Není již čas, abyste byli nerozhodní. Nastal již čas na to, abyste se přiklonili na tu správnou stranu a začali pracovat pro dobro vaše, vašich dětí a všech lidských bytostí a tím i celku. Současná situace vyžaduje velké úsilí a spojení všech lidských myslí. Tímto spojením bude dosaženo skvělých výsledků. Pokud budete potřebovat pomoc při práci na sobě, budete ji mít. Buďte ve střehu a vnímejte vše kolem sebe. Otevřete oči a budete překvapeni tím, co najednou uvidíte. Nejspíše tím nebudete vůbec potěšeni. Ale to nevadí, tím spíše se pusťte do práce. Vzpomeňte si, proč jste sem přišli. Proto, abyste podpořili Zemi a transformaci lidí. To je vaším úkolem. Každý jedinec, který se zapojí, přinese Zemi další dávku světla.

[wp_ad_camp_2]

Je zde však ještě stále silná snaha temných bytostí, aby překazily tyto aktivity. Dokážou vyčíst veškeré vaše myšlenky, pocity a podsouvat vám do vaší mysli své destruktivní názory a temné nápady. Ale nebojte se jich. Sami se před nimi budete umět chránit, pokud se naučíte přesouvat se do svého středu, v němž hoří věčný plamínek světla, který se nyní neustále zesiluje díky přicházejícím energiím z kosmu, prosvětlováním kolektivního vědomí lidstva a také díky vašemu zvýšenému úsilí a přičinění. Tak můžete zamezovat vstup všem negativitám, budete se očisťovat a postupovat stále výš. Proto se při řešení jakékoliv situace zaměřte v sobě na to rostoucí, jasné a hřejivé světlo a budete zaplaveni pocitem klidu, jistoty a vyrovnanosti, který vás povede při vašem rozhodování.

Asi jste už také zaregistrovali, co se kolem děje, že se vše stále zrychluje. Ano je to tak. S tímto fenoménem budete konfrontováni stále větší měrou. Nakonec bude čas rozložen a opět sjednocen. Nebude již existovat. Zůstane jen tady a teď. Sami se můžete postupně přesvědčovat o tom, že je čas sám sebou pohlcován. Zobrazuje se pouze v této realitě a v této dimenzi. Ale toto je pro vás všechny zatím budoucnost. Nyní zdokonalujte svůj život a pomáhejte ostatním na jejich cestě. Tato cesta nebyla, není a nebude jednoduchá, ale již jste na ní vstoupili. Nebojte se, zvládnete to a dojdete až k cíli, pokud budete chtít.

[wp_ad_camp_2]

Za zmínku stojí i to, že někteří lidé budou přinuceni k tomu, aby změnili svůj způsob života, co se týká životosprávy. Není potřeba, aby fyzické tělo bylo vyživováno živočišnou stravou, neboť se změnou DNA přichází také změna trávení a všeobecná změna souvisí s potřebami fyzického těla v oblasti výživy. Spoustu lidí si začne toto uvědomovat a zároveň také uposlechnou tuto výzvu a změní svůj způsob stravování. Budou k tomu i podvědomě nuceni změnami, které v nich probíhají. Transformační změny probíhají neustále, působí stále silněji a převrací lidem jejich životy vzhůru nohama. Současnost také ale ukazuje, že ne všichni jsou připraveni k těmto změnám. Spousta lidí není připravena nebo se obává toho, co přijde a proto mají bohužel odstup od celého procesu a strkají nedospěle hlavu do písku.

[wp_ad_camp_2]

Někteří, kteří procházejí dalšími a dalšími transformačními vlnami se soustřeďují jen na vlastní osobu, a i když se stále stýkají se svým okolím, mají pocit izolovanosti od ostatních a nemají na ostatní „náladu“. Toto je způsobeno dimenzionálním přechodem, kdy stará realita ukončuje své působení a lidé žijí na rozhraní staré a nové reality. Proto mají pocit, že již nemohou žít s některými lidmi nebo na některých místech, a že sem nepatří. Nutí je to měnit jak vztahy, tak pracovní místa, tak bydliště. Vnímají také změny ostatních lidí a cítí, že již nic není tak, jak bývalo a jak byli zvyklí.

Energie, ve kterých žili a se kterými se setkávali, už jim nestačí, neuspokojují je, a proto hledají stále nové a nové podněty ke své práci a způsobu žití. Toto se bude dále stupňovat, dokud celostně nepřejdou do nové reality, kde budou schopni žít po novu. Až se tento přechod uskuteční, ovládne je pocit uklidnění a najednou si uvědomí, že teď je to ono, co hledali. Uklidní se, odezní negativní fyzické příznaky a budou vnímat kolem sebe spoustu nových pocitů zodpovědnosti za sebe sama, svůj život a životy ostatních i celé planety.

zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.