Dr. J. Patrick Whelan, pediatrický revmatolog FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) v prosinci varoval, že mRNA vakcíny by mohly způsobovat taková mikro-vaskulární onemocnění mozku, srdce, jater a ledvin, které nejsou v průzkumech o bezpečnosti vakcíny posouzeny.

Dne 8. prosince 2020 bylo FDA a VRBPAC (Poradní výbor pro biologické produkty a vakcíny) Patrikem Whelanem, M.D., Ph.D. předložen dopis. Šlo o reakci na žádost agentur vítající připomínky a komentáře ohledně SARS-Cov-2 před prosincovým zahájením zasedání výboru o přezkoumání Pfizer / Biontech (BNT162B2) SARS-Cov-2 vakcíny a následného oprávnění pro nouzové použití (EUA).

Whelanovo vzdělání (Harvard, Texaská Dětská nemocnice a Baylor College of Medicine) zahrnuje titul z biochemie, medicíny a revmatologie. Jako pediatrický revmatolog pracoval 20 let. V současné době se specializuje na léčbu dětí s multizánětlivým syndromem (MIS-C), který byl spojen s infekcí Coronaviru.

Ve svém veřejném prohlášení se Whelan snažil upozornit FDA na potenciál vakcín, jejichž cílem je vytvořit imunitu na SARS-Cov-2 a informoval, že místo imunity vakcíny kvůli Spike proteinu napáchají škody. Konkrétně byl Whelan znepokojen tím, že nová technologie vakcín mRNA využívaná Pfizerem a Modernou „potenciál způsobit mikrovaskulární poranění (záněty a malé krevní sraženiny zvané mikrotrombóza) mozku, srdce, jater a ledvin způsoby, které dosud nebyly v průzkumech o bezpečnosti vakcín zhodnoceny.“

[wp_ad_camp_2]

 

Zatímco Whelan nezpochybnil potenciál vakcín rychle zamezit šíření viru (za předpokladu, že vakcíny skutečně zabrání přenosu – což také nebylo v klinických studiích hodnoceno), přesto varoval, že „by to mohlo být mnohem horší, pokud by stovky milionů lidí mělo trpět dlouhodobým nebo dokonce trvalým poškozením mozku či mikrovaskularitou srdce a dalších orgánů jako důsledek nezamýšlených účinků vakcín na bázi spike proteinů.“

Bohužel, Whelanovy připomínky, kdy Whelan kritizoval nezajištění bezpečnosti vakcíny, zejména pro děti, nebyly uznány a agentura se místo toho spolehla na omezené klinické studie. VRBPAC schválila použití vakcín Pfizer na 10. prosince. Následující den FDA vydala oprávnění pro nouzové využití a povolila PfizerBioNTech COVID 19 vakcínu pro širokou distribuci pro 16 leté a starší bez dodatečných auditů.

Proč byl Whelan vakcínou mRNA způsobující krevní sraženiny a záněty znepokojen?

Jeden z podivných nálezů, často končících smrtí i s ohledem na infekci SARS-Cov-2, jsou rozšířené újmy vyskytujících se v mnoha orgánech mimo plíce. Lékaři po celém světě viděli důkazy, které naznačují, že virus může způsobit zánět srdce, akutní onemocnění ledvin, neurologickou poruchu, krevní sraženiny, střevní poškození a problémy s játry. Klinik neočekávaně zpozorovaly velmi omezenou nebo neexistující přítomnost viru jinde, než v plících.

Zde to, co v současné době o působení viru mimo plíce víme: Kardiovaskulární komplikace způsobené Covid-19

Ačkoli Covid-19 byl původně považován za respirační infekci, stává se jasným, že ohrožuje taky srdce.

Dr. Aeshita Dwivedi, kardiolog v nemocnici Lenox Hill v New Yorku uvedla: „Jak se pandemie Covid-19 vyvinula, výzkum postupně prokázal tento vliv viru na více orgánů těla, včetně srdce.“

Bylo zaznamenáno, že téměř čtvrtina lidí hospitalizovaných s Covid-19 zažívá poškození myokardu a u mnohých se objevila arytmie nebo trombolické onemocnění.

Prospektivní studie se zúčastnilo 100 pacientů, kteří se z Covid-19 zotavili. Vyzkumníci našli zapojení srdce na skenu MRI u 78% pacientů a pokračujícího zánětu myokardu v 60%. Tato zjištění byla nezávislá a bez hodnocení závažnosti infekce, celkového průběhu nemoci a času od původní diagnózy.

V říjnu 2020 výzkumníci podnikli podrobnější výzkum srdce z pacientů jež Covidu-19 podlehli: „srdeční poškození byla majoritní, ale spíše šlo o krevní sraženiny než záněty“ a že „mikrotrombóza (malé krevní sraženiny) byly časté.“

„Neočekávali jsme to,“ řekl Dr. Renu Virmani, spoluautor studie Cvpath Institute v Gaithersburgu v Marylandu. „Zdá se nepravděpodobné, že by hlavní roli na vytváření nekrotie myokardu a mikrotrombózy srdce měl přímý vliv virus.“

Dr. Hyung Chun, kardiolog na Yale naznačuje, že endoteliální buňky plnící krevní cévy potenciálně uvolňují zánětlivé cytokiny, které reakci těla na zánět dále zhoršují a vedou k tvorbě krevních sraženin. Chun uvedl: „zanícené endothelium pravděpodobně přispívá k zhoršujícímu se průběhu Covid-19, ale také je považován za důležitý faktor přispívající k riziku infarktu a mrtvici.“

(Endotel (endothelium) je jednovrstevný epitel (vrstva buněk) vystýlající vnitřní povrch krevních i lymfatických cév a srdce. Wiki, pozn.přek.)

Následná studie publikovaná minulý měsíc potvrdila zjištění mikrotrombózy, což vedlo k nekrotci myocytů svědčící o nedávném myokardu (infarktu srdce) u 40 jedinců, kteří zemřeli na onemocnení Covid-19. Studie také identifikovaly mikrotrombózu jako hlavní příčinu srdečních úrazů.

Neurologické komplikace COVIDu

Jednotlivci s Covid-19 zažívají obrovské množství neurologických příznaků, jakými jsou bolesti hlavy, ataxie (zhoršení koordinace pohybu), zhoršené vědomí, halucinace, mrtvice a krvácení mozku.

Po pitvách s jasnými důkazy o destruktivní virové invazi do mozku pacienta jsou výzkumníci nabádáni, aby zvážily alternativní vyhodnocení, jak by SARS-Cov-2 mohl neurologické symptomy způsobit.

18 pacientů s COVID 19 a současně s neurologickými příznaky, kteří loni v dubnu v nemocnicích zemřeli, byla podle Mukerji a kolegů nalezena velmi nízká hladina RNA viru – záhadný to zdroj – pouze v 5 případech mozku pacienta. Vzhledem k tomu, že nízká koncentrace RNA viru „se zdá být v poměru k lidem s příznaky deficitní,“ řekl Mukerji, „byl bych velmi překvapen [kdyby] většina případů lidí mající neurologické symptomy byly důsledkem přímé virové invaze.“

V nedávné analýze zveřejněné 4. února 2021, v New England Journal of Medicine výzkumníci z Národního institutu neurologických poruch a mrtvice mikrovaskulární onemocnění zdokumentovali, ale žádné důkazy o přítomnosti viru v mozku pacientů, kteří na Covid-19 zemřeli nemají. Sdělili: „v přímém vzorku pacientů, kteří zemřeli na Covid-19 bylo pomocí magnetické rezonanční mikroskopie vypozorováno multi-fokální mikro-vaskulární poranění mozku a čichového orgánu. Histopatologické vyhodnocení a imuno-histo-chemická analýza odpovídajících sekcí – bez důkazu o přítomnosti virové infekce.“

Pokud to nebyl virus Covid-19, co jiného by mohlo způsobit onemocnění od sebe tak vzdálených orgánů?

Nejpravděpodobnější viník, který byl identifikován, je Covid-19 spike protein uvolněný z vnějšího pláště viru do oběhu. Níže uvedený výzkum byl zdokumentován, spike protein viru je schopen iniciovat kaskádu událostí, které spouští poškození od sebe vzdálených orgánů pacientů.

Znepokojivé je, že několik studií zjistilo, že samotné Spike proteiny mají schopnost způsobit rozsáhlé škody po celém těle, bez jakéhokoliv důkazu o přítomnosti viru.

Co dělá toto zjištění tak alarmující je, že vakcíny mRNA Covid-19 vyrobené společnostmi Moderna a Pfizer jsou v současné době doslova podávány skrz U.S. program k tomu, aby naše buňky použily coronavirový Spike protein jako způsob, jak donutit naše tělo k výrobě protilátek proti viru.

Dle Whelanova dopisu FDA se „Pfizer/Biontech vakcína skládá z mRNA, která produkuje na membránu ukotvený celkový Spike protein.“

Milníkem studie v Nature Neuroscience, publikované několik dní po Whelanově dopise, bylo zjištění, že komerčně získaný Covid-19 Spike protein (S1) vstříknutý myším snadno překročil krevní mozkovou bariéru, byl nalezen ve všech 11 vyšetřených mozkových oblastí a dostal se do parenchymálních mozkových prostor (funkční tkáň v mozku).

Výzkumníci uznali, že takový rozsáhlý vstup S1 do mozku by mohl vysvětlit různorodé neurologické příhody, jakými jsou encefalitida, respirační obtíže a anosymie (ztráta čichu). Injekčně vstříknutý spike protein byl také nalezen v plicích, slezině, ledvinách a játrech myší.

Ve další studii publikované Neurobiologií onemocnění v prosinci 2020 bylo uvedeno, že SARS-Cov-2 Spike proteiny ukázaly přímý negativní dopad na endotelové buňky čímž opatřili „věrohodné vysvětlení“ pro neurologické důsledky pozorované u pacientů s Covid-19.

Výzkumníci prokázali, že Spike protein přeměňuje angiotensní-konverzní enzym 2 (ACE2), známý vazebný cíl pro SARS-Cov-2, jež je „všudypřítomně exprimovaný různými cévami do mozkové kůry.“

V dalším šetření vědečtí pracovníci studující mozkové tkáně 13 smrtelných případů na COVID-19 nalezli pseudoviriony (spike proteiny bez RNA viru) přítomné v endotelu mikrocévách mozků ve všech 13 případech. Dospěli k závěru, že endoteliální ACE2+ poškození je ztěžejní část patologie SARS-Cov-2 a může být navozena samotným spike proteinem. Dokonce i aplikace celkového S1 spike proteinu do žíly myši v ocasu (součást stejné studie) vedla k neurologickým příznakům (zvýšená žízeň, stresové chování).

Pozorované komplikace SARS-Cov-2 u dětí, se kterými Whelan pracoval je podobná atypickému Kawasakiho šokovému syndromu charakterizovaného multi-systematickými záněty, otoky a chudokrevností (MIS-C).

Výzkum objevil, že sám SARS-Cov-2 Spike protein je silný induktor dysfunkcí endotelu, což naznačuje, že „projevy šokového syndromu u dětí můžou být alespoň částečně připisovány působením proteinu.“

Pojďme se nyní vrátit k vyjádřeným Whelanovým obavám v dopise FDA:

„Jsem znepokojen možností, že nové vakcíny zaměřené na vytváření imunity proti SARS-Cov-2 obsahující Spike protein mající potenciál způsobit mikrovaskulární poranění mozku, srdce, jater a ledvin způsobem, který se aktuálně nejeví být součástí výzkumu o bezpečnosti těchto potenciálních drog.“

Whelan odkazoval na skutečnost, že mRNA vakcína funguje způsobem genetického otisku klíčového spike proteinu na povrchu viru – při implementování injekcí do lidí – dávající pokyn našim vlastním buňkám, aby spikový protein vytvářely: Teoreticky řečeno, tělo pak bude proti spike proteinu vytvářet protilátky jako ochranu proti infekci SARS-Cov-2.

Problém s tímto scénářem, jak jsme viděli výše je to, že spike protein sám – jež mRNA vakcína přinutí tělo vyrábět – byl důvodem mnoha klíčových příčin onemocnění Covid-19 a úmrtí.

Na základě výzkumu provedeného k dnešnímu dni je velmi pravděpodobné, že někteří příjemci mRNA spike protein vakcíny pocítí stejné symptomy, které byly přičleněny viru.

Podle Whelana: „Potenciál způsobit mikrovaskulární úhony (záněty a malé krevní sraženiny zvané mikrotrombóza) mozku, srdce, jater a ledvin … nebyl ve výzkumech o bezpečnosti vakcín posouzen.“

Whelan ve svém dopise také uvedl, že „je třeba vyžadovat zvláštní ohledy v případě potenciálního a rozsáhlého očkování dětí dříve než o bezpečnosti nebo účinnosti vakcín vyjdou skutečné údaje…“

Bohužel zde potvrdím Whelanovy obavy, jeden 17 letý v Izraeli byl nedávno hospitalizován na JIP, několik dní po obdržení druhé dávky vakcíny proti koronaviru, když si stěžoval na těžké bolesti v hrudi.

Od doby rozsáhlého zavedení těchto vakcín 14. prosince 2020, Children’s Health Defense sleduje zprávy a spisy vydané VAERS, média a e-maily jednotlivců a rodinných příslušníků, kteří zažili nepříznivé reakce na vakcínu.

Dne 29. ledna bylo hlášeno 11 249 nežádoucích účinků v OpenVAERS týkající se obou vakcín mRNA Covid-19. Zprávy zahrnovaly 501 úmrtí, 1066 hospitalizací, 2443 naléhavých návštěv pečovatelů, 1447 návštěv lékaře a 147 případů alergické reakce.

Co se týká těchto zpráv, jsou jen špičkou ledovce. V roce 2010 Harvardem provedená studie pověřena ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) odhalila, že zveřejněné zprávy o nežádoucích účincích vakcín na VAERS představují odhadem pouze 1% skutečných případů.

Dokonce i výrobci vakcín vypočítali alespoň „počet nenahlášených nepříznivých účinků je padesátinásobný.“

Dne 18. prosince 2020, předseda a hlavní právní poradce Children’s Health Defense: Robert F. Kennedy, Jr., napsal Dr. Davidovi Kesslerovi, tehdy spolu-předsedovi Bidenovy přechodné bojové jednotky pro coronavirus a nyní hlavním vědeckým pracovníkem prezidenta na Covid-19 a žádá, aby monitorování nepříznivých výsledků po očkování prováděl dlouhodobě, komplexně a čestně.

Tento požadavek má naléhavý význam s ohledem na rozhodnutí FDA povolit nouzové použití obou dávek vakcín mRNA po zkrácených klinických studiích. Jelikož jsou COVID-19 společnosti s vakcínami imunní vůči odpovědnosti za újmy způsobené svými výrobky, mají naše orgány v oblasti veřejného zdraví zvýšenou odpovědnost za monitorování nežádoucích účinků. Do dnešního dne jsme od Kesslera nedostali odpověď.

Ochrana zdraví dětí stejně jako Whelan a řada dalších lékařů a vědců, kteří hovořili o nedostatečném testování bezpečnosti a účinnosti vakcín před rozsáhlou distribucí, sdílí stejné obavy.

Ignorování těchto platných a vědecky podložených varování může vést k tomu, že stovky milionů lidí po očkování utrpí potenciálně smrtelná zranění nebo trvalá poškození. Rovněž to dále naruší slábnoucí důvěru, kterou naše země pro federální regulační agentury k ochraně zdraví všech Američanů má.

Doporučujeme všem spotřebitelům, aby byli při rozhodování o svém zdraví informovaní, zejména pokud jde o očkování. Žádáme vás: pokud jste vy, člen rodiny nebo přítel utrpěli jakýkoli druh nežádoucích vedlejších účinků z jedné nebo druhé vakcíny, proveďte všechny tři z následujících kroků:

1. Pro obyvatele USA nejprve se ohlašte Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), což je oficiální stránka amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS).
2. Přejděte na VaxxTracker.com, kde napíšete zprávu. Toto je oproti vládní agentuře externí nezávislý zdroj, který sleduje nežádoucí účinky vakcín po celém světě.
3. Pomocí této stránky CHD (Children´s Health Defense) sdílejte svůj příběh, obrázky nebo videa. CHD bude tyto reporty na webových stránkách The Defender zveřejňovat anonymně.

Napsala Lyn Redwoodová

Přeložila adri | Zdroj: Defender

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.