Tzv. celoplošné testovanie obyvateľov Slovenskej republiky od 10 do 65 rokov je od včerajšieho rána spustené na základe právne nezáväzného právneho aktu, ktorým je uznesenie vlády č. 665/2020. Toto uznesenie sa neopiera o žiadnu platnú právnu normu, a to predovšetkým na ústavný zákon alebo zákon, a teda som toho názoru, že predmetné uznesenie vlády je rozhodnutím, ktoré nemalo, nemá a nemôže mať právne účinky!
.
Vláda Slovenskej republiky totiž nemôže vydať právny akt upravujúci spoločenské vzťahy, ktoré neboli upravené zákonom a vo väčšom rozsahu ako ustanovuje zákon.
.
Vláda v tomto prípade konala ultra vires tým, že sa neoprela o žiadnu platnú právnu normu, ktorá by jednoznačne, určito a zrozumiteľne upravovala tzv. plošné testovanie obyvateľstva Slovenskej republiky na ochorenie covid-19. Ako dôvod testovania je vágne uvedené „ v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu“. Poznáme presnú definíciu výrazu „následky núdzového stavu?“ Nie nepoznáme. Takže je to len ďalší právny „výmysel“ vlády Slovenskej republiky.

[wp_ad_camp_2]

 

 

Prejav vôle vyjadrený v právnom úkone – v tomto prípade uznesení č. 665/2020 by mal byť vyjadrený nespochybniteľne. Podľa môjho názoru vykazuje uznesenie vlády Slovenskej republiky č.665/2020 právne vady pre svoju nezrozumiteľnosť, vnútornú rozpornosť a najmä pre prekročenie zákonného splnomocnenia.
Z tohto titulu považujem predmetné uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 665/2020 z 18.10.2020 za neplatné, a teda eo ipso za nevykonateľné!
.

Per analogiam z toho vyplýva, že všetky „testy“ – presnejšie diagnostické úkony, ktoré sa vykonávajú na území Slovenskej republiky na základe predmetného uznesenia č. 665/2020 – sú nepoužiteľné z hľadiska platného slovenského práva!

.
Konštatujem, že ak niekto vykoná diagnostický („testovanie“) úkon aj niekoľkokrát – čo je žiaľ už v týchto dňoch realita, ani jeden z uskutočnených diagnostických úkonov nemá žiadnu právnu relevanciu vo vzťahu k ďalším právnym aktom, ktoré boli vydané v súvislosti s ochorením covid-19 na území Slovenskej republiky, ani k platným právnym predpisom. Výskedky testov aj tzv. certifikáty, ktoré k nim vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR sú pre posudzovanie ich právnych účinkov obyčajný zdrap papiera!
.

Toto vám vláda ani médiá nepovedali…

.
Pýtam sa, načo sú teda testy, pokiaľ sú absolútne bez právnych účinkov?
Potrebujeme sa dnes, zajtra, o týždeň všetci hromadne nakaziť?
Je toto zodpovedné?
Poukazujem čisto na právne aspekty.

Ľudia, zvážte poriadne prosím toto dobrodružstvo. Nemáte žiadny právny dôvod ísť na testy!

Zdroj: eurorespekt.sk

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.