Moc korumpuje

Nic nezničí lidi rychleji než zisk příliš mnoha peněz s vynaložením malého či žádného úsilí. Bankovní zloději, vítězové v loterii nebo sportovní hvězdy jsou vystaveni pokušení extravagance, luxusu a přebytku. Možná se někteří i snaží odolávat, ale obvykle jsou do pár let chudí. Již i celé národy takto podlehly dopadu okamžité hojnosti.

Španělsko v 16. století ukradlo zlato a stříbro Nového světa, Peru, Bolívie a dalších zemí. Brzy zchudlo a stalo se košem Evropy na příštích 300 let.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Spojené státy s neuvěřitelným štěstím toho, že mají světovou rezervní měnu, rozhazují peníze, které si nikdy skutečně nevydělaly, a navršují deficit obchodní bilance až na současných 20 bilionů dolarů, čímž exportují svá pracovní místa a deformují ekonomiku.

Hospodářský systém řízený Rothschildy byl vytvořen, aby drancoval životní sílu obyvatelstva. Veřejnost vidí v penězích měnu, ale Rothschildové v ní spatřují energii, kterou vlastně vskutku je – měna, která cirkuluje jako proud, který se k nim navrací. A proto u elit stoupl zájem o peníze. Tímto způsobem nyní přišla rodina Rothschildů k vlastnictví více než poloviny planety Země.

Je-li „příliš mnoho“ ve finančním světě problémem, mohlo by být „příliš mnoho“ problémem i v politickém světě? Moc korumpuje. To je jasně demonstrováno na příkladu Izraele, který je bezvýhradně podporován Chazary v USA a Británii, zatímco ve skutečnosti Izraelci žijí na ukradené palestinské půdě. Očividně byli zkorumpováni příliš velkou mocí. Mohli bychom se ale ptát i na Ameriku.

Otázky vyvstaly poté, co se objevily zprávy, že izraelští vojáci stříleli lidi, kteří nebyli ozbrojeni. Zabíjí bez strachu. Lžou, podvádějí a kradou bez obav.

Sionisté mají na Středním východě silnou zastrašovací moc. Obávají se, že Írán získá zbraně hromadného ničení, zatímco Izrael jimi již disponuje ve velkém. Máte obavu, že Rusko ovlivní volby v USA? Nikdo v tomto umění není lepší než Izrael.

Ale znamená to, že se z Izraelců stanou špatní lidé? Vypadá to tak. Palestinci demonstrují. Izraelští odstřelovači střílí. Zprávy uvádějí více než 2 000 obětí a 63 mrtvých – všechno Palestinci. Spíše než k odsouzení vražd došlo k tomu, že OSN – které mimo jiné patří Rothschildům – zablokovalo mezinárodní vyšetřování. Moc je nevyvážená a nepřiměřená. Je to „braní“ bez „dávání“. Moto je „nechat žít, ale nenechat žít Palestince“.

Zde je parafráze bývalé ministryně zahraničí Madeleine Albrightové:

„K čemu by bylo dobré mít tolik síly, kdybychom ji nemohli použít?“

A v tom tkví osudné pokušení!

 

[wp_ad_camp_2]

 

Proč jsou vlády korporacemi

Účelem výzvy Final Wakeup Call je sjednotit klany, které jsou „probuzené“ a vydávají se na cestu společným směrem a ke společnému cíli. Jedna vláda pro každou zemi, skutečně jen a jen pro lid, dle našeho právního nároku na zastupování, která je tedy neoddělitelnou součástí práv, a nikoli tím, co nás „zastupuje“ nyní –  korporátní vláda, jejíž jediný cíl je dosáhnout maximálního zisku jejích akcionářů a která se vydává za lidovou správu. Tento systém je podvodný, ale vždy tomu tak nebylo. Proč se nám, lidem, o tom nikdy neřeklo?

Věděli jste, že naše vlády, místní, městské, krajské, státní a federální strany nebyly vždy inkorporovány? Víte, co vlastně znamená být inkorporován?

To znamená, že subjekt je korporace, nicméně fiktivní, něco vytvořeného na papíře, co se za pomoci vhodných slov a právních definic stává subjektem legálně definovaným jako osoba. Pokud se podíváte na „právní definici člověka“, může vás to polekat. Ale udělejte to, to vás jistě probudí a zbaví všech iluzí. Pokud jsou korporace považovány za právnické osoby, měly by mít rovněž osobní odpovědnost, zejména pokud jde o porušování lidských práv.

Korporace mají jediný úmysl – vydělat peníze pro akcionáře, kteří jsou chráněni omezenou odpovědností korporace, která má status „osoby“ v rámci svých práv, zatímco vůči trestné činnosti je imunní.

Korporace osnují a páchají trestné činy, a když jsou odhaleny, prostě zaplatí pokuty a penále. Žádná „osoba“ v takové korporaci není zodpovědná za trestný čin a jen zřídka je vystavena trestnímu stíhání, nesoucímu s sebou riziko žaláře. Korporace jsou „osvobozeny“ od utrpení osudu, které by mě nebo vás čekalo, kdybychom se dopustili stejných zločinů. Je nadmíru jasné, že čím větší korporace je, tím větší jsou také zločiny.

Korporace vydělávají obrovské množství peněz tím, že vydírají, kradou, zabíjejí a otravují obyvatelstvo. Ničí životní prostředí a dopouštějí se nekonečně mnoha dalších hanebných zločinů. Kdyby se objevila funkční demokracie se skutečnými lidmi zastupujícími veřejnost, mohla by tuto korporační kriminalitu okamžitě zastavit  a obnovit ústavní práva lidí, namísto promíjení zjevných zločinů.

Tyto korporace bohatnou na korupci, úplatkářství, ovlivňování a podplácení voleb, uplácení zákonodárců, nákupech vládních dotací, daňových úlevách, výpůjčkách a záchranných programech, a to vše, zatímco jsou chráněny mnoha rovinami soudů, soudců a právníků.

Korporace mají status oprávněného postavení nebo pravomoci, která stojí nad prostým občanem, který je předmětem z práva, na rozdíl od práva námořního, obchodního nebo církevního. Prostý občan v mnoha případech dokonce ani nemůže mluvit před soudem, protože nemá postavení nebo status, aby tak mohl činit.

Korporace provádějí jedny z těch nejhorších zločinů ve věci porušování lidských práv v naší společnosti, nicméně, je stále obtížnější přivést je k odpovědnosti. Ekonomická globalizace a vzestup nadnárodní korporátní moci vytvořily příznivé klima pro korporátní narušitele lidských práv, kteří se řídí především nabídkou a poptávkou a loajalitu projevují pouze svým akcionářům.

Zatímco korporace se chovají jako zločinci, my, lidé, máme právo a moc je zastavit a přimět je jednat v souladu s dohodami, které podepsaly.

Z tohoto hlediska bychom mohli usuzovat, že soudy, právníci, korporace, církve a monarchie jsou mimo zákon. Politici a státní zaměstnanci jsou také často vyňati z trestního stíhání. Ne však prostý občan.

Proč jsme klamáni? Proč nám bylo řečeno: „No to je prostě tak, jak to bylo vždycky“? Jak může korporace být z lidí a pro lidi? Jak může být skutečný žijící člověk na stejné úrovni jako fiktivní subjekt? Korporace není živá bytost, není skutečná, je fiktivní. Jak můžeme být zastoupeni něčím, co není reálné a žijící?

Nebyli jsme stvořeni k obrazu Velkého Stvořitele? Jak může korporace reprezentovat podobu Stvořitele v celé Stvořitelově kráse?

My, lidé jsme byli určeni být králi a královnami všude tam, kam přijdeme. Půda pod našima nohama byla suverénní zemí, místem, kde jsme nemohli být zadržováni, obtěžováni, uvězněni a nadměrně pokutováni. Měli jsme být osvobozeni od daní! Toto byl záměr Velkého Stvořitele pro všechny muže, ženy a děti všude, bez ohledu na to, kde se kdo nachází.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Daně neslouží blahobytu Země

Věděli jste, že úroky z falešných peněz Vám berou Vaši svobodu? Existuje další důležitý aspekt o úrocích z peněz, kterému je třeba porozumět; když si vezmete úvěr, banka vytvoří peníze, ale ne úroky, se kterými musí být všechny půjčky spláceny. Vytvořené peníze proto nezahrnují dlužnou částku v úrocích. To znamená, že v oběhu nikdy nemůže být dostatek peněz na to, aby byly splaceny všechny nezaplacené půjčky a úroky. Jedná se o úmyslně navržený nedostatek, který zdrcující lidskou svobodu a zajišťující, že ztráta falešných peněz bank bankrotem je kompenzována zabavením veškerého vlastněného majetku. To je důvod, proč to bylo zabudováno do systému jako nástroj budoucího úplného zotročení.

To vše je součástí energetického konstruktu Rothschildů, který řídí tok bohatství a energie lidí směrem k nim. Nepředstavitelná částka peněz daňových poplatníků směřuje přímo do soukromých bank za účelem splacení úroků z peněz, které by konec konců mohla vláda vytvořit sama a bezúročné.

Městská daň, okresní daň, státní daň, federální daň, povolení, poplatky, pokuty – neustále nám prodávají stejný podvod znovu a znovu.

Jak již bylo řečeno, naše daně nejsou vynakládány na blahobyt a infrastrukturu naší země, ale tyto peníze jsou přímo předávány bankovnímu kartelu a obohacují elity.

S úsvitem každého nového dne se objevují nové podvody, které lidstvu přinášejí ještě více utrpení a úbytku lidskosti, nové takzvané přírodní katastrofy, které jsou všechny zkonstruované ke zvýšení zisku, aby této chamradi přinášely více a více peněz. Nové falešné vlajky k zotročení obyvatelstva, podpoře války, smrti a výroby střel, bomb a zbraní – aby těžili z krve, Vaší krve, krve vašich matek, otců, bratrů, sester a dětí. Jak můžete nečinně přihlížet, když se vaše vlastní krev rozlévá po Vaší zemi a celém světě? Je nás mnoho, ale společně jsme jeden a silný!

Jsme jedna skupina skutečných živých lidí, s rukama a nohama, žijící na zemi jménem Země. Máme vskutku překrásnou historii, která nám byla skryta podvodem, lžemi a vraždami. Obejměte se navzájem a postavte se triumfálně proti našim utlačovatelům!

Předejte tuto zprávu všem lidem na světě.

Řekněte všem loutkám v parlamentu a kongresu a všude kde se nacházejí, od loutek světových vůdců až k místním, městským, okresním a státním loutkovým politikům, řekněte to svým přátelům a rodině. Pošlete to všem vojákům a všem, koho znáte. Ve zkratce: řekněte to všem, ať jsou si všichni vědomi toho, co se děje!

Falešně zastoupen a falešně veden

Proč politici slibují jednu věc a potom nás uráží tím, že dělají jiné? Máte pocit, že se Váš hlas počítá?

Proč ve skutečnosti vlády světa věnují stále větší pozornost přísné inspekci na letištích, když 95 % skutečných zbraní není nikdy zjištěno. Jsou znepokojeni atletickými dopingovými skandály, ale nejsou schopni zaručit poctivé počítání hlasů. Co dělají místo toho? Kradou hlasy, hackují volby a falšují voličské lístky.

Proč nemůžeme získat více objektivních informací a odpovědí na tyto otázky? Proč nás tyto vládní korporace, které se falešně prezentují jako řádně zvolené vlády, vedou k přesvědčení, že jsou našimi zákonnými vládami, a zároveň nám neumožňují mít civilní dohled nad hlasováním v každém státě? Proč zůstáváme tak spokojeni? Co je zapotřebí k tomu, abychom (s tím) něco udělali?

Proč má mezinárodní atletika tak vysoký standard, zatímco hlasování je naprosto zkorumpované a naše práva na svobodu a bezpečnost jsou obráceny proti nám. Ozbrojili se, aby zajistili maximální zisky pro své korporace, které se vydávají za naše legitimní vlády. Co je důležitější – nedotknutelnost hlasování nebo nedotknutelnost spravedlivé hospodářské soutěže? Nebo by měly být stejně nedotknutelné? Už to vidíte? Jste vzhůru?

Doufejme, že to lidem nakonec dojde a pochopí, že mít obrovské množství peněz není kýženým výsledkem a cílem. Požadovaným výsledkem je začít nově definovat svět a jeho obyvatele a obnovit naši svobodu. Je třeba udělat hodně práce, jelikož dosavadní pozornost byla zaměřována spíše na osobní potěšení než na komunitu jako celek.

Zavedení zlatého standardu rozdělí bankovní kartel

Obchodní válka, kterou zahájil Donald Trump, se uskutečnila proto, aby došlo k rozpadu tohoto intrikářského systému. Nové obchodní dohody budou uzavřeny mezi jednotlivými zeměmi, aby byl zastaven a odstraněn starý systém a předčasně zlikvidován systém intrik. Celá struktura se zhroutí. To je to, co lze nyní očekávat ve světové ekonomice.

Itálie je největší hrozbou pro euro. Vědí, že euro-systém je nestabilní, a tak pracovali na plánu, který jim umožní mít paralelní měnu k euru. Tento plán může stále pokračovat, jen pravděpodobně jiným způsobem, zatímco ostatní země ho mohou následovat. Pokud se tak stane, je euro odsouzeno k zániku.

Finanční systém je velice křehký a Itálie by ho mohla vyhodit do povětří. Mají chytrý alternativní plán, jak vyhodit euro do vzduchu prostřednictvím trhu dluhopisů. Celý systém je založen na struktuře centrálního bankovnictví, které již Deep State nemůže kontrolovat. Všichni jsou schopni manipulovat s každým, ale každý den si stále více lidí uvědomuje, že také všechny oficiální informace jsou manipulovány. Každý den stále víc lidí ví, že většina zpráv je falešná. Ekonomika není v tak skvělé kondici, jak tvrdí korporátní média. Ve skutečnosti se celý systém rozpadá a všechno se mění, jelikož zločinci z kabaly již v rukou nemají plnou kontrolu a denně jí víc a víc ztrácejí.

Globální měnový reset již začal

Připravte se na současnou bankovní krizi ve třech největších ekonomikách Evropské unie: Německu, Francii a Itálii. Zločinci v Londýně a Chazaři ve Washingtonu DC se této krizi nebudou moci vyhnout.

Bude to událost monumentálních rozměrů a dopadu. Swap úvěrového selhání největší banky v Evropské unii – Deutsche Bank – stoupá v ceně, zatímco cena jejích akcií zaznamenala v posledních týdnech výrazný pokles. Tato banka mimoto drží deriváty ve výši 75 bilionů dolarů a nyní je na pokraji finančního kolapsu. Dále je také významným držitelem italských vládních dluhopisů. Italský bankovní systém je na pokraji smrti, což bylo i v nedávné době přiznáno. A aby toho nebylo málo – ještě větším držitelem dluhopisů italského dluhu je Francie. Takže očekávejte masivní bankovní krizi, která se brzy rozvine a způsobí ztroskotání Société General a BNP Paribas, dvou největších francouzských bank.

Reset pokračuje s řadou nových prvků, jako jsou futures kontrakty Gold-Oil-RMB v Šanghaji a přeshraniční mezibankovní platební systém (CIPS), které byly zřízeny, aby nahradily rychlý systém Deep State. Jakmile bude zlato zproštěno manipulace, stříbro se dočká stratosférického vzletu. Globální obnovení měn bude zahrnovat kompletní restrukturalizaci globálního finančního systému oproti jeho současné podobě.

Očekávejte úplnou restrukturalizaci finančního světa, především co se týče dluhů. Výsledkem bude finanční systém zaměřený na zlato, konečně zlatý standard a zlatá aktiva jako bankovní rezervy.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Čínští starší začali tento proces řídit poté, co upustili od podpory mnoha klíčových mocenských institucí na Západě. Čínský jüan podepřený zlatem je očekáván jako součást nového finančního systému. To by mělo ukončit bankovní kartel Rothschildů. Velké bohatství drahých kovů, a nikoli natištěné papírky. Pouze zlato, stříbro a jiné drahé kovy mohou přežít a zároveň prospět, a to díky své skutečné hodnotě, zatímco většina papírových aktiv bude znehodnocena a použita na zátop. Zvláště stříbro bude mít světlou budoucnost, protože právě tohoto kovu je velký nedostatek a jeho zásoby se se s každým dalším měsícem tenčí.

Porážka bankovního kartelu

Centrální bankéři uměle snížili úrokové sazby, snižují náklady na krytí prakticky každý rok od roku 2012 a v těchto manipulacích pokračují dodnes. Velmi brzy budou úrokové sazby stoupat, jak je již zřejmé z rostoucí Libor (London InterBank Offered Rate) míry, což dává současnému finančnímu systému polibek smrti.

Bankovní systém má schopnost vycucat z lidí, kteří mu ochotně slouží, každý jeden cent. Na lidstvo se jako na ziskovou komoditu pohlíží velice agresivním způsobem.

Jedním z mechanismů, které vedou k selhání, je proces „bail in“ (proces záchrany), který je povolen a podporován Evropskou unií, USA a dalšími zeměmi. Je to extrémně zničující věc, která nastane, když banka prostě čerpá vaše peníze a jako ospravedlnění uvádí takzvané „záchranné zákony“. Tyto věci je velice zásadní pochopit, máte-li peníze na bankovním účtu. Pokud máte v libovolné bance účet, vaše peníze jsou nyní jejich a mohou je směle využívat pro půjčování nebo investice.

V jak velkém bezpečí jsou vaše peníze? V naprostém bezpečí, říká banka. Ale uvážil někdo, že pokud se banka potýká s obtížemi a musí zastavit svoji činnost, nebo zkrachuje, co se stane? Jsou vaše peníze v bezpečí?

Uvažte, že vaše banka není tak solventní, jak si myslíte, a vy tím, že kontrolu nad svými penězi dáváte bance, jí také jednoduše dáte své peníze bez odvolání. Právní postup s bankou je dlouhý a nákladný, zvláště pokud již nemáte žádné peníze na právní pomoc.

Pokud banka uskuteční špatné půjčky nebo investice, může ztratit peníze a nebýt pak schopná pokrýt své ztráty. Nemá pak jinou možnost, než vzít vaše peníze a použít je k záchraně. Nakonec se můžete stát akcionářem banky, ale hodnota akcií není známa. Současná situace bank je snadno zřejmá, protože vše, co musíte udělat, je přečíst si jejich rozvahu na webu. Zveřejňují svůj stav věcí. V současné době banky půjčují nebo investují v blízkosti nulového bodu pokrytí a mohou pokrývat pouze půl procenta z každého uloženého dolaru. Takže pro zopakování a zdůraznění: většina velkých bank nemůže pokrýt 95 % uložených peněz, pouze 5 % je pokryto. To je velmi alarmující a děsivé!

Jediným způsobem, jak se nevzdat vaší kontroly, je uzavřít smlouvu s bankou, aby se stala vaším důvěrníkem / zmocněncem a vyjednat si pro své peníze bezpečí. Jedná se o důvěryhodnou podmíněnou smlouvu, kterou daňoví právní zástupci dobře ovládají a mohou poradit s jejími nejlepšími strukturami. Vše je to o struktuře. Pokud je správně provedena, můžete žít bezpečně a klidně s vědomím, že pro váš každodenní blahobyt neexistuje finanční hrozba.

Lži versus pravda

Byli jsme vedeni k přesvědčení, že žijeme ve světě, který nemá dostatečné zdroje. Věděli jste, že to nebylo nic jiného než špinavá lež, kterou nám podstrčili, aby nás ovládli? Pravda je udivující; naše zdroje jsou nevyčerpatelné. Ale naše životní prostředí opravdu vyčerpat lze. Temné síly nás otrávily – rozsévají chemtraily a radiaci, kterými tráví náš vzduch, vodu a naši zemi. Je to všechno součást systému zkorumpovaných mechanismů nadvlády. Vzhlédněte a spatříte ty jedovaté mraky, které se válejí po obloze a vytrácejí do oparu. Vidíte je nad svými hlavami? Všechno, co je zapotřebí, je jen vzhlédnout!

U nás, v USA, zrušily zlatý standard v roce 1971 a přeměnili naši měnu na falešné, papírové, legrační peníze, které byly od té doby devalvovány tak rychlým tempem, že pokud je někdo nechal ležet v bance, měly do doby, než chtěl člověk odejít do důchodu nebo je předat dědicům, zásadně sníženou hodnotu. Tyto eura, dolary, jüany a podobně nejsou kryty ničím, je to jedna z největších krádeží, ne-li úplně ta největší, jakou kdy svět poznal.

Nastal čas, abychom se my, lidé, vrátili ke samosprávě. Konec věku temnoty a nový začátek zlaté éry nás čeká.

Věděli jste?

Věděli jste, že fosilní paliva spalujeme jen proto, že z volné energie není žádný zisk? Máme k dispozici technologii k pohánění letadel, které mohou za několik hodin docestovat ke hvězdám a které během několika minut bezpečně obletí svět. To je naše blížící se budoucnost! V budoucnu už na letištích nebudeme ozařováni škodlivými skenery těla, které kvůli cestě pomalým komerčním letadlem spalujícím fosilní paliva ničí naše zdraví. Technologie, která vás na Mars dokáže dopravit za 45 minut, existuje a patří nám, protože jsme zaplatili za její rozvoj a velkorysí dobrotiví vědci tyto technologie v průběhu historie vyvíjeli znovu a znovu. A znovu a znovu byli opakovaně zesměšňováni a v některých případech dokonce i zavražděni.

Všechno, co bylo řečeno, je lež. Už více než 100 let nepotřebujeme rakety k tomu, abychom se dostali do vesmíru! Jakmile se jednou dozvíte o existenci volné energie, nemáte radost z toho, že váš oklamávají a ošizují benzínem!

Nikola Tesla měl funkční létající plošinu a létal na ní před více než 100 lety! Měl také patent na letoun typu létajícího talíře. Jeho asistent Otis T. Carr začal vyrábět antigravitační plavidlo, které fungovalo. Ale vláda USA ho zastavila!

A skryto je mnohem víc! Všechno, co nám bylo řečeno, je lež! Udržují antigravitaci a volnou energii mimo náš dosah, aby nás drželi v otroctví. Celé je to o kontrole. Tato matice lží se začíná rozpadat, jelikož stále více lidí se probouzí a uvědomuje si jejich lži, a proto je důležité, abychom tuto zprávu všichni šířili.

Všechny neoprávněně získané prostředky a majetek všech nelegálních mafiánských korporací patřících ke kriminální elitě a jejich spolupracovníkům, kteří nás oblékli do nahoty, budou zabaveny a vráceny oprávněným majitelům – nám, lidem. Hodnota těchto neprávem nabytých prostředků a aktiv je milionkrát vyšší, než si kdo vůbec může představit, a to v tisících bilionů dnešních eur / dolarů.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Poslední poznámka: nezapomeňte, že tito zlí, zločinečtí tyrani, zvaní Deep State, způsobují naše utrpení pomalým a důsledným ničením našeho zdraví a narušováním našich imunitních systémů jejich jedy. Jejich konečným plánem je výrazně snížit populaci lidstva a prohlásiti planetu Zemi za svou.

Ale pozor: Nejprve musí být zničen starý finanční systém, než se aktivuje ten nový! Právě teď se svět v tomto procesu nachází.

Překlad: jena, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.