… protože obsahuje experimentální nanotechnologické složky, které NIKDY předtím ve vakcíně nebyly použity. Nová vakcína na koronavirus od firmy Pfizer vyžaduje skladování při -70°C, což je mnohem nižší teplota než na severním pólu. Pokud se neskladuje při této teplotě, její ingredience se začnou rozpadat a přestanou fungovat. Firma Pfizer tvrdí, bez důkazů, že její vakcína je „90 % efektivní”. Ale tohle tvrzení je spíše korporátní propaganda s úmyslem zvýšit ceny akcií skrze falešné předpovědi.

Proč se ale tyto vakcíny musí vůbec skladovat při teplotě minus 70°C?

Odpovědí je, jak se ukazuje, protože obsahují potenciálně nebezpečné ingredience, které nikdy předtím nebyly ve vakcíně použity.

Jak iniciativa Children’s Health Defense (CHD) vysvětlila v článku z 6. srpna, „mRNA vakcíny na Covid-19 podstupující klinické experimenty, včetně vakcíny firmy Moderna, spoléhají na ‚systémový nosič’ založený na nanočásticích, který obsahuje syntetickou chemikálii s názvem polyetylén glykol (PEG).”

 

[wp_ad_camp_2]

CHD dále vysvětluje:

Použití PEG v lécích a vakcínách je čím dál více kontroverzní z důvodu dobře zdokumentovaných případů nepříznivých imunitních reakcí v souvislosti s PEG, včetně životu nebezpečné anafylaxe.

Zhruba sedm z deseti Američanů už může být citlivých na PEG, což může vyústit ve sníženou účinnost vakcíny a zvýšení nepříznivých vedlejších účinků.

Pokud mRNA vakcína na Covid-19 obsahující PEG získá povolení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), větší vystavení se látce PEG bude nebývalé a potenciálně katastrofické.

Dokumenty a publikace společnosti Moderna naznačují, že Moderna si je plně vědoma bezpečnostních rizik spojených s PEG a ostatních aspektů své mRNA technologie, ale více se zajímá o celkový zisk z prodeje.

Nanočástice lipidu způsobují v těle hyperzánětlivé odpovědi, což vede k vážným reakcím, hospitalizaci a potenciálně ÚMRTÍ.

Proč se NČL (nanočástice lipidu) používají v těchto vakcínách? CHD dále vysvětluje:

NČL „zapouzdřují konstrukty mRNA, aby je ochránily před rozkladem, a aby podpořily buněčnou absorpci”, a kromě toho aktivovaly imunitní systém (vlastnost, které vakcinační vědci laxně říkají NČl „inherentně adjuvantní vlastnosti”)

Jinými slovy, NČL jsou adjuvanty/pomocné látky, což znamená, že jsou navržené k tomu, že po vpichu do těla mají vyvolat hyperzánětlivou odpověď. Tohle se provádí ve snaze vyvolat tvorbu protilátek, což umožní výrobcům vakcín tvrdit vysokou míru „efektivity”, i když ty stejné adjuvanty způsobují vážné nepříznivé reakce.

Podle nedávných vakcinačních experimentů, které provedla firma Moderna, 100 % lidských subjektů ve skupině, co obdržela vysokou dávku vakcíny, prodělaly nepříznivé reakce.”

Přeložil David Formánek

Zdroj: FB

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.