…..pro správné pochopení veškerých souvislostí a všeho, co je nutné vysvětlit, se Vás musím zeptat, jestli jste se podívali na filmy, které byly v předešlém díle doporučeny….

05:55

Všechny čtenáře upozorňuji, že než se dostaneme k tomu velice konstruktivnímu, musíme si ještě jednou projít „bahnem a hnojem“, který na nás nakydali…..

Pokud jste se podívali na všechny tři díly Matrixu a také na Správce osudu, můžeme pokračovat ve složitém výkladu, i když pro mnohé bude jednoduchý…..

Zajisté jste všichni zjistili, že systém nemá zájem o určité objevy, které byste mohli učinit a přitom něco závažného a pro lidstvo důležitého, získat. Mohli byste tento systém ohrozit. Tak jednoduché to je. Film Správci osudu Vám řekl vše. Pokud sledujete Symboly každý den při odchodu z domu, musí Vám být jasné, že když potkáte muže s kloboukem, jste upozorněni ihned na nějaké důležité setkání, ve kterém Vám asi bude zabráněno. Ale mnozí tomu nechtějí věřit….

 

[wp_ad_camp_2]

Nechme symboliku nyní stranou….

Mozek, pravá a levá hemisféra

Hned na začátku třetího dílu je nutné lidským bytostem připomenout, že byly obdařeny pravou mozkovou hemisférou, nelogickou, právě intuitivní. Je jim vlastní a bližší. Jak sám systém říká, pravá je ta správná. Já dodávám, měli byste se jí řídit. Nikdy Vás nezradí a vždy se Vám snaží správně pomoci. Řídím se jí odmalička….

Levá hemisféra je právě pro lidskou bytost levárna, logická a ta, která Vás většinou zradí. Jak sám neustále tvrdím, patří do koše. Ihned namítnete, že to nejde a že je potřeba. Tak tohle Vás vážení čtenáři tadesca naučili ve škole. Já tvrdím ano, potřebujeme ji, abychom rozuměli strojům a počítačům, které bychom v podstatě nepotřebovali, kdyby….. Jinak je vždy hodně zrádná.

V dalším díle si vysvětlíme, proč používat tu pravou a nikoliv levou a jak bylo vše proti Vám zneužito.

V minulých dílech jsme si vysvětlili, co se děje s dítětem a jak je zde logikou v „Hotelu Země“ formován každý jedinec. Neustále Vás nabádají: Myslete logicky.

 

[wp_ad_camp_2]

Konec školy, začíná práce

Nyní po skončení veškerého vzdělávacího systému pro jedince, musí dojít k začlenění do systému. Po začlenění v systému a oboru ve kterém pracuje, přijdou další nabídky, léčky, odlákání od té správné cesty a hlavně postupná eliminace, kterou ani nepozorujete. Vysvětlíme si, proč tomu tak je a co se odehrává.

Celý systém je pyramidově založen. Dole se nacházejí obyčejní lidé a nahoře lidé, kterým bylo něco umožněno. „Něco“, ke kterému se mnozí nedostanou. Buďte ale rádi…..

Pozor! V systému jsou pyramidy dvě. Nazveme ji mateřská, ta hlavní a podružná, vedlejší. Vysvětlíme průběžně. Ale obě pyramidy musíte úspěšně obejít.

Léčka a zaháčkování do systému = KREDITY

Aby Vás systém správně polapil, je nutné si vzít od něho půjčku. Tím Vás zaháčkují dokonale do systému a únik je potom zcela nemožný. Stáváte se tak dokonalým otrokem díky nějaké hmotě, která v podstatě hmotou není. Hlavně že dlužíte a musíte za něco platit energií zpět. Je to jedna z metod, jak Vás systém dokonale vysává.

 

[wp_ad_camp_2]

Nástrahy všech možných kategorií

Jednoduše řečeno, začneme u začátku obcházení „mateřské“ pyramidy, kterou máte za úkol (na planetě Zemi, v Hotelu Země) obejít. Obejít a to bez „ztráty kytičky“. Než se můžete dostat ke dveřím do druhé místnosti, či druhého stupně, která Vám „něco“ dále umožní.

Systém tomu ale brání všemi možnými prostředky a snaží se každého vtáhnout do centra pyramidy, do jeho nitra. Pak jste většinou polapeni a systém se Vás zbavil. Uniknout se dá málokdy. Udělal z Vás poslušného otroka.

Při začátku cesty každého člověka kolem pyramidy (dali jste se na hledání), protože Vám mnoho věcí na planetě Zemi hned ze začátku nesedí, začne systém stavět překážky.  Pro mnohé nepřekonatelné bariéry, i když jsou VŽDY cesty, kterými se dají obejít. Někdy stojí hodně námahy, vytrvalosti a snahy. Systém je na to připraven v nejrůznějších úrovních, podobách,  tricích a hlavně používá lživá tvrzení s údajnými důkazy vědců. Zde vše začíná.

Mateřskou pyramidu ovládá šest padlých andělů, jejichž příkazy přijímá Vatikán a ten je pak dále předává na další podružné levely. Podružné levely jsou kostely, vlády, policie, soudy, školy, zákony, úřady, vojáci a veškeré autority, které ovlávají a omezují lidstvo.

[wp_ad_camp_2]

Dospělý jedinec, který vyšel ze školy – základní či střední nebo dokonce vysoké -, je hozen do vody, aby musel sám za sebe bojovat a plavat v rozbouřených vodách o „život“ (lépe řečeno o svoji existenci na určité úrovni). Ano, tak je stezka na planetě Zemi pro všechny připravena. A právě tímto z Vás udělají poslušné otroky.

Systém Vám začíná v první řadě házet „klacky pod nohy“. Když vidí, že je bravurně zdoláváte, zvyšuje se úroveň těžkosti. Někdy také nikoliv. Může nabídnout nějaký zajímavý projekt, kterému málokdo řekne Ne. Jste potom systémem chyceni, vtaženi do pyramidy, jenom abyste se nemohli vyvinout dál a projít kolem pyramidy. Mohli byste objevit až nepochopitelné věci, pro dnešního běžného obyvatele Hotelu Země.

Důležitým prvkem pro systém je čas.

Čas, který v podstatě neexistuje

Když většina lidí začne úspěšně či neúspěšně pracovat v tom či jiném oboru, systém se mu snaží různými způsoby krást čas a zaměstnávat ho, kde jenom může. Jenom aby neměl mnoho volného času na přemýšlení. Hojnost času pro lidi, je čistým jedem pro systém. Sami jste si všimli, že poslední dobou se značně čas pro všechny zkrátil. Ubíhá rychleji, mimo jiné. Systém se Vám ho snaží krást různými nabídkami, vyplňováním formulářů, reklamou, údajné možnými výhrami, posloucháním rádia či televize, počítačem, počítačovými hrami, mobilní telefony, fitnesscentry, různými zájmovými činnosti a spoustou nesmyslných a zbytečných akcí, jenom abyste vy a popřípadě Vaše děti neměli čas pro sebe. Naprogramuje Vás tak, jak potřebuje. K tomu se přidají i podprahová data.

 

[wp_ad_camp_2]

Dětem dávají ve škole tolik úkolů, že veškerý volný čas stráví většinou u nich.

Jednoduše řečeno, systém se snaží Váš čas uloupit.

Nástrahy pro majetnější podnikatele

Jste-li úspěšný podnikatel a máte velkou či malou firmu a zároveň hodně peněz, systém nastavil další lákadla. Jsou to malé či velké jachty na moři, komu se nelíbí moře, dají mu možnost ovládnout vzduch malými dopravními letadly a zabavit je. Dle pořekadla: dáme lidem hry a chléb…..

Nástrah je skutečně mnoho, jenom abyste nepřišli na podstatu bytí na planetě Zemi, kdo jste a proč tu jste.

Můžeme pokračovat s veškerým sportem a nesmyslnému přihlížení různým závodům. Pokud Vás nechytli na sport, určitě se budete zajímat o jiné „trávení času“ třeba v knihovně, kině, lovením ryb, horolezectvím a dalšími nespočetnými možnostmi zábavy, které zde nehodlám dále jmenovat.

 

[wp_ad_camp_2]

Pro ty co hledají dále

…..byly vynalezeny různé EZOTERICKÉ knihy a směry, kterými zavedli lidi opět do slepé uličky. Ezoterika je dalším podvodem na lidstvo. Veškerá ezoterika je opět cesta falešných rad, i když některé skutečně fungují. Je nutné se zamyslet, kdo to vše ovládá?

Jak vidíte, lidstvo se nechalo zavést na zcestí krysařem, který hraje na flétnu a všechny krysy jdou za ním.

Pokud jednotlivci obešli všechny nástrahy a mohou se dostat ke dveřím vedoucím do další místnosti, je nutné překonat ještě tak zvaná průběžná kyvadla.

 

[wp_ad_camp_2]

Kyvadla

Jedná se o mechanické poškození či destrukci lidských bytostí. Jsou to v podstatě havárie v autech se smrtelnými následky, zřícení letadel, potopení lodí, sportovní nehody, zásah blesku, oběti vražd, kradení orgánů s následným zabitím a mnohé jiné, které Vám zabrání v cestě do další dimenze v Hotelu Země.

Cestu kolem pyramidy vám „osladí“ P – OTRAVINAMI

Při úspěšné cestě kolem se Vám snaží nastavit další překážky, které budete vnitřně přijímat. Jsou to P-OTRAVINY. Aby to nebyla pro hledače pravdy tak jednoduchá záležitost, davají všem do potravin různé druhy jedů, GMO, hormonů, umělých jedovatých sladidel a mnoho dalšího. Potřebují Vás zničit i zevnitř.

Možná pro ty, kteří by sem i došli, je tahle překážka tou nejhorší. Tím pádem začne Váš organismus chřadnout a mysl chátrat a dostáváte se jako skoro všichni do podružné pyramidy.

Podružná pyramida

Podružnou pyramidou nazýváme kompletní gigantický farmaceutický průmysl s jejich poskoky a dobrými poslušnými otroky za velké peníze a to LEK-AŘE. Nezeptali jste se sami sebe, jak je vůbec možné, podávat lidem beztrestně ÚDAJNÉ LÉKY, které léky nejsou a hlavně zabíjí lidi?????

 

[wp_ad_camp_2]

Lidský organismus je samoopravitelný bez jakéhokoliv očkování. Očkování právě zavádí problémy a systém se raduje. Opět si přečtěte, co do vás naočkují za jedy….

Když si rozumný a myslící člověk přečte příbalové letáčky k lékům, nikdy je nemůže vzít do úst. A co ti, kteří je prodávají, co jejich svědomí, a ti co je vyrábějí se záludným úmyslem? Opět se ptám sám sebe, kdo to tady řídí?????

Na opravu organismu je mnoho přírodních bylinek a hornin.

Jediným velikým úkolem pro každého jednotlivce který přišel na planetu Zemi je, starat se o svůj svěřený organismus sám (i když vám hmota nepatří) a nikoliv ho svěřit LEK-AŘŮM, čili do cizích rukou. Pro ně jste pouhým obchodním zájmem. Nemají zájem o vaše zdraví, ale právě o pravý opak.

Jestliže jedinec překonává úspěšně mateřskou pyramidu na planetě Zemi, právě ta podružná je zde nachystaná aby Vás mohla eliminovat či zabránit v další úspěšné cestě.

 

[wp_ad_camp_2]

V případě, že jste zdolali nesčetné překážky kolem mateřské pyramidy, naskytne se Vám možnost dostat se ke dveřím, které někdo otevře a osloví Vás. Dostáváte se do jiné reality na planetě Zemi, která zde existuje, ale mnozí tomu nevěří, díky logice….

Ukradení jediného, co zde vlastníte

Po celou dobu pohybu v hotelu Země se Vám snaží ukradnout Vaši duši. Někteří ji dokonce dobrovolně odevzdají. Psali jsme o zpěvácích a lidech, kteří za slávu, peníze a majetek dobrovolně odevzdají jejich duši. Sami dotyční, kterých se to týká, vše přiznali.

Odevzdání duše pro systém se neděje jenom možným očipováním. Jsou zde zavedeny i jiné systémy. Mnozí ale ani nevědí, že byli nalákáni do pasti a aniž by to věděli, odevzdali ji a to dobrovolně v nevědomosti. Ptáte se jak, a koho se to týká? Je jednoduché se nad tím zamyslet. Jsou to lidé, kteří zde páchali zlo, zabíjeli druhé, ubližovali jim a to z jakéhokoliv zjištného nebo sobeckého důvodu. Pro slávu, pro peníze… Myslím tím například doktory, kteří záměrně předepisují lidem prášky, které mají protichůdné účinky a způsobují veliké utrpení a po delší době, pokud užívající nemocný neprozře, i smrt.

Když to píšu, vzpomínám si na jednu svoji dávnou známou z Německa, která studovala medicínu. Chtěla pomáhat lidem a ptala se mě, jestli je to dobrá cesta. Říkal jsem jí už od začátku, že není, že nikomu nepomůže, že bude zabíjet lidi a že to bude špatné. Nevěřila mi. Takže školu vystudovala a když potom nastoupila jako lékařka na svoji první směnu v nemocnici, neuvěříte, co se jí stalo. Úplně jakoby to byl její zasvěcovací rituál. Měla noční směnu a dostala od primáře příkaz podat jedné staré babičce, která tam už nemohoucí nějakou dobu ležela, dva léky. Jenomže tyto dva léky měly interaktivní účinky. Tehdy mi to volala a já jí říkal, ať jí to nedává, že ji zabije. Ale protože už byla vymydlená ze školy a úplně zblblá autoritou primáře, tak jí ty prášky dala. Dodneška nechápu, jak něco tak hnusného mohla udělat, já bych z té nemocnice odešel a takovou práci bych nedělal. To bych se z těch peněz z výplaty pak musel poblít. Druhý den ráno babička umřela a tahle známá, co jí ty léky podala, mi odpoledne zvonila na dveře celá vyjukaná a hlásila, že paní je mrtvá. Tak jsem jí řekl: ,,Gratuluji ti k prvnímu zabitému člověku.“ Dostal jsem takovou facku, že jsem měl ještě pět hodin červenou dlaň vytisknutou na tváři a dotyčnou známou jsem pak už nikdy v životě nepotkal. Není mi to ani líto, protože s vrahy se nehodlám stýkat.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Odevzdání duše systému platí i pro všechny právníky a politiky, kteří působí proti lidem a ne pro ně. Obecně pro všechny, kteří se dopustili porušení lidských práv a nespravedlivě odsuzují nebo trestají druhé lidi. Například soudci.

Proč se tohle všechno děje, říkáte si? Proč nám systém bere čas, zdraví a svobodu? Abychom nepochopili, o co se tady v současné době jedná. Lidstvo bylo zavedeno do slepé ulice a po celá staletí a možná snad i tisíciletí je chování masy řízeno elitami, aby nikdy nemohlo dojít ke konstruktivnímu konci šestého matrixu. Proto tolik překážek.

Ale buďte úplně klidní, není to jenom samá katastrofa, ve skutečnosti mám pro vás velice dobré zprávy, které mi řekla indigová dívenka. Nedávno jsem se s ní setkal a požádala mě, abych tento seriál napsal, protože vám chce sdělit velice důležité věci ohledně konce systému.

Ti lidé, kteří překonají všechny tyto překážky, budou i přes všemožné nástrahy systému dobří, konstruktivní a přející, budou i přes všemožné vymývání mozku ctít Zákony vesmíru a řídit se jimi, jsou ti, na kterých teď všechno stojí a o které se také nejvíce bojuje. Konstruktivní část populace má totiž v blízké době přejít do Zlatého věku a založit zde úplně novou civilizaci.

[wp_ad_camp_2]

Chceme Vám všem co nejdříve vše objasnit. Připravte se na to, že 4. a 5. díl bude značný nářez. Tento zdlouhavý úvod byl ale nutný na vysvětlení dějů, které všichni berou za samozřejmou věc…..

Pokračování brzy

Napsal tm

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.