Cílem teorií spiknutí je zpochybnění obecného vnímání některých významných událostí. Na mušce konspirátorů se tak ocitlo přistání Američanů na Měsíci i útoky 11. září 2001. Věděli jste však, že své konspirační teorie má i Česko? Na pozadí kterých událostí českých dějin mělo být něco víc?

[wp_ad_camp_2]

 

Konspirační teorie neboli teorie spiknutí v době svého vzniku neměly na rozdíl od jejich současného pojetí pejorativní nádech. Původně označovaly jakéhokoli politické či zločinné spiknutí. Až dnes je vnímáme jako podivné teorie, obviňující z významných historických i aktuálních událostí tajné spiknutí mocných.

I když první konspirační teorie vznikly už v době Velké francouzské revoluce(1789–1799), k jejich masovému šíření došlo až s rozvojem médií, především televize a internetu. Jaké konspirace hýbaly naší zemí?

Tomáš Garrigue Masaryk
1. ROLE MASARYKA V HILSNERIÁDĚ BYLA PLÁNOVANÁ

Jako hilsneriáda se označují procesy se Židem Leopoldem Hilsnerem (1876–1927), který měl zavraždit teprve 19letou Anežku Hrůzovou (1879–1899). Ta se ve středu 29. března 1899 vracela z práce ve vesnici Polná (poblíž Jihlavy) do rodné vísky, kam už ale nedorazila.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Její tělo bylo nalezeno na Bílou sobotu 1. dubna, přičemž Velikonoce toho roku připadaly na konec židovského svátku pesach. Brzy se proto začaly šířit pověry, že se stala obětí židovské rituální vraždy. Z ní byl obviněn příslušník polenského ghetta Leopold Hilsner, který žil jako tulák a žebrák.

Hrůzová a Hilsner – na stranu Hilsnera se postavil Tomáš Garrique Masaryk

Byl TGM poloviční Žid?

Jako jeden z mála se na jeho obranu postavil profesor Tomáš Garrique Masaryk(1850–1937), který označil pozadí procesu za antisemitské a rituální vraždu za pověru. Za to si vysloužil posměch široké veřejnosti. Proč se v procesu vůbec tak angažoval?

Ač se má za to, že otcem TGM byl chudý slovenský kočí Jozef Maszárik (1823–1907), o 10 let mladší než jeho matka Terezie, spekuluje se o tom, že jeho skutečným otcem byl bohatý statkář Nathan Redlich (1803–1888), u kterého oba pracovali. Pak by byl Masaryk poloviční Žid, což by vysvětlovalo jeho zapojení do hilsneriády.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Podle konspirační teorie však brožury, které k obhajobě Hilsnera TGM vydal, nemohl s jeho inteligencí a vzděláním sepsat dobrovolně a při plném vědomí. Byl snad k jejich napsání přinucen? A kým? Svobodnými zednáři, které velmi obdivoval, či snad Světovým sionistickým kongresem, který podporoval?

Světový tisk financovaný Židy psal totiž o budování československého státu velice přívětivě, a to zejména díky roli, kterou Masaryk sehrál právě při hilsneriádě a potlačování antisemitismu. Za prezidenta byl pak TGM roku 1918 zvolen aklamací, tedy hlasitým provolání slávy bez sčítání hlasů.

Pozn. t.: Tomáš G. Masaryk byl bezpochyby svobodným zednářem. Můžete se o něm dočíst v knize Tajné dějiny Jezuitů. Ke stažení zde: web.tresorit.com . Ano, Židé provádí rituální vraždy. A nejen oni …..

Mandelinka bramborová
2. MANDELINKA BRAMBOROVÁ JAKO AMERICKÝ IMPERIALISTICKÝ ÚTOK

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) je hlavním a nejznámějším škůdcem brambor. Poprvé lidé zaznamenali ničivé schopnosti mandelinky na bramborách v roce 1859 v americké Nebrasce, dále na východ se pak šířila rychlostí asi 140 km za rok. Roku 1874 dosáhla pobřeží Atlantiku.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Evropa proto zakázala dovoz brambor z Ameriky, aby se vyhnula zavlečení mandelinky, leč marně. Už roku 1877 se objevila v anglickém Liverpoolu, ale naštěstí se hned neuchytila, to až později.

Po první světové válce se začala šířit také v blízkosti amerických základen ve francouzském Bordeaux, se začátkem druhé světové války pak dorazila i do Belgie, Nizozemska a Španělska. Po válce napadla téměř polovinu bramborových polí v sovětské okupační zóně Německa.

Komunistická strana využila šíření tohoto škůdce k útokům proti západu

U nás se mandelinka poprvé objevila v červenci 1945, k vážnému ohrožení sklizně brambor kvůli ní však došlo až o dva roky později. Komunistická propaganda využila šíření tohoto škůdce k útokům proti západu. To, že ve stejné době propukly „mandelinkové kalamity“ po celé Evropě, bylo ignorováno.

Američané je měli na naše území dostat záměrně prostřednictvím mraků a větrů, stejně jako pomocí záškodnických agentů, kteří je nosili pod rouškou tmy v krabičkách a lahvičkách. Do úspěšného boje s „americkým broukem“ byla zapojena zejména mládež – pionýři.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

3. ČEŠTÍ SVOBODNÍ ZEDNÁŘI OVLIVŇUJÍ POLITIKU A OBCHOD

Mnoho významných osobností, českých i zahraničních, patřilo a patří mezi svobodné zednáře. O původu tohoto bratrstva existuje několik legend, z nichž jedna jej spojuje už se stavitelem Šalamounova chrámu. Jiná tvrdí, že zednáři měli navázat na řád templářů, který byl zrušen v roce 1307.

Zednářství je každopádně odvozováno od starověkých cechů stavitelů chrámů. Ti se podíleli na stavbách významných katedrál a hradů, byli proto vzdělaní a zcestovalí. K ochraně tajů svého řemesla si založili pracovní spolek. Do něj ovšem postupně začali přijímat i spřízněné duše, které se o stavitelství nezajímaly. Spolek se záhy změnil v bratrstvo s vysokými ideály.

U nás byli prvními členy Alois Rašín, Edvard Beneš či Jan Masaryk

První lóže (lokální skupina) vznikla v roce 1717 v Londýně, česká pak 28. března 1919. Mezi jejími prvními členy byly samotné špičky nově vzniklé První republiky – Alois Rašín, Edvard Beneš či Jan Masaryk. Co je na vstupu do bratrstva lákalo? Diskrétnost, apolitičnost a cíl morálního a intelektuálního zdokonalení lidstva.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Poprvé se však česká lóže uspala hned po Mnichovu v roce 1938. S komunisty se nejprve snažila vycházet, když ale trvali na účasti svých informátorů na setkáních lóže, rozpustila se v roce 1951 podruhé. K obnově došlo až v roce 1990.

Pozn. t.: Členství v lóži je mnohdy podmínkou pro výkon důležité a vysoké funkce ve státní či veřejné správě. A že svobodní zednáři ovlivňují politiku a obchod? Tak o tom snad není pochyb. 

4. SAMETOVÁ REVOLUCE BYLA PLÁNOVANOU, NIKOLI SPONTÁNNÍ AKCÍ

Českými konspiračními teoretiky je nejvíce zpochybňovaným okamžikem českých dějin 17. listopad 1989. Dokonce existují dvě protichůdné teorie. Obě se shodují v tom, že nešlo o spontánní, ale dlouho dopředu plánovanou akci. Převrat byl pode nich připravován už od června 1988 a proběhl synchronizovaně v průběhu 7 měsíců ve všech komunistických státech Evropy.

Už se však neshodnou na tom, kdo stál v jeho pozadí. Dle jedné teorie se „sametová revoluce“ odehrála v režii sovětské GRU („rozvědka“) a KGB, jejímiž agenty byla většina porevolučních politiků, dle druhé pak proběhla pod taktovkou světového kapitálu. Většina z těch, kteří v ten den zvonili klíči, považuje obě konspirace za hodně přitažené za vlasy.

Dle jedné teorie se „sametová revoluce“ odehrála v režii sovětské GRU („rozvědka“) a KGB
 

Pozn. t.: Ano, tzv. sametová revoluce byla předem plánovanou a připravenou akcí. K tomu dodám, že velké usílí vyvinul Československu Vatikán prostřednictvím svých sluhů – tajných Jezuitů z řad církevních hodnostářů, ale hlavně politiků, včetně Vaška Havla. Ten si žil ve vězení jako prase v žitě a byl připravován na roli budoucího prezidenta. Mnoho zajímavých faktů se dočtete opět v knize Tajné dějiny Jezuitů. Ke stažení zde: web.tresorit.com

[wp_ad_camp_2]

 
5. SMRT DUBČEKA NEBYLA NÁHODA

Alexander Dubček (1921–1992), československý politik, byl prvním tajemníkem ÚV KSČ v letech 1968 a 1969 a hlavní osobností Pražského jara 1968, během nějž došlo k politickému uvolnění v zemi. Dne 1. září 1992 v 9 hodin ráno dostalo auto, které Dubčeka vezlo, na 89. kilometru dálnici D1 smyk na mokré vozovce a z dálnice vyletělo.

Z vozu záhadně zmizely Dubčekovi spisy

Tehdejší místopředseda federálního parlamentu následkům nehody po 2 měsících v nemocnici podlehl. Byla jeho nehoda opravdu jen náhodou? Dle konspirační teorie ne. Dubčekovo auto po nehodě vypadalo, jako by ho ve srázu někdo úmyslně ukryl. Řidič vyvázl s lehkým zraněním, kdežto Dubčeka našli asi 15 metrů od auta s přeraženou páteří, pánví a zlámanými žebry.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Jeho aktovka, s údajně tajnými materiály, zmizela. Dubček měl navíc pár dní po nehodě svědčit v Moskvě ohledně činnosti KGB, přičemž ve stejný den jako on zemřel i další ze svědků. Spekuluje se také o tom, že jeho smrt usnadnila rozdělení tehdejšího Československa, se kterým Dubček nesouhlasil.

Pozn t.: Ani smrt Dubčeka nebyla náhoda. (Jak víme, náhody neexistují.) Byla to předem připravená vražda. Dubček nehodu přežil, ale byl poté usmrcen. Kromě toho, že byl proti rozdělení Československa, svými kroky šel i proti Havlovi, což se nelíbilo páníčkům, chcete-li psovodům, Vendy Ožraly Havla. 

Autor: 

 

Většina kospiračních teorií, chcete-li spiknutí, nejsou jen teorie, ale reálné praxe či příběhy.

Slovník pojem konspirace definuje takto: spiknutí, komplotmetody a opatření ilegálního boje, které nutno zachovávat v zájmu utajení.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.