Geert Vanden Bossche, DMV, Ph.D. je nezávislý virolog a expert na vakcíny, dříve pracoval ve společnostech GAVI a The Bill & Melinda Gates Foundation.

Zkráceno a přeloženo ze zdroje: https://37b32f5a-6ed9-4d6d-b3e1-5ec648ad9ed9.filesusr.com/ugd/28d8fe_266039aeb27a4465988c37adec9cd1dc.pdf

Jsem zastáncem očkování. Obvykle se nevyjadřuji veřejně k tématům souvisejícím s vakcínami. Jako specializovaný virolog a odborník na vakcíny dělám výjimku pouze tehdy, když zdravotní úřady povolují podávání vakcín způsobem, který ohrožuje veřejné zdraví a zejména když ignorují vědecké důkazy.

Současná mimořádně kritická situace mě nutí šířit tuto výzvu. Bezprecedentní zásahy člověka do pandemie Covid-19 představují riziko, že bude vytvořena globální katastrofa, která nemá obdoby.

Jak jsem již uvedl, nejsem proti vakcínám. Ale současný typ profylaktických vakcín je zcela nevhodný a dokonce velmi nebezpečný, pokud se používá při masových vakcinačních kampaních během virové pandemie. Vakcinologové, vědci a lékaři jsou zaslepeni příznivými krátkodobými účinky jednotlivých patentů, ale je jim jedno, že budou mít katastrofální důsledky na globální zdraví.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Dokončuji svoji vědeckou publikaci, ta bude ale pravděpodobně zveřejněna příliš pozdě vzhledem ke stále větší hrozbě rychle se šířících vysoce infekčních mutací. Minulé pondělí jsem poskytl mezinárodním zdravotnickým organizacím, včetně WHO, svou analýzu současné pandemie na základě vědecky podložených poznatků o imunitní biologii Covid-19. Vzhledem k naléhavé situaci jsem je vyzval, aby zvážili mé obavy a zahájili debatu o škodlivých důsledcích úniku virů před obrannými mechanismy imunitního systému.

Zatím jsem nedostal od odborníků žádnou odpověď. Odborníci a politici mlčí a zároveň nadšeně hovoří o rozvolnění opatření a „jarní svobodě.“ Moje prohlášení nejsou založena na ničem jiném než na vědě. Může jim oponovat pouze věda. Ačkoli vědci vždy kritizují nesprávná vědecká prohlášení, zdá se, že elita vědců, která v současné době radí našim světovým vůdcům, raději mlčí. Byl předložen dostatek vědeckých důkazů.

Ti, kteří mají pravomoc jednat, si jich ale bohužel nevšímají. Jak dlouho budeme tento problém ignorovat, navzdory tomu, že nyní máme rozsáhlé důkazy o tom, že lidstvo ohrožuje únik virů před obrannými mechanismy imunitního systému (viral immune escape – imunitní systém není schopen rozeznat a zlikvidovat patogen, pozn. překl.)? Těžko budeme tvrdit, že jsme to nevěděli nebo že jsme nebyli varováni.

Tímto dopisem dávám v sázku svoji pověst a důvěryhodnost. Od vás, strážců lidstva, očekávám přinejmenším to samé. Je to nanejvýš naléhavé. Otevřete debatu.

MEZINÁRODNÍ VÝZVA OHLEDNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Proč hromadné očkování uprostřed pandemie vytváří neovladatelné monstrum.

Když se narodíme, náš vrozený imunitní systém je „nezkušený,“ ale dobře nastavený. Chrání nás před množstvím patogenů. Vzhledem k tomu, že si vrozený imunitní systém nedokáže vzpomenout na patogeny, se kterými se setkal (vrozená imunita nemá takzvanou „imunologickou paměť“), můžeme se na něj spoléhat pouze za předpokladu, že ho budeme dostatečně dobře „trénovat,“ a to tím způsobem, že se budeme pravidelně vystavovat nesčetným množstvím environmentálních činitelů, včetně patogenů.

Nicméně v důsledku stárnutí přestává být naše vrozená imunita (často se nazývá „první linie imunitní obrany“) dostatečně silná na to, aby zastavila patogen ve vstupní bráně (většinou jsou to slizniční bariéry jako např. epitel dýchacích cest nebo střevní epitel). Imunitní systém se potom musí spoléhat na specializovanější efektory (tj. antigenní specifické protilátky a T buňky). Jak vyrůstáme, budujeme si získanou imunitu a vysoce specifické protilátky. Protože mají silnější vazbu k patogenu (např. k viru) a mohou dosáhnout vysokých koncentrací, mohou docela snadno překonat naše přirozené protilátky a navázat se na patogen (virus). Právě tyto vysoce specifické a vysoce účinné protilátky obsahují současné vakcíny Covid-19. Účelem těchto protilátek je samozřejmě chránit nás před Covid-19.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Proč by tedy měla existovat nějaká obava z používání vakcín proti Covid-19

Když imunitní systém začne zasahovat proti množení a přenosu viru, virus se začne maskovat. Virus tak bude schopen uniknout imunitě a imunita jej již nebude schopna snadno rozeznat a zničit.

Virus však tuto strategii může použít pouze pokud má dostatek prostoru pro replikaci. Viry na rozdíl od většiny bakterií musí k replikaci využívat živé hostitelské buňky. Během pandemie má virus mnoho hostitelů, šíří se po celé planetě a mnoho subjektů virus vylučuje a přenáší (včetně bezpříznakových nosičů). Čím více lidí má průběh nemoci s příznaky, tím větší je pravděpodobnost, že se virus bude lépe šířit (lidé s vážným průběhem nemoci šíří virus více a po delší dobu než lidé bez příznaků).

Vrozená imunita hraje rozhodující roli při ochraně před patogeny, protože tvoří naši první linii imunitní obrany a na rozdíl od získané imunity nás chrání před širokým spektrem patogenů. Vrozené imunitní buňky rozpoznávají různorodé spektrum cizorodých látek a patogenů.

Bylo vědecky prokázáno, že kontakt s jinými, zcela neškodnými koronaviry způsobujícími běžné nachlazení může poskytnout ochranu, i když krátkodobou, proti Covid-19 a jeho infekčnějším variantám. Když budeme trénovat náš vrozený imunitní systém, budeme odolnější vůči nebezpečným patogenům.

Problémem je očkování přednostně starších lidí. Čím rozsáhleji bude očkována a tím chráněna starší věková skupina, tím více je virus nucen šířit se v mladších věkových skupinách.

Čelíme také obrovskému problému u očkovaných lidí, protože jsou nyní stále více konfrontováni s infekčními variantami S proteinu, který se stále více liší od typu S proteinu obsaženého ve vakcíně.

Čím více bude mutací (v důsledku toho, že virus se nedostane k očkované části populace), tím méně budou protilátky ve vakcíně chránit před nákazou. Již nyní dochází k přenosu viru u očkovaných, kteří jsou vystaveni těmto infekčnějším kmenům (které jsou mimochodem čím dál více dominantní). Takto v současné době měníme očkované lidi na nosiče bez příznaků, kteří šíří infekční mutace viru. Tímto způsobem lidé ztratí jak svoji získanou, tak vrozenou imunitní obranu proti Covid-19.

Je těžké věřit tomu, že tento rozsáhlý a chybný zásah člověka do pandemie nevyhubí velkou část naší lidské populace. Je to velmi efektivní strategie, kterou se relativně neškodný virus přemění na biologickou zbraň hromadného ničení.

Rozsáhlá a přísná protiepidemická opatření vedou k potlačení našeho přirozeného imunitního systému. V kombinaci s masovou očkovací kampaní a používáním nevhodné vakcíny bezpochyby povedou k situaci, kdy se pandemie vymkne kontrole.

Současná vakcína by měla být nahrazena vakcínou na bázi NK buněk, která umožní lépe připravit naši přirozenou imunitu a navodit kolektivní imunitu. Současné vakcíny způsobují pravý opak, protože z očkovaných lidí dělají bezpříznakové přenašeče viru.

Přeložila hanka

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.