Prof. DDr. Martin Haditsch je odborníkom na hygienu a mikrobiológiu, infektológiu a tropickú medicínu, ako aj virológiu a epidemiológiu infekčných chorôb. Haditsch sa veľmi skoro postavil proti Corona – opatreniam a využil svoje rozsiahle odborné znalosti na zvýšenie informovanosti. V rozhovore pre AUF1 s Elsou Mittmannsgruberovou zhodnotil súčasnú situáciu.

Hneď na úvod odborník, ktorý pôsobí v Hornom Rakúsku, upozorňuje, že súčasná situácia je predovšetkým mediálnou pandémiou. Masmédiá šíria len želaný príbeh mocných. Nekonajú na základe dôkazov: „Je zrejmé, že bola využitá vhodná situácia, aby sa konalo politicky, pričom sa odvolávali na lekárske aspekty.“ Potrebné sú však diferencované pohľady – tie poskytol v dvojdielnom dokumentárnom seriáli „Hľadanie pravdy“, ako o tom informoval Wochenblick. Haditsch precestoval nespočetné množstvo krajín a viedol rozhovory s desiatkami kritických odborníkov. Informovaný občan nakoniec dostal fundovaný náčrt rozporov v oficiálnom príbehu, ako aj priepastí politicko – mediálneho komplexu v súvislosti s Coronou a v neposlednom rade vplyvu mocných lobistov.

Režim Corony v rozpore s akýmkoľvek lekárskym základom

Podľa Haditscha sú všetky opatrenia, ktoré musíme v súčasnosti znášať, založené na jedinom zistení: že existuje „pandemická hrozba celoštátneho rozsahu“. Ale už samotné využitie jednotiek intenzívnej starostlivosti by ukázalo: „Nikdy sme túto hrozbu nemali – a nemáme ju ani teraz. To znamená, že de facto, keďže tento základný predpoklad neplatí, sme v nezákonnom stave.“ Všetky výpočtové modely vládnych expertov boli vyvrátené realitou. V každom prípade na takýto postup neexistuje žiadny medicínsky dôvod – a kvalifikácia poradcov, ktorí aktérom radia, aby takéto kroky podnikli, musí byť spochybnená. Je zrejmé, že vedľajšie škody spôsobené lockdownom a podobnými opatreniami sú päť- až šesťkrát horšie, ako by mohli byť priame dôsledky Corony, aj keby sa neprijali žiadne opatrenia.

[wp_ad_camp_2]

 

Univerzálna mediálna kaša

Považuje za nebezpečné, že aj vo výskume sú vítané len univerzálne tézy, zatiaľ čo kritickí odborníci sú nevypočutí. Sám sa usiluje o objektívnosť vo svojej argumentácii, ale všíma si, že protiargumenty u mnohých ľudí narážajú na „hluché uši“ – aj v dôsledku rozdelenia spoločnosti, ktoré je podporované politickým vplyvom. Ľudia nemôžu byť obviňovaní, ak po konzumácii klasických médií nekriticky uveria oficiálnym prezentáciám. Napriek tomu vidí, že čoraz viac občanov spochybňuje domnelé samozrejmosti. Mohlo by to prispieť k plnohodnotnému vedeckému diskurzu. Príbeh o Corone je ako omietnutý domček z kariet: keď sa omietka rozpadne, rýchlo sa ukáže, že to bola jediná vec, ktorá držala nestabilnú budovu pohromade.

Nebezpečné pokusy s vírusmi

Nesúhlasí ani so súčasným strašením novými mutáciami. Prirodzenou cestou vírusu je podľa neho zoslabnúť, ale stať sa nákazlivejším – „alebo naň niekto priložil ruku a urobil ho opäť silnejším“. Je pre neho nevysvetliteľné, že „na svete existujú choré mozgy, ktoré pracujú v laboratóriách s maximálnou bezpečnosťou a zvyšujú základné replikačné číslo týchto vírusov tak, že nielenže robia chorými, ale sú aj vysoko infekčné“. Laboratóriá ako to vo Wuhane, z ktorého vírus „takmer určite“ unikol, by mali byť prísne kontrolované, aby sa v nich nevykonávali experimenty ohrozujúce ľudstvo. Aká je teda pravdepodobnosť, že neuveriteľne smrteľný vírus, ako je napríklad Marburg vírus, infikuje celú zemeguľu a v krátkom čase zabije veľké množstvo ľudí? Haditsch je skeptický aj voči vakcínam proti Corone. Ako prevádzkovateľ očkovacieho centra, ktorý má z princípu bežného očkovania veľký prospech, dokonca odmieta nazývať injekciu génovej terapie „očkovaním“. Je to spôsobené novým spôsobom fungovania, pri ktorom sú bunky inštruované, aby produkovali cudzie teleso, spike-proteín. Existujú dokonca náznaky, potvrdené štúdiami na zvieratách, že táto látka môže mať toxický účinok.

Nedbanlivý tlak na očkovanie

Ľudia, ktorí dostanú vakcínu mRNA, by tak boli vystavení akejsi „vnútornej otrave“: „Ako jeden z účinkov sa potom javí imunita, ktorá zrejme funguje – ale len na krátky čas,“ hovorí Haditsch. „Spočiatku si veľa ľudí vytvorí protilátky ako odpoveď na injekciu. Tie však potom veľmi rýchlo opäť opadnú a z môjho pohľadu toto nie je užitočný nástroj, ak vezmeme do úvahy aj to, že pri týchto látkach máme súhrn vedľajších účinkov.“

Medzitým sa ukázalo, že údajný ochranný účinok rýchlo klesá na 35 %, čo je hlboko pod hranicou potrebnou na riadne povolenie očkovacej látky. A dokonca aj AGES predpokladá, že len 6 až 10 % všetkých reakcií na očkovanie je vôbec nahlásených. Okrem toho sa napríklad v predpisoch o schválení séra Pfizer-Biontech už spomína pokles T-lymfocytov. V dôsledku toho sú ľudia náchylnejší na iné patogény. A to znamená, že očkovaní ľudia prakticky stoja na nášľapnej míne. Obvyklá doba pozorovania osem až dvanásť rokov sa výrazne skrátila, čím sa obmedzila možnosť rozpoznať aspoň strednodobé účinky pred rozšíreným používaním.

V žiadnom prípade by sa nemalo len tak tvrdiť, že očkovanie chráni a je bezpečné. To platí najmä pre politiku a prehnané opatrenia, ktoré sa s ňou spájajú. Namiesto toho sa vláda snaží „nahnať občanov na ihlu“ sociálnym a odborným tlakom. To by sa malo zamietnuť.

Preložila zuzka | Zdroj: wochenblick.at

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.