Vybrali jsme pro vás zajímavé pasaže z knihy od autora Jan Van Helsinga, nabízející netradiční, pro někoho možná překvapující pohled na Ilumináty a Lucifera. Kniha Kdo se bojí smrti? je psaná formou rozhovoru s Andělem přeměny (nesprávně nazývaným smrt). Knihu doporučuji. ODKAZ

Teď bychom měli jít opravdu do hloubky a zabývat se částí, kterou by mnozí rádi vynechali – temnou částí Stvoření, říší stínů.

Temná část Stvoření je frekvence nízkého původu. Když se na to díváme pozemsky, znamená to, že pochází z nízkého zdroje. Temná říše, říše stínů, je od světla velmi vzdálená.

Vezmi si říši stínů, vezmi si symbolicky Lucifera, sílu, jejímž úkolem je umožnit ti, aby sis temnou část v sobě uvědomil, abys ji osvětlil. Tato síla, říkejme jí luciferská síla, protože to není ani osoba, ani jednotlivá bytost, je od božského vzdálená nejvíce; je to božství, které se vzdálilo samo od sebe. Proto má luciferská síla božský původ. Frekvenčně je však natolik vzdálená, že je již téměř bez dechu. Sotva ještě může dýchat. A protože je od božského pramene tak vzdálená, téměř ho necítí.

Zde je původ vašich válek – snaha roztrhat vás na kousky, to je luciferská síla v každém z vás, v každém člověku. Lucifera si nepředstavuj v postavě ďábla, hledej ho v oblasti pocitů na míle vzdálených od božského bytí. Proto je důležité zapálit v sobě světlo a vyhnat luciferskou sílu, což znamená ponořit ji do světla.

Tuto sílu, tuto temnotu, nosí v sobě každý. Tak je Lucifer často zrcadlem duše v bytí, úšklebkem démona. Úšklebky démonů často zrcadlí vnitřní obraz.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Ďábel, jak ho popisují náboženství, Satan, neexistuje. Ďábel jsi ty, kdykoli to chceš a připustíš, kdykoliv tuto sílu v sobě probudíš.

To znamená…

Znamená to, že když nechceš, tak ďáblem nejsi. Je to otázka rozhodnutí. Je to polarita.

A tím je součástí hry Stvoření…

TO JE Stvoření. Je to stvoření v podobě hraničního bodu pohybu kyvadla. Když se božství od sebe oprostilo, luciferská síla se od něj vzdálila. Vy, lidé, se nyní nacházíte v bodě obratu.

Ty, Jan, si jedním z těch, kteří o tom mohou informovat. Ještě hodně o tom napíšeš, ale ne proto, abys lidi vyburcoval, to musí udělat sami. Jde však o to, aby se odpoutali. Jste v bodě obratu. Představ si kyvadlové hodiny. V tomto okamžiku, nyní, se vy, lidé, nacházíte v bodě obratu, kdy se elementy transformují. Přecházíte do jiné, vyšší světelné dimenze (Jde o přechod z éry Ryb do éry Vodnáře; pozn. autora). Protože nyní jste v tomto bodě, mužský aspekt, maskulinní síla, se nebude chtít pohnout. Maskulinní element vládl velkému počtu Zemí. Když se, milý Jane, vrátíš do minulosti Země, zjistíš, že je tady toho mnohem více. Mužské, to, co dosud přežívá a vládne, nebude chtít povolit, nebude to chtít uznat, protože zdánlivě ztrácí moc. To je však omyl. Neztrácí moc. Tím, že se buněčné informace rozpustí, vymažou a změní, ve skutečnosti získá. To, co se změní, jsou buněčné struktury. O tom budeš moci informovat.

Protože se mění buněčné struktury, dostane to, co se vymaže a zruší, novou informaci. To je to nové. Přinese to tomuto světu soužení a bolest, neboť mnozí se pevně drží starého a minulého.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Právě jsi mluvil o mužské síle, která ještě drží naši planetu a nechce ji pustit. V mých knihách jsem tyto síly nazval „ilumináti“ tedy ti, kteří se sami považují za osvícené. Lidé však předpokládají, že ilumináti a jejich cíle slouží spíše temnu. Již po staletí působí tajně prostřednictvím Centrální banky Spojených států, Bank of England, a řídí světové finanční trhy. Dosazují nové vlády nebo je nechávají padnout a drží víceméně naši planetu ve svých rukách – zejména prostřednictvím finanční moci.

Oni jsou skuteční vládci materiálního světa. Tyto tajné struktury tahají za nitky v pozadí. V pozadí splétají temné nitě jako pavučinové sítě a chtějí si tak podmanit svět. Ale – nejde to… smích…

Můžeš o nich říci více? Jakou roli hrají v plánu Stvoření, v pozemské hře? Nakolik je jejich působení v souladu s božským úmyslem, nebo slouží jen sobě, tedy egu, a tím temné části Stvoření?

Vše je v souladu s božským úmyslem! Tyto struktury jsou čistě materiální, z masa a kostí, založené na působení mužského (principu). Proto je důležité pochopit, co to je – mužské řízení. Kdybys to dokázal vidět, rozpoznal bys je podle chromozomů.

Oni, ilumináti, jak jim ty říkáš, jsou skuteční vládci této Země a vynesou ji z temnoty do světla, ačkoli si toho nejsou vědomi. Mohlo by se zdát, že pocházejí z ďábla – ano i ne. Jsou božští stejně, jako je i luciferská síla, temnota, součástí božského dění.

Na Zemi je vidět, že mužský element je předrážděný a vyčerpaný a že nyní musí přijít ženský element, ženskost, která bude oslavována hojností forem. To bude probíhat do té doby, dokud nedojde k nasycení a dokud se ženské nevyváží s mužským. Když se ženské po milionech let mužskému vyrovná, dojde k splynutí, to znamená, že se vše vrátí zpět, do Jednoho. Proto bylo důležité, aby se mužský element vydráždil. Takto směřuje temno nakonec ke světlu, a tak to dělají ilumináti.

V této souvislosti chci krátce poznamenat, že je dobré, že jsi pro komunikaci se mnou zvolil média obou polarit – muže a ženu, protože přesně v tom je střed. Energie Země se trochu převrací, přičemž ženský element je souhrnný. To znamená, že podíly ženského, které dosud tahaly za kratší konec, se posílí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Můžeš, prosím tě, detailněji popsat temnou stranu?

Vzdalování se od božské myšlenky se začalo tehdy, když Lucifer, jak ho ty nazýváš, vyšel z kruhu Jednoty. Převládala myšlenka mužnosti, a ne myšlenka lidskosti.

Jde tedy o egocentrismus vládnoucích a tato moc jim pomáhá růst. Ale ohlédni se, co se děje… Bouře v Atlantiku způsobila kdysi pád Atlantidy, bouře v Karibském moři drtí jih země, kterou nazýváš Florida, a bouří na východě (v Asii; pozn. autora) začíná zánik – ne lidské, ale mužské rasy, aby nastoupila „žena“, ženskost. Představ si egocentrismus jako osamostatnění tělesnosti. Maso a kosti ve tvaru lidského těla jsou nositelem informace božského. Tím, že se tělesné velmi vzdálilo od božského jádra, uniklo teplu a ocitlo se v chladu. Tak vznikl egoismus, chlad. Chlad, který se zvětšuje a roste jako ledovec.

To může zastavit jenom Bůh. Poznávej otřásající se svět, neboť svět je život. Eskalace, války, to je egocentrismus. Božská síla to zastaví – teď. Proto se nevzbouří jen Země, ale nebudou už existovat ani frekvence.

Začni si uvědomovat, že nastane konec i toho, čemu říkáte počítač a toho, co v noci proniká éterem. Je toho příliš mnoho. Kmitočty lidského konání, egocentrismus lidských vědomostí a schopností, zastaví frekvence světla, protože ti, kteří nad vámi, nad prostorem, ve vesmíru bdí, již brzy nebudou moci vidět dolů. Je to zoufalý chaos a ten se nyní rozuzlí. Vem si tedy pro své knihy ilumináty jako zosobnění egocentrismu, jako osamostatnění se tělesného od božské myšlenky. To se nyní stáhne zpět.

Proto brzy spatříš i ty, kteří na tuto planetu dohlížejí z vesmírných lodí. Teď nastane čas, kdy poznáš, že ty sám jsi kdysi přiletěl v takové lodi a přistál zde na Zemi.

Dá se tedy říci, že ilumináti jsou také součástí plánu Stvoření a jejich úkolem je, protože jinak ani nemohou, extrémní vyžití mužského aspektu.

Vy-žití. Odpovídám „ano“, aniž by bylo nutné tomu rozumět. Aniž by to museli lidé pochopit. Je nezbytné přivést Zemi zpět, protože ne všichni jsou na stejném vývojovém stupni.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Současný trend na Zemi směřuje k tomu, že všechno bude řízeno počítači. Plánuje se světová vláda pod názvem „Nový světový řád.“

Všichni, kteří čekají na Antikrista, na jeho moc, budou překvapeni, protože jim nenadělí to, co očekávají. A nebude brát na ně žádné ohledy.

Ze svých zkušeností s luciferskou sílou ti mohu říci: odvážného protivníka si cení více než někoho, kdo je na ní závislý, kdo před ní padne na kolena a vzývá ji. To ať je ti jasné.

Mnoho lidí na Zemi čelí těmto silám. Tito lidé patří k silám světla a pomáhají ostatním, aby si probíhající procesy uvědomili. Dělají to formou spisů, knih, nebo jako terapeuti, kteří například paní na pohovce vysvětlí, „v čem to vězí“. Jak to tlumočit, o tom rozhoduje každý sám. To je však ta cesta: pomalu vnášet světlo, aby se toto druhé oddělilo od struktur, aby rostlo do výšky, aby se odevzdalo dále. To je to, co se v tomto okamžiku děje, a proto je aktuální pozemský čas výbušným časem.

Položil jsem tuto otázku ještě jednou, protože předtím jsi řekl, že mocenské síly v pozadí, stínová vláda, finanční šlechta, Illumináti, konec konců také jen slouží světlu…

Vše je vývoj světla.

Když se tedy díváme do daleké budoucnosti, v konečném důsledku slouží světlu, neboť jsou pro lidstvo výzvou.

Dívej se na to jako na světlo a stín. Lidstvu bylo dáno světlo. Kdyby člověk stál pouze ve světle, shořel by, neboť jeho tělesná struktura takové světlo nesnese. Proto potřebuje stín. Ilumináti jsou potřební, démonické je třeba, protože jsou stínem. Jelikož se tyto síly o sebe otírají, vzniká energie, která vede ke zmiňovanému třesku, a tím k vývoji; A nakonec se obojí sjednotí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Tvrzení, že i démonické slouží světlu, je proto v konečném důsledku správně. To je kosmický náhled. Pozemský náhled – promiň mi – tvůj pozemský pohled, je trochu jednodušší, protože v této existenci ses rozhodl pro pozemský život a pozemský mozek. Když si v kosmickém, nadvědomém myšlení, ve stavu meditace, nebo kdybys dokonce vyšel z těla – přičemž ti rád pomohu… smích… zjistíš, že takzvané démonické ve vesmíru démonickým není. Má tam i jiná jména, milejší, dobrotivější. Tuto pečeť dostalo zde, dali mu ho vaši církevní učení.

Kdo může tvrdit, že stín je škodlivější než světlo? Jistě, k rozkvětu potřebujete světlo, noc je tu ale kvůli odpočinku, aby se světlo osvobodilo, aby si oddechlo. Fáze stínu se zkracují pouze na cestě k božství, protože tehdy se dá snést více světla. V konečném důsledku obojí patří k sobě.

Proto nadále tvrdím, že démon přísluší světlu – v kosmickém vědomí.

Říkáš, že výraz „démon“ je příliš drsnou volbou, jak nazýváte vy, nebo konkrétně ty, tuto bytost neboli sílu?

Démonické zcela přísluší stínu.

V říši světla by se dalo mluvit o bratrovi a sestře. Vzniká tato otázka: „Je lepší sestra nebo bratr?“ Jak je to s plus a minus, co z toho je dobré? Jedno je světlo a druhé ne-světlo. Jsou to jen slova určená k objasnění. V duchovní říši to rozeznáš pocitem. Jedno je světlé, teplé, květnaté, je to smích, vůně – je to božské. To druhé je spíše neutrální, ještě tak nevoní, ještě tak nekvete a ještě až tak nezáří. Poznáš to tedy jen pocitem.

Z formulací jako „ještě až tak nezáří“ je zjevné, že se to už vyvíjí tím směrem. Proto se v duchovním na to nedívám tak extrémně, tak negativně, jako vy, lidé, žijící v dualitě. Jednoduše, ještě se to dostatečně nevyvinulo. Dívám se na to docela s klidem.

A teď dávej dobrý pozor! Příčinou, proč démonické roste, je také to, že „ještě až tak nezáří.“ Tím, že ho takto nazývám, dávám mu šanci být takovým, jakým nyní je. Kdybych ho odsoudil, s hněvem by se stáhlo, protože není světlem. Není cílem mého působení rozzlobit a urazit stín. Nechci, aby řekl: „Dobře tedy, nejsem světlo. A vůbec – tak či tak jím nechci být!“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Božský proud, božská struktura vždy podává ruku a dává možnost. Takto byl stvořen i Anděl milosrdenství, energie milosrdenství, aby se prokázalo milosrdenství pramenící z božské frekvence.

Když se řekne, že démonické „není ještě až tak květnaté“, poskytne se mu přízeň a možnost. Znamená to, že může vždy se vztyčenou hlavou, přímo a bez studu hledět do boží tváře. Takto má šanci vyvíjet se dále.

Zkus to pochopit pocitem. Slova to tady mají těžké.

Už ses někdy setkal se silou, kterou v našem rozhovoru nazýváme luciferská, znáš ji, jste… (Anděl přeměny mě přeruší; pozn. autora)

Často. Vůči mně však nic nezmůže, neublíží mi, jen poškubává na mých koncích, takže na okraji mého bytí nechávám nitě. Tak je to dobře, směji se tomu. Je to, jako kdyby malé dítě potahovalo matku za rožky kabátu, a to dovolí každá moudrá matka, protože tak se kontakt s božstvím nikdy nepřeruší. Luciferská síla mě z nepochopení často potahuje, abych nepokračoval v mé práci. Já ji však nechám a občas jí dovolím, aby do mě vnikla hlouběji a tím se osvítila. Někdy se od ní taky vzdálím, aby, když chce zápasit, musela jít za mnou. Přijde ke mně a já ji táhnu ke světlu, k božskému prameni. Souvisí to s kosmickým nadpoznáním, a přiznávám, že někdy i docela rád zápasím. Někdy je to však otravné, podobně jako když jsou občas děti na Zemi dotěrné a jdou na nervy. Z času na čas je to proto i dost namáhavé.

Tato síla je však součástí celku. Je jako ubrus ve větru. Když vane vítr – dech Jednoho, dech Boha – tehdy je tato luciferská síla důležitá, protože jako tažidla zavěšená na rozích ubrus napíná. Proto jsou tato tažidla vcelku božská a žádaná. Jelikož se nyní Země z energetického aspektu nachází v nejvzdálenějším bodě výkyvu kyvadla, je tato síla potřebná. Je něčím jako rozpínající se sítí. Tak je tento výkyv kyvadla do nejvzdálenějšího bodu jednoduše tady. Je to závaží, táhnoucí do tmy, jakási síť, aby to drželo pohromadě. To je důležité.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Protože jsme ale na cestě zpět k božské Jednotě – ať už moje či andělská síla – vydáváme se všichni směrem k božství. A tak luciferská síla ani nemůže jinak než nás následovat, protože bez nás nemůže být. Neboť i tato síla existuje a je v nádechu a výdechu, v dávání a braní.

Porovnej si to se Zemí a Měsícem. Když se Země přibližuje k centru své galaxie, k prameni, Měsíc musí jít s ní. Je svázán se Zemí stejně jako temná síla se světlem.

Celé univerzum, vesmír, se nyní pohnulo směrem zpět k božskému zřídlu. Jinými slovy – Bůh se opět nadechuje. V pozemských očích je tato temná síla možná bezbožná. Ale v celistvosti univerza, v univerzálním rámci, je nevyhnutelná, protože je součástí nádechu a výdechu. Proto někdy probíhají tvrdé boje. Dívám se na to však s klidem. Patří to k celku.

Je však možné, že když tuto otázku jednoho dne zopakuješ, odpovím nervózně. Teď jsem ale ztělesněním klidu, vždyť Země přece zvládla vzestup. Proto si říkám: „Ať si jen dítě klidně škube.“ Nervy kosmu jsou nyní stabilnější než kdykoli předtím, protože Země je v mohutném rozmachu. A protože je Země v pohybu, nervy lidí budou velmi trpět, a více než kdykoli předtím bude nutná andělská síla a také já musím být vyrovnaný více než v minulosti. Čím je Země méně klidná, tím klidnější musím být já – kvůli nadhledu. To by mohlo být poplašným signálem, předzvěstí bouře – o co klidnější a mírnější je kosmos, o to neklidnější bude Země. Protože kosmos nabral sílu, aby doprovázel bouře Země. A bouře se pohnuly.

Tak je vaše doba dobře zvoleným časem. Takto je váš čas, počítaný od středověku světského dění po dnes, dobou náročných a vzrušujících událostí.

A já budu mít v následujících letech na Zemi více práce než v minulosti, pokud rozumíš, co tím myslím.

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.