…..další pokračování přísně tajného výzkumu, o kterém jste se neměli nikdy nic dozvědět. Doporučuji každému přečíst. Měla by to být povinná četba pro lidstvo, aby vědělo, jak se může bránit….

00:54

Zde se nachází část první: https://tadesco.org/jak-poznate-ze-byly-do-vasi-mysli-vlozeny-cizi-myslenky-jako-je-napr-bezduvodne-nasili-nejcasteji-k-tem-nejblizsim-deprese-a-nebo-posedlost-rozkosi-mohou-i-vas-elektromagneticke-utoky-poslednic/

Jak jste sami z diskuze zjistili, je mezi námi mnoho lidí, kteří trpí těmito problémy cizích myšlenek. Bylo by dobré nebrat článek na lehkou váhu, může to trefit kohokoliv z Vás a potom budete mít možná velké problémy…..

[wp_ad_camp_1]x

Dekodér mozku dokáže tajně odposlouchávat Váš vnitřní hlas:

Lovec snů: Vědci z Japonska poprvé ukázali důkaz principu na základě kterého může být použito neinvazivní skenování mozku pro dekódování obsahu snu.

Jen velmi malá část patentů zabývajících se kontrolou mysli:

 

[wp_ad_camp_1]

Elektronická telepatie – slyšíte ve své hlavě hlasy (vyslané speciální technologií s cílem změnit Vaše chování)

Kdy jsou cizí myšlenky považovány za vlastní a jak je poznat? (Ztotožnění se a oproštění se od představ co a nebo kdo a kým případně čím lidská bytost je… a nebo by mohla být)

Cizí myšlenky, které jsou vkládány do lidského mozku, musí být v jakémsi souladu s tím, jak daná osoba myslí. Velice dobře bylo toto ukázáno ve filmu Počátek (Inception). Do podvědomí je ve spánku vložena malinká myšlenka, která začne podobně jako semínko růst a proroste až do vědomí. Velice zákeřně a nepozorovaně.

Navíc mnoho lidí může slyšet velmi uměle znějící hučení v uších z mikrovlnné energie. Hučen v uších může být velmi hlasité, trvale vícezvuká čtvercová vlna vytvářená nad 10 kHz, nebo jako v mém případě znít buď jako počítač star treku s plným pásmem pingování a pípání, nebo jako science fiction fázor o 3,2 Hz. Pokud není audiokortex zmapován správně, cíl uslyší pískání a praskání. Údajně v případě čistého EEG klonování, kde je cíl neovlivněn, výše uvedené znaky nezaznamená.

V posledních dnech se to může projevovat jako zvuk morseovky a nebo syčení, které je slyšet uvnitř hlavy ale není to stejné jako normální zvuk (přichází to jakoby zevnitř, ne zvenku).

Níže následuje detailní popis hluboké kontroly mysli:

Hluboká kontrola mysli

Proces dosažení hluboké kontroly mysli zahrnuje několik stupňů.

[wp_ad_camp_1]

Skenování:

Mysli vybraných jedinců jsou monitorovány pro získání rozvrhu vzorů pozornosti. Tím jsou zvyky. Každý člověk myslí často na pár věcí. Toto je vstupní bod. Jakmile je získána mentální a emocionální mapa opakovaných myšlenek, může začít počáteční stádium ovlivňování. Elektromagnetický systém pro ovládání mysli přeruší obvyklé vzory neuronů extrémně krátkým prázdným stavem, okamžitě následovaný novým stručným vloženým vzorem.
Jakmile si vybraný jedinec zvykne na krátké vložené vzory, tyto mohou být průběžně prodlouženy do zcela nových a kontrolovaných sérií myšlenkových vzorů.
Tato metoda se nazývá emocionálním přizpůsobením. Bylo to odvozeno z nejzákladnějších principů lidského učení a odlišuje se to od domácí a školní výuky pouze tím, že doručování informací je skryto před žákem a pochází ze vzdáleného místa pomocí vyspělé technologie.
Utajení:
Pronikající kontrola myšlení musí být skrytá. Vkládání myšlenek, představení ovlivňujících obrazů, emocionální ovlivňování vzorů chování, vše musí zůstat skryto. Existuje mnoho způsobů utajování a dále bude popsán nejobvyklejší.
Pro ty, kteří tuto technologii používají, je zvláště důležitá pornografie. Čím více extrémnější, tím lepší. Čím častěji, tím lépe. Obvyklé sexuální fantazie poskytují hladký vstupní bod pro vkládání myšlenek, nejen proto že tyto představy mají tendenci se opakovat a časem se zesilovat. Sexuální tabu poskytuje vnějším narušujícím myšlenkám ideální místo pro úkryt. Muž, který má tabuizované sexuální touhy nespěchá ukázat tuto skrytou část světu. Vložené myšlenky nebo jakýkoliv hlubší vlivný kontrolní mechanismus instalovaný během trávení času v tomto skrytém místě, je praktická definice vymezení vnitřního pobytu a operování z hlubokého vnitřního prostoru.
Tvůrci tohoto ovlivňování si toho váží, protože to činí jejich práci snazší. Navyklé fantazie poskytují perfektní rámec pro mapování chování a uspokojení jakékoliv dané psychiky.

Zdůvodnění:

Není dostačující pouze vložit nové myšlenky, představy a impulzy které umožní hlubokou kontrolu. Příjemce se musí nakonec stát ochotným je přijmout a následovat je na vědomé úrovni.
Jedinci ovlivnění kontrolou mysli nakonec upřednostňují psychologické volby které jim byly nastrčeny vnější manipulací. Toto je stavebnice a klíč k úspěšnému procesu. Vzpoura proti tomuto procesu by byla rizikem (pro jeho fungování).

[wp_ad_camp_1]

(Proto jsou tyto specifické programy kontroly mysli namodulovány na vysokofrekvenční signál vysílacích věží mobilních telefonů především v nočních hodinách, takto dokáží vstoupit ve spánku do lidí a po probuzení se sugesce v jejich myslích začínají pomalinku a nepozorované dostávat do vědomé mysli a snaží se o to, aby si člověk myslel, že ty myšlenky jsou jeho vlastní. Dále, tyto mikrovlnné signály o specifické modulaci narušují spánkovou aktivitu mozku a brání mu dostat se do hlubokého stavu regenerace a uvolnění, takže ráno vstávají nevyspaní a unavení, podobně jako když šli spát. Nejhorší v tomto směru je mít u postele zapnutý mobilní telefon, popř. wifi.).  tm dodává: Neustále před tím varuji

Jakmile je mysl napadena, posloupnost napadávání musí být udržována.
Můj článek uvádí: Narušující kontrola myšlení musí být skrytá. Vložení myšlenek, představa vlivných obrazců a emocionální ovlivnění vzorů chování, vše musí být skryto.
Přechod na vědomou úroveň je cíl
Napadení mysli není dostačující. Dostatečně přesvědčivý sen není postačující. Mysl musí přijmout vědomý reálný důvod pro tuto změnu.
Z dřívějšího popisu: „Není dostačující pouze vložit nové myšlenky, představy a podněty které umožní hlubokou kontrolu. Příjemce musí být dostatečně ochotný je přijmout a následovat na vědomou úroveň. Jedinci ovlivnění kontrolou mysli se poté chovají na základě vnějšího ovládání. Toto je stavebnice a klíč k úspěšnému procesu. Vzdor vůči procesu může být riziko.“
Tvůrci této technologie mají způsoby jak ovlivnit myšlenky a obzvláště sny. Schéma lidských myšlenek a taktika napadání byla dobře zmapována. Lidské myšlení je již přímo měněno, převážně ve vybraných případech, ale pro širokou veřejnost je používáno v daleko jemnějších způsobech při použití této technologie.
Následky potlačení spánku
(vyvolané destruktivními signály vysílacích věží pro mobilní telefony / dalšími technologiemi):

 

[wp_ad_camp_1]

Nespavost vyvolaná mobilními telefony
Pokud signál mobilního telefonu zesiluje mozkové vlny člověka, uvádí je to do změněného stavu vědomí, má to nějaký účinek na fungování mysli, který je pozorovatelný jako vnější chování? Ve druhé studii, James Horne s kolektivem v „Loughborough University Sleep Research Centre in England“ provedl pokus pro objasnění této otázky. Výsledek byl překvapující. Nejen že signál mobilního telefonu změní chování telefonující osoby během volání, ale efekt narušeného mozkového vzoru vlnění přetrvává dlouho poté, jakmile byl mobilní telefon vypnut. Toto byl zcela neočekávaný výsledek. „Horne mi řekl: Neočekávali jsme žádný vliv na EEG (po vypnutí telefonu). Zajímali jsme se o vliv mobilního telefonu na spánek samotný“. Avšak bylo velice rychle zřejmé, že testované subjekty velice těžko usínaly.“ Horn spolu s kolegy provedli pokus s deseti spícími zdravými muži a mobilním telefonem Nokia 6310e v laboratoři (jejich spánek v předchozí noci byl omezen na 6 hodin). Výzkumný tým poté monitoroval jejich mozkové vlny pomocí EEG zatímco telefon byl zapínán a vypínán na dálku počítačem, a také přepínán mezi „standby“, „listen“ a „talk“ provozy v 30 minutových intervalech během různých nocí. Pokus prokázal, že jakmile byl telefon přepnut na „talk provoz“, tak mozkové vlny delta (v rozsahu 1 – 4 kmity za vteřinu) pokusného subjektu zůstaly utlumeny ještě téměř jednu hodinu po vypnutí telefonu. Tyto mozkové vlny jsou nejspolehlivějším a nejcitlivějším ukazatelem dvou stádií spánku – přibližně polovina spánku je tvořena těmito vlnami – a subjekt zůstal vzhůru po dvojnásobnou dobu po jaké byl telefon vypnut. Ačkoliv byl testovaný subjekt spící – nevyspaný noc předtím, nemohl usnout ještě přibližně jednu hodinu poté, co byl telefon zapnut bez jeho vědomí.

Objasnil, že ačkoliv je výkon mobilního telefonu nízký, elektromagnetické záření má vliv na mentální chování při vysílání správné frekvence. Vnímal tento jev jako velice pozoruhodný při uvědomění si, že každý je obklopen elektromagnetickými signály vyzařovanými z veškerých druhů elektronických zařízení v dnešním moderním světě. Mobilní telefony v „talk módu (hovor)“ vypadají jako velice dobře vyladěné na frekvence které ovlivní mozkovou aktivitu. Výsledek ukazuje podstatnou citlivost na toto slabé záření. Tyto nálezy otevřou dveře pro další zkoumání. Někoho by mohlo zajímat, zda-li větší dávky, trvání, případně další zařízení mohou způsobit větší efekt?

[wp_ad_camp_1]

 

Jak na to? Pokud si uvědomíte, že některé myšlenky a nebo pocity nejsou Vaše vlastní A ODHALÍTE JE, jejich plán ztratil svou sílu přibližně na 50%. Do té doby, než-li odhalíte zločinné cizí sugesce ve Vaší mysli, jejich plán funguje na 100%.

V praxi se to může projevovat následovně: Aniž by jste předtím na něco konkrétního mysleli, tak najednou tuto myšlenku vnímáte zcela jasně a zřetelně, zkusíte ji potlačit, ale ona se vrátí a opakuje se tak dlouho, než ji buď dokážete překonat (a v tu chvíli najednou jakoby opět odnikud přijde jiná, podobná myšlenka a celý duševní zápas se opakuje znovu), a nebo, ve většině případů, ji přijmete za svou, ztotožníte se s ní. V tu chvíli přestane být tak dotěrná a stane se příjemná. Což představuje ohromné nebezpečí nejen pro Vás, ale i pro Vaše okolí. Proč? Cizí myšlenky, které jsou lidem vkládány, přicházejí se zlými úmysly. Toto není pro dobro lidí, ale proti nim, velice rafinovaně. Může se to projevovat například tak, že začnete pociťovat najednou zlost, ba dokonce i nenávist ke svým nejbližším, které jste měli předtím velice rádi. Touha po tom, ublížit jim. Uvnitř sebe sama člověk cítí, že to není on sám kdo tyto myšlenky vytvořil. Ale, je to podobné jako jed na krysy. Zlé myšlenky jsou smíchány s pocity euforie.

Takže, na základě výše uvedeného, vědci dokázali identifikovat různé druhy mozkových vln jako elektromagnetické signály. Nyní tyto signály lidského mozku mohou být nejenom přijímány na dálku, ale i měněny.

Velice vyspělá umělá počítačová inteligence (přebývající v síti superpočítačů po celé planetě) dokáže vzdáleně detekovat to, jak cílová osoba myslí a na tom základě vypočítat a vytvořit takové elektromagnetické vzorce, které obsahují jak frekvence euforie, tak i frekvence nenávisti, často ještě obsahující konkrétní poselství jak někomu ublížit. Takže najednou cíl takovéhoto útoku pocítí smíšené pocity jak euforie, tak i nenávisti. Proto je tak těžké se tomu ubránit. Člověk nechce přece vzdorovat něčemu co mu přináší rozkoš, v tomto případě však rozkoš otevírá brány podvědomí tím způsobem, že jsou v ní skryty vzorce destruktivity, nenávisti, podobně jako u jedu na krysy. Je to sladké a lákavé, ale nakonec to spolehlivě zabíjí.

[wp_ad_camp_1]

Vaše myšlenky je možné detekovat na dálku pomocí následující metody RNM (Remote neural monitoring – vzdálené neurální monitorování) – a pak je lze za pomocí superpočítače a mikrovlnných signálů opět na dálku měnit.

Rusové přeložili genetický kód lidského mozku. Vypracovali 23 EEG pásem vlnových délek, 11 z nich bylo zcela nezávislých. Pokud můžete ovládat těchto 11, tak můžete cokoliv. Počítač Cray z NSA (US Národní Bezpečnostní Agentura) může na dálku sledovat osoby pouze díky znalosti specifických EMF vln (vyvolané potenciály z EEG mezi 30 – 50 Hz, výkon 5 miliwatů) osobního bioelektrického pole. Vyzařování každého člověka je jedinečné a mohou vzdáleně sledovat kohokoliv na veřejnosti.

RNM pracuje na dálku během ovládání mozku pro čtení a detekování zločinných myšlenek které se v mysli objeví v mysli možného pachatele.Výzkumné studie prokázaly, že lidský mozek přemýšlí rychlostí přibližně 5000 bitů za vteřinu a nemá kapacitu soutěžit se superpočítači napojenými na satelity, implantáty a biotechnikou. Lidský mozek má charakteristickou sadu bioelektrických rezonančních systémů.Pro RNM systém jsou používány superpočítače a tudíž mohou poslat zprávy do ovládané osoby přes její nervový systém k tomu, aby ovlivnily její výkon tak jak je potřeba.

RNM byla vyvinuta po přibližně 50 letech neuro-elektromagnetických náhodných lidských výzkumů. Na základě práce mnoha vědců je očekáváno, že v následujících letech budou DNA mikročipy implantovány do lidského mozku, který tím učiní neodmyslitelně kontrolovatelným. Na základě RNM bude možné číst a ovládat lidské emocionální myšlenkové procesy společně s podvědomím a sny. V současnosti (2012, pozn. překl.) superpočítače monitorují po celém světě miliony lidí současně, s rychlostí 20 bilionů bitů za vteřinu, zvláště v zemích jako USA, Japonsko, Izrael a mnoho Evropských zemích.

Autor…..

Pokračování…..

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.