Do našej redakcie ZEM & VEK sa dostala kópia nasledujúceho podania na prezidenta SR Andreja Kisku. Prinášame ho v takmer plnom znení, po drobných redakčných úpravách:

01:54

Vážený pán prezident FS SR
Finančná kobra
ING. FRANTIŠEK IMRECZE
Mierova 23
821 05 Bratislava

[wp_ad_camp_1]

VEC: Korupcia, finančný, volebný, morálny podvod, nezákonnosť, občana, oligarchu A.Kisku! Návrh na anuláciu prezidentských volieb!

Podávam podnet za nedodržanie zákona 46/1999 Z.z. o voľbe prezidenta SR a podnet na prešetrenie daňového sofistikovaného finančného, volebného podvodu, korupcie, nezaplatenie volebnej pokuty v sume cca 12 133 300 eur, cielenej špekulácie, nezákonnosti občana SR Ing. Andreja Kisku, 5-násobného recidivistu! NS SR vydal päť rozsudkov o úžerníckych úrokoch firiem A. Kisku! Je štátnou, politickou, ekonomickou a morálnou kolosálnou nehoráznosťou, ak kontaminovaný človek – recidivista svojvoľne, účelovo, bez hanby, svedomia s rozsudkami od NS SR : 8Sžo/40/2011, 3Sžo/19/2012, 6Sžo/39/2012, 8Sžo/2/2013 a 6Sžo/21/2013 ešte dokáže vôbec kandidovať na najvyšší post v štáte – na Slovensku! Kde bola čestnosť, morálka, zákonnosť, korektnosť, kultúra, čistota profilu kandidáta na post prezidenta SR A. Kisku?! Boj proti korupcii má oporu v programovom vyhlásení vlády SR!

Totálnou motiváciou občana A. Kisku v jeho nezákonnej činnosti bolo ako finančného oligarchu finančným podvodom, obludným navýšením nezákonného finančného kapitálu nad rámec volebného zákona (korupciou a zámerom alebo nedôslednosťou, nevedomosťou, nezodpovednosťou, strachom volebnej komisie a zodpovedných úradov) získať najvyšší post, v štáte – post prezidenta SR a vrchného veliteľa ozbrojených síl SR, čo je neprijateľnou, nezákonnou, bezduchou skutočnosťou! Celý komplex, kontext , fakty, dokumenty, predvolebného boja naznačujú a vyjadrujú špekulatívny, vychytralý prístup a postup rozhodnutia, vyhlásenia výsledkov prezidentských volieb a najmä nedostatku kontroly, overovania, dokladovania, vyúčtovania, preverovania volebných financií celej volebnej kampane jednotlivých kandidátov na post prezidenta SR a osobitne A. Kisku!

Vôbec to nie je náhoda, že sa kvalifikovane nepostupovalo a najskôr sa neporovnali zákonné volebné finančné požiadavky na volebnú kampaň prezidenta SR v zmysle zákona 46/1999 Z.z. o voľbe prezidenta SR v požadovanej zákonnej celkovej sume 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty s písomným vyúčtovaním, priznaním volebných nákladov občana, kandidáta na prezidenta Andreja Kisku v celkovej sume 1 346 075 eur .Treba poznať a rozlíšiť zákonnom určenú požiadavku a volebnú finančnú prax a podvod A. Kisku!

Daňová kobra vie počítať, nestrpí zavádzanie, podvod, nezákonnosť! Ak sa poruší prvá požiadavka volebného zákona, suma 132 775 eur, nemôže predsa platiť potom žiadna iná, nasledujúca! Niekto veľmi zainteresovaný mal veľmi naponáhlo pri vyhlasovaní výsledkov prezidentských volieb! Tieto fakty a čísla hovoria jasnou nezákonnou a písomnou rečou o rozdiele a korupcii vo volebnej kampani A. Kisku! Občan A. Kiska vykonal vo volebnej súťaži arogantný, odsúdeniahodný, drzý, nehorázny, nevídaný, zámerný, sofistikovaný finančný, nezákonný volebný úkon, podvod! Občan A. Kiska takto vykonal pre seba nelegitímny, nelegálny finančný, amorálny, politický ťah, s výhodu oproti iným kandidátom na post hlavy štátu. Finančný oligarcha využil primitívne a priehľadne najvyššiu návratnú investičnú finančnú zálohu, v podobe kapitálovej investície na nezákonné získanie politickej moci vo volebnej kampani na Slovensku!

[wp_ad_camp_1]

****

Zákonné fakty a dôkazy: Zákon 46/1999 Z.z. o voľbe prezidenta SR:

§ 16: Kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju propagáciu počas kampane pred voľbou vynaložiť najviac celkovo 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

§ 20 Sankcie: (1) Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky zistí z oznámenia (§ 19 ods. 1), že kandidát na funkciu prezidenta prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16, do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia podľa § 19 ods. 2 a 3, uloží kandidátovi na funkciu prezidenta pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16.
(2) Kandidátovi na funkciu prezidenta, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nesplní oznamovaciu povinnosť (§ 19), uloží Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokutu do výšky 66 387 eur.
(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá odkladný účinok.

[wp_ad_camp_1]

****

Občan A. Kiska splnil oznamovaciu povinnosť, ale dôkazne, písomne, verejne, mediálne, vyjadril, potvrdil, priznal vo vyúčtovaní celkovo na volebnú kampaň sumu 1 346 075 eur. Zákon §16 určuje celkovo však iba 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty! Takže 1 346 075 – 132 775 = 1 213 300 eur. Suma 1 213 300 eur je nezákonná, úmyselne prekročená, neprípustná, nedôvodná korupčná volebná suma, ktorú zákon trestá desaťnásobnou pokutou! Za tie peniaze sa dá urobiť skoro 10 volieb zákonných!!! Občanom, oligarchom A. Kiskom bol svojvoľne, historicky dokonale zničený demokratický princíp slobodných volieb a rovnosť šancí kandidátov pred zákonom!

Občan A. Kiska takto svojvoľne, úmyselne, protizákonne prekročil najvyššiu sumu v zmysle zákona 46/1999 Z.z….a nekorektným, neslušným spôsobom podviedol, urazil všetkých slušných, čestných voličov, štát, národ za účelom získania postu, moci a benefitov prezidenta SR !

Skutočnosť je taká, že kultúrny, charakterný ČLOVEK nato ani nepomyslí, si to vôbe c nedovolí ! Avšak faktom je, že tento nekultúrny človek naraz nepozná elementárne počty a napriek tomu bol menovaný za pseudoprezidenta SR?! Neuveriteľné, ale na Slovensku je to tak, fakt reálne?!

V zmysle uvedeného zákona musí uložiť MF SR kandidátovi pokutu vo výške desaťnásobku a to 1 213 300 eur x 10 = 12 133 300 eur! Takže, predbežná pokuta, dlžoba A. Kisku voči štátu je cca 12 133 300 eur. A teraz ešte prirátajme úroky z omeškania…! Nevedomosť A. Kisku a MF SR neospravedlňuje! Zákonná dlžoba čaká na zaplatenie občanom A. Kiskom!

Treba vedieť, že bol porušený uvedený volebný zákon, stal sa verejný, volebný podvod, korupcia, nezaplatila sa pokuta v sume 12 133 300 eur a už dlho sa nič nedeje… Nebola zabezpečená rovnosť šanci kandidátov vo volebnej súťaži, úcta k zákonu, zákonná, morálna, právna čistota, čestnosť volieb a presadila sa oligarchova arogancia, kontaminácia a osobná toxicita A. Kisku! Uvedené fakty a čísla svedčia o dlhodobej (sám priznal verejne v TV u Jána Krausa vyše 2 ročnú kampaň) cieľavedomej nezákonnosti občana A. Kisku v prezidentskej volebne súťaži. Nemožno dopustiť, aby sa finančný podvodník a korupčník stal čo i len pseudoprezidentom SR! Je nutné urgentne právne prehodnotiť skutkovú podstatu zámerného narušenia volieb, neprijateľného činu občana A. Kisku a podať návrh na anuláciu prezidentských volieb!

Občan A. Kiska sa svojím korupčným volebným podvodom SÁM dostal do neriešiteľnej vážnej politickej, protizákonnej situácie. Ak zákonnú pokutu v sume 12 133 300 zaplatí, tak sa verejne a automaticky prizná a potvrdí sa volebný zámerný podvod. A následne musí niesť trestno-právne, politické, finančné dôsledky svojej volebnej korupčnej činnosti a je to na riešení kompetentných orgánoch SR! A to je už práca pre FS SR, Daňovú kobru, NR SR, vládu SR, prokuratúru, exekútorov vymáhať danú sumu a úroky, ak to s hanbou nespraví SÁM občan A. Kiska! Aj daňového podvodníka Al Caponeho v USA nachytali na daňových podvodoch!

Celý štát, médiá, verejnosť vie, koľko celkovo dal občan A. Kiska na prezidentské voľby, len tichá a vplyvná mocenská, finančná, politická, mediálna suita, vyšetrovateľ kpt. Tomáš Mikuláš, prokurátori JUDr. Michal Horváth, JUDr. Dušan Kovačik, PhD. a pracovníci MF SR Ján Onda, Veronika Baková, Ján Mikla to stále (ne)vedia a tiež (ne)chcú vedieť. Je zrejmé a dokázané, že občan A. Kiska nebol ešte inaugurovaný za prezidenta SR, keď sa konali prezidentské voľby a ON vykonal svoj občiansky volebný finančný, korupčný podvod, ako občan SR!

[wp_ad_camp_1]

Takže korupčná, trestná, finančná, daňová činnosť občana A. Kisku sa týka a spadá do obdobia procesu, priebehu prezidentských volieb, netýka sa žiadnej prezidentskej imunity! Pseudoprezidentom sa stal až po inaugurácii! Zinscenovaná, nekorektná, falošná podporná pracovná solidarita interného a externého volebného teamu A. Kisku, zloženého zo všelijakých známych, servilných právnikov, veľvyslancov, politológov, reklamných, mediálnych ľudí… a pod., ktorý napomáhal legalizovať a legitimizovať korupčníka a podvodníka, bude musieť niesť v konečnom dôsledku trestno-právnu zodpovednosť za svoj podiel a spoluúčasť na úmyselnom nezákonnom konaní, finančnom a korupčnom volebnom podvode!

Pri takom nečistom, labilnom, kontroverznom profile človeka, 5-násobnom recidivistovi, ide o vážne politické, ekonomické, medzinárodné, diplomatické, finančné, trestné morálne zlyhanie, pochybenie až so štátno-právnymi dosahmi a presahmi! V prípade A. Kisku nejde o žiadne istoty, záruky bezpečnosti Slovenska, ale o desivé nevypočítateľné, nezákonné machinácie a skutky, ako sme to mohli sledovať z odstupom času pri voľbe prezidenta SR! A pritom ide o intelektuálne náročné najvyššie hodnoty štátu, princípy demokracie, kultúrnu identitu národa, národnú bezpečnosť štátu pri funkcii vrchného voliteľa ozbrojených síl SR!

Podľa toho, ako mi odpovedali kompetentní z relevantných inštitúcií, momentálne sa nedá vylúčiť ani organizovaný, nezákonný, prezidentský, sieťový, mediálny, záchranný, obhajovací komplot, súčinnosť odpovedí a praktické napomáhanie k nezákonnosti pri obhajovaní občana A. Kisku ako prezidenta SR..! V sumáre ide o nelegitímny vyšší strategický, politický a finančný záujem! Súdnemu človeku aj na MF SR a vo volebnej komisii by malo byť zrejmé, že kto nesplní určené prvotné zákonné požiadavky, je automaticky vylúčený z akejkoľvek súťaže! Zodpovední, kompetentní ľudia v inštitúciách, platení daňovými poplatníkmi, naraz zabudli v tomto prípade základné počty, pravidlá faire play a zjavne elementárne neobhájili svoje posty a nedorástli na kontextuálnu protikorupčnú vlnu myslenia, vnímania, cítenia, revolúciu slov a činov!

Nedá sa nič prikrášľovať, máme problém a dlhodobo! Veci sa majú tak, že meškáme s riešením finančného podvodu akože prvého muža v štáte, teraz už pseudoprezidenta A. Kisku. A je to jeho cca už polovica funkčného obdobia! Ľudí podvádzame, lebo im nehovoríme pravdu, čo je to za človeka. Je isté, že do politiky svojimi manierami, počtami a morálkou vôbec nepatrí! Je povinnosťou všetkých slušných občanov SR, hlavne zodpovedných politikov v NR SR, výboroch NR SR, ministerstvách, médiách, NAKA, GP SR, PZ SR, ombusmanky, aktívneho tretieho sektora, vyriešiť v prvom rade veľkú volebnú korupčnú kauzu v zmysle zákona a prostredníctvom FS SR a Daňovej kobry!

[wp_ad_camp_1]

Preto naliehavo žiadam kompetentnú FS SR, Finančnú kobru, ktorá má dokonca oporu aj v programovom vyhlásení vlády SR, v boji proti korupcii v štáte, v súčinnosti s NAKA, GP SR, PZ SR a SIS bezpodmienečne, akčne, rýchlo zakročiť, ako je u nich zvykom! V zákone nie je napísané, že zákon neplatí pre občana A. Kisku! Občiansku a pseudoprezidentskú korupčnú gorilu treba riešiť okamžite a úspešne!

Je neudržateľné, aby táto vážna prezidentská volebná, ekonomická, politická, nezákonná korupčná kauza zostala nevyriešená, bez politických a finančných dôsledkov a dopadov na aktéra občana A. Kisku a jeho skupinu. Po týchto elementárnych faktoch a dôkazoch je isté, že volebnú korupciu treba začať eliminovať už od občana pseudoprezidenta A .Kisku! Je politicky, morálne a prakticky nepredstaviteľné, aby človek s korupčným maslom na hlave robil „blahorečenia“ o morálke a korupcii vo svojich vystúpeniach, novoročných, parlamentných plamenných prejavoch, v médiách, prijímal veľvyslancov, dával dokonca štátne vyznamenania, menoval profesorov, ministrov, prijímal duchovenstvo, neskazené deti… a o niečom ešte aj rozhodoval!!!

Keď raz je niekto 5-násobný recidivista, ťaží ho osobná, politická, morálna hanba a blamáž, ťažko ho možno považovať a vôbec akceptovať za vzor a slušného, kultúrneho človeka! A to môžete mať akýkoľvek názor na politiku. Proste človek s takým kreditom, recidívou, nepatrí do politiky a už vôbec nie na úrad ani pseudoprezidenta SR. Prezident musí slúžiť, spravovať, fungovať, byť mravnou zárukou ako vrcholový politický, reprezentačný správca hodnôt štátu, byť tu pre najvyššie princípy demokracie a občanov…

Je už len úlohou Finančnej kobry, exekútorov, zodpovedných inštitúcií, politikov, aby v zákonnej dobe realizovali nulovú toleranciu, vyvodili urýchlene dôsledky, zodpovedne zvážili dosahy a uvedenú nemalú sumu urgentne vymohli, nakoľko iné inštitúcie totálne zlyhali. Keďže zákon platí pre každého, aj pre občana A .Kisku! Lebo inak je to len začiatok rozkladu spravodlivosti, kultúry, demokracie, právneho štátu!

S úctou
Dr. Marián Ostatník, CSc.

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.