Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA
  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

 • Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu
  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

 • Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku
  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

 • Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui
  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

Související zprávy

 • Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu
  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

 • Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA
  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

 • Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui
  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost. Díl 4

Jak jsem slíbil, máte zde výňatek z rohovoru s Nerudem. Kdo nemá čas, který neexistuje, stačí si přečíst spodní výseče z rozhovoru. Všem ale doporučuji, pro správné pochopení, si přečíst rozhovor číslo 3 celý. Zde máte na něho odkaz.

 

Pokud jste nečetli článek Jemen 1, Jemen 2, Jemen 3, nebudete psanému rozumět. Proto doporučuji vzít si čas a prostudovat…..

JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost Díl 1…..

JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost Díl 2…..

JEMEN – zcela skrytá data pro veřejnost Díl 3…..

 Nová adresa na tvůrce křídel: http://probud.se/tvrci-kidel

Sarah:

„Ale vy jste neodpověděl na mou otázku… budeme úspěšní v jejím vývoji?“

Dr. Neruda:

„Trochu pochybuji o tom, že bude Labyrinth Group úspěšná ve vývoji BST (tm: BST je zařízení, které má teleportovat androidy zpět do vesmíru). Zůstává otázka, jestli je z dlouhodobého hlediska pro lidstvo prospěšná. Než jsem utekl, v Labyrinth Group byli mnoho týdnů před započetím prvotních zkoušek ze široké škály testů. Na ředitelské úrovni byl rozšířen názor, že BST je věcí čtyř až šesti měsíců zkoušek, než by se dosáhli první úspěšné výsledky.“

Sarah:

„Takže, co je největší překážkou úspěchu?“

Dr. Neruda:

„Jednoduše řečeno, je to schopnost Labyrinth Group definovat a zpřístupnit intervenční body, předepsané Fifteenem, (tm komentuje: opět člověk pojmenovaný 15, který má bojovat proti planetě M51) které by měli nejmenší dopad na vztažné události v horizontálním čase. Je to subtilnější, přesto ale nejdůležitější složka v celém tomto řetězci technologií.“

Sarah:

„Můžete mi to vysvětlit jasněji?“

Dr. Neruda:

„Je velice obtížné vyvinout technologii pro definování optimálního intervenčního bodu, jeho navštívení, a návrat z tohoto bodu bez toho, aby vás někdo odhalil. Spočívá to ve spojování času na příčinné úrovni s minimem přerušení. Dá se to přirovnat vhození valounu do rybníku, bez toho, aby to způsobilo vlnění.“

Sarah:

„Proč tolik zájmu o minimalizování přerušení? Myslím, v případě Anima, nezkoušejí oni úplně vyhladit lidstvo? Proč bychom se měli tolik starat o přerušení jejich způsobu života?“

Dr. Neruda:

„Především, Animus nepřichází vyhladit lidstvo. Přichází ovládnout genetickou knihovnu, známou jako Země. Jejich záměry nejsou zcela pochopeny, ale není to zničení naší zvířecí populace, nebo lidského druhu. Má to co do činění s genetickým inženýrstvím, a s tím, jak může být jejich druh modifikován k tomu, aby mohl hostit duchovní vědomí. Chtějí nekontrolovaný přístup k naší DNA, aby mohli provádět svoje pokusy. Mimo toho, chtějí kolonizovat Zemi, ale kvůli jakému konečnému cíli, to nevíme.
K vaší otázce, zájem o minimalizaci dopadů z intervencí pomocí BST, má co do činění jednak se sobeckými zájmy, jako i se zájmy altruistickými. Když se změní události, mohou mít nezamýšlené a velice nepředvídatelné následky. Například,mohli bychom úspěšně odvést rasu Animus z naší galaxie, ale v tomto procesu je neúmyslně poslat na jinou planetu. Tento skutek může mít pro naši planetu takové důsledky, které se nedají předpovědět.“

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

[wp_ad_camp_1]

Sarah:

„Moment. Říkáte, že Lucifer vedl tuto vzpouru aby vytvořil nosič duše, který by hostil ducha anděla, a výsledkem je rasa Animus?“

Dr. Neruda:

„Je to trochu složitější. Lucifer, nebo to, co jsme si zvykli nazývat Luciferem, byl velice oddaným služebníkem Centrální rasy. Byl jedním z předchůdců andělských druhů, vládnoucí silami, jenž pak byly v dalších prototypech tohoto druhu Centrální rasou omezeny.“

Sarah:

„Říkáte, že andělé jsou tvořeni… že se nemůžou rozmnožovat jako lidé?“

Dr. Neruda:

„Správně. Luciferova osobnost obsahovala silný smysl pro nezávislost od svých stvořitelů a dokonce silnější, než měli jeho stvořitelé, kvůli jejich trvání na tom, že humanoidní nosič duše by měl být výlučně domem beztvarého vědomí, a ne andělské formy. Luciferovi se to zdálo nepromyšlené, protože andělská forma měla větší schopnosti a mohla výt velkou pomocí fyzickým životním formám na zemi, a jiných planetách, vhodných k životu.
Z Luciferovy perspektivy lidé a bytosti vyššího řádu by nebyly schopny přetvářet se kvůli přísným omezením jejich nosičů duše, čili tělesné formy. Lucifer spolehlivě cítil, že bez spolupráce andělů humanoidní bytosti v celém vesmíru se postupně stále více oddělí od svého účelu být duchovními bytostmi, a uvrhnou vesmír do zmatku, jenž by pak v důsledku způsobil zánik jak samotného vesmíru, života v něm a také andělů samých.“

Sarah:

„Takže myslíte, že Luciferova vzpoura byla prostě nesouhlasem kvůli této jediné věci?“

Dr. Neruda:

„Lucifer chtěl inkarnovat do této realitní membrány stejnou cestou, jako lidé. Chtěl se stát spolupracovníkem lidstva, aby zajistil jeho vzestup. I když Centrální rasa považovala jeho záměr za šlechetný, obávali se, že by andělské inkarnace lidé považovali za bohy, a spíše, než by působili jako spolutvůrci žebříku do božského stavu, neúmyslně by lidi svedli z této cesty.
Tato záležitost způsobila ohromný spor, který nakonec vedl k oddělení andělské sféry od Centrální rasy. Andělé, jenž zůstali věrni Centrální rase argumentovali, že Lucifer a jeho přívrženci by měli být vyhoštěni za své radikální názory, které by mohly způsobit trvalé oddělení jejich realitní membrány, a způsobit jim hrozný zmatek. V rozsáhlých diskusích s Centrální rasou Lucifer vyjednal kompromis, který umožňoval jemu a jeho přívržencům dokázat hodnotu svého plánu na osamocené planetě.“

Sarah:

„Říkáte, že Luciferovi bylo povoleno experimentovat na jedné planetě?“

Dr. Neruda:

„Ano.“

Sarah:

„Dobrá, předtím, než budeme pokračovat, mluvíte o těchto věcech v kontextu mýtů, které v podstatě představují názory Cortea?“

Dr. Neruda:

„ACIO vlastní tři staré rukopisy, které popisují tento příběh v alegorické formě, ale názor Cortea – jak jste řekla – je omnoho více popisný a definitivní, jako záznam této kosmické události.“

Sarah:

„Takže, Lucifer vedl tento… pokus. Kde a s jakým výsledkem?“

Dr. Neruda:

„Bylo to na planetě v galaxii, která je známá naší vědě, jako M51.“

Sarah:

„Je to ta samá galaxie, odkud pochází rasa Animus?“

Dr. Neruda:

„Ano.“

Sarah:

„Takže skutečně tvrdíte, že Lucifer a jeho skupina vytvořila Anima, aby byl nosičem duše andělů?“

Dr. Neruda:

„Je to trochu složitější.“

Sarah:

„To doufám, protože těžko můžu věřit této historii.“

Dr. Neruda:

„Buďte trpělivá. Směřujeme do oblasti, jenž je nepříjemná mnohým lidem. Takže se zhluboka nadechněte a sledujte moje vyprávění.
Lucifer vytvořil syntetickou fyzickou strukturu, která mohla splňovat množství požadavků anděla. Ta struktura byla velice efektivní, ale mezi druhy vynikala silným pudem sebezáchovy, který nakonec převládl nad andělským sklonem k altruismu a spolupráci.“
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[wp_ad_camp_1]

A zde další část rozhovoru…..

Dr. Neruda:

„Buďte trpělivá. Směřujeme do oblasti, jenž je nepříjemná mnohým lidem. Takže se zhluboka nadechněte a sledujte moje vyprávění.
Lucifer vytvořil syntetickou fyzickou strukturu, která mohla splňovat množství požadavků anděla. Ta struktura byla velice efektivní, ale mezi druhy vynikala silným pudem sebezáchovy, který nakonec převládl nad andělským sklonem k altruismu a spolupráci.“

Sarah:

„Proč? Co se stalo?“

Dr. Neruda:

Když beztvaré vědomí vstupuje do realitní membrány skrze strukturu nosiče duše, okamžitě se cítí být odpojeno od všech ostatních sil, mimo své vlastní. Je doslova vržena do odloučení. U lidí je tento pocit odloučení mnohem menší. Je to způsobeno tím, že člověku zůstává určité zbytkové vědomí propojení skrze sjednocující sílu. Toto vědomí propojení je vlastností DNA, jenž byla navržena tak, aby ho neustále podvědomě vyzařovala.
Nicméně, v případě nosiče duše, navrženého Luciferem a jeho následovníky, bylo pocit spojení oddělen vědomě i podvědomě, protože tato struktura nebyla založena na DNA, kterou striktně řídí Centrální rasa. Výsledkem bylo, že tyto experimentální druhy vyvíjely velice silný pud sebezáchovy, protože se hluboce obávaly svého zániku, což bylo důsledkem úplného oddělení od sjednocující síly. Tento pud sebezáchovy vytvářel druhy, které kompensovali svůj strach ze zániku tím, že vyvinuli velice silnou skupinovou mysl.
Skupinová mysl zas kompenzovala svou ztrátu spojení se sjednocující sílou vytvořením fyzického a mentálního důsledku. Bylo to vytvoření jednoty druhů ve hmotné realitní membráně jejich planetárního systému. Takže ti andělé, kteří vstoupili do tohoto systému ztráceli paměť své andělské povahy a začali se více zajímat o fungování jako jeden kolektiv, než jako jednotlivé bytosti.
Centrální rasa se začala o ně zajímat, a Lucifer byl vyzván, aby předložil výsledky svého experimentu. Nicméně, Lucifer se stal přivázán k druhům, které pomáhal vytvořit. Tyto andělské bytosti vyvinuli v průběhu generací velice dokonalé technologie, kulturu, a sociální řád. Byli v mnoha ohledech jako Luciferova další rodina. Takže on pak vyjednal úpravu svého stvoření tak, že ty bytosti dále nebudou mít andělskou frekvenci, či kvantovou strukturu, ale že by se mohly oživovat samy.“

Sarah:

„Co myslíte pod pojmem „oživovat samy“?“

Dr. Neruda:

„Že by se staly bezduchými androidy.“

Sarah:

„Takže z toho vznikla rasa Animus?“

Dr. Neruda:

„Ano.“

Sarah:

„Nedává to smysl. Proč by tedy Bůh, nebo Centrální rasa dovolili Luciferovi vytvořit rasu androidů? Nevěděli, že tyto bytosti se postupně stanou bičem vesmíru?“

Dr. Neruda:

„Ano, ovšem že to věděli. Nicméně, Bůh nenavrhne něco tak složitého, jako vesmír proto, aby pak všechno kontroloval, jak to funguje.“

Sarah:

„Ale dříve jste řekl, že Bůh řídí vše, co se stane skrze svou jednotící sílu.“

Dr. Neruda:

„Bůh řídí způsob, jakým se vesmírná dynamika sbíhá do formy a srozumitelného toku dat, který může informovat postup dalšího vývoje vesmíru. Většina lidí by si myslela, že všemocný Bůh vyžene druhy, jako je Animus, ale to takto nefunguje, protože temná stránka dravosti, jako třeba v případě Anima, jiskří vynalézavostí a inovací ve své zamýšlené kořisti.“

Sarah:

„A tou kořistí jsme my.“

Dr. Neruda:

„Ne jenom my, ale lidské druhy, jako celek.“

Sarah:

„Zlo plodí dobro. To chcete říct, že?“

Dr. Neruda:

„Říkám opět, není zlo proti dobru. Animus se nepovažuje za činitele zla, když vpadnou na planetu. Podle jejich názoru pouze provádí svůj plán, aby se znovu napojili na svůj smysl pro individualitu a stali se tak duchovnějšími.“

Sarah:

„Ale když jsem se vás dříve ptala na jejich záměry, řekl jste, že je neznáte.“

Dr. Neruda:

„To ne. Nicméně, vím něco o jejich záměrech předělat jejich nosiče duší aby byly poddajnější k DNA. Chtějí zavést DNA do svých nosičů duše, aby dosáhli transformaci svého druhu. To je přesně ono, co by udělala jakákoliv jiná rasa za stejných okolností. Dalo by se to dokonce nazvat šlechetností.“

Sarah:

„Šlechetností? Nevidím nic šlechetného v tom, jak se někdo pokouší zabavit naši planetu a podrobit obyvatelstvo genetickým pokusům a tyranii.“

Dr. Neruda:

„Nám se to určitě nebude zdát šlechetné. Ale ze zcela objektivního hlediska by někdo mohl ocenit, že Animus zkouší přetvořit svůj druh k lepšímu. Nemají prostě jinou možnost, protože bez DNA nejsou prostě schopni napojit se na sjednocující sílu.“

…..pokračování. Díl 5 je poslední.

 [wp_ad_camp_1]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
4 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře