…..děkujeme skvělému čtenáři tadesca, který přeložil důležitý článek. Vysvětluje všechno, co potřebujete vědět. Ale jinak tomu nevěřte, protože je všechno skutečné sci-fi, že ano????

01:54

Na začátku článku chceme zdůraznit, že se nejedná o Izrael jako takový, o obyčejné lidi, ale o SIONISTICKOU KLIKU, která tam vznikla a o které neustále píše také B. Fulford

KORONAVIRUS, CHEMTRAILS, OČKOVÁNÍ & 5

Nejpromyšlenější a vysoce organizovaný program de-populace ve světové historii.

Wu-hanská pandemie koronaviru se přiostřila pro zakrytí krize veřejného zdraví způsobené intenzivním 5G roll-out (vyválením) ve Wuhan City v roce 2019.

Speciální VAROVÁNÍ: Pro každého odborníka na biozbraně, lékařského výzkumníka, vědce v oblasti bioinženýrství a investigativního novináře má zásadní význam pochopit skutečnou složitost tohoto globálního schématu vylidňování a zásadní posun ke globálnímu řízení. Proto je následující obsáhlá zpráva skutečně velmi dlouhou četbou, která se s každou následnou aktualizací ještě prodlouží. Wuhanská pandemie koronaviru je ve skutečnosti nesmírná a spletitá série černých operací, které probíhají na několika úrovních s více vrstvami, v různých rozměrech a na každém kontinentu. Tohle nejsou 5D šachy, to jsou 12D šachy; a bylo to plánováno po mnoho desetiletí právě pro tento okamžik.

Až s tímto správným pochopením přijdou lidé na to, jak na různé tajné operace, které zřejmě fungují na křížových účelech, opravdu dohlížejí stejní spiklenci. Některá z nejzávažnějších níže uvedených vysvětlení se dokonce mohou zdát vzájemně se vylučujícími, ale nejsou. Některé z nejaktuálnějších informací a dat nám jsou teprve nyní zasílány e-mailem, protože vše se bude dít i v dohledné budoucnosti; ostatně čím více času uplyne, tím více tvrdých pravd se vynoří na povrch. Proto právě „Aktualizace“ vyvěšené v dolní části této stránky (tohoto textu) budou obsahovat nejaktuálnější a nejcitlivější informace. Poslední zde je, že „zinscenování“ neznamená, že se jedná o podvod; ale pouze to, že mnoho částí této operace je choreografických a provedených tak, aby měly maximální vliv na cílenou populaci.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Otázka: Je bioinženýrská pandemie koronaviru cílevědomě celosvětově rozšířena s cílem dále usnadnit vojenské nasazení 5G na celém světě?

Odpověď na tuto kritickou otázku má pro každého člověka na planetě prvořadý význam kvůli tomu, jak důrazně se 5G žonglér pohybuje po celé zemi.

Všichni jsme věděli, že udělají něco velkého – VELMI VELKÉHO! Ale rychle se rozvíjející scénář vylidňování, který využívá koronaviru ve Wuhanu, 5G, nucené očkování a chemtrails, je podle každého standardu docela ambiciózní.

5G Roll-out

Pro realizaci agendy Nového světového řádu – WORLDWIDE – není nic posvátnějšího než
meteorické vojenské nasazení 5G a následné budování internetu věcí (IoT). Skutečně, tento absurdně
nemožný projekt představuje vyvrcholení hanebného spiknutí NWO za účelem nenápadné inaugurace
jediné celosvětové vlády.

Nicméně globalistická kabala NWO se úplně zbláznila a budou se snažit, co se dá, aby založili svůj
dlouho plánovaný Global Control Matrix, který vyžaduje plně funkční energetickou síť 5G jako
předpoklad plně fungujícího internetu věcí. Wuhan City bylo založeno jako oficiální 5G Demonstrační
zóna v roce 2019. Čínská vláda plánovala využít tuto hlavní metropoli jako výkladní skříň všech
„oslnivých“ výhod, které má energetická síť 5G nabídnout bezdrátovým uživatelům IT. Pak plánovali
zřízení Wu-chanu City jako městské vlajkové lodi pro internet věcí.

Nenechte se mýlit: Aktivace velké energetické sítě 5G v megalopoli, jako je Wuhan City, bude mít
nevyhnutelně obrovské dopady na zdraví a životní prostředí. Ve vteřině, kdy ve Wuhanu zapnuli
vypínač 5G, byla celá populace okamžitě vystavena extrémně škodlivým elektromagnetickým
frekvencím a mikrovlnnému záření.

Ve skutečnosti je dobře známo, že specifické rozsahy radiofrekvenčního signálu a mikrovlnný radiační
výstup, který je nutný k napájení pracovní 5G elektrické sítě, jsou pro lidské zdraví neobyčejně
nebezpečné .

Kromě jiných i armáda USA vědecky zdokumentovala nepříznivé zdravotní účinky spojené s 5G
(stejně jako 4G a 3G). Nyní existují tvrdé důkazy, které dokazují, že vláda USA o těchto četných
zdravotních rizicích vědomě lhala desítky let.

Čímž se dostáváme k jednomu z nejnebezpečnějších aspektů vojenského nasazení 5G – KILL Zones
(SMRTÍCÍ ZÓNÉ). Všechny vědecké veřejně dostupné důkazy nyní naznačují, že všude tam, kde se
nachází infrastruktura 5G v největší koncentraci vytvářející nejvýkonnější EMF a mikrovlnky, budou
tyto 5G Super-Hotspoty efektivně fungovat jako zóny zabíjení.

[wp_ad_camp_2]

Izrael: Světová centrála pro 5G Roll-out

Zde je to místo, kde spiknutí „ houstne“. Sionistická vláda Izraele z ní učinila globální misi, jejímž
úkolem je velet vojenskému nasazení 5G v celém světovém společenství národů.
Protože budoucím hlavním městem plánované Jediné vlády světa je Jeruzalém, vládnoucí sionisté
vědí, že musí kontrolovat celé 5G sítěí, stejně jako to v současnosti (a protiprávně) dělají v USA.
Neexistuje větší propagátor 5G než prezident Donald Trump, proto dokonce s velkou hrdostí prohlásil,
že se nemůže dočkat 6G ve Spojených státech!
Nicméně v Izraeli, kde bylo 5G vyvinuto, jeho instalace povolena není…..
Existuje jediný způsob, jak správně pochopit stěžejní roli, kterou Izrael hraje ve vznikajícím
Novém světovém řádu. Darebácký, zločinný, apartheidní Stát Izrael byl doslova vytvořen
jako globální ústředí vrchního velení Chazarské mafie.
Což nastoluje otázku:

Jak přesně byl Izrael v průběhu 20. století založen a zmocněn?

Takto!: Díky arménské genocidě, 1. světové válce, španělské Flu
genocidě, Velké hospodářské krizi, druhé světové válce,
holokaustu, teroristickým útokům z 11. září a válce proti teroru –
mají však všechny jedno společné: Izraelský Sionismus.

Je zcela pravda, že: „Každá z výše uvedených kataklyzmat byla tajně prováděna za
účelem vytvoření moderního Státu Izrael a / nebo k výraznému pokroku v tajném
projektu „Velkého Izraele.“

[wp_ad_camp_2]

Huawei

Když sledujete VELKÉ peníze za společností Huawei, je jasné, že největší čínská nadnárodní
technologická společnost je ve skutečnosti vlastněna a provozována Mezinárodním bankovním
kartelem. Je klíčové pochopit, že „společnost Huawei rozmístila své výrobky a služby ve více než 170
zemích. Společnost Huawei předběhla v roce 2012 Ericssona jako největšího výrobce
telekomunikačních zařízení na světě a v roce 2018 předstihla Apple jako druhého největšího výrobce
chytrých telefonů na světě, za kterým stojí Samsung Electronics“

Veřejně- obchodované korporace velikosti společnosti Huawei smějí získat tolik tržního podílu pouze s
požehnáním Mezinárodního bankovního kartelu (IBC). Na IBC zase dohlíží Chazariánská mafie, jejíž
sídlo je náhodou v Tel Avivu. Právě proto byl Číně v roce 2019 přidělen kontrakt na izraelský přístav
Haifa, který ve skutečnosti přinutí 6. USA flotilu dokovat jinde. Jak Čína vůbec získala izraelský
kontrakt na přístav Haifa před USA?
Relativně zastřený stav věcí mezi Čínou a Izraelem zakryl hluboký vliv, který Tel Aviv nad Pekingem
vyvíjí. Tento dobře skrývaný vztah se vyvinul v důsledku toho, že se Čína vymanila z chřtánu kulturní
revoluce, která skončila v roce 1976, kdy jí přechod na tržně orientovanou ekonomiku povolil
Mezinárodní bankovní kartel.

Dohoda, kterou Čína uzavřela se svými tajnými pány v Londýně a New Yorku, se dost podobá
dohodě, kterou prezident Boris Jelcin uzavřel se stejnými bankstery (IBC), kteří skrytě schválili pád
Berlínské zdi. Prezidenti Gorbačov i Jelcin dokázali jen usnadnit osvobození Ruska od západně
instalovaného komunistického režimu, který vládl Sovětskému svazu, když souhlasili s novou podobou
„vládnutí oligarchů“ – oligarchů ovládaných Západem. Až na to, že Vladimir Putin vlastenecky odpadl
od těchto razantních dohod v zájmu „ochrany Ruska“.
V případě Číny však západní bankéři zavedli novou formu dravého kapitalistického otroctví poté, co
bylo jho komunismu odstraněno prostřednictvím IBC. Proto je dnes v celé Číně tolik obchodů s potem.
To je také důvod, proč byl 5G zaveden v některých z největších čínských měst bez bezpečnostních
testů. Výkonným nadnárodním společnostem (jako je Huawei) byla od IBC udělena moc otrokářů, aby
mohli provozovat podnikové plantáže po celé Číně.
Podstatné zde je, že komunismus byl nejprve využit bankstery v Číně (a v Rusku) k vytvoření
ohromného souostroví koncentračních táborů pro otrokářské dělníky na celostátní úrovni, které byly
poté po zcela zinscenovaném „pádu“ komunismu přeměněny na firemní plantáže. Například Apple, Inc
byl často kritizován za provozování nehumánních továrních provozů (alias tepláren), které zobrazují
podmínky tzv. firemní výsadby.

[wp_ad_camp_2]

Proč Čína?

Kdo může pochybovat o tom, že Trumpova administrativa obtěžovala Čínu stejně jako trápila Írán?
Následuje krátký seznam některých nejhorších přestupků, které se neokonští sionisté v Bílém domě
dopustili proti Číně.

Ve světle hongkongských protestú (made in USA), tarifní režim USA proti Číně, hrozbu ekonomických
sankcí proti národům spolupracujícím s Huawei, konflikt Xinjiang vyvolaný CIA, který se týkal
muslimských Ujgurů, provokativní plavba válečných lodí amerického námořnictva přes Taiwanskou
úžinu, transparentní politická stíhání čínského finančního ředitele(ky) Huawei, pustošení čínských
prasečích farem dalším živočišným virem s bioinženýrem DARPA, FedEx v roce 2019 zmařil několik
citlivých dodávek do Číny atd. Čínská vláda byla od roku 2018 pod stálým útokem.

Všechno toto jednání směřovalo k obměkčení čínské vlády. Nejen, že Zio-Anglo-Americká osa
požaduje, aby se Peking podvolil její vůli, ale nezastaví své provokace, dokud se tak nestane. Západ
se vždy choval k velkým národům Východu hůř než k nevlastním dětem a to se pravděpodobně nikdy
nezmění. Což je přesně důvod, proč vše ukazuje na to, že Čína je využívána jako primární laboratoř
NWO pro kradmou totalitní technokracii, než se nové laboratorní postupy vyvezou do Kalifornie a
jinam po celém světě.

* Číňané jsou výjimečně počítačově gramotní, digitálně propojení a připojeni k bezdrátovému
paradigmatu – k jejich velké škodě. Mnoho let působení těchto destruktivních energií je učinilo
závislými na jejich různých informačních technologiích a zařízeních. Také to jejich mozek
deformovalo způsobem, který si naprosto neuvědomují a docela je poškozuje. Totéž platí pro
všechny ostatní země na Zemi, kde vládnou technologie, ale Číňané jsou v tomto ohledu
extrémní.

Nejnejistějším aspektem ohledně kultury chytrých telefonů je, že mnozí Číňané jsou náchylní k
psychogenním chorobám a nemocem, zraněním a nerovnováze. Ty se samozřejmě neomezují pouze
na fyzické stavy; jsou také vystavováni směrovaným frekvencím, které působí závažné psychické
poruchy. To může být přesně to, co se děje právě teď ve městě Wuhanu, kde může být mnoho lidí
„spouštěno“ prostřednictvím svých chytrých telefonů, a to zejména prostřednictvím celoměstského
PTSD což má za důsledek tolik nejistoty ohledně koronavirů a nevyhnutelnou masovou úzkost.
Je třeba také poznamenat, že bezpočet technologií v tomto typu IT společnosti nikdy kontrolu takto
neztratily. S ohledem na dvojité vystrašení – koronavirem a aktivaci 5G si mnozí prošli
bezkonkurenční „šokovou a bázlivou“ zkušeností. Výsledné trauma postavilo mnohé na okraj –
doslova. Proto se nyní zdá, že mnoho lidí na místech jako je Wuhan může být „spuštěno“ poměrně
snadno prostřednictvím svých chytrých telefonů, aniž by vůbec věděli, co se děje. Mohou normálně jít
a najednou prostě padnou na zem; někteří dokonce umírají na místě.

Vrcholem této věci je, že kontroloři NWO tlačí na „okraj obálky“, pokud jde o experimentování se
sofistikovanými psychotronickými zbraněmi, které jsou škodlivé i smrtící. V daném případě je Wuhan
jejich laboratoř a Wuhané jsou laboratorní krysy. V Číně jsou i další města, která jsou vystavena
svému vlastnímu unikátnímu souboru laboratorních podmínek.

Čína je také předním národním testovacím místem pro neblaze proslulý systém sociálního kreditního
skóre – což je další utlačovací kontrolní mechanismus, který globalisté rozjedou na celém světě, až
tam ( v Číně) bude zdokonalen. Skutečnost, že se čínská vláda spolčila s globalistickou kabalou a
dovolila takto zneužít své občanny, značně přispívá k představě, že Izrael vlastní Čínu – akcie a barel –
stejně jako to dělali sionističtí banksteři za dob Rudé Číny.

[wp_ad_camp_2]

Wuhan: Ground Zero

Wuhane a Čína byly speciálně vybrány jako ground zero jak pro 5G roll-out, tak pro pandemii
koronaviru. Nikdo nemůže zpochybnit, že město Wuhan se proměnilo v pustou, dystopickou
demonstrační zónu 5G, kde jsou občané doslova využíváni jako morčata. Pokud jde o vědce 5G v
Izraeli, pro ně všichni čínští občané nejsou nic jiného než odpad a tudíž použitelní (a postradatelní) v
jakémkoli 5G experimentu, který tam založili.
Tyto kruté lidské experimenty však zahrnují mnohem více než 5G a koronavirus; využívají také
chemtrails a specifické druhy průmyslového znečištění vznikajícího v celé provincii Hubei. Čína má
dobře zavedenou pověst wantonské degradace životního prostředí a Wuhan se jistě stane postapokalyptickou pustinou, až s ní skončí. Když se podíváte, řeknete si: Co to proboha po celém Wuchanu stříkají?
Wuhan je známý jako „čínský Thoroughfare“ (dopravní tepna) a zaujímá velmi zvláštní místo v čínské
historii i s ohledem na udivující hospodářský boom, který se objevuje od poloviny 70. let. Cokoliv se ve
Wuhanu stane, může hluboce ovlivnit zbytek národa, jak názorně prokázala koronavirová panika. Jako
by si producenti tohoto „filmu o katastrofě“ zcela záměrně vybrali hlavní město provincie Hubei jako
epicentrum jejich hororového flicku NWO, aby se celá Čína naladila. A mají to!
Wuhan je sice již desítky let tradičním výrobním centrem, ale zároveň je jednou z oblastí podporujících moderní průmyslové změny v Číně. Wuhan se skládá ze tří národních rozvojových zón, čtyř vědeckotechnologických rozvojových parků, více než 350 výzkumných ústavů, 1 656 hi-tech podniků, četných podnikatelských inkubátorů a investic od 230 firem Fortune Global 500. V roce 2018 vyprodukoval HDP 224 miliard amerických dolarů.

Dongfeng Motor Corporation, výrobce automobilů, má sídlo ve Wu-chanu. Wuhan je domovem více významných ústavů vysokého školství, včetně Wuhanské univerzity, která byla v roce 2017 na třetím místě na celostátní úrovni a Huazhongské univerzity vědy a techniky.

 

Koronavirus

Do tohoto kaskádovitého kontextu vstupujte pohádkově bioinženýrský koronavirus z Wuhanu. Existuje
několik vysoce integritních orgánů a také vědecké výzkumné studie, které popsaly, co z tohoto
nezvykle smrtelného viru dělá pracně vyráběnou biozbraň.

Není pochyb o tom, že tato biologická zbraň byla záměrně bioinženýrsky zaměřena na domorodé
Číňany. Zejména jedinci narození z tohoto tradičního asijského genového fondu a krevní linie jsou
mnohem více postiženi infekcemi koronaviry.

Toto záměrné rasové cílení sionistických pachatelů v Izraeli je vedeno s určitými cíli, které značně
přesahují rámec této expozitury. Stačí říci, že to, čeho je nyní ve Wu-chanu svědkem celý svět, je
další depopulační událostí a přemisťováním občanů. Stejně jako Severní Levanta je i v Izraeli
preferovanou metodou vedení války: zaprvé genocida a zadruhé nucené odstranění nebo vynucený
exodus.

Stejní sionističtí váleční štváči také nebudou váhat použít jakýkoli druh terorismu, který je nutný k
tomu, aby byla práce vykonána. Jen se podívejte, co udělali 11. září, aby se celý svět ponořil do
naprosto falešné Války proti teroru. Neexistuje snad žádný teroristický čin nebo násilný útok, který by
neoconští sionisté neprovedli, aby pokročili ve svém ničivém projektu „Větší Izrael“.

Pokud by se nekonformní krize ve větší oblasti Wu-chanu současnou alarmující rychlostí nadále
zhoršovala, nedá se říci, k čemu se vláda v Pekingu uchýlí. Současná vláda samozřejmě uposlechne
diktátu svých sionistických přespolních, i když to znamená „uskladnit“ občanstvo, prosadit očkování,
všudypřítomné aktivace 5G, nonstop chemtrailing atd. Proto to, jak se tato situace bude vyvíjet v
průběhu zimy a jara roku 2020, odhalí skutečný účel i pachatele tohoto pokřiveného spiknutí.

[wp_ad_camp_2]

Mezinárodní kriminální konspirace

Nikdo nemůže tvrdit, že by Čína nebyla světovým lídrem v celosvětovém zavádění 5G. Společnost
Huawei agresivně prodala svůj program 5G do každé země na světě, která bude poslouchat … nebo
není zastrašena Trumpovou hrozbou sankcí. Ve světle této jednoznačné reality nemůže nikdo tvrdit,
že se Čína zdá být bezradná vůči inherentním nebezpečím 5G… pokud ji nebylo za její bezradnost
zaplaceno….
Asiaté jsou ze své podstaty velmi zranitelní vůči lákadlům nejnovějších a největších IT zařízení a
vylepšení. Tato slabost národního charakteru učinila z Číny perfektní „nálevku“ pro 5G na celém
světě; málokdo ale ví, že pracují jménem Mezinárodního bankovního kartelu.
Nejen, že 5G a IoT build-out představují nejlukrativnější obchodní příležitosti všech dob, ale slibují IT
ráj pro každý národ, který na tuto návnadu skočí. Tyto dva významné vývojové prvky jsou v podstatě
nejdůležitějšími díly rychle se zhmotňujícího globálního kontrolního Matrixu. Ti, kteří se rozhodnou pro
tuto další generaci globální IT společnosti, budou nejen „sídlit“ v oblasti nebezpečných energií 24
hodín denně, ale budou i denně vystaveni nejvyššímu stupni sledování svého života na planetě. A je
to právě 5 EYES + ISRAEL, kdo bude řídit ten nejinvazivnější špehovací a sledovací režim vůbec.
Pojďme ale dál: Byla uzavřena dohoda mezi všemi zúčastněnými státními aktéry a dalšími
korporačními a institucionálními spiklenci. Všichni obvyklí podezřelí se objevili u stolu – což zahrnuje
OSN, USA, Spojené království, Francii, Německo, Itálii, Austrálii, Japonsko, Kanadu, Izrael, Big Tech,
Big Social Media, Big Pharma atd. Zatímco byla uzavírána tato dohoda, Čína pracovala s Izraelem na
své vlastní – Králem 5G.

Nyní se zdá, že čínská vláda prodala svou duši, aby uchopila všechen euroasijský obchod. Jakmile
byla tato dohoda s ďáblem uzavřena, Čína se s 5G vývojem a nasazením přes Huawei, Samsung a
další korporátní titány dostala do plného stavu, aby uzavřela IT trh. Skutečný problém této vysoce
dynamické situace spočívá v tom, že nikdo pořádně nevěděl, jak moc se Čína vzdala … až dosud.
Zhoršující se situace Wuhanu je jasnou ilustrací toho, co se může a bude dít, když kterýkoliv národ
podepíše tak zlovolnou smlouvu s Izraelem. Zda se dohoda rozpadla proto, že se Čína opřela o
jednostranné podmínky smlouvy – po pravdě – nebo zda Izrael hrubě porušil podmínky smlouvy tak,
jak to dělají oni ALWAYS (vždy), se teprve uvidí.
Nicméně Spojené státy i Velká Británie byly narukovány jako vždy jako sval pro vymáhání smluv.
Stejně jako BritI stále ovládájí Hongkong, tak Yankyové mají velký vliv uvnitř Číny prostřednictvím
mnoha firemních špionů a křesťanských misionářů, čínská vláda si neuvědomila, že by jejich národ
mohl být obrácen naruby a vzhůru nohama s přepnutím vypínače – 5G spínačem ze strany Izraele,
koronavirus přepínačem ze strany USA / UK a také hongkongský protestní přepínač ze strany Velké
Británie / USA.

 

[wp_ad_camp_2]

5G + Koronavirus + Vakcinace + Chemtrails = Událost vylidnění

Přiznejme si to: Nemusíme být jaderní vědci, abychom přišli na to, že právě ten den, kdy byla ve
Wuhanu aktivována 5G po boku nedávno uvolněného virulentního chřipkového kmene zaměřeného
na rasově citlivé jedince, že lidé začnou padat jako mouchy. Takové napadení imunitního systému
zaručeně vyřadí velký počet obyvatel města za den a noc. A vysazeno na místě, které to udělali,
možná mnohem víc, než se kdy svět dozví.
To, co skutečně změnilo ohnisko koronaviru na supersteroidy, jsou probíhající operace
chemtrailu, které dostaly celou provincii pod temný škodlivý mrak. Chemtrails se běžně
používají ke „změkčení“ obyvatel pod sebou tím, že se do okolní atmosféry zavádějí různé
toxické chemikálie a patogenní biologické látky. Jakmile je bioterén každého jedince
dostatečně kultivován spouštějícími toxiny a patogenními mikroorganismy, je jedinec snadno
předurčen k vysoce nakažlivým chorobám, jako je koronavirus ve Wuhanu.
Málokdo si toho je vědom, ale zejména Wuhan je proslulý svými roky trvajícími epizodami vysilujícího
průmyslového znečištění. Část tohoto atmosférického inženýrství probíhá s účelovým designem
prostřednictvím specifických chemických úniků z průmyslových kouřových komínů. Z jakých toxinú a
odpadních produktů se tyto vypouštěné látky skládají, si asi každý domyslí. Nicméně průmyslové
vzdušné odtoky v Číně dosáhly zcela nové úrovně znečištění, které postihuje národy blízké i
vzdálené.
* Když jsou na obyvatele, kteří jsou již vystaveni vysoce infekčnímu koronaviru,
nastříkány toxické aerosoly chemtrailu, když jsou přilepeni k výkonnému 5G zařízení
a jsou po jejich mimořádně toxickém každoročním očkování proti chřipce, co by se
mohlo pokazit?!
Nezapomínejme, že Číňané byli v průběhu mnoha let podmíněni (čti: Sociálně inženýrsky, aby dostali
své každoroční chřipkové panáky) očkovat, očkovat a imunizovat se proti pravidelným vážným
chřipkovým epidemiím, které začaly v některých z největších oblastí, zejména v Hongkongu, Šanghaji
a Kuang-čou. S každou následnou chřipkovou panikou je populace korelována do pera chřipkové
vakcíny jako prostředek „prevence masové epidemie“. Je prý jejich občanskou povinností očkovat
celou rodinu, aby se nejnovější chřipkový brouk nešířil do zbytku čtvrti nebo do větší komunity.
Nepochybně byla tato Wuhanská epidemie nastavena roky dopředu a jen čekala na ideální okamžik,
kdy Zio-Anglo-Americké mocnosti stisknou tlačítko. Nyní, když jsou USA i Velká Británie silně
zapleteny do tohoto zločinného spiknutí, stačí, aby se Izrael vyhnul tomu, aby se otisky prstů
Mossadu objevily kdekoli poblíž místa činu. I když se sionisté nějak nechají chytit, jako to udělali s 11.
zářím, jsou nejlepší na světě, když bezostyšně obviňují své oběti tak, jak to už udělali u původu
koronaviru. Tito sionističtí mistři iluzí použijí každý obchodní trik, který dokážou dát dohromady,
zejména silné psychologické triky, jako je prediktivní programování.

[wp_ad_camp_2]

PSY-OP

Bezpochyby jediným a nejdůležitějším kouskem tohoto úchvatného psyopu je celosvětová iniciativa
vyvinout vakcínu, která údajně poslouží jako profylaktické opatření k uzavření koronaviru. Nikdy
neexistovalo tak vysoce koordinované mezinárodní úsilí o výrobu vakcíny v důsledku jakékoli
předchozí epidemie nebo pandemie.

Jako vždy vede nebezpečně nedůvěryhodná Světová zdravotnická organizace (WHO) celosvětový
apel k vývoji vakcíny, kterou ve stanovených časových rámcích pravděpodobně není možné vytvořit.
To skutečně znamená, že Big Pharma již tajně vyrobila masivní množství vakcíny zvané „Wuhan
coronavirus“ (která léčí vakcínu WHO- pojmenovanou COVID-19), která je připravena k aplikaci na
celém světě, zejména všude tam, kde Světová zdravotnická organizace a Bill Gates zřídili svá
nespočetná očkovací centra – zvláště v zemích třetího světa.

Nejchudší a nejméně vzdělané národy budou jako vždy obětovány tímto pečlivě koncipovaným
psyopem. Něco jako tato Zápedem vyrobená pandemie koronaviru, poskytuje jedinečnou příležitost
pro plazy na samém vrcholu potravinového řetězce, aby provedli hromadnou událost vylidňování
obětí, jakou svět nikdy neviděl.

Každý člověk na planetě si musí být vědom, že to představuje pouze jednu složku tohoto
rychle se projevujícího psyopu. Tato psychologická operace NWO bude jistě morfovat a
mutovat podle reakcí každé národní populace na všech 7 kontinentech. Pak v každé lokalitě
budou úřady reagovat tak, aby byl vyroben dostatečný souhlas, aby bylo možné každé místo
uzavřít … dokud nebude vše celé uzamčeno.

Vzhledem k tomuto drakonickému vývoji na celém světě, zejména s ohledem na bezprecedentní
policejní pravomoci, které jsou všude poskytovány pro vymahatelnost práva, má tato zinscenovaná
pandemie všechny znaky klasické černé operace „Problém ~ Reakce ~ Řešení“, kterou řídí globální
zpravodajská komunita s C.I.A., MOSSAD a MI6, jež se ujímají svého obvyklého vedení.
Neexistuje snad účinnější způsob, jak instalovat Jedinou totalitní vládu světa na světové společenství národů, než vyděsit každého obyvatele planety Země tak, aby ji sám požadoval. Koronavirusové „strachoinženýrství“ se samozřejmě jeví jako cesta vpřed pro ty na vrcholu světové mocenské pyramidy, a teď, když rozhýbali obří sněhovou kouli valící se z kopce ke globální depopulaci, už ji možná nic nezastaví. Ale, počkáme a uvidíme, jak by v této shakespearovské tragédii mohl zvítězit
„deus ex machina“. Snad budou pachatelé odhaleni a odvezeni.
Sečteno a podtrženo: Nezamýšleným přínosem tohoto veškerého vyvolaného chaosu
nejvyšší úrovně Světové stínové vlády, pokud jde o 5G, je skutečnost, že přinesla
celosvětově větší povědomí o tom, co je nyní jedinou největší hrozbou pro lidstvo a
biosféru. Skutečně, mimořádně nebezpečné vojenské nasazení 5G představuje
probíhající událost s celosvětovými apokalyptickými důsledky. Ve skutečnosti budou
dalekosáhlé dopady na zdraví a nevyhnutelné ekologické dúsledky tak hluboké a
všudypřítomné, že se tato depopulační událost pravděpodobně vyvine v plně
rozvinutou ELIMINAČNÍ událost, pokud ji příslušné orgány nechají bez kontroly. *
Jako vždy hledá NWO cabal způsoby, jak rozptýlit celou planetární civilizaci. Opravdu, existuje nějaký
lepší způsob, jak to udělat, než s děsivou pandemií koronaviru ? Zda je tato pandemie zcela
zinscenována, nebo je naprosto reálná, nebo je podvod splynut s realitou, nelze zatím s jistotou určit.
Na konci dne to múže být úplně jedno, protože konečný výsledek bude stejný. My, lidé, budeme
oklamáni vírou, že tuto „hrozivou záležitost“ může vyřešit pouze globální správa. A, že jedině Jediná
světová vláda může zabránit tomu, aby takové mory a pandemie v budoucnu pustošily lidstvo.
No a tady bude bezodkladně pokračovat 5G síťování. I když energetická platforma 5G představuje
nejhorší a největší část problému, je lstivě pokryta koronavirovou hysterií. Čínská vláda dokonce pěje
chválu na nyní zrychlené 5G roll-out ve Wuhanu a dalších velkých městech jako prostředek boje proti
koronaviru!
Opravdu existuje účinnější strategie pro pachatele, jak provést svůj ďábelský plán směřující k naprosté
nadvládě světa? Jak lépe dosáhnout svého konečného cíle, jímž je uzavření globálního obyvatelstva
prostřednictvím diktátu tyranské technokracie?

[wp_ad_camp_2]

Spínač zabíjení v Deep State (Hlubokém státě)

Není cesty k rychlejšímu zhroucení globálního ekonomického a finančního systému než účelové šíření
vysoce nakažlivého viru s alarmující vysokou úmrtností. Každodenní titulky už dokazují, že obchod a
jen obchod je vše a je radikálně ovlivněn touto zesilující se pandemií.

Hluboký stát, a to nejen ve Spojených státech a Velké Británii, ale v rámci každého národa, který je v
souladu se Zio-Anglo-Americkou osou, má prvořadou potřebu potírat četná národní hnutí, která se těší
bezkonkurenčnímu lidovému a politickému úspěchu. Proto není pochyb o tom, že to, co vidíme, je buď
hrozba, že vytáhneme „Kill Switch“ na globální ekonomický a finanční systém, nebo že Hluboký stát
drží tuto hrozbu nad hlavou každého nacionalistického vůdce, zahrnujícího i prezidenta Donalda
Trumpa, premiéra Borise Johnsona a každou další hlavu státu, která bojuje proti globalismu.

Neoddiskutovatelné je, že biozóna „Wuhanský koronavirus“ má všechny potřebné prvky k tomu, aby
dokázala provést skutečně ničivou pandemii, která může proniknout do každé sféry života v celé
planetární civilizaci. Je jasné, že to bylo takto navrženo . Teď čekáme a uvidíme, jestli ti pachatelé z
Hlubokého státu skutečně vytáhnou ten „Kill Switch“ (Spínač zabíjení) jako prostředek k provedení
jejich konečného řešení: Market Crash, Dollar Collapse & World War 3. (obchodnímu krachu, kolapsu
Dolaru a 3.světové válce).

[wp_ad_camp_2]

Speciální VAROVÁNÍ: Zdá se, že Wuhanský bioútok je jen jedním z řady probíhajících biologických
útoků, které jsou vedeny po celé pevninské Číně. Tato Zio-Anglo- Americká bioteroristická operace se
nenápadně snaží vyvolat zdání, že národní epidemie začala jediným případem ve Wu-chanu, kdy se v
jiných čínských městech stále skrytě šíří podobnými způsoby . Protože se vektory šíření tohoto
izolovaného koronaviru mapují na celém světě rychle se rozšiřující rychlostí, existuje dost
pravděpodobně více metod šíření, které jsou mazaně zaváděny s cílem zmást lékařské vyšetřovatele i
zamezit odhalení.

[wp_ad_camp_2]

Závěr:

Jsme si vědomi, že předchozí vyprávění je dlouhé a komplikované. Jistoty tohoto
velmi reálného mnohaletého spiknutí i s ním nekonečné související skandály jsou
tyto: Že vojenské nasazení 5G na celém světě je ústředním pilířem agendy NWO,
kterou globalisté nedovolí ohrozit nebo zpomalit lidovými protesty. Proto globalisté
provedli pandemické strašení Wuhan coronavirem jako prostředek, jak špatně
usměrnit lékařské vyšetřovatele, aby místo z 5G- vyvolaných zdravotních neduhů byly
přičítány koronaviru.
Zhoršující se situace čínského lidu předvídatelně vytvořila kontext pro to, aby byla podána rasově
zaměřená vakcína jako první kontrolní skupině obyvatel Wuhanu, a za druhé zbytku Číny, a pak na
celém světě – ve velkém. Nejen, že lékařské orgány pečlivě sledují ty, kteří se podrobili minulým
očkovacím schématům, ale brzy budou experimentovat s novou sérií vakcín proti koronaviru, které
konkrétně nazávají 2019-nCoV.
Dalšími dvěma pilíři tohoto složitého vylidňování jsou chemické geoinženýrství a průmyslové
znečištění. Nejen, že Wuhan trpěl ohromným množstvím znečištění ovzduší v důsledku mimořádné
koncentrace průmyslových odvětví ve větší oblasti, ale místní obyvatelstvo bylo podrobeno různým
formulacím aerosolů chemtrails, z nichž každý byl upraven s cílevědomým designem.
I když tato rozsáhlá analýza pandemického psyopu Wuhan coronavirus nenabízí detailní rozčlenění
nepopiratelných souvislostí mezi různými výše zmíněnými napadeními občanstva, což vše vzájemně
podporuje překonání této odporné černé operace, tato zásadní spojení – mezi 5G, Coronavirus,
Vaccines, chemtrails & Pollution – by už měla být zřejmá.

UPOZORNĚNÍ: Pozor, lidičky, kdekoliv a kdykoli se valí 5G lokálně, pravidelně stříkají chemtrails,
vroucně tlačí vakcíny hned po poslední epidemii frankenviru nebo exotických nemocí: mějte uprostřed
toho všeho obavy.
Jednoznačně nejvýznamnějšími cíli epidemie koronaviru je zakrýt čínskou genocidu a následnou
globální depopulaci a také skrýt stěžejní vazbu na 5G. Proto je nezbytně nutné, aby všichni hledači
pravdy a vlastenci četli následující expozé; na něm velmi závisí naše životy a blaho našich rodin a
přátel. Také kolování mnoha odkazů v této analýze poslouží značně k osvícení větší komunity kolem
těchto životně důležitých záležitostí.

Poznámka autora: Část i této Wuhanovy koronavirové série je zásadním předpokladem, pokud má člověk řádně uchopit mnoho úhlů pohledů této „důmyslně zinscenované, globální, falešné vlajky, bioterapeutické operace s využitím skutečných biozbraní zaměřených na více národních a rasových cílů s cílem splnit četné cíle NWO“.

Zkráceno..

Zdroj: https://prepareforchange.net/2020/02/16/staged-coronavirus-pandemic-aninternational-
criminal-conspiracy-of-epic-proportions/

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.