Experimentální vakcíny proti covidu způsobují u některých příjemců krevní sraženiny a mohou způsobovat život ohrožující zdravotní potíže u mladých lidí, kteří ani nejsou vlastní infekcí ohroženi. Vlády po celém světě dočasně pozastavily nouzové zavádění těchto vakcín, ale nedělá se nic pro to, aby se problém s touto kontroverzní vědou vyřešil. Němečtí vědci nedávno zjistili, proč u některých lidí tento typ vakcíny způsobuje krevní sraženiny.

Vakcíny od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson jsou adenovirové vektorové vakcíny. Tento typ vakcíny používá modifikovaný adenovirus odebraný opicím k přenosu specifických instrukcí do buněk v lidském těle. Poté, co je modifikovaný adenovirus do lidského těla vstříknut, přenáší jedinečnou genetickou informaci z viru SARS-CoV-2. Tato genetická informace se přenáší do buněk a nutí buňky produkovat kopie zánětlivých bílkovin – infekční vlastnosti viru.

Když je tato cizorodá bílkovina produkována na povrchu buňky, imunitní systém by měl reagovat a vynutit si protilátkovou reakci. Tento proces nefunguje u každého člověka dokonale a může způsobit autoimunitní útok na vlastní destičky těla.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Vakcíny proti adenovirovým vektorům způsobují zánětlivé autoimunitní reakce, které vedou k tvorbě krevních sraženin

Andreas Greinacher, doktor medicíny a vedoucí Ústavu imunologie a transfuzní medicíny při Univerzitní nemocnici Greifswald v Německu, byl jedním z prvních vědců na světě, kteří zjistili, jak tyto vakcínou indukované protilátky napadají klíčovou bílkovinu v krevních destičkách, což způsobuje rychlou tvorbu krevních sraženin.

Problém začíná u adenovirového obalu a cizorodých bílkovin, které byly použity ke kultivaci tohoto viru. Jakmile jsou tyto cizí částice aplikovány, mohou přijít do kontaktu s krevními destičkami. Krevní destičky v těle mohou přehnaně reagovat a vřítit se do místa vpichu. Tyto krevní destičky pospíchají, aby zastavily krvácení a také poskytly počáteční imunitní odpověď. Krevní destičky pak obklopí vstříknutý adenovirový obal a všechny cizí bílkoviny. Jakmile jsou destičky aktivovány, uvolňují chemické signály. Očkování narušuje běžné cesty expozice, a proto může vyvolat abnormální počet krevních destiček.

To způsobuje masivní uvolnění chemických signálů, které instruují abnormální počet B-lymfocytů k útoku na bílkovinu destičkového faktoru 4, který reguluje srážení krve. Tato alergická záplava B-lymfocytů je povolána do akce, protože tělo se domnívá, že je pod obrovským útokem invazních patogenů.

Záplava B-lymfocytů vytváří protilátky proti bílkovinám destičkového faktoru 4, které pomáhají koordinovat srážení krve. Protilátky napadají vlastní krevní destičky v těle, což krevní destičky vede k náboru bílých krvinek. „A počínaje tímto celá ta věc vybuchne,“ uvedl doktor Greinacher. Zánětlivá reakce způsobuje autoimunitní obranný záchvat vůči vlastním destičkám těla, který způsobuje tvorbu krevních sraženin.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Obsah vakcíny EDTA rovněž přispívá k život ohrožujícímu poškození očkovací látkou

Němečtí vědci objevili další proces, který přispívá k tomuto život ohrožujícímu zranění vakcínou. Tyto vektorové vakcíny proti adenoviru obsahují vápníkovou vazbu a stabilizátor zvaný EDTA. Tato přísada, nezbytná pro vakcinovou vědu, je zodpovědná za vypáčení spojů mezi buňkami, které tvoří stěny krevních cév.

Jak EDTA otevírá tyto spoje, umožňuje vstup cizích bílkovin a krevních destiček do krevního oběhu. Pokud je v krevním řečišti detekováno dostatečné množství aktivity, imunitní systém reaguje přehnaně, což vyvolá nával autoimunitních záchvatů, které krevním sraženinám předcházejí.

Vakcíny proti adenoviru byly vyvinuty jako jedno-dávkové, protože imunitní systém rychle získává imunitu vůči vektoru adenoviru, čímž maří celý proces. Tím se budoucí dávky vakcíny stávají méně a méně účinnými. Z dlouhodobého hlediska tyto vakcíny nebudou cenné, protože kolují nové mutace a varianty koronaviru.

Jakékoli přeočkování proti mutacím a variantám koronaviru nevyvolá úplnou zamýšlenou imunitní odpověď, takže lidé budou závislí na mylné vědě o slábnoucí imunitě, do níž patří i hyper zánětlivá rizika srážení krve a další závažné nežádoucí příhody.

Přeložila jena | Zdroj: NewsTarget

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.