Klíčovým bodem obžaloby údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina je tvrzení, že Nikulin „v severní Kalifornii a na dalších místech… záměrně pronikl do chráněného počítače.“ Nikde se nepíše, že byl zřejmě v té době v Rusku. Klíčovým bodem bilaterální úmluvy, která umožnila ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi vydat Nikulina do Spojených států, je ustanovení, dle kterého je možné vydání i v případě, pokud byl trestný čin spáchán ve třetí zemi, je-li podle práva dožádaného státu (zde ČR) čin spáchaný mimo jeho území za podobných okolností trestný. Pokud tomu tak není, může i dožádaný stát podle svého uvážení povolit vydání. To zjevně Pelikán udělal a právě tato aplikace „extrateritoriální jurisdikce“ ze strany USA Rusy tolik rozčílila. Pravděpodobně došlo i k nabourání LinkedIn účtů českých občanů, nikdo to ale neřeší. Možná nastal ve věku internetu čas, aby i české orgány začaly vykonávat vlastní extrateritoriální jurisdikci pro stíhání hackerů.

Zdroj: 1

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.