Vyšetřování ministerstva spravedlnosti týkající se obchodních aktivit Huntera Bidena v posledních měsících nabralo na síle, podle vícero zdrojů obeznámených s případem již řada svědků poskytla federálním vyšetřovatelům svědectví a očekává se, že další poskytnou rozhovory v nadcházejících týdnech.

Vyšetřování vedené americkým prokurátorem Wilmingtonu ve státě Delaware začalo již v roce 2018 a týká se mnoha finančních a obchodních aktivit v cizích zemích, které se datují od doby, kdy byl Hunterův otec viceprezidentem. Vyšetřovatelé zkoumali, zda Hunter Biden a někteří z jeho spolupracovníků porušili zákony v otázce praní špinavých peněz, daňových úniků, obcházení nařízení o střelných zbraních a další témata, jak uvedlo několik zdrojů.

Za tímto účelem shromáždily orgány činné v trestním řízení informace od lobbistů napojených na obchodní partnery a mnoho dalších lidí, kteří měli cokoliv co do činění s Hunterovy finančními závazky včetně ženy, se kterou měl dítě.

Hunter Biden nebyl ze zločinů obviněn a popřel jakékoli provinění. Jeho otec prezident Joe Biden není podle získaných informací v rámci vyšetřování obchodních aktivit svého syna vyšetřován vůbec.

Probíhající vyšetřování však neustále vyvolává otázky o etice a chování prezidentova syna a podněcuje politické „útoky“ zprava. V roce 2019 tehdejší prezident Donald Trump tlačil na Ukrajinu, aby vyšetřila Hunterovu práci pro ukrajinskou energetickou společnost Burisma, což nakonec vedlo k Trumpovu prvnímu impeachmentu.

V roce 2020 Trumpův osobní právník Rudy Giuliani pomohl organizovat zpravodajské články soustředěné na počítač, který údajně patřil Hunteru Bidenovi. Uvedl, že obsahuje obchodní dokumenty a potenciálně necudné materiály. Zprávu, jež CNN uvedla již dříve: opravář počítačů v Delaware, který reportérům CNN ukázal kopii předvolání tvrdí, že FBI se zmocnila Hunterova notebooku koncem roku 2019.

Vyšetřování po léta pomalu plynula, ale horlivost slábla – s koronavirem a situací kolem voleb v roce 2020 – vyšetřovatelé v některých případech poté, co provedli počáteční kontakt s možnými svědky, pozastavili činnost na dlouhé měsíce.

Ale v poslední době se vyšetřování Bidenovy činnosti zintenzivnilo spolu s diskusemi mezi úředníky ministerstva spravedlnosti jak o síle případu, tak zda je potřeba před rozhodnutím o možných obviněních záležitost znovu projednat. (lidé informovaní či zainteresovaní v případu promluvili pod rouškou anonymity).

Do těchto diskusí byli zapojeni vyšetřovatelé z FBI a IRS (finanční úřad), žalobce v Delaware a ústředí ministerstva spravedlnosti. Hunter Biden veřejně diskutoval o svém vlastním boji s užíváním návykových látek, někteří představitelé justice poté rozmlouvali o tom, zda by tyto jeho otevřené diskuse o minulém užívání drog mohly případ potenciálně oslabit.

Někteří úředníci poznamenali, že Biden může tvrdit, že si na drogách nebyl protiprávního jednání vědom, uvedl zdroj. Jiní namítali, že Bidenovy veřejné účty, které jsou nyní předmětem zkoumání, dokazují vědomé aktivity, a tudíž je za své činy plně odpovědný.

Vyšetřovatelé se v různých dobách ptali na různé aspekty Hunterova života – zpočátku se zaměřovali na daňové otázky a převody peněz související s obchodními aktivitami v Číně. Prověřují také Bidenovu roli v představenstvu ukrajinské energetické společnosti Burisma, uvedly zdroje.

Biden spolupracovníkům řekl, že neuhrazené daňové účty zaplatil. Veřejné záznamy ukazují, že státní zástavní právo Washingtonu DC bylo v roce 2020 zvýšeno o více než 450 000 dolarů, což naznačuje, že tyto závazky byly Hunterem Bidenem pravděpodobně splaceny. Jenomže ani tyto platby jeho problémy nevyřešily. Vyšetřovatelé zkoumali zdroj těchto finančních prostředků.

(„Státní daňové zástavní právo je právní nárok vlády na váš majetek, když nezaplatíte svůj daňový dluh v plné výši.“ pozn. př.)

Incident se zbraní

Dále prokurátoři ve Wilmingtonu zkoumali incident z roku 2018, kdy střelná zbraň vlastněná Hunterem Bidenem skončila jeho tehdejší přítelkyní odhozená v popelnici. Biden loni v rozhovorech pro média prozradil, že byl závislý na drogách, což vyvolalo možnost, že při nákupu zbraně porušil zákon. Federální zákon zakazuje nákupy střelných zbraní komukoli, kdo užívá nelegální drogy nebo je na nich závislý. Není jasné, zda incident se zbraní zůstává v rámci vyšetřování aktivní.

Biden pochybení ve svých obchodních aktivitách popřel. Poté, co byl Hunter Biden na konci roku 2020 o vyšetřování americkým právníkem v Delaware informován, vydal prezidentským úřadem svého otce prohlášení: „Beru tuto záležitost velmi vážně, ale jsem přesvědčen, že profesionální a objektivní přezkoumání těchto záležitostí prokáží, že jsem své věci vyřizoval řádně a v souladu se zákonem díky využití profesionální práce daňových poradců.“

Právník Huntera Bidena, Christopher Clark, na žádosti o komentář v posledních dnech nereagoval.

Úřad státního zástupce v Delaware a ministerstvo spravedlnosti se odmítly jakkoliv vyjádřit.

V posledních měsících se Biden pokusil otočit list a vydal memoáry. Debutoval jako umělec na výstavách v Los Angeles a New Yorku. Jenže tyto zdánlivé pokusy o to, jak se vyhnout kontroverzi, selhaly. Bílý dům uznal, že hrál roli v prodeji umění. Dokonce zavedl právní proces k ochraně identity kupců díla Hunter Bidena za účelem zajistit, aby nikdo nemohl získat touto koupí přízeň prezidenta. Kritici však poznamenali, že prodej umění a anonymita kupujících dlouho vzbuzovaly obavy z praní špinavých peněz.

Obchodní jednání na Ukrajině

Bidenovo angažmá na Ukrajině bylo hlavním zdrojem jeho právních a politických problémů. Podle republikánské zprávy Senátu o Bidenových obchodních aktivitách zveřejněné v roce 2020 působil ve správní radě Burisma od roku 2014 do roku 2019 a jeho plat činil až 50 000 dolarů měsíčně. Tato doba se částečně překrývá s obdobím, během kterého byl jeho otec Joe Biden viceprezidentem. Tedy s požehnáním tehdejšího prezidenta Baracka Obamy povolán k řešení problémů Ukrajiny. Překrývání dat vyvolalo mezi některými tehdejšími úředníky Obamovy administrativy obavy ze střetu zájmů.

Joe Biden řekl, že práce syna na Ukrajině neměla v té době žádný vliv na jeho vlastní rozhodování coby víceprezidenta. Kritici ministerstva zahraničí ohledně vazeb Huntera Bidena na Ukrajinu tvrdí, že podle přepisů svědectví Senátu nebyla rozhodnutí nikdy nepatřičně ovlivněna.

Federální žalobci z ústředí spravedlnosti ve Washingtonu a v Delaware se alespoň částečně zaměřili na to, zda lobbistická firma spolupracující s Burismou jménem Blue Star Strategies oslovila americké vládní úředníky ve snaze pošpinit pověst ukrajinské firmy Burisma poté, co představitelé ministerstva zahraničí kritizovali oligarchu, který firmu založil.

Zakladatelé firmy již dříve svědčili Kongresu, že jim šlo pouze o pochopení americké vlády a její názor na společnost.

Ministerstvo spravedlnosti vyžaduje, aby lobbisté a firmy zabývající se stykem s veřejností, které pracují jménem zahraničních subjektů zveřejnily své vazby a závazky. V posledních letech vyšetřovatelé národní bezpečnosti rozšířili iniciativy ministerstva na stíhání skupin a lidí, kteří své obchodní vazby se zahraničím nezveřejňují.

Firma Blue Star na žádost o komentář nereagovala

V minulém roce velká porota v Delaware vydala předvolání. Žalobci shromáždili informace o strategiích Blue Star a také o Hunteru Bidenovi. Dotazy zahrnovaly: jak úzce lobbisté s Hunterem Bidenem spolupracovali, jak aktivní byl Blue Star v ovlivnění pověsti Burismy v USA a jaké to má pro Burismu následky, uvedly zdroje.

Zaměstnanci Blue Star již dříve v senátním šetření uvedli, že Hunter Biden byl zahrnut v e-mailech o jejich práci související s Burismou, ale uvedl, že se na projektu nijak zvlášť nepodílel.

Koncem loňského roku poskytli svědci rozhovory ve federálním trestním vyšetřování. Žalobci letos pokračovali ve shánění informací od dalších svědků, včetně nalezení nových informací o strategiích Blue Star.

Vyšetřovatelé shromažďovali informace od bývalých obchodních partnerů Huntera Bidena již v loňském roce. Jeho dlouholetý spolupracovník a člen představenstva Burisma Devon Archer šel před velkou porotu v Delaware loni v červenci. Archer byl dotázán na strukturu plateb, které Burisma odváděla subjektu založeném Bidenem a dalšími partnery. Vše nasvědčovalo tomu, že platby souvisí s Bidenovými daněmi, říká zdroj. Archer byl také dotázán na lobbistické snahy týkající se Blue Star Strategies.

Archer byl minulý měsíc odsouzen k více než ročnímu vězení za svou roli v plánovaném podvodu. Od července nebyl žádný kontakt s vyšetřovateli, uvedl zdroj.

Archerův právník Matthew L. Schwartz z Boies Schiller Flexner LLP řekl: „Pan Archer během šetřování státního zastupitelství v Delaware plně spolupracoval od okamžiku, kdy se o tom dozvěděl.“ Archer se proti trestu odvolal.

Mezi dalšími svědky, kteří se měli s vyšetřovateli setkat, je také žena z Arkansasu, která má s Bidenem dítě. Žalovala jej za neplacení výživného. Její právní zástupce Clint Lancaster řekl CNBC, že svědčila u velké poroty v Delaware v rámci vyšetřování už v únoru a předala finanční záznamy Huntera Bidena, které měla.

Právník na žádosti CNN o komentář nereagoval. Lancaster není v politickém světě nový: byl uveden jako právník pracující na republikánském přezkoumání výsledků voleb v roce 2020. Neúspěšné úsilí najít podvod ve volbách, které vyhrál prezident Joe Biden.

Jak politicky tít do živého

Víření partyzánské politiky nad vyšetřováním visí už léta. Vyhlídka, že ministerstvo spravedlnosti bude pokračovat ve vyšetřování syna úřadujícího prezidenta nabralo na intenzitě.

Prezident Joe Biden řekl, že nebude do nezávislosti ministerstva spravedlnosti zasahovat. Na začátku svého prezidentování se Biden rozhodl ve funkci ponechat amerického prokurátora Davida Weisse, jmenovaném bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, aby na vyšetřování v Delaware dohlížel i nadále.

Tehdejší prezident Barack Obama, tehdejší viceprezident Joe Biden a Hunter Biden (syn Joea Bidena) hovořící během vysokoškolského basketbalového zápasu mezi Georgetownem Hoyasem a Duke Blue Devils, 30. ledna 2010 ve Verizon Center ve Washingtonu DC.

Vzhledem k tomu, že policejní práce v Bidenově domovském státě zůstaly relativně tiché, politické špinění Huntera Bidena přetrvávalo. Trump se snažil zařadit vyšetřování Huntera Bidena do kampaně v roce 2020 a veřejně naléhal na generálního prokurátora Williama Barra, aby vyšetřování Huntera i Joea Bidena veřejně oznámil. Barr reagoval oznámením, že Joe Biden vyšetřován nebyl.

Trumpův právník Giuliani pomáhal organizovat zprávy, které se snažily spojit tehdejšího kandidáta Joea Bidena s obviněním z korupce na Ukrajině. Později pomohl zasadit příběhy do souvislostí a o kterých tvrdil, že pocházejí z notebooku Huntera Bidena.

CNN loni uvedla, že FBI se zmocnila notebooku v roce 2019. Vyšetřovatelé se domnívali, že patřil Hunteru Bidenovi.

Hunter Biden, který v loňském roce dělal publicitu pro své monografie se odpovědím na dotazy ohledně notebooku vyhýbal. „Mohl tam být notebook, který mi byl ukraden,“ řekl v rozhovoru pro CBS. „Mohlo se stát, že jsem byl hacknut. Mohlo to být tím – že to byla ruská rozvědka. Mohlo by se stát, že mi to bylo ukradeno.“

Giuliani se také snažil poskytnout orgánům činným v trestním řízení zásobu dokumentů, o kterých řekl, že pocházejí ze zdrojů na Ukrajině a dokazují Hunterovo provinění.

Role Giulianiho a Trumpa přidala úředníkům ministerstva spravedlnosti dohlížejícím na vyšetřování neobvyklé překážky, svěřili se současní i bývalí úředníci donucovacích orgánů.

Barr, znepokojený Giulianiho důvěryhodností a snahou zabránit hladkému průběhu a neposkvrněnosti legitimního vyšetřování Huntera Bidena nařídil, aby byly poskytnuté dokumenty předány státním zástupcům v Pittsburghu. Tam, jak Barr instruoval, budou žalobci spolupracovat s americkými zpravodajskými agenturami na určení pravosti předaných dokumentů a teprve poté veškeré relevantní materiály žalobcům v Delaware předají.

Není jasné, zda některý z materiálů poskytnutých Giulianim nebo z notebooku jsou součástí vyšetřování.

Kara Scannell a Paula Reid ze CNN

Přeložila a. | Zdroj: CNN

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.