Technologie vyvinuté kontroverzní výzkumnou pobočkou Pentagonu získávají obrovskou podporu v souvislosti se současnou koronavirovou krizí, přičemž jen malá pozornost směřuje k postranním motivům agentury, jakými jsou rozvoj zmíněných technologií, jejich potenciálu pro weaponizaci (tj. silný potenciál stát se zbraní) nebo jejich neúmyslným následkům.

Již v lednu, tedy dávno před tím, než došlo ke koronavirové krizí (Covid-19) a omezením pohybu, karanténám, uzavíráním a ekonomické devastaci ve Spojených státech i mimo ně, americká zpravodajská komunita The United States Intelligence Community (IC) a Pentagon spolupracovaly s Radou národní bezpečnosti na vytvoření dosud utajovaných plánů, jak reagovat na hrozící pandemii. Od té doby existují domněnky, že komunity zpravodajských a výzvědných služeb věděly o pravděpodobné pandemii ve Spojených státech již loni v listopadu a potenciálně i dříve před tím.

Vzhledem k této povědomosti a četným simulacím provedeným ve Spojených státech během loňského roku v souvislosti s celosvětovými virovými pandemiemi byla často pokládána otázka ‚Proč vláda nejednala ani se nepřipravovala, když byla známa hrozba globální pandemie i nedostatky při reakci na takovou událost?‘ I když odpověď na tuto otázku byla často v mainstreamových mediálních kruzích odepsána jako pouhá „neschopnost“, stojí za to přihlédnout k možnosti, že se krize (s)měla rozvinout.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Proč by zpravodajská komunita (IC) nebo jiná frakce americké vlády vědomě umožnila, aby k takové krizi došlo? Odpověď je jasná, nahlédne-li člověk do historie, neboť právě krizová období byla americkou vládou často používána k realizaci politik, které by normálně americká veřejnost odmítala, od cenzury tisku až po sítě masového dozoru. Ačkoli reakce vlády na útoky z 11. září, stejně jako vydání amerického vlasteneckého zákona Patriot Act (Zákon o sjednocování a posilování Ameriky poskytováním vhodných pomůcek potřebných pro stíhání a bránění terorismu z roku 2001), mohou být pro mnoho Američanů nejdostupnějším příkladem, snaha americké vlády omezit tok „nebezpečné“ žurnalistiky a mapovat populaci nás vrací do doby první světové války. Mnoho z těchto politik, ať už vlastenecký zákon po 11. září nebo poválečná éra občanské „špionážní“ sítě, nepřispělo téměř ničím, co by chránilo vlast. Namísto toho tyto politiky směřovaly ke zvýšenému dohledu a kontrole, která přetrvávala dlouho poté, co krize, jimiž byla tato opatření podnícena, skončily.

Budeme-li mít tuto historii na paměti a podíváme se na současnou krizi kolem koronaviru, zjistíme, jak dlouhodobé agendy stále se rozšiřujícího masového dohledu a mediální cenzury opět dramaticky získávají na síle, a to právě díky chaosu, který koronavirová pandemie rozpoutala. Přesto je tato krize jedinečná, protože podpořila novější agendě, která by – pokud by byla naplněna – učinila většinu ostatních vládních snah o kontrolu a podmanění svých obyvatel (ne-li všechny) zastaralými.

Dystopie s názvem DARPA

Pentagonská Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA) zůstala pro většinu Američanů po léta z velké části mimo dohled, neboť jejich výzkumné projekty jsou jen zřídka pokryty médii hlavního proudu, a když ano, jsou jejich projekty často oslavovány ve stylu „uvedení sci-fi filmů do života.“ V poslední době se však objevily události, které poškodily často pozitivní portrét DARPA mediálními obrazy, které agenturu jinak výhradně vykreslují jako maják vědeckého „pokroku“, který „změnil svět“ k lepšímu.

Kupříkladu v roce 2018 skupina evropských vědců obvinila program agentury DARPA „Insect Allies“ (Hmyzí spojenci), že je vlastně dystopickým programem na výrobu biologických zbraní, které prostřednictvím hmyzu zavádí geneticky modifikované viry do rostlin, aby tím cíleně poškodily národní dodávky potravin. DARPA však samozřejmě zastávala tvrzení, že její záměr využít tento hmyz pro geneticky modifikované rostliny byl o „ochraně“ dodávek potravin. Bez ohledu na tvrzení DARPA, že jde pouze o „defenzivní“ program, by mělo být čtenářům jasné, že taková technologie by se dala snadno využít tak i tak, záleží na hlavních hráčích této hry.

 

[wp_ad_camp_2]

 

I když si futuristické válečné zbraně DARPA často získávají největší pozornost médií, agentura má dlouhodobé zájmy ve šťourání se nejen v biologii rostlin, ale i lidí. DARPA, která je financována v celkové výši přibližně tří miliard dolarů ročně, má různé metody, kterými tyto ambice sleduje, přičemž mnoho z nich je nyní pod dohledem agentury „Biological Technologies Office“ (BTO), která vznikla v roce 2014. V poslední době, v souvislosti s koronavirovou krizí, výrazně sílí PR některých projektů DARPA z oblasti lidské biologie a biotechnologií, přičemž nedávné zprávy dokonce tvrdily, že agentura „mohla vytvořit největší naději na zastavení Covid-19.“

Většina těchto technologií, která tvoří optimistický mediální obsah v souvislosti s Covid-19, byla vyvinuta před několika lety. Patří mezi ně platformy financované agenturou DARPA používané k výrobě DNA a RNA vakcín, patřících do tříd, které nikdy nebyly schváleny pro lidské použití v USA, neboť obsahují cizí genetický materiál vstřikovaný do lidského těla. A je to vakcína právě této třídy, kterou nyní vyrábějí partnerské společnosti agentury DARPA, a o které miliardář a globální zdravotnický „filantrop“ Bill Gates nedávno prohlásil, že právě z ní je „nejvíce nadšený“ ve srovnání s dalšími kandidáty na vakcínu proti Covid-19. Přesto byly z těchto nedávných pozitivních zpráv vynechány klíčové aspekty týkající se těchto vakcín a dalších iniciativ agentury DARPA v oblasti „zdravotní péče“. Nu pravděpodobně proto, že poskytují vhled do toho, co je pravděpodobně nejtemnější agendou této agentury.

Nano-platfromy In Vivo

V roce 2006 oznámila DARPA svůj program Predicting Health and Disease (PHD) (Předpovídání zdraví a nemocí), který se snažil zjistit „zda se u jedince vyvine infekční onemocnění před nástupem příznaků.“ Program PHD to plánoval provést „identifikací změn ve výchozím stavu lidského zdraví prostřednictvím častého dohledu“ se zvláštním zaměřením na „virové respirační patogeny horních cest dýchacích“.

O tři roky později, v roce 2010, vytvořili vědci placení agenturou DARPA na Dukeově univerzitě základ tohoto nástroje, který by využil genetické analýzy krevních vzorků k určení, zda je někdo nakažen virem, před tím, než se projeví příznaky. Tehdejší zprávy tvrdily, že tyto „preventivní diagnózy“ budou přenášeny na „národní webovou mapu chřipkových onemocnění“ dostupnou prostřednictvím chytrého telefonu.

Po vytvoření BTO (kterou zastřešuje DARPA), v roce 2014, dal tento konkrétní program vzniknout programu „In Vivo Nanoplatforms (IVN)“. Diagnostická větev tohoto programu, zkráceně IVN: DX, „zkoumá technologie, které zahrnují implantabilní nano-platformy složené z biologicky kompatibilních, netoxických materiálů; in vivo snímání malých a velkých biologických molekul; mnohočetné detekce analytů v klinicky relevantních koncentracích; a externí získání informací z nano-platforem bez použití implantované elektroniky pro komunikaci.“ Dřívější zprávy o programu jej popisují jako rozvíjející se „třídy nanočástic k vytušení a léčbě onemocnění, chorob a infekcí zevnitř. Technologie zahrnuje implantabilní nanočástice, které vycítí specifické molekuly biologického charakteru.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Program IVN agentury DARPA od té doby pomáhal financovat a vyrábět „měkké, pružné hydro gely, které se aplikují těsně pod kůži, aby prováděly monitorování (zdraví) a aby byly synchronizovány s aplikací chytrých telefonů a poskytly tak okamžité zdravotní poznatky“ – produkt, který v současné době vytváří a uvádí na trh společnost Profusa, financovaná agenturou DARPA a Národním zdravotním institutem USA (NIH). Společnost Profusa, která od agentury DARPA v posledních letech získávala milion za milionem, tvrdí, že informace získané jejich vstřikovatelným biosenzorem by byly „bezpečně sdíleny“ a přístupné „jednotlivcům, lékařům a praktickým lékařům ve veřejném zdravotnictví“. Současný tlak na národní systém „kontaktního sledování“ založený na soukromých zdravotních údajích občanů bude tedy pravděpodobně rozšířen o sdílení těchto údajů, které se hodí k letitému cíli DARPA o vytvoření národní databáze preventivních diagnóz založené na webové databázi.

Společnost Profusa je rovněž podporována i společností Google, který se na těchto nových iniciativách masového dohledu „kontaktního sledovánídůvěrně podílí a počítá mezi své členy představenstva bývalého předsedy senátu Williama Frista. Je také partnerem Národního zdravotního institutu USA (NIH). Společnost má také značný přesah díky diagnostické společnosti Cefíd, která nedávno získala souhlas FDA (Food and Drug Administration, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) pro svůj rychlý korona-virový test a dříve byla doceněna lukrativními vládními zakázkami na odhalování antraxu v americkém poštovním systému. V březnu Profusa opět vyhrála financování agenturou DARPA, aby zjistila, zda jejich vstřikovací biosenzory dokážou předpovědět budoucí pandemie, včetně nyní hojně předpovídané „druhé vlny“ Covid-19, a odhalit nakažené jedince až tři týdny předtím, než by obyčejně vykazovaly příznaky. Společnost očekává, že do začátku příštího roku bude mít FDA k tomuto účelu licencovány své biosenzory, tedy zhruba ve stejnou dobu, kdy se očekává, že bude pro širokou veřejnost dostupná koronavirová vakcína.

“Living Foundries” (Živé slévárny)

Další dlouhodobý program agentury DARPA, na který nyní dohlíží BTO, je známý jako „Living Foundries“. Podle internetových stránek DARPA, má Living Foundries „umožnit přizpůsobivou a škálovatelnou výrobu (syntetických) molekul programováním základních metabolických procesů biologických systémů tak, aby vzniklo velké množství komplexních molekul, které nejsou jinak dostupné. Prostřednictvím Living Foundries DARPA transformuje syntetické biologické zpracování do předvídatelných technických postupů podporujících širokou škálu národních bezpečnostních cílů.“.

Druhy výzkumu, které tento program „Living Foundries“ podporuje, zahrnují vytvoření „umělého života“ včetně vytvoření umělého genetického materiálu, včetně umělých chromozomů, vytvoření „zcela nových organismů“ a použití umělého genetického materiálu k „přidání nových kapacit“ lidským bytostem (tj. geneticky modifikovat člověka vložením synteticky modifikovaného genetického materiálu).

Posledně jmenované je obzvláště znepokojivé (ačkoli upřímně jsou znepokojivé všechny), protože DARPA má taktéž projekt nazvaný „Pokročilé nástroje pro genomové inženýrství savců“, který – ačkoli v názvu má „savce“ – je zaměřen konkrétně na zlepšení „užitečnosti umělých lidských chromozomů (HACs)“, který DARPA popisuje jako „základní nástroj ve vývoji pokročilých terapeutik, vakcín a buněčné diagnostiky“. Přestože se výzkumné práce často zaměřují na HACs jako na revoluční lékařský pokrok, jsou často také propagovány jako prostředek „zlepšování“ lidí tím, že do nich vnášejí nepřirozené vlastnosti, včetně zastavení stárnutí nebo zlepšení poznávacích schopností (kognitivních funkcí).

 

[wp_ad_camp_2]

 

Je známo, že DARPA se podílí na výzkumu, kde se tyto metody používají k vytváření „super vojáků“, kteří mimo jiné rozšířené „funkce“ již nevyžadují spánek ani pravidelná jídla, a že má další program pro vytváření „metabolicky dominantních“ bojovníků. Zprávy o těchto programech také diskutují o dalším, velmi znepokojivém používání těchto technologií, a to v podobě „genetických zbraní“, které „podvracejí DNA“ a „podrývají a oslabují lidské mysli a těla“.

Další potenciální aplikací, kterou DARPA aktivně zkoumá, je program BioDesign, který zkoumá tvorbu syntetických organismů, které jsou vytvořeny jako nesmrtelné a naprogramovány pomocí „smrtícího spínače“, který umožňuje zapnout syntetický organismus, a současně organický organismus kdykoli vypnout. To některé vedlo ke spekulacím, že by takový výzkum mohl otevřít dveře k vytvoření „lidských replikátorů“ používaných k boji ve válkách a jiným úkolům, tak jako ty, které se objevují ve sci-fi filmu Bladerunner.

Pro tadesco přeložila Jena | Zdroj: activistpost.com

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.