První díl ZDE

Tyto genetické „smrtící spínače“ by se však do skutečných lidí mohly vkládat i prostřednictvím umělých chromozomů, které – stejně jako mají potenciál prodloužit život – mají též potenciál jej zkrátit. V roce 2017 bylo zjištěno, že DARPA investovala 100 milionů dolarů do výzkumu v rámci „genové kampaně“, která zahrnuje využití genetické modifikace k vyhlazení celých populací, což vysvětluje, proč se o ní často hovoří jako o technologii „genetického vyhynutí“.

Kromě toho další experimenty DARPA zahrnují použití geneticky modifikovaných virů, které vkládají genetický materiál do lidských buněk, konkrétně neuronů v mozku, aby se „doladila“ chemie lidského mozku. Uvedeno na příkladu, výzkum financovaný agenturou DARPA pozměnil lidské mozkové buňky tak, aby produkovaly dva nové proteiny, první umožňující snadnou detekci nervové aktivity pomocí externích zařízení a druhý umožňující „magnetickým nanočásticím“ „vyvolat obraz nebo zvuk v mysli pacienta“.

Nová generace nechirurgické neurotechnologie

Změna chemie a funkčnosti lidského mozku na buněčné úrovni je pouze jednou z mnoha iniciativ agentury DARPA zaměřených na změnu toho, jak lidé myslí a vnímají realitu. Od roku 2002 DARPA přiznala své úsilí o vytvoření rozhraní „Brain-Machine Interface (BMI)“, v češtině lze říci „rozhraní mozkových automatů“. Ačkoli se nejprve zaměřila na vytvoření „bezdrátového mozkového modemu pro volně se pohybující krysu“, který by umožnil dálkově ovládat pohyby zvířete, DARPA se nestyděla promluvit o konečném cíli aplikace takového „vylepšení“ mozku na člověka, aby se tím vojákům umožnilo „komunikovat jen myšlenkou“ nebo vzdáleně ovládat lidské bytosti (pouze na nepřátelské strany, jak říkají) pro účely války.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Projekt, který v posledních letech značně pokročil, dlouhodobě vzbudil velké obavy mezi významnými vědci z oblasti obrany, z nichž někteří ve zprávě z roku 2008 varovali, že „vzdálené vedení nebo kontrola nad člověkem“ by mohlo rychle mohlo způsobit zpětný zážeh a stvořit protivníky, kteří by získali přístup k implantované technologii (otevírá se možnost „hacknout“ mozek osoby), a současně by se tím vyvolaly obavy ohledně obecných etických nebezpečí takových technologií. V roce 2011 byly zahájeny práce na vývoji „mozkových implantátů“ pro použití u lidských vojáků, s oficiálním cílem léčit neurologické poškození u veteránů, a tyto implantáty byly testovány na lidských dobrovolnících v experimentech financovaných DARPA nanejméně od roku 2015.

Obavy, jako ty, které vznesli tito vědci z oblasti obrany v roce 2008, byly organizací DARPA pravidelně zavrhovány. Neustále tvrdí, že její kontroverzní výzkumné projekty jsou zmírňované jejími interními „etickými experty“. Stojí však za zmínku, jak tyto ošemetné etické problémy vidí vedení DARPA, protože oni mají nakonec poslední slovo. Například v roce 2015 Michael Goldblatt, tehdejší ředitel Úřadu obranných věd DARPA (DSO), který dohlíží na většinu aspektů programu „super vojáka“, řekl novinářce Annie Jacobsenové, že neviděl žádný rozdíl mezi „umístěním čipu do vašeho mozku, který by mohl pomoci ovládat vaše myšlenky“ a „umístěním kochleárního implantátu, který pomáhá neslyšícím obnovit sluch“. Když novinářka naléhala na nezamýšlené důsledky takové technologie, Goldblatt uvedl, že „u všeho jsou nezamýšlené důsledky“.

Proto je třeba zdůraznit, že zatímco technologie vyvinuté agenturou DARPA – od lidského genetického inženýrství až po automatizované mozkové rozhraní – jsou často nejprve propagovány jako něco, co způsobí revoluci a zlepšení lidského zdraví, podle agentury DARPA je použití těchto technologií pro takové účely principiálně stejné, jako jejich užití pro ovládání myšlenek. BMI není výjimkou, protože bylo nejprve propagováno jako způsob „posílení tělesných funkcí veteránů s nervovým poškozením nebo posttraumatickou stresovou poruchou“ a umožnění lidem po amputaci ovládat pokročilé protézy. I když to skutečně představuje zásadní pokroky v medicíně, vedení DARPA dalo jasně najevo, že nevidí žádný rozdíl mezi lékařským použitím BMI a jeho užitím k vykonávání téměř úplné kontroly nad lidskou bytostí „vedením“ jejich myšlenek a tedy i pohybů.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Takové drsné přiznání od vedení DARPA stojí za prozkoumání těchto současných programů pro rozhraní „automatizovaných mozků“ a jejich zřejmých cílů. Například jeden z cílů programu DARPA Nové generace nechirurgické neurotechnologie (N3) zahrnuje použití „neinvazivních nebo minimálně invazivních rozhraní pro počítačem řízený mozek“ pro „čtení a zápis“ přímo do mozku.

Podle jedné nedávné zprávy o programu N3 společnosti DARPA by jeden příklad „minimálně invazivních“ technologií zahrnoval:

injekce viru nesoucího senzory citlivé na světlo nebo jiné chemické, biotechnologické nebo samostatně sestavené nanoboty, které mohou dosáhnout na jednotlivé neurony a nezávisle řídit jejich aktivitu, aniž by poškodily citlivou tkáň. Navrhované použití těchto technologií není dosud přesně určeno, ale jak ukázaly pokusy na zvířatech, ovládání aktivity jednotlivých neuronů ve více bodech je dostačující k programování umělých vzpomínek ve formě strachu, touhy a prožitků přímo do mozku.

Třebaže je údajný cíl N3 spojen s vytvořením „myšlenkově ovládaných“ zbraní, které reagují a střílejí na základě myšlenek vojáka, tato technologie je dvojsečná a nabízí znepokojující možnost, že bude věnováno úsilí na kontrolu a programování myšlenek a vnímání vojáka. Může to být pravděpodobnější plán, který navíc DARPA uveřejnila, protože oficiální vojenské dokumenty otevřeně prohlásily, že konečným cílem Pentagonu je v zásadě nahradit lidské bojovníky za „vědomé“ propojené roboty, kteří budou navrhovat i provádět operace proti cílům zvoleným systémy umělé inteligence. Zdá se, že tento zbraňový systém nepříliš vzdálené budoucnosti skýtá jen malý prostor pro lidské bytosti, a dokonce i pro ty, kteří jsou schopni „ovládat“ zbraně pomocí svých myslí, což naznačuje, že futurističtí vojenští plánovači považují vojáky s BMI za „zbraň“, která by byla připojena k systému poháněnému umělou inteligencí. Rovněž stojí za zmínku, že DARPA se od roku 2013 pokouší vytvořit „umělý lidský mozek“.

Kromě toho zprávy o úsilí agentury DARPA o BMI naznačují, že tato dvousměrná technologie bude použita k „zamlžení vnímání vojáků“ tím, že je „distancuje od emocionální viny válčení“, což by znamenalo nebezpečný precedens a jistě by způsobilo výrazný skok ve válečných zločinech.

Samozřejmě se jedná jen o přípustné, potenciální „vojenské“ aplikace této technologie. Jakmile se tato technologie přesune z vojenské sféry do civilní, tak jako v minulosti již několik vynálezů DARPA, bude jejich použití pro „dálkové vedení“, „ovládání myšlenek“ a / nebo programování myšlenek a zkušeností více než pravděpodobně zneužito vládami, korporacemi a dalšími prostředníky moci v USA i mimo ně za účelem kontroly.

Vstup BMI do civilní sféry není příliš daleko, protože vedení DARPA a její výzkumní pracovníci, kteří pracovali na N3 a dalších BMI programech agenturou podporovaných, od té doby „obsadila“ společnosti Verily (partnerství Google-GlaxoSmithKline), Neuralink Elon Musk a Budovu 8 společnosti Facebooku – ve všem z uvedeného se pracuje na uvedení „neuromodulačních“ zařízení a BMI na trh.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Lidské bioreaktory, nanoterapie a genové vakcíny financované agenturou DARPA

Jak je podrobně uvedeno výše, DARPA často koncipuje kontroverzní technologie tak, aby sloužily pokroku zejména v medicíně a zdravotnictví. Kromě již diskutovaných technologií je důležité poznamenat, že DARPA se již po delší dobu velmi zajímá o zdravotní péči, konkrétně o vakcíny.

Například v roce 2010 začala společnost DARPA vyvíjet třídu vakcín, která by mohla sloužit pro „očkování proti neznámým patogenům“, jakožto součást programu Accelerated Manufacture of Pharmaceuticals. Vakcína by do lidského těla vpravila tisíce syntetických protilátek, jako jsou například ty vyvinuté programem „Living Foundries“. Tyto syntetické protilátky, tzv. synbodies, by pak „vytvořily imunitní nástrojovou sadu, kterou lze kombinovat nesčetnými způsoby, jak se vypořádat prakticky s jakýmkoli patogenem“.

Ve stejném roce začala společnost DARPA financovat snahy o vytvoření „multiagentních syntetických DNA vakcín“, které by byly dodány do lidského těla prostřednictvím „neinvazivní elektroporace“ a byly rychle propagovány v médiích jako způsob, jak rychle vyrobit vakcíny ve srovnání s tradičními metodami výroby vakcín. Tato kategorie vakcín by zahrnovala stejný typ syntetické DNA, jaký DARPA současně zkoumala za účelem „posilování“ i „podvracení“ lidských bytostí na genetické úrovni. V roce 2010 rovněž začala Nadace Billa a Melindy Gatesových intenzivně financovat DNA a RNA vakcíny.

DNA Vakcíny, které byly poprvé vytvořeny v roce 2005, nebyly ve Spojených státech nikdy schváleny k lidskému použití, a někdejší studie varovaly, že „se sebou nesou významnou nepředvídatelnost a řadu škodlivých potenciálních rizik“ a „neexistují dostatečné znalosti k vymezení pravděpodobnosti nezamýšlených událostí ani důsledků genetických modifikací“. Dalším dlouhodobým problémem těchto vakcín je zmírňování „nežádoucích imunitních reakcí“, které jsou důsledkem přirozené imunitní odpovědi na cizí genetický materiál, který obsahují.

V roce 2011 společnost DARPA oznámila program „rychle adaptabilních nanoterapeutik“, jehož cílem je vytvořit „platformu schopnou rychle syntetizovat léčebné nanočástice“ a bojovat proti „vyvíjení geneticky upravených biologických zbraní“. Plán agentury DARPA s těmito nanočásticemi, které mediální zprávy popsaly pouze jako „malé, autonomní systémy pro dodávání léků“, spočíval v jejich zkombinování se skupinou dvouvláknovitých RNA „small interfering RNA (siRNA)“, což jsou útržky RNA, které mohou zacílit a zastavit specifické geny. Jak Wired v té době napsal: „siRNA by mohla být přeprogramována ‚za chodu‘ a aplikována na různé patogeny,“ což umožňuje nanočásticím „získat správné siRNA molekuly a poslat je přímo do buněk zodpovědných za infekci“.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Po vytvoření tohoto programu brzy následovalo rozhodnutí DARPA z roku 2013 financovat vývoj platformy společnosti Moderna Therapeutics pro výrobu syntetických RNA vakcín až do výše 25 milionů dolarů. DARPA financovala projekt zaměřený na „vývoj platformových technologií, které lze bezpečně a rychle nasadit, aby poskytly obyvatelstvu USA téměř okamžitou ochranu před objevujícími se infekčními chorobami a biologickými zbraněmi“.

Poté se v roce 2015 rozšířil výzkum společnosti DARPA týkající se vakcín obsahujících syntetické protilátky a syntetický genetický materiál, přičemž společnost poskytla 45 milionů dolarů společnosti Inovio Pharmaceuticals, vyrábějící vakcíny. Téhož roku začali vědci DARPA a média nestejně formulovat RNA a DNA vakcíny financované DARPA – média tuto technologii popisovala jako přeměnu lidského těla na „bioreaktor“.

V těchto letech nebyly společnosti zabývající se vakcínami DNA a RNA podporovanými společností DARPA, včetně Moderny, Inovio a německého CureVac, schopny získat licenci na své výrobky pro humánní použití, a to zejména proto, že jejich vakcíny nedokázaly poskytnout dostatečnou imunitu při humánním testování. Příklady těchto neúčinných vakcín zahrnují pokusy CureVacu o vakcínu proti vzteklině a Moderny o vytvoření vakcíny proti viru Zika (financované americkou vládou).

Bylo navrženo několik řešení tohoto problému, včetně vakcín, v nichž se genetický materiál (RNA nebo DNA) „sám rozšiřuje“. Možným řešením této nedostatečné imunitní odpovědi a dalších překážek pro vakcíny DNA / RNA je však začlenění nanotechnologií do těchto vakcín. V důsledku toho bylo používání nanočástic jako nosičů pro genetický materiál v těchto vakcínách široce prosazováno a studováno, stejně jako nabízeno jako nejlepší způsob pro zlepšení jejich stability, zvýšení jejich schopnosti cílené distribuce a posílení imunitní reakce, kterou vyvolávají.

Kombinace DNA nebo RNA vakcín s nanotechnologiemi se již stala skutečností díky společnostem, které jsou v tomto oboru ve vedení. Například společnost Inovio Pharmaceuticals, která je podporována společností DARPA, využívá to, co zprávy označují jako „DNA nanotechnologie“ ve své řadě syntetických vakcín označovaných jako „SynCon“, a pro navržení svých vakcín používá utajený počítačový algoritmus. Je tedy zajímavou náhodou, že vakcína Inovio „SynCon“ pro Covid-19 nyní, jak se zdá, má před zbytkem smečky náskok a podporuje ji Bill Gates, DARPA, Národní ústav alergických a infekčních nemocí (NIAID) a další vládní agentury.

Pro tadesco přeložila Jena

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.