AKTUALIZACE 01:54:54  12.12.

Jak jsem slíbil, zde publikuji překlad dopisu od francouzských generálů adresovaný MACRONOVI.

 

Distancování od Macrona: Otevřený dopis generála a bývalého ministra obrany pro lidové hlasování o migračním paktu OSN

Ve Francii vyzvalo v otevřeném dopise několik generálů z řad Volontaires pour la France (VPF) prezidenta Macrona k tomu, aby nepodepisoval sporný migrační pakt OSN.

V otevřeném dopise se obrací několik generálů z řad Volontaires pour la France (VPF), pravicové sítě příslušníků vojska a bezpečnostních služeb, na francouzského prezidenta Emanuela Macrona. Pod vedením generála Antoine Martineze vyzývá několik příslušníků armády v hodnosti generálů, jakož i dřívější ministr obrany Charles Millon prezidenta k tomu, aby nepodepisoval sporný migrační pakt OSN, který má být dnes a zítra (10. a 11. prosince 2018) podepsán v Marrakeši.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

V souvislosti se současnými protesty „žlutých vest“ proti politice prezidenta vznášejí početná uskupení, která protesty podporují, také požadavek spornou dohodu nepřijmout. Též z pozadí vyzývají armádní kadeti Macrona k tomu, aby se nejdřív dotázal lidu.

„Volontaires pour la France“ patří k řadě takzvaných sebeobranných skupin, které vnitrostátní tajné služby obviňují ze strategie „extrémně pravicového entrismu“ v bezpečnostních orgánech a v armádě. Sebeobranné skupiny naproti tomu zdůrazňují, že pouze brání ústavu proti destruktivním a protistátním snahám.

Na Twitteru se již nachází mnoho příspěvků k tématu

Epoch Times přináší otevřený dopis:

Paříž, 7. prosince 2018

 

Pane prezidente,

Připravujete se na to, že 10. a 11. prosince podepíšete globální pakt pro bezpečnou, spořádanou a pravidelnou migraci, který opodstatňuje pravidelné právo na migraci. Mohl by se přes již existující smlouvy nebo přes v tomto paktu stanovený princip společné odpovědnosti vmísit i do naší národní legislativy.

Připadá nám, že jediná suverenita, která Francii zůstane, bude spočívat ve svobodném stanovení způsobu, jakým budou cíle paktu provedeny. Nemůžete odejmout další část národní suverenity bez otevřené debaty, zatímco 80 procent francouzského obyvatelstva považuje za nezbytné, aby se přistěhovalectví drasticky zastavilo nebo omezilo. Když se nyní sám rozhodujete tento pakt podepsat, připojujete k rozhořčení již chřadnoucího lidu další důvod k revoltě. Učinil byste se vinným z odepření demokracie nebo ze zrady národa.

Kromě toho vyčerpáte finance naší země a naše dluhy budou narůstat. Nemůžete podstoupit riziko, že vypustíte do světa povolání k migraci, aniž byste předem zabezpečil, že nebudete muset dál zvyšovat daně, aby bylo dosaženo cílů paktu. Navíc musíte být z hlediska bezpečnosti schopen utlumit následky příchodu mimoevropských částí obyvatelstva.

Nakonec nemůžete pominout, že podstata politiky spočívá v poskytování bezpečnosti navenek a harmonie dovnitř. Tohoto souladu však může být dosaženo pouze tehdy, zůstane-li určitá soudržnost společnosti, která je schopná společně konat, což je dnes stále problematičtější.

Skutečně francouzský stát poznal příliš pozdě nemožnost integrovat velké množství lidí, k čemuž se navíc přidávají rozmanité kultury, které se v posledních čtyřiceti letech shromáždily v paralelních společnostech a které se již nepodřizují zákonům republiky.

Nemůžete sám rozhodnout o tom, že vymažete naše civilizační poznávací znamení a v nejpravdivějším smyslu slova naši vlast vykradete.

Vyzýváme Vás k tomu, abyste podepsání paktu odložil a Francouzům dal možnost odhlasování tohoto dokumentu pomocí referenda. Jste svým konáním vůči Francouzům zodpovědný. Vaše volba není žádným bianko šekem.

Podporujeme iniciativu generála Martineze proti podepsání tohoto paktu, který má být přijat členskými státy Organizace spojených národů na vládní konferenci v Marrakeši.

Generál Antoine MARTINEZ

Charles MILLON – bývalý ministr obrany

Generál Marc BERTUCCHI

Generál Philippe CHATENOUD

Generál André COSTOU

Generál Roland DUBOIS

Generál Daniel GROSMAIRE

Generál Christian HOUDET

Generál Michel ISSAVERDENS

Admirál Patrick MARTIN

Generál Christian PIQUEMAL

Generál Daniel SCHAEFFER

Generál Didier TAUZIN

Plukovník Jean Louis CHANAS

 

 

…..dle posledních zpráv z Francie se všichni generálové postavili na stranu lidu. Tím je asi jasně řečeno…..

16:54

…..co se ve skutečnosti může odehrávat. Armáda stojí za lidem a nikoliv za poblázněným bankovním úředníčkem, kterým Macron byl.

Ve Francii jde žlutým vestám o mnohem více než o daně, cenu za benzín a migraci. To zatím ale mnozí nechápou, a proto se vše lží zahrává do autu. Byla tím spuštěna revoluce po celé EU. I když to momentálně možná tak nevypadá.

Byl napsán dopis generálem Antoine MARTINEZEM přímo MACRONOVI. Dopis se pro Vás překládá, prosím vyčkejte.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Je nutné podotknout, jak jsem uvedl v minulosti, že MACRON jako nově zvolený „floutek prezident“ se nevhodně před mnoha lidmi obořil na nejvyššího francouzského generála Pierre de Villiers pocházejícího z aristokratické rodiny. Jak můžete vidět, je tedy nacionalista a také se bude důstojně chovat ke svému národu. Následující den, kdy podal demisi mu také slovně sdělil: Ještě o mně budete slyšet. Určitě věděl, jaký úkol má tento nově zvolený „P-REZIDENT“, a co ho v blízké budoucnosti očekává a co bude řešit.

Za aristokratickým generálem Pierre de Villiers stojí všichni jeho dřívější podřízení, kteří napsali a podepsali dopis pro P-REZIDENTA MACRONA. Dole uvedeny jejich jména.

 

Aristokratický armádní generál ve výslužbě Pierre de Villiers

 

General Antoine MARTINEZ
Charles MILLON – ehemaliger Verteidigungsminister
General Marc BERTUCCHI
General Philippe CHATENOUD
General André COUSTOU
General Roland DUBOIS
General Daniel GROSMAIRE
General Christian HOUDET
General Michel ISSAVERDENS
Admiral Patrick MARTIN
General Christian PIQUEMAL
General Daniel SCHAEFFER
General Didier TAUZIN
Oberst Jean Louis CHANAS

Zatím na twiteru je mnoho komentů k tomuto tématu: Tweets zum Thema

Napsal tm

 

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.