…..jako kdyby hovořil o dnešní době. Byl prostě nadčasový a věděl co bude dál….

06:54

https://youtu.be/pMHKaahJRHg

Charlie Chaplin – Diktátor

Poslechněte si nejznámější proslov Charlieho Chaplina, ve kterém popisuje nenásilnou budoucnost světa. Scéna je z Chaplinova satiristického filmu Diktátor (The Great Dictator) parodujícím německý nacistický režim.

Lituji, ale já nechci být vládcem. To není můj úkol. Nechci nikomu vládnout ani nikoho dobývat.
Raději bych měl všem pomáhat, židům, křesťanům, všem bez rozdílu barvy pleti.

Vzájemně si chceme pomáhat. Lidé jsou takoví. Chceme žít ve vzájemném štěstí, ne ve vzájemném utrpení. Nechceme se vzájemně nesnášet nebo sebou opovrhovat. Na tomto světě je dostatek místa pro všechny. Země je bohatá a zajistit může všechny. Život může být svobodný a krásný, ale tento život jsme ztratili… Chamtivost zkazila lidské duše, zahltila svět nenávistí, zavedla nás trápení a krveprolití. Vyvinuli jsem rychlost, ale uzavřeli se. Stroje, které nám dávají nadbytek, nás nechaly v nedostatku. Naše znalosti z nás udělaly cyniky, naše chytrost nás učinila zlými. Příliš přemýšlíme a málo cítíme. Více než stroje potřebujeme lidskost. Více než chytrost potřebujeme vlídnost a laskavost. Bez těchto vlastností bude život násilný a vše bude ztraceno.

Letadla a rádia nás přivedla k sobě blíže. Podstate těchto vynálezů volá po dobrotě v lidech, volá po všeobecném bratství po jednotě nás všech. Můj hlas právě proniká k miliónům lidí, miliónům beznadějných mužů, žen a malých dětí. Obětem systému, kteřý nutí lid trýznit a věznit nevinné.
Těm, kteří mě slyší vzkazuji: „Nezoufejte!“ Bída, která se nad námi nyní stahuje, je jen odcházející chamtivost, rozhořčení lidí, kteří se bojí lidského vývoje. Lidská nenávist pomine a diktátoři zhynou. A moc, kterou vzali lidem, se k lidem opět vrátí. A dokud budou lidé umírat, svoboda nezanikne.

Vojáci, nedejte se zapůjčit surovcům, kteří vámi pohrdají a kteří vás zotročí, kteří budou řídit vaše životy, říkat vám co dělat, co si myslet a co cítit. Nedají vám najíst, jednají s vámi jako s dobytkem, budete pouhou potravou pro děla. Nezapůjčte se těmto nepřirozeným mužům, těmto můžským strojům, se strojovou myslí a strojem místo srdce. Vy nejste stroje! Nejste dobytek! Jste lidé! Ve svých srdcích máte lidskou lásku. Ne, vy nejste nenávistní, jen nemilovaní nenávidí. Jen nemilovaní a nepřirození. Vojáci, nebojujte za otroctví, ale za svobodu!

V 17. kapitole Lukáše psáno jest: „Boží králoství je mezi vámi!“. Ne mezi jednotlivcem, ne mezi skupinou lidí, ale ve všech lidech! Ve vás! Vy, lidé, máte moc. Máte moc vytvářet stroje, máte moc vytvářet štěstí! Vy, lidé, to by máte sílu učinit život svobodným a krásným, učinit tento život nádherným zážitkem!

Ve jménu demokracie, použijme tuto sílu, spojme se! Bojujme za nový svět, za lepší svět, který dá lidem šanci pracovat, který vám dá budoucnost, dlouhý život a bezpečnost! Slibem těchto věcí se surovci stali mocnějšími, ale jsou to lháři! Neplní svůj slib a ani nikdy nebudou! Diktátoři osvobozují sami sebe, ale zotročují lid!

Nyní bojujme a splňme tento slib. Bojujme za osvobození světa, za zrušení národních bariér, zrušení chamtivosti, nenávisti a netolerance. Bojujme za svět rozumu. Za svět, ve kterém věda a pokrok povedou ke všeobecnému lidskému štěstí.

Vojáci! Ve jménu demokracie, spojme se!

Zdroj (1)

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.