Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Generál Mark Milley odvezen do GITMO
  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

 • JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny
  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

 • Okno do nového světa – osudové křižovatky
  Okno do nového světa – osudové křižovatky

  Okno do nového světa – osudové křižovatky

 • Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu
  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

Související zprávy

 • Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 2/2
  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 2/2

  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 2/2

 • Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 1/2
  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 1/2

  Zachraňme POLICII aneb trocha historie – Díl 1/2

 • New York Times: Zpravodajské informace naznačují, že plynovody Nord Stream sabotovala proukrajinská skupina
  New York Times: Zpravodajské informace naznačují, že plynovody Nord Stream sabotovala proukrajinská skupina

  New York Times: Zpravodajské informace naznačují, že plynovody Nord Stream sabotovala proukrajinská skupina

 • Společnosti Norfolk Southern v Ohiu vykolejilo 20 vagónů nákladního vlaku
  Společnosti Norfolk Southern v Ohiu vykolejilo 20 vagónů nákladního vlaku

  Společnosti Norfolk Southern v Ohiu vykolejilo 20 vagónů nákladního vlaku

NESARA / GESARA – průlomová reforma. Díl 2/2

NESARA / GESARA – průlomová reforma. Díl 1/2

90. léta

Na počátku 90. let 20. století Roy Schwasinger předložil věc Nejvyššímu soudu Spojených států. Část tohoto případu je před veřejností utajena, ale většinu lze dnes dohledat.

Nejvyššího soud USA rozhodl, že nároky Svazu farmářů byly skutečně oprávněné, zabavení majetku bankou Farmers Credit System bylo provedeno nezákonně a všichni lidé, kterým byl majetek zabaven, musí obdržet náhradu škody. Dále soud rozhodl, že americká federální vláda a banky okradly zemědělce a všechny občany USA o obrovské množství peněz a majetku. Soud navíc odhalil šokující pravdu, že Finanční úřad USA je portorikánským trustem. Přečtěte si více na: http://www.supremelaw.org/sls/31answers.htm

Kromě toho soud rozhodl, že Federální rezervní systém je nezákonný: http://www.save-a-patriot.org/files/view/frcourt.html

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10489

http://www.apfn.net/doc-100_bankruptcy27.htm

Že novela daně z příjmu byla ratifikována pouze čtyřmi státy, a proto se nejednalo o legální novelu, že kodex Finančního úřadu nebyl uzákoněn do „pozitivního práva“ v Kodexu federálních předpisů. Pozitivní právo je právo, které bylo uzákoněno řádně zavedenou a uznávanou složkou vlády. http://www.givemeliberty.org/features/taxes/notratified.htm

Že vláda USA nelegálně zabavila domy farmářů za pomoci federálních úřadů. Nezvratný důkaz byl předložen agentem CIA v důchodu. Poskytl svědectví a záznamy o nezákonných činnostech bank, což je další důkaz, že tvrzení Svazu farmářů jsou skutečně legitimní. Důsledky takového rozhodnutí byly obrovské. Všechno zlato, stříbro a všechny vlastnické tituly, které sebral Federální rezervní systém a Finanční úřad musí být vráceny lidem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Tým právníků hledal pomoc u malé skupiny velkorysých vizionářů – politiků, vojenských generálů a podnikatelů, kteří tajně pracují na obnovení ústavy od poloviny 50. let.

V jejich řadách byl generál americké armády se čtyřmi hvězdičkami, který získal originální Titul a konkurzní správu bankrotu Spojených států z roku 1933. Nejvyšší soud USA poté rozhodl v jeho prospěch a generál tak získal právní titul nad Spojenými státy, s.r.o. Řízení bylo poté postoupeno finančnímu výboru Senátu a senátorovi Sam Nunnovi, který pracoval s Royem Schwasingerem.

1991 – Za pomoci tajného kongresového a politického tlaku prezident George H.W. Bush 23. října 1991 vydal nařízení, které stanovilo, že každý, kdo má nárok vůči federální vládě, může přijímat platby, pokud je to v souladu s pravidly původního uspořádání případu. Nařízení č. 12778 si můžete přečíst na níže uvedeném odkaze – Zásady etického chování pro státní úředníky a zaměstnance; 23. října 1991 http://www.doh.state.fl.us/ig/ADR/Federal_Laws/FederalExecutiveOrder.pdf

Podle Zákona o federálních rezervách z roku 1913 (Federal Reserve Act) musí všechny existující a následné dluhy vůči státní pokladně USA převzít Federální rezervní systém. Tým právníků zastupující farmáře tak mohl využít toto nařízení jednak k tomu, aby Federální rezervní systém donutil vyplatit náhradu škody v měně kryté zlatem, a dále k tomu, aby získali právní vlastnictví nad bankrotem Spojených států, s.r.o.

K získání náhrady škody využili právní zástupci farmářů nejasného doplňku ke 14. Dodatku ústavy, o kterém většina lidí neví. Po občanské válce vláda umožnila občanům požadovat platbu od kohokoli, kdo utrpěl škodu v důsledku toho, že federální vláda neochránila své občany před poškozením nebo škodou způsobenou zahraniční vládou. Prezident Grant nechal tento doplněk zatajit před veřejností, ale nějakým způsobem se k němu právníci dostali.

 

[wp_ad_camp_2]

 

V doplňku jsou specifikovány škody způsobené zahraniční vládou. Tato zahraniční vláda je korporátní federální vláda, která se před veřejností vydává za ústavní vládu. Můžete si to ověřit zde:

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/813840/posts.

Pamatujte, že tato situace má základ v Organickému aktu z roku 1871 a v Zákoně o obchodování s nepřáteli z roku 1933, podle kterých jsou všichni občané nepřátelští bojovníci ve federálním systému známém jako Spojené státy americké. Justice a právníci farmářů uznali, jak zlou a zkorumpovanou se stala naše federální vláda, proto přidali do dohody některá ustanovení, aby vládu dostali zpět pod kontrolu.

 1. Nejprve je nutné, aby vláda platila zákonnou měnou podloženou zlatem a stříbrem, tak, jak stanoví ústava. To by eliminovalo inflaci a opakující se ekonomické cykly, které vytvořil Federální rezervní systém. Viz článek 1, oddíl 10 ústavy USA.
 2. Dále je nutné používat opět angloamerické právo (common law) namísto mořského práva, které je symbolizováno vlajkami se zlatými třásněmi (zlaté třásně kolem vlajky Spojených států, které se používají na všech soudech, označují soudy jako soudy mořského práva, které nemohou řešit jiné druhy případů nebo signalizují, že soud funguje podle stanného práva, pozn. překl.). Podle angloamerického práva platí, že pokud není způsobena škoda, nejedná se o porušení zákona. Toto by vedlo k odstranění milionů zákonů, které jsou používány ke kontrole lidí a k ochraně zkorumpovaných politiků.
 3. Finanční úřad by musel být odstraněn a nahrazen národní daní z obratu. To je základ zákona NESARA.

Právníci se shodli na tom, že každý jednotlivec by obdržel v průměru 20 milionů dolarů za nárok. Když to vynásobíme celkem 336 000 nároky, které byly vzneseny proti americké federální vládě, celková částka by vyšla na ohromujících 6,6 bilionů dolarů.

Nejvyšší soud USA vydal na tento případ příkaz mlčenlivosti, odstranil všechny informace z Federálního registru a všechny záznamy uložil do spisů Nejvyššího soudu. Až do té chvíle senátor Sam Nunn ve své kanceláři uchovával záznamy o případu Baskervillových. Vyrovnání bylo dohodnuto mimosoudně a rozhodnutí zapečetila Janet Reno. Protože byl případ uzavřen, žadatelé nesmějí sdílet soudní dokumenty sdělovacími prostředky, ale mohou o soudním řízení stále informovat ostatní. Proto jste o případu pravděpodobně neslyšeli.

1991 – Roy Schwasinger před senátním výborem předložil důkazy o trestné činnosti bank a vlád. Informoval senát o tom, jak je korporace Spojených států svázána se zřízením Nového světového řádu, který by přinesl fašistickou celosvětovou vládu ovládanou mezinárodními bankéři.

 

[wp_ad_camp_2]

 

1992 – byla vytvořena pracovní skupina složená z více než 300 důstojníků v důchodu a 35 aktivních amerických vojenských důstojníků, kteří silně podporovali ústavní právo. Tato pracovní skupina byla zodpovědná za vyšetřování vládních úředníků, úředníků Kongresu, soudců a Federálního rezervního systému.

* Náčelník námořních operací, admirál Jeremy Boorda

* Generál David McCloud

* Bývalý ředitel Central Intelligence, William Colby

Odhalili běžnou praxi úplatkářství a vydírání páchaného jak senátory, tak soudci. Trestná činnost byla tak rozšířená, že pouze 2 z 535 členů Kongresu byli považováni za čestné. A co je důležitější, provedli vůbec první audit Federálního rezervního systému.

Federální rezervní systém byl zvyklý dávat rozkazy politikům a nepočítal s tím, že by mohl být podroben auditu. Avšak poté, co bylo jeho funkcionářům sděleno, že v případě potřeby bude u nich provedena ozbrojená razie, s vyšetřováním souhlasili. Po přezkoumání jejich spisů našli vojenští důstojníci na účtech 800 bilionů dolarů, které měly být použity na splacení státního dluhu. A na rozdíl od federální vládní propagandy také zjistili, že většina národů ve skutečnosti dlužila Spojeným státům peníze namísto toho, aby tomu bylo naopak.

Tyto skryté biliony pak byly zabaveny a umístěny na evropské bankovní účty, čímž se vytvořily obrovské prostředky potřebné k zaplacení hromadných žalob zemědělců. Později by se tyto peníze staly základem programů prosperity.

Navzdory těmto zásahům prezident George H.W. Bush a ilumináti pokračovali ve svých plánech globálního zotročení.

1992 – V srpnu 1992 byl prezident Bush postaven před vojenské důstojníky. Požádali ho, aby podepsal dohodu, že vrátí Spojené státy do ústavního práva a nařídili mu, aby už nikdy nepoužíval termín Nový světový řád (NWO). Bush předstíral, že bude spolupracovat, ale tajně plánoval uskutečnění NWO, a to podepsáním nařízení 25. prosince 1992, které by na dobu neurčitou zavřelo všechny banky, což by Bushovi umožnilo vyhlásit stanné právo. Během chaosu, který by byl vyvolán vyhlášením stanného práva, měl Bush v úmyslu zavést novou ústavu, která by udržovala všechny stávající funkcionáře ve funkci po dobu 25 let a odstranila by právo volit nové úředníky. Armáda zasáhla a zabránila Bushovi v podpisu tohoto nařízení.

 

[wp_ad_camp_2]

 

1993 – V roce 1993 se členové Nejvyššího soudu, někteří členové kongresu a zástupci vlády Clintona setkali s vysoce postavenými americkými vojenskými důstojníky, kteří požadovali návrat k ústavnímu právu, reformy bankovního systému a finanční odškodnění.

Dohodli se na vytvoření postupu pro podávání žádostí na odškodnění farmářů. Právníci by se tak mohli setkávat s farmáři po celé zemi, mohli by jim pomoci podávat žádosti a informovat je o soudním řízení. Mohla by být požadována odškodnění za následující újmy: veškeré zaplacené úroky z půjčkek poskytnutých finanční institucí; zabavování majetku; právní a soudní poplatky; daně nebo zástavní práva Finančního úřadu; daně z nemovitostí a vlastnictví; duševní a emoční stres způsobený ztrátou majetku; nemoc související se stresem, sebevražda a rozvod; a dokonce i soudní příkazy, uvěznění a probace.

1994 – Clintonova vláda však podkopala jejich úsilí tím, že požadovala, aby farmářské nároky používaly specifický formulář navržený vládou. Tento formulář ukládal zaplacení správního poplatku ve výši 300 dolarů za každý nárok, což bylo později použito v roce 1994 k zatčení vedoucích právního týmu včetně Roye Schwasingera. Vláda se tak bála toho, co by řekli během soudního procesu v Michiganu, že podnikla další kroky k zatajení skutečné povahy případu. Zaměstnanci okresního soudu nesměli v průběhu soudního řízení pracovat od pondělí do čtvrtka. Místo bylo pod dohledem agentů FBI, aby bylo zabráněno médiím a návštěvníkům, aby se dozvěděli, co se děje. Obtěžování a odvetná opatření ze strany vlády se stupňovala, mnoho nepohodlných osob bylo posláno do vězení nebo zavražděno ve vězení.

Generál armády, který získal originální Titul bankrotu Spojených států z roku 1933, byl i přesto, že byl chráněn vojenským personálem, uvězněn, zabit a nahrazen klonem. Tento klon byl potom použit k odlákání pozornosti a k zabránění v podávání dalších nároků. (Nemám znalosti na to, abych zde mluvila o realitě lidských klonů, nicméně mezi lidmi, kteří se věnují zkoumání událostí v zákulisí je existence klonů běžně přijímaná skutečnost. Více si můžete přečíst zde: http://www.questacon.edu. au / indepth / klonování / argumenty_against_cloning.html)

Nedovolte, aby vás myšlenka na to, že nám vládnou klony, odvedla od uvažování nad pravdivostí této historie. Až bude odhalena pravda, budeme šokováni.

Během prvního Clintonova funkčního období armáda odložila mnoho jeho federálních jmenování, dokud nebylo jisté, že tito funkcionáři pomohou obnovit ústavní zákony. Jedním z takových funkcionářů, kteří slíbili provedení nezbytných změn, byla ministryně spravedlnosti Janet Reno.

 

[wp_ad_camp_2]

 

1993 – V souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 3. června 1993 Janet Reno nařídila jednotkám Delta Force a Navy Seals, aby ze Švýcarska, Anglie a Izraele získaly zpět biliony dolarů zlata ukradené Federálním rezervním systémem ze strategických zlatých rezerv. Tyto země při razii spolupracovaly, protože jim bylo slíbeno, že jejich dluhy vůči Spojeným státům budou zrušeny a protože lidé, kteří ukradli peníze ze Spojených států, ukradli také peníze svých vlastních národů. Zlaté a stříbrné cihly mají být použity pro novou měnu krytou drahými kovy. Nyní jsou bezpečně uskladněny v komplexu Norad v Colorado Springs a v dalších čtyřech úložištích. Akce Janet Reno natolik rozzuřila autority, že to mělo za následek její smrt. Poté byla nahrazena klonem a ten je zodpovědný za krytí různých Clintonových skandálů.

Tajemník Ministerstva financí USA Robert Rubin byl také naklonován. Po zbytek svých funkčních období dostávali Reno i Rubin platy od Mezinárodního měnového fondu jako zahraniční agenti, nikoli od ministerstva financí USA. I přes tyto akce právní tým pokračoval ve svém boji a zatím se mu dařilo zabránit zabíjení a velké revoluci. Po roce 1993 byl název procesu podávání farmářských nároků změněn na „Bankovní nároky“. Nejvyšší soud USA v letech 1993 až 1996 požadoval, aby občané USA podávali „bankovní nároky“ pro získání náhrady škody od Ministerstva financí USA. Tento proces byl ZASTAVEN v roce 1996.

Během této doby Nejvyšší soud USA pověřil jednoho nebo více soudců, aby sledovali vývoj rozhodnutí. Získali pomoc odborníků v oblasti ekonomiky, měnových systémů, bankovnictví, ústavní vlády a práva a v mnoha dalších souvisejících oblastech. Tito soudci vytvořili podpůrné skupiny spolu s tisíci lidí po celém světě známými jako „Bílí rytíři“. Pojem Bílý rytíř pochází z oblasti byznysu. Jedná se o bohatého člověka, který zachrání zranitelnou společnost před převzetím nepřátelskou společností.

Pět soudců strávilo mnoho let vyjednáváním o tom, jak by měly proběhnout reformy. Nakonec se shodli na určitých dohodách s vládou USA, majiteli Federální rezervní banky, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou a s mnoha dalšími zeměmi, včetně Spojeného království a zemí eurozóny. Protože tyto americké bankovní reformy budou mít dopad na celý svět, musely být do nich zapojeny Ministerstvo financí, Světová banka a další země. Reformy vyžadují, aby Ministerstvo financí pohltilo Federální rezervní systém, aby podvodné činnosti bank byly zastaveny a aby bylo vyplaceno odškodné za újmu způsobenou v minulosti.

1998 – Vojenští generálové, kteří se podíleli na procesu odškodnění farmářů, si uvědomili, že soudci amerického Nejvyššího soudu nemají v úmyslu zavádět ujednané dohody. Rozhodli tedy, že jediný způsob, jak je možné reformy provést, je schválení zákona Kongresem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

1999 – Kongresu byl předložen 75-ti stránkový dokument známý jako Zákon o národní hospodářské bezpečnosti a reformě (NESARA). V Kongresu ležel téměř rok bez jakékoli významnější akce.

2000 – Pozdě večer 9. března 2000 byla od Delta Force a Navy SEAL doručena písemná výzva ke shromáždění usnášeníschopného počtu členů 15-ti členům Senátu a Sněmovny reprezentantů, kteří podporovali Zákon NESARA.

Okamžitě byli doprovodeni silami Delta Force a Navy SEAL do sněmoven, kde odhlasovali přijetí zákona NESARA. Těchto 15 členů Kongresu byli jediní, kdo byli oprávněni zastávat své funkce v souladu s původním 13. Dodatkem Ústavy. Pamatujte, že britští vojáci ve válce roku 1812 zničili kopie Dodatku o šlechtických titulech (TONA), protože tento dodatek zakazoval každému, kdo měl vazby na anglickou korunu, vykonávat veřejné funkce.

10. října 2000 – Klon prezidenta Clintona nechtěl podepsat Zákon NESARA, proto na rozkaz amerických vojenských generálů vpadly do Bílého domu jednotky Naval SEALs a Delta Force a pod pohrůžkou střelby donutily prezidenta k podepsání. Pracovníkům tajných služeb a bezpečnosti Bílého domu bylo nařízeno, aby odstoupili, odzbrojili se a bylo jim dovoleno být svědky této události pod příkazem mlčenlivosti.

Bush starší, korporátní vláda, velké bankovní domy a skupina Carlyle se od samého počátku stavily proti zákonu NESARA.

Podrobnosti případu a číslo spisu byly z důvodu utajení zapečetěny a přepracovány v oficiálním kongresovém registru. Z tohoto důvodu neexistují žádné veřejně přístupné záznamy o činnosti Kongresu v této věci a proto hledáme-li tento zákon, nedostaneme se ke správným datům, dokud nedojde k jejich zveřejnění.

Členové Kongresu neodhalí NESARU, protože jim bylo nařízeno soudci Nejvyššího soudu USA, aby popírali její existenci, jinak jim hrozí obvinění ze zrady, která se trestá smrtí. Někteří členové Kongresu byli ve skutečnosti obviněni z maření tohoto příkazu. Když se senátor Minnesoty Paul Wellstone chystal porušit příkaz mlčenlivosti, on i jeho žena a dcera se zabili při letecké nehodě. Pokud strach nestačí na udržení poslušnosti, použije se uplácení. Úplatky jsou běžně nabízeny vládním a vojenským funkcionářům mocnou elitou – tajnou vládou.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Není divu, že na internetu je mnoho dezinformací o zákonu NESARA. Článek z Wikipedie obsahuje totální dezinformace. Návrh zákona NESARA od Dr. Harvey Francise Barnarda – Zákon o národní ekonomické stabilizaci a reformě byl kongresem v 90. letech 20. století zamítnut. Dr. Barnard byl systémovým filosofem a několik let se snažil vzbudit v Kongresu zájem o své návrhy měnové reformy. Svědectví blízkého přítele Dr. Barnarda, Darrell Andersona, si můžete přečíst na stránkách: http://www.simpleliberty.org/bookshelf/draining_the_swamp.htm Na tomto webu také najdete jeho články. Oba muži se zajímali o měnovou reformu.

11. září 2001 – Dalším krokem je oznámit světu existenci zákona NESARA, ale není to snadný úkol. Mnoho mocných skupin se pokusilo zabránit implementaci NESARY. Zákon NESARA vyžaduje, aby alespoň jednou ročně došlo k pokusu o jeho zveřejnění. Tři tehdejší soudci Nejvyššího soudu USA kontrolují výbor pověřený zveřejněním NESARY. Tito soudci využili svou pravomoc k tajnému sabotování zveřejnění NESARY.

V roce 2001 po mnoha jednáních soudci Nejvyššího soudu nařídili 107. kongresu, aby přijal rozhodnutí o schválení NESARY. K tomu došlo 9. září 2001, osmnáct měsíců poté, co se NESARA stala zákonem. 10. září 2001 se George Bush starší přesunul do Bílého domu, aby svému synovi dal instrukce, jak zablokovat oznámení o zákonu NESARA. Následující den 11. září 2001 v 10:00 východního letního času, měl Alan Greenspan vyhlásit nový bankovní systém státní pokladny USA, odpuštění dluhů všem občanům USA a zrušení Finančního úřadu. Měla to být první fáze veřejného vyhlášení NESARY.

Těsně před vyhlášením v 9 hodin ráno Bush starší nařídil demolici dvojčat Světového obchodního centra, aby mezinárodním bankovním počítačům v 1. a 2. patře v severní věži zabránil v zahájení nového bankovního systému USA. Výbušniny do Světového obchodního centra byly umístěny dělníky a byly odpáleny na dálku v budově 7. Ta byla tentýž den zničena, aby byl zločin utajen. Výbušniny byly dopraveny do Pentagonu do přesně určených míst, kde se nacházelo nové Námořní velitelské centrum „Bílých rytířů“, kteří koordinovali akci celonárodního zavedení NESARY. George Bush starší tak pohřbil veškeré naděje na navrácení vlády lidem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Za posledních 10 let byl život v USA a v mnoha dalších zemích ovlivňován zinscenovaným teroristickým útokem a jeho důsledky. Jen zřídka přejde den, kdy nepadne zmínka o 11. září.

2005 – Dr. Harvey F. Barnard zemřel 18. května 2005. http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/newssdi?sn=Barnard&fn=Harvey&nt=exact

2009 – Roy E. Schwasinger mladší zemřel 23. 8. 2009 ve věku 75 let. Ověřit to lze na adrese (rejstřík úmrtí na stránkách sociálního zabezpečení): http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/newssdi?sn=Schwasinger&fn=Roy&nt=exact

2011 – katastrofální míra zadluženosti vzbudila opětovný zájem o NESARU. Zatímco sledujeme kolaps světové ekonomiky, uvědomme si, že Zákon NESARA zůstává v pozadí a je připraven k zavedení.

Copyright © 2001-2016 Nancy B. Detweiler, Richmond, VA Všechna práva vyhrazena

Pro tadesco přeložila Hana

 

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
12 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře