Při současném iracionálním tlaku na vakcinaci planety proti COVID-19, viru, který má 99,9% míru zotavení, považujeme za důležité diskutovat o praktických způsobech „detoxu“ a „neutralizace“ škod, které tyto netestované mRNA vakcíny napáchají.

Zajímavé je, že ve státě Tennessee se „míra úmrtnosti“ na COVID ztrojnásobila, přestože v míře očkování tento stát v USA vede. Člověk se diví, co? Lidé logicky uvažující by z toho vyvodili, že za to může vakcína, podobně jako když sledujeme nárůst obezity v populaci, která jí hodně zmrzliny. Ale iracionální a nelogická „mainstreamová média“ a „lékařská mafie“ budou zaručeně obviňovat „antivaxery“ z nárůstu úmrtí, což dává stejný smysl jako obviňování veganů z nárůstu srdečních chorob u lidí, kteří jedí hot dogy každý den…

Ale nenechme se rozptylovat fakty ani logikou!!

 

[wp_ad_camp_2]

 

Navzdory 4,5 miliardám dolarů jako náhradě škod přiznané „vakcínovým soudem“ (National Vaccine Injury Compensation Program) od roku 1986…

I přesto, že Nejvyšší soud v roce 2011 označil vakcíny za „nevyhnutelně nebezpečné“…

A navzdory souborům informací, které dokazují, že většina vakcín obsahuje známé karcinogeny a chemické látky, které způsobují neurologické poškození.

Ti, kdo se odvažují zpochybňovat vakcíny, jsou ZLÍ.

Jsou NEBEZPEČNÍ!

Musí být VINĚNI za smrt těch, kteří byli očkováni.

Musí být CENSUROVÁNI za každou cenu! (OK, dost sarkasmu)

Se vší vážností, tato informace může někomu zachránit život, tak jsme se s vámi o ni chtěli podělit. Poskytl ji lékař, který si přeje zůstat v anonymitě. Cílem tohoto výzkumu je pomoci tělu zotavit se z poškození a detoxikovat se, stabilizovat, očistit tělo od toxických složek včetně hydrogelů, luciferázy a nanobotů, jakož i umlčet posla RNA (mRNA) obsaženého ve vakcíně COVID.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Co je mRNA?

Messenger RNA (mRNA) zprostředkovává přenos genetické informace z buněčného jádra do ribozomů v cytoplazmě, kde slouží jako šablona pro syntézu bílkovin.

Co to znamená?

Já vím, zní to příliš vědecky, tak vám to přeložím.

Jsme stvořeni z buněk. Každá buňka obsahuje miliony bílkovin. Pokyny k výrobě bílkovin jsou „zapsány“ v DNA buňky ve formě genů, které vytvářejí bílkoviny transkripcí („přepisem“ sekvence DNA ve formě mRNA) a translací („dekódováním“ mRNA a tvorba bílkovin).

Takže, pokud vakcína COVID používá mRNA ke změně vašeho genetického kódu, pak klíčem k zabránění poškození by logicky bylo zasahovat do překladu zprávy, že?

Voila!

Interferenční systém RNA (RNAi) je mechanismus, kterým buňky řídí expresi genů vypnutím translace mRNA. RNAi lze také použít k zastavení translace virových bílkovin, pokud byla buňka infikována virem. Systém RNAi má také potenciál k terapeutickému využití1 a může zabránit replikaci virové RNA.

Níže je TOP PĚT doporučených látek ke zmírnění poškození mRNA vakcínami (v žádném konkrétním pořadí).

1 – JÓD

Základní minerál, jód, je používán štítnou žlázou k výrobě jejích hormonů, které řídí mnoho funkcí v těle včetně růstu a vývoje, oprav poškozených buněk a podpory zdravého metabolismu. Protože naše tělo jód neprodukuje, musí být dodáván ve stravě. Jód lze také použít k detoxikaci toxických sloučenin a výrazně zvyšuje rychlost rozpadu mRNA.2,3 Jód v potravě také reguluje vlastní absorpci prostřednictvím regulace symportéru sodíku / jodidu (NIS)4,5, který chrání funkce štítné žlázy.6

2 – ZINEK

Zinek umožňuje tělu vytvářet bílkoviny a DNA, přispívá k hojení ran a je důležitý pro dětský růst a vývoj. Má také antioxidační vlastnosti a hraje důležitou roli v buňkami zprostředkované imunitní funkci a moduluje mRNA hladiny cytokinů.7

Bylo prokázáno, že zinek reguluje transkripci genů v nádorových buňkách, a navíc také globálně snižuje expresi mikroRNA a klíčové enzymy a proteiny nezbytné pro zrání a stabilitu mikroRNA.8 A konečně, protein zinku patří mezi rostlinné sloučeniny, které mohou umlčet mRNA.9

3 – KVERCETIN

Kvercetin, flavonoid s mnoha prokázanými zdravotními přínosy pro člověka i zvířata, vykazuje nepřeberné množství biologických aktivit.

Neutrofily léčené kvercetinem vykazovaly pozoruhodné potlačování exprese mRNA různých prozánětlivých genů.10

Jednou z méně známých a nedávno objevených rolí kvercetinu je modulace exprese microRNA (miRNA), která hraje zásadní roli ve zdraví a nemoci.11

4 – Supernabitý uhlík 60 (C60)

(Nanokarbonové aktivní uhlí)

Uhlík 60 (C60) je přirozeně se vyskytující molekula tvořená 60 atomy uhlíku tvořící něco, co vypadá jako dutý fotbalový míč. Vědecký název pro C60 je „Buckminsterfulleren“ a je to jediná molekula jednoho prvku, která tvoří kulovou klec, a může být nejsilnějším dosud známým antioxidantem, provádějícím antioxidační působení superoxiddismutázy, glutathion kataláza a COQ10.

Za posledních 13 let byla molekula fullerenu „supernabitého“ C60 zkoumána, testována a charakterizována nejméně 15 univerzitami a 5 federálně certifikovanými výzkumnými laboratořemi, což vedlo k více než „600 hodnocením“.”

Rovněž byl proveden rozsáhlý pozitivní výzkum týkající se potenciálního využití supernabitého C60 v absorpci elektromagnetického pole (EMF). Napěchovaná molekula C60 je nanokarbonový materiál, který vykazuje neuvěřitelně silné antioxidační vlastnosti, které mohou zvýšit schopnost těla řídit oxidační stres ve zdravých i nemocných stavech.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Studie ukazují, že uhlíkové nanonosiče mohou dodávat malou interferující RNA (siRNA) a umožňovat nesčetnému množství rostlinných biotechnologických aplikací12 mRNA vnitřně se ztotožnit s buňkami a následně účinně umlčovat geny,13 a zároveň jsou rozhodující pro efektivní vyřazování (inaktivaci) genů.14

5 – PQQ (Pyrolochinolin chinon)

Pyrolochinolin chinon (PQQ) je silný antioxidant a povzbuzovač buněčné energie, který podporuje zdraví mitochondrií ve vašem těle produkujících energii, chrání je před oxidačním poškozením, a dokonce vám pomáhá pěstovat nové mitochondrie.15 PQQ je vlastně jediná živina na Zemi, o které je známo, že je schopná vytvářet nové mitochondrie.

PQQ je obsažen v ovoci a zelenině a v mateřském mléce a je růstovým faktorem rostlin a bakteriálním kofaktorem. Studie prokázaly, že disodná sůl PQQ (BioPQQTM) má pozitivní účinky na kognitivní funkce a může mít ochranný účinek proti stárnutí vyvolaným ozářením UVA.16,17

Závěr

Vzhledem k rostoucímu tlaku na vakcinaci proti COVID bude nezbytné objevit metody ke zmírnění škod, zejména u těch, u nichž je vakcinace vyžadována ze strany zaměstnavatele nebo z jiných důvodů.

Zde je shrnuto pět výše uvedených látek, doplněných odkazy na doporučené zdroje těchto látek:

  1. Jód
  2. Zinek
  3. Kvercetin
  4. C60
  5. PQQ

 

Také bylo prokázáno, že půst pouze o vodě (po dobu jednoho týdne) může opravit poškozenou DNA a umlčet cizí mRNA. Vynikajícím doporučením je také využití celého spektra konopného extraktu je pro jeho pozitivní účinky na náš endokanabinoidní systém, který reguluje téměř všechny vnitřní funkce. Tento organický konopný extrakt užíváme každý den!

Zajímavé je, že společnost Merck upustila od vývoje dvou COVID vakcín s tím, že po rozsáhlém výzkumu se dospělo k závěru, že tato očkování nabízejí menší ochranu než jen nakažení samotným virem a vyvinutím přirozených protilátek. Dne 25. ledna oznámili, že vakcíny vyvolávají „méněcennou“ reakci imunitního systému ve srovnání s přirozenou infekcí.18

Nedávno vystoupil na veřejnosti informátor z pečovatelského domu CNA a podělil se se svou zkušeností, že senioři „umírají jako mouchy“ poté, co byli naočkováni vakcínou proti COVID-19.19 Je smutné, že tito senioři jsou povinni být očkováni proti „viru“, který je podle aktualizované analýzy CDC ve skutečnosti méně nebezpečný… než život sám!20

Přeložila jana | Zdroj: 54

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.