Sarah Westall, 6.11.2021

Rabínský soud je součástí izraelského právního systému a určuje zákony, které odrážejí učení Tóry. Rozhodnutí rabínských soudů je považováno za boží zákon a je přísně dodržováno židovskou komunitou. Význam tohoto rozhodnutí nelze podceňovat v konečném dopadu na židovské děti a mladistvé po celém světě.

Po hodinách výpovědí lékařských odborníků, právníků a vědců dne 26. října 2021 vydal rabínský soud svůj dekret, který vyslal šokové vlny po celém světě. V rozhodnutí bylo uvedeno:

„Je naprosto zakázáno podávat nebo dokonce propagovat tuto injekci dětem, dospívajícím, mladým mužům nebo ženám; i když to znamená, že jim vláda nedovolí navštěvovat ješivu nebo seminář nebo studovat v zahraničí atd. Je výslovnou povinností protestovat proti tomuto mandátu a každý, kdo může zabránit tomu, aby byla injekce nucena naší mládeži, tak musí učinit, otevřeně a důrazně.“

Dále soud vydal zákaz těhotným ženám a všem zdravým dospělým, kteří jsou v plodném věku:

„Zdá se, že v důsledku injekce bylo těhotným ženám způsobeno mnoho škod (možná v důsledku protilátek, které tělo vyvíjí proti proteinu zvanému Syncytin‐1 nebo z SM-102 nebo z krevních mikrosraženin způsobených injekcí. Společným jmenovatelem je to, že injekce je pro těhotnou ženu škodlivá a že může být považována za porušení zákazu sterilizace nebo prevence plodnosti). Jako taková se jim tato injekce zakazuje. Do toho jsou zahrnuti všichni zdraví dospělí, kteří jsou v plodném věku – i oni by se měli od uvedené injekce držet dál.“


Dr. Robert Malone hovoří 26. října před Rabínským soudem ve městě New York

Rozhodnutí se týkalo také starších dospělých a toho, že je třeba objasnit další záležitosti. Konkrétně však určili, že „je nejlepší jednat obezřetně“.

„Proto – je nejlepší jednat obezřetně a injekce se zdržet, spíše než ohrozit život činem, který může způsobit okamžitou a přímou škodu. Zejména proto, že existují i jiné léčebné postupy, které fungují, jak již bylo zmíněno, a které nejsou škodlivé.“

Další významná část tohoto rozhodnutí se týká propagace nebo ovlivňování kohokoliv, aby se odchýlil se od tohoto dekretu. Konkrétně se v něm uvádí:

„Pomoc nebo umožnění osobě udělat přestupek – zahrnuje verbální povzbuzování, nabízení peněžních pobídek nebo jiných úplatků, verbální tlak nebo skutečné výhrůžky, nucení zaměstnanců atd., aby obdrželi mRNA.“

Dr. Robert Malone, kterému je široce připisován vynález mRNA vakcíny, když v roce 1988 působil v Salk Institutu, vydal následující prohlášení poté, co bylo rozhodnutí zveřejněno:

„Výpověď před Chasidským Rabínským soudem v New Yorku byla zjevně užitečná a bylo vydáno rozhodnutí.

Očkování proti SARS-CoV-2 je u dětí naprosto zakázáno a u dospělých je vydáno varování.“

„Zveřejním hebrejskou a anglickou verzi, až bude k dispozici“

Právník Thomas Renz, který je hlavním právníkem Amerických lékařů v první linii, který žaluje CDC, prezidenta Joea Bidena, Anthony Fauciho a další, učinil toto prohlášení:

„V úterý minulého týdne jsem měl jedinečnou čest vypovídat u Rabínského soudu ve městě New York s řadou špičkových odborníků na světě ohledně covidových injekcí. Bylo mi potěšením poskytnout data Bohem vyvoleným lidem k tak důležité otázce a doufám, že to zachrání životy.“

Kompletní svědectví světových odborníků a přeložené oficiální prohlášení Rabínského soudu si můžete přečíst zde.

Přeložila melda | Zdroj: sarahwestall.com

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.