim z poverenie bratislavského arcibiskupa cirkevnú úlohu (na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave), máme za to, že sme narazili na konanie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny pôsobiacej vo vnútri Rímskokatolíckej cirkvi. Máme za to, že konanie tejto skupiny spočívalo:

V ovplyvňovaní svedkov (v tomto prípade nielen laikov, ale aj rehoľného kňaza a rehoľnej sestry) v civilnom trestnom konaní, vytváraním nátlaku na svedkov, prípadne viazanie svedkov príkazom mlčanlivosti.

V zasahovaní bližšie nezistenej vysokopostavenej osoby z prostredia Rímskokatolíckej cirkvi do civilného trestného konania prostredníctvom jej intervencie u vysokých úradníkov Policajného zboru SR.

[wp_ad_camp_2]

 

Vo vytváraní a následnom šírení alternatívnej vyšetrovacej hypotézy spočívajúcej v prevzatí obrany agresora, v tomto prípade osoby poverenej plnením cirkevnej úlohy, založenej na obvinení nás rodičov z dlhoročného týrania našej najmladšej dcéry a to aj napriek skutočnostiam, že nepriame dôkazy (konkrétne facebooková komunikácia ktorej pravosť bola overená súdnym znalcom), jednoznačne potvrdzovali sexuálne zneužívanie našej dcéry osobou plniacu cirkevnú úlohu (jej katechétom, teda učiteľom Rímskokatolíckeho náboženstva na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave), ako aj jej surové manipulovanie proti nám rodičom (na základe uvedenej skutočnosti Združenie saleziánskych spolupracovníkov na Slovensku ukončilo dňa 12.10.2014 tejto osobe členstvo v združení, rovnako podotýkame, že nikto si nás do dnešného dňa nedovolil obviniť z krivého svedectva).

V prehlbovaní ťažkej ujmy na zdraví, ktorú našej dcére prvotne spôsobila osoba plniaca cirkevnú úlohu tak, aby bola v tomto prípade neutralizovaná a nepoužiteľná ako svedok.

V zastrašovaní a šírení strachu tak, aby nám rodičom snažiacim domôcť sa našich práv nebol ochotný nikto pomôcť. Príkladom neopodstatneného strachu z nás je členka Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., docentka sociálnej práce, výskumníčka, supervízorka, osoba, ktorá sama o sebe hovorí, že problematike sexuálneho zneužívania sa systematicky venuje už 17 rokov. Tejto osobe sme ako expertke ešte na prelome rokov 2014/2015 doručili dokumentáciu k nášmu prípadu v nádeji, že sa od nej dočkáme nejakej pomoci. Nestalo sa tak. Ako sama v marci 2019 priznala, dokumentáciu si nepreštudovala. Napriek tomuto svojmu vyjadreniu však nemala problém tvrdiť , že v prípade týkajúcom sa našej dcéry existuje viacero alternatívnych hypotéz s tým, že ona má iba jednostranné informácie iba o nás a aj tie si podľa jej vlastného vyjadrenia nepreštudovala. Takzvané „hypotézy“ existujú len dve. Reálna, skutočná, teda tá čo sa naozaj stala. A druhá nepravdivá hypotéza, teda tá, čo sa nikdy nestala, prvotne vymyslená agresorom a neskôr prevzatá a šírená touto organizovanou zločineckou skupinou. Máme za to, že ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. prišla v súvislosti s našim prípadom vedome alebo nevedome do kontaktu s niektorým členom tejto organizovanej zločineckej skupiny, čo sa prejavilo jej neodôvodneným strachom z nás pri našich opakovaných pokusoch o jej kontaktovanie.

Vo vyhrážaní sa násilnou smrťou doručeným v posledný pracovný deň pred tohtoročným dňom matiek.

Vaša excelencia pán biskup …..,

žiadame Vás, aby ste bez zbytočného odkladu začali konať v zmysle ustanovení motu proprio VOS ESTIS LUX MUNDi pápeža Františka zo dňa 7.5.2019

S pozdravom

K.P. a P.P.

 

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.