Důkazy od armády ukazují na podvod celosvětového významu a největší v dějinách lidstva. Posuďte sami. Pravda se nedá zastavit.

***** **** ***** ****

Daniel Horowitz, 26. ledna 2022

Data, transparentnost a dohled. To je to, co chybělo největšímu experimentu na lidech všech dob po celou dobu této pandemie. Nyní přišli vojenští lékařští whistlebloweři s tím, co podle nich představuje snad nejpřesnější a nejodhalenější soubor dat o bezpečnosti vakcín, jaký lze najít.

Pro-farmaceutičtí politici a média tvrdí, že nástroj CDC pro dohled nad léčivy „VAERS“ není dostatečně dobrý k tomu, aby vyvolal vyšetřování očkování, protože údajně kdokoli může podat záznam o nežádoucí příhodě vakcíny. Všechny znepokojivé bezpečnostní signály z VAERS jsou tedy ignorovány, přestože tento systém byl zaveden jako útěcha pro veřejnost za to, že výrobce vakcín zbavuje odpovědnosti. Nyní se ozvali někteří vojenští informátoři a předložili údaje, které, pokud by byly ověřeny, by signalizovaly mimořádně znepokojivé obavy o bezpečnost vakcíny, vedle nichž by údaje VAERS vypadaly jako dětská hra.

V pondělí během pětihodinového slyšení senátora Rona Johnsona na téma „COVID-19: Druhé stanovisko“ právník z Ohia Thomas Renz, který zastupuje klienty žalující povinné očkování, předložil údaje z lékařských účtů ministerstva obrany z databáze Defense Medical Epidemiology Database (DMED), které vykreslují šokující znepokojivý obraz zdravotního stavu příslušníků naší armády v roce 2021.

Nenechte si ujít obsah od Davea Rubina bez cenzury velkých technologií. Poslouchejte The Rubin Report nyní.

Podle armády je DMED „webový nástroj Oddělení zdravotního dohledu ozbrojených sil (Armed Forces Health Surveillance Branch, AFHSB) pro vzdálené vyhledávání deidentifikovaných údajů o personálu aktivní složky a zdravotních událostech obsažených v Systému obranného zdravotního dohledu (Defense Medical Surveillance System, DMSS)“. Jinými slovy, obsahuje každý kód ICD pro vyúčtování jakékoliv lékařské diagnózy v armádě, který byl předložen k úhradě zdravotního pojištění v daném období. Tři vojenští lékaři předložili Renzovi dotazovaná data, která ukazují šokující a náhlý nárůst téměř všech ICD čísel popisující běžná zranění způsobená vakcínou v roce 2021.

V prohlášení pod trestem křivé přísahy, které Renz plánuje použít u federálního soudu, doktoři Samuel Sigoloff, Peter Chambers a Theresa Longová – tři vojenští lékaři – odhalili, že v roce 2021 došlo v armádě k 300% nárůstu registrovaných kódů DMED pro potraty oproti pětiletému průměru. Pětiletý průměr činil 1 499 kódů pro potraty ročně. Během prvních 10 měsíců roku 2021 to bylo 4 182. Jak mi Renz vysvětlil v rozhovoru pro TheBlaze, tito lékaři se dotazovali na čísla stovek dostupných kódů z let 2016 až 2020, aby stanovili základní pětiletý průměr. Tyto kódy se obecně týkaly onemocnění a zranění, která lékařská literatura stanovila jako potenciální nežádoucí účinky vakcín.

Renz mi řekl, že čísla měla tendenci být pozoruhodně podobná ve všech těchto předchozích letech, včetně roku 2020, který byl prvním rokem pandemie, ale před distribucí vakcín. Pak ale v roce 2021 čísla prudce vzrostla, přičemž údaje z roku 2021 ani nezahrnují měsíce listopad a prosinec. Někteří představitelé veřejného zdravotnictví například spekulují, že samotný COVID vystavuje ženy vyššímu riziku potratů. Počet kódů potratů zaznamenaných v roce 2020 byl však ve skutečnosti mírně pod pětiletým průměrem (1 477). Nebyly však drasticky pod průměrem v žádné z kategorií tak, aby se dalo předpokládat, že to odráží pokles návštěv u lékaře související s výlukou, který nějakým způsobem vedl k nárůstu diagnóz v roce 2021.

Databáze obsahuje všechny ICD kódy jak pro návštěvy vojenských nemocnic, tak pro ambulantní návštěvy. Údaje, které Renz dosud prezentoval, jsou všechny z dotazování na údaje o ambulantních diagnózách.

Kromě prudkého nárůstu diagnóz potratů (ICD kód O03 pro samovolné potraty) došlo k téměř 300% nárůstu diagnóz rakoviny (z pětiletého průměru 38 700 ročně na 114 645 za prvních 11 měsíců roku 2021). Došlo také k 1000% nárůstu kódů diagnóz pro neurologické problémy, které se zvýšily z výchozího průměru 82 000 na 863 000!

Některá další čísla, která na slyšení nezmínil, ale uvedl mi je v rozhovoru, jsou následující:

infarkt myokardu – 269% nárůst
Bellova obrna – nárůst o 291 %.
vrozené vývojové vady (u dětí vojenského personálu) – 156% nárůst
neplodnost žen – nárůst o 471 %
plicní embolie – 467% nárůst

Všechna tato čísla patří mezi ambulantní návštěvy, protože právě tam se vyskytuje převážná část diagnóz v armádě. Renz však uvedl, že nárůst byl indikován i u hospitalizovaných pacientů. Viděl jsem jedno z čestných prohlášení jednoho z vojenských lékařů a stojí v něm následující: „Podle mého odborného názoru byl hlavní nárůst výskytu výše diskutovaných případů potratů, rakoviny a nemocí způsoben „očkováním“ COVID-19.“ V tomto prohlášení se uvádí, že „očkování proti rakovině“ bylo způsobeno „očkováním proti rakovině“.

Podle Renze to byly skutečné klinické zkušenosti tří jmenovaných lékařů a několika nejmenovaných lékařů, které je vedly k prozkoumání DMED, a jejich objevy odrážely jejich zkušenosti s léčbou pacientů s onemocněními, která jsou pro zdravé mladé vojáky od zavedení vakcín velmi neobvyklá.

Mluvil jsem s jedním z oznamovatelů, který potvrdil, že byl vážně znepokojen tím, že viděl mladé vojáky s náhlými metastázami rakoviny, autoimunitními chorobami a poruchami srdce a krevního oběhu, kvůli nimž mnoho vojáků opustilo různé výcvikové programy. „Tito lékaři byli motivováni ke zkoumání údajů DMED kvůli počtu případů, které empiricky pozorovali,“ řekl whistleblower, který sloužil v armádě mnoho let. „Někteří lékaři napříč ozbrojenými silami (všech složek) byli zastrašováni příkazy, aby neprováděli celé spektrum testů a nedodržovali předpisy, které implicitně nařizují úplné vyšetření nežádoucích účinků očkování EUA. Bude zapotřebí, aby se přihlásili další vojenští lékaři a podělili se o své zkušenosti, aby se plně zjistila závažnost těchto obvinění a podnítilo se vyšetřování v co nejširším rozsahu.“

Renz tvrdí, že má k dispozici video se dvěma svědky, které ukazuje celý proces stahování těchto údajů z databáze, a je připraven je předložit u soudu. Řekl mi také, že toto je jen „špička ledovce“, protože kódy exponenciálně vzrostly v mnoha dalších kategoriích diagnóz. Renz uvedl, že svou tabulku, která obsahuje více než 100 kategorií lékařských diagnóz, poskytl senátorovi Johnsonovi a jeho zaměstnancům před pondělním slyšením.

Je důležité si uvědomit, že tato čísla nepředstavují počet jednotlivých osob s různými diagnózami, ale počet kódů diagnóz používaných v daném období v souhrnu. Například člověk, který prodělá mrtvici, samozřejmě v průběhu roku nasbírá mnoho neurologických kódů ICD s četnými ambulantními a nemocničními návštěvami. Srovnání jablek z předchozích pěti let však jasně ukazuje jednoznačný nárůst počtu onemocnění.

Pokud se tato čísla potvrdí v nadcházejících soudních sporech, pak pokud nedojde k nějakému masivnímu podvodu s vojenským pojištěním nebo bizarní chybě v systému, potenciálně to vykresluje šokující obraz obav o bezpečnost vakcín, který by naznačoval, že nejenže bezpečnostní signály VAERS byly něčím, co mělo být okamžitě sledováno, ale že jsou sužovány žalostným podhodnocením. Armáda je definovaná, omezená a přísně kontrolovaná a sledovaná populace. Jsou také v drtivé většině mladí a zdraví. Pokud jsou tvrzení o neurologických, kardiologických a rakovinových problémech spojených s vakcínami skutečně pravdivá, armáda by byla nejodhalenějším místem, kde by se to dalo zjistit, a její údaje jsou nejspolehlivější a nezpochybnitelné.

DMED je doslova program epidemiologického dozoru, který byl vytvořen za výslovným účelem odhalování nárůstu nemocí a zranění, aby se zajistila připravenost armády na boj. Jde o národní bezpečnost ještě více než o veřejné zdraví. Proč by armáda o těchto údajích nepráskla a nevarovala CDC hned? Na webových stránkách vojenského zdravotního systému je Oddělení zdravotního dohledu ozbrojených sil (Armed Forces Health Surveillance Division, AFHSD) popsáno jako „ústřední epidemiologický zdroj pro ozbrojené síly USA, který provádí zdravotní dohled s cílem chránit ty, kteří slouží našemu národu v uniformě, a spojence, kteří jsou kritičtí pro naše národní bezpečnostní zájmy“.

Jak je možné, že Agentura pro obranné zdravotnictví (DHA) ignorovala křiklavé a do očí bijící signály o celoživotním dohledu a jak je možné, že o tom nebyla informována široká veřejnost? Otázkou je, proč vojenští analytici veřejného zdravotnictví nekomunikovali s vojenskými lékaři o šokujícím nárůstu diagnóz v letošním roce a proč nevydali žádnou analýzu, která by to vysvětlovala.

Senátor Ron Johnson zase na pondělním slyšení řekl, že dal ministerstvu obrany na vědomí, aby raději žádné údaje nemazalo. „Ministerstvo obrany, Bidenova administrativa je upozorněna, že musí tyto záznamy uchovávat a že to musí být vyšetřeno,“ řekl Johnson. Renz při slyšení vypověděl, že některá data o myokarditidě byla od loňského roku, kdy je lékaři původně stáhli, posunuta zpět.

I kdyby nějakým způsobem tento zemětřesný nárůst neměl nic společného s vakcínami, není důležité, aby naše vláda vyšetřila to, co se zdá být katastrofálním zhoršením zdravotního stavu našich bojových jednotek v aktivní službě? Koneckonců, údaje DMED byly vytvořeny právě za tímto účelem. „Jen na základě těchto údajů by člověk mohl napsat výzkumnou práci,“ řekl jeden z informátorů, se kterým jsem mluvil. „Bylo to navrženo právě pro tento účel. Množství datových bodů, na které byste se mohli dotazovat, je téměř neomezené.“

Podle Renze je důkazní břemeno na vládě, nikoli na vojenském personálu a občanech, kteří jsou nuceni se nechat očkovat. Pokud jsou výrobci vyňati z odpovědnosti za vládní donucení užívat jejich výrobek a jediné farmakologické údaje o bezpečnosti, které máme k dispozici, jsou zcela ignorovány, kde je potom možnost nápravy obav o bezpečnost ze strany občanů? Podle názoru ohijského advokáta, pokud jsou očkování bezpečná a účinná, pak by Pentagon neměl mít problém vysvětlit zdroj tohoto gargantuovského nárůstu případů četných onemocnění. Transparentnost je nejúčinnějším lékem na pandemii utajování.

Zdroj:  theblaze.com

Přeložil carsten

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.