Moc děkuji za článek, který ve své podstatě vysvětluje, co se v současnosti děje. Zde máte na něj odkaz: https://tadesco.org/aby-bylo-jednou-provzdy-jasno-ctete-pozorne-a-pochopite-vse-nam-bylo-receno-naopak/

Rád bych však k němu ještě něco doplnil a budu moc vděčný administrátorům Tadesca za zveřejnění. Všem nám totiž jde o stejný cíl. Chceme se vrátit k původnímu nastavení světa, které bylo ještě před velkou manipulací naší, tedy lidské mysli. Ano, byli jsme zmanipulováni a nemá smysl psát něco, co zde čtete poměrně často, nicméně bych rád doplnil, co může pomoct vám, jako jednotlivcům, ale tím i celému současnému světu.

V první řadě pochopte, že vaše mysl je dokonalý aparát, díky kterému si tvoříte svoji realitu. I tu, v které doposud žijete, bez ohledu, zda vás někdo manipuluje či nikoliv. Podstatné je uvědomění, že můžete již od tohoto okamžiku začít myslet zcela jinak a tím měnit své mentální nastavení, kolektivní vědomí, ale zároveň svět v jeho současné turbulentní podobě.

Pochopte, že globální manipulátor vám předhazuje témata, která potřebuje uvést do života. To znamená, že nám jako lidstvu dal Bibli. Člověk ji tisíce let žmoulá jako prase kost a DOMNÍVÁ SE, co je v ní napsáno. Uvědomte si, že co člověk, to jiné chápání, jiné vysvětlení, jiný úhel pohledu. Přesně tak to bylo původně zamýšleno a manipulace pokračuje dále. Divadlo s Covidem, očkováním, krize na Ukrajině apod., to všechno má za cíl upoutat vaši pozornost. Díky tomu se podobná témata dostanou do kolektivního vědomí a začne jejich růst a rozvoj do nepředstavitelných rozměrů. A to díky pouze lidské mysli.

Všechno, co vezmete do své mysli, nad čím přemýšlíte déle než 20 sekund, to nabírá na intenzitě. Nejprve to přitáhne další podobnou myšlenku, následně je těch myšlenek více a více, až z toho člověk má konkrétní pocit. Pokud tento pocitový stav setrvává, přechází do hlubší emoce a člověk začne díky svému srdci všechno vysílat do kolektivního vědomí, chcete-li do morfogenetického či kvantového pole (můžete si vybrat – jde o jedno a to samé).

Právě tato vlastnost z vás dělá lidskou a zároveň božskou bytost. Jestliže autor článku, na který vás v úvodu odkazuji, napsal, že bůh není někde venku, jak se o něm píše v Bibli, ale že Bůh je v každém z vás, musím s ním pouze souhlasit. Tím, že nám byly dány dvě podstatné vlastnosti, které málokdo dnes využívá, jsme se stali skutečnými božskými bytostmi, které jsou schopny měnit svět. Tyto schopnosti jsou možnost tvořit realitu a svobodná vůle. Globální manipulátor to ví a několik tisíc let pracuje na ovládnutí lidské mysli, což má vyústit do finále popsaného v článku, na který vás odkazuji.

Všechno může dopadnout zcela jinak! Záleží to však na každém jednotlivci, který pochopí, že jeho mysl a svobodná vůle, patří pouze jemu. Pak začne tyto atributy využívat. Změní především svůj vlastní život, čímž v pozitivní rovině ovlivní kolektivní vědomí a tak bude mít vliv na ostatní lidi. Je skutečně nutné začít u sebe. Přestaňte se litovat, přestaňte stále hledat viníky a zbavte se pocitu obětí. Můžete si stěžovat, že jste byli zmanipulováni, máte na to právo. Můžete hledat po zbytek svého života ty, kteří mohou za současný stav světa, ale dopouštíte se tím pouze zbytečného mrhání vlastními silami a svým božským potenciálem. Proč?

Všechny své myšlenky soustřeďte na pomoc tomuto světu, nikoliv na likvidaci někoho či něčeho, ale na konstruktivní postup, jak si svět představujete, co chcete, aby probíhalo, jakou představu máte o kvalitě vašeho a celkového života. Vizualizujte si ten spravedlivý, krásný, mírumilovný a radostný svět. Každý den, když se probudíte se v myšlenkách soustřeďte na vlastní scénář nového dne tak, jak si jeho průběh představujete. Zapojte svoji mysl a neustále v představách tvořte svět podle vlastního gusta. Hovořte o novém pojetí světa mezi sebou, se svými přáteli, dětmi a radujte se z přicházející nové reality.

Ve škole vás nic podobného neučili, ale uvědomte si, že školy jsou součástí manipulačního systému, proto vše, co vám píši, může být pro vás nové, nevšední, možná nedůvěryhodné. Moc vás prosím, pokuste se alespoň půl roku, rok vydržet v novém nastavení vaší mysli. Buďte konstruktivní a pokud k tomu zrovna nemáte důvod, udělejte všechno proto, aby se ten důvod našel, protože nenajdete nikoho na celém světě, koho by zajímala vaše nálada. A co z toho vyplývá? Že pouze vy můžete rozhodnout o své náladě a tím o tom, co v každém okamžiku tvoříte za realitu.

Učte své děti, že všechna jejich slova, myšlenky, pocity či emoce tvoří realitu. Vysvětlujte jim, jak snadno mohou budovat všechno ve svém životě. Ukažte jim vlastní příklad, protože to je nejlepší předávání vědomostí.

Jestliže jste pochopili obsah tohoto článku, začněte se změnami okamžitě. Věnujte svoji pozornost všemu, co chcete, aby figurovalo ve vašem životě. Naopak co si nepřejete zažívat ve svém reálném světě, tomu vlastní energii nevěnujte.

Věřím, že se opět vrátíme k naší dávné podstatě a náš svět bude ještě lepší, než kdykoliv v minulosti. To samozřejmě záleží na každém z nás. Přeji vám jen to nejlepší a mějte na paměti, že každý z vás je potřebný. Přijměte zároveň fakt, že i pouhý jedinec dokáže pohnout celým Vesmírem.

V hluboké úctě k vám i celému Universu,

Jiří Lexa | kvantovacesta.cz

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.