…..níže najdete k dalšímu článku který si máte možnost nyní přečíst, první díl. Prosím neštěte druhý díl, pokud jste nečetli první, nebudete ničemu rozumět!!!!! Děkujeme za pochopení. Mimo jiné na svobodném vysílači hovořili právě o celé záležitosti, kerou uvedla tereza. Díky právníkům, kteří vše ze strany práva rozebrali, uveřejňujeme další díl….

tm komentuje, prosím přečtěte si první díl, než budete číst druhý…..

Máte veškerá důležitá data a zákony a skutečnosti o lidských bytostech dopodrobna rozebrány:

Pro všechny lidi, aby konečně otevřeli oči…..

 

Když poštovní adresy předstírají vládu. Všichni se nechali nalákat do nepříjemné a podvodné hry. Díl 1

Zabavování majetku údajnými soudními vykonavateli

To, že zde jsou soudní vykonavatelé čistě soukromě, je mezi zasvěcenými dostatečně známo. Aby soudní vykonavatelé ručili maximálně přibližně 25.000,00 €, založil si každý soudní vykonavatel společnost s ručením omezeným. Nahlášena je každá taková s.r.o. u příslušného místního soudu.

Takže u soukromé firmy soudu, která neoplývá žádnými svrchovanými právy, ani nemůže a nesmí provádět žádné zápisy do státního obchodního registru. To samozřejmě pomocí notáře, který ani nemůže mít povolení k tomu, aby notářem mohl být. Tyto zápisy, tyto dokumenty, které pak soudní vykonavatel obdrží jako potvrzení, nemají ani hodnotu toaletního papíru. Tito soudní vykonavatelé ručí za vše soukromě až do 3. generace.

O tom Článek 56 Bundes- Bereinigungsgesetze 2007.

Zrušení nařízení o opatřeních v oblasti exekuce

O tom také v Článku 61

Zrušení zákona ke změnám předpisů vynucování zákona

Už nikdo se nemůže odvolávat na žádné podklady!!!

Německý spolkový sněm Donucovací výkon práva (exekuce) – 21.03.2007

Na základě Bereinigungsgesetze 2007, uzákoněno spolupachateli.

SRN, Bundesgesetzblatt (věstník federálních zákonů), část I. Článek 56 (319-10)

Exekuce je v zásadě nepřípustná, protože Zákon o exekuci byl zrušen (BGBl. 2006, strana 875, část I., číslo 18 ze dne 24.04.2006). Článek 56 (310-10) Zrušení nařízení o opatřeních v oblasti exekuce.

Nařízení o opatřeních v oblasti exekuce, v BGBl. části III., číslo odkazu 310-10 ve zveřejněném očištěném znění, pozměněném v článku 7, odstavce 17 zákona ze dne 19.června 2001 (BGBl. I S. 1149), bylo zrušeno.

SRN, Německý spolkový sněm, tiskopis 16/4741 ze dne 21.03.2007

Německý spolkový sněm – 16. volební období – 35 – tiskopis 16/4741

Jelikož nesou tito spolupachatelé zodpovědnost, uzákonili pak článek 3 pomocí 2. Bundes- Bereinigungsgesetz v roce 2007.

Tímto článkem bylo SRN přísně zakázáno jakékoliv uplatňování zákonů a vyhlášek. SRN a Německému spolkovému sněmu bylo článkem 3 také přísně zakázáno vydávání zákonů a vyhlášek.

 

[wp_ad_camp_2]

 

V roce 2012, dne 25.07.2012 musela firma Spolkový ústavní soud na pokyn spolupachatelů odebrat svému mateřskému koncernu, (SRN je od roku 2007 opět zcela okupována – firma SRN, ne Německá říše!), pod záminkou neplatného volebního zákona všechna oprávnění k vládním činnostem a legislativě se zpětnou platností do roku 1956.

To znamená, že všechny zákony, vyhlášky, smlouvy atd. jsou neplatné.

Tajemstvím této právní neplatnosti není žádným tajemstvím, každý si to může zjistit, jen musí chtít.

 1. Ani jedna z těchto firem nemohla být nikdy zapsána do Říšského obchodního rejstříku.

 2. Ani jedna z těchto firem nevlastní živnostenské oprávnění na území německé říše.

 3. Ani jedna z těchto firem nevlastní na základě exteritoriality (USA) povolení k pobytu na území německé říše.

 4. Všechny tyto US akciové společnosti mají k dispozici pouze poštovní adresu prostřednictvím UPU (Universal postal union – světová poštovní unie) na území německé říše.

Nejen, že zde tyto soukromé US koncerny ilegálně operují, ale i kdyby zde na německé půdě byly legálně, neměly by na základě exteritoriality (USA) a svému soukromému firemnímu statutu žádná svrchovaná práva. Můžeme to přetáčet, jak chceme, ale je to zločinné a také to tak zůstane.

Co s tím má společného soukromá firma Spolková republika Německo nebo soukromá firma Německo???

V zásadě vůbec nic, ty jen uvádějí v Berlíně – na území USA obsazeném v roce 1945, které také stojí exteritoriálně proti Německé říši, resp. Německu – divadelní hru o jedné spolkové vládě a jednom německém spolkovém sněmu.

Ten, kdo se jednou podívá na původ těchto vedoucích komediantů, rychle pozná, odkud vítr vane.

Hlavní vítr fouká z Izraele, další vítr vane od Vatikánu.

Když papež klečí před jedním z Rockfellerů (židem B´nai B´rith) a líbá mu ruku, je nejsilnější směr větru zcela jasný.

Jediné spojení, které je mezi těmito téměř 47.000 zločineckými organizacemi zde a izraelským US koncernem SRN, je majoritní podíl akcií. Velkokoncern Spolková republika Německo s.r.o./a.s. vlastní v každé z těchto téměř 47.000 malých akciových firem 52% akcií a tím je generálním a hlavním akcionářem.

Forma akciové společnosti byla zvolena také z důvodu ručení, hlavní akcionář neručí v tomto případě za zločinné drancování, které je způsobováno těmito malými akciovými společnostmi, jen shrábne akciové zisky, aniž by se přímo podílel na hospodaření a optimalizaci zisku.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Mimochodem 1. válka v Iráku byla kompletně financována z příjmu příplatku za solidaritu (sóla).

Aby bylo možné poznat nejjednodušším způsobem zločineckou strukturu, je nutné mít jen jednoduché znalosti.

 1. Je známo, že tato země je stále ještě pod stanným právem, protože je jen ve stavu příměří.

 2. Takže to nemá nic společného s 3. říší Adolfa Hitlera, protože Wehrmacht kapitulovala 8. května 1945.

 3. Německá císařská říše ukončila válku příměřím.

 4. Tím je dáno, že legitimním státem, který může uzavírat mírové smlouvy, může být jen Německá císařská říše.

 5. V roce 1914, na začátku 1. světové války, vyhlásil císař nouzový stav, stanné právo.

 6. Podle mezinárodního práva může stanné právo opět zrušit jen právoplatný následník německého císaře.

 7. K tomu je ale nutné, aby nejdříve právoplatný následník znovu usedl na trůn a ustanovil stát jednání schopným.

 8. Stanné právo se týká všech zákonů, státu a všeho, co k tomu patří, nikdo nesmí nic měnit, všechno zůstává ve stavu, ve kterém to bylo při vyhlášení stanného práva.

Tato země může být podle mezinárodního práva, a podle jakýchkoliv práv tohoto světa, pouze Německou císařskou říší. To že Weimarská republika a 3. říše byly také jen zločinnými okupanty, je dostatečně známo, to jsem už mnohokrát prokázal.

Platné jsou všechny zákony Německé říše v plném rozsahu, ale na základě neschopnosti jednání kvůli zločinným okupantům uvnitř vlastního národa, není možné je uplatňovat.

V žádném případě nesmějí být uplatňovány jakýmikoliv exteritoriálními soukromými US firmami (koncerny) s izraelskými vlastníky.

Neexistují žádné spolkové země, a také nikdy neexistovaly, vzhledem k tomu, že německý národ nemá závaznou ústavu, byly části říše rozděleny na hospodářská území. Soukromá židovská US firma SRN přeměnila tyto hospodářské oblasti v době od 23.05.1949 do 17.07.1990 na spolkové země. (právně zcela neplatné)

Od 18.07.1990 opět existovalo oficiální Německé císařství se svými 26 spolkovými státy, což ovšem nebylo provedeno veřejně, SRN byla zlikvidována spolupachateli vyškrtnutím Článku 23 ústavy = rozsah. (dne 17.07.1990)

Ústava je také vydávána obecně jen v necivilizovaných, obsazených oblastech. Téměř celý svět okopíroval zákony Německé říše, o necivilizovanosti zde nemůže být ani řeč, ústava sloužila pouze a jenom zločinnému předstírání, podvodu a vyloučení zodpovědnosti za ilegální okupaci.

Němci byli v zásadě oprávněni k základním právům, správní jednotka Spolková republika Německo byla vázána základním právem.

I tím, že byla správní jednotka označená Spolkovou republikou Německo, sloužila jen podvodu na německých národech.

Označením Spolková republika Německo bylo Němcům simulováno nové státní zřízení (právní nástupce 3. Říše)

 

[wp_ad_camp_2]

 

Spojenci osvobodili císařství od okupantů 3. Říše.

Neexistovaly žádné právní podklady k tomu, aby jakýmkoliv způsobem obsadili císařství. Proto byl použit trik s právním nástupcem 3. Říše, soukromá židovská US firma Spolková republika Německo se stala právním nástupcem firmy 3. Říše Adolfa Hitlera.

To bylo nafingováno už v roce 1933 mezi Hitlerem a Vatikánem.

3. Říše byla také jen okupantem podle římsko-katolického námořního obchodního práva – (pirátství)

Proto byla údajná ústava nezbytně nutná, aby bylo možné vyloučit ručení spolupachatelů. Zde se nejedná jen o miliardy, ale spíše o biliony US dolarů od roku 1918.

Všem zemím po celém světě bylo vnuceno členství v OSN, které v roce 1942 založil Rockefeller. Jedná se o čistě soukromý US podnik s vlastníky z chazarsko-židovské ligy B´nai B´rith.

Ten, kdo nebyl členem OSN, nemohl a nesměl se podílet na světovém obchodu. Tím pak byly všechny státy znovu nasazeny prostřednictvím ústavní velezrady jako státní zřízení dle námořního obchodního práva (pirátství).

Od té doby již neexistují žádné státy, jsou to už jen námořní obchodně právní podniky, které nesmí vykonávat žádné státní právo.

Něco takového je možné jen v době platného stanného práva. Za tímto účelem byla vymyšlena klausule proti nepřátelským státům Německu a Japonsku.

Všichni členové OSN museli na tuto klausuli přistoupit a tím natrvalo zůstali ve válce proti Německu a Japonsku.

Tajně a potichoučku pak členské státy také vyhlásily stanné právo.

Všichni tito členové se na moři nacházejí pod Admirality Law = Námořním obchodním právem a na pevnině = pirátstvím.

Abych to tu tedy ještě jednou stručně a jasně objasnil, ani jedna jediná z těchto téměř 47.000 soukromých US akciových společností zde nemá žádná práva.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Vše je vynucováno zločinným násilím. Většina těchto zločinců to moc dobře ví!!! Ani jeden z těchto kriminálních podniků zde nemůže a nesmí uzavírat obchodně právní smlouvy, ani oficiálně ani neoficiálně, neboť jim obchodní právo vůbec nepřísluší.

Všechny obchodně právní smlouvy jsou samy o sobě jen na základě podvodu právně neplatné. Všem těmto soukromým US akciovým společnostem chybí konkordát s římsko-katolickou církví, aby mohly používat Admirality Law.

Ale i kdyby uzavřely konkordát, směly by to použít pouze a jen na širém moři, na své obchodní lodi, která pluje pod jejich obchodní vlajkou.

Soukromá izraelská US korporace SRN sice s římsko-katolickou církví takový konkordát uzavřela, ale neboť SRN vlastní jen podíly akcií (52%) v každé z těchto téměř 47.000 a.s., nemůže být tento konkordát na tyto firmy převeden.

Navíc byl Spolkové republice Německo v roce 2006 spolkovými očistnými zákony odebrán BGB – Občanský zákoník, takže není možné použít ani soukromé právo.

V zásadě je to jednoduchý příběh, SRN byla 03.10.1990 zapsána u soukromé US firmy OSN jako NGO (nevládní organizace) a od té doby vlastní pouze licenci soukromé firmy OSN a soukromé firmy IRS ke správě právnických OSOB v Německu. (Licence = možnost dělat něco nedovoleného)

Takže správa neživých věcí, volně smyšlených věcí, jmen na papíře.

SRN / Německo nemá k dispozici ani státní území ani národ státu.

Viz Sürmeliho rozsudek IGH (mezinárodní soudní dvůr) a EuGHfMR (evropský soud pro lidská práva) ze dne 08.06.2006.

SRN / Německo spravuje pouze jména, jinak nic!!!

Konkordát s římsko-katolickou církví povoluje SRN / Německu, činit tak pouze ze své zaoceánské lodi, která se nachází na širém moři, mimo výsostné vody (zóna 12 mil) Německé říše a pluje pod obchodní vlajkou SRN.

SRN / Německu už není povolen ani vzdušný prostor.

Proto se ta banda se svým divadýlkem přesunula do Berlína, neboť Berlín v současné době stále ještě nepatří k Německu (Německé říši).

Berlín je stále ještě okupovaným výsostným územím USA.

Pro tadesco přeložila marki

Pokračování: Díl 3 bude následovat

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.