Zákon o globální hospodářské bezpečnosti a reformě (GESARA) a Zákon o národní hospodářské bezpečnosti a reformě (NESARA)

NESARA je průlomová reforma v historii, která se rozšíří nejen v USA, ale po celé planetě. Tento zákon odstraňuje Federální rezervní banku, Finanční úřad, stínovou vládu a mnoho dalšího.

NESARA zavádí následující změny:

Vynulování kreditních karet, hypoték a dluhů u bank z důvodu nelegálních bankovních a vládních aktivit. Toto je nejhorší noční můra Federálního rezervního systému, „jubileum“ neboli odpuštění dluhu.

Zrušení daně z příjmu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Zrušení Finančního úřadu. Zaměstnanci Finančního úřadu budou přesunuti do finanční správy USA do oblasti národní daně z obratu.

Zavedení 14% paušální daně z prodeje, která se bude vztahovat pouze na nové a nikoli nezbytné položky a bude sloužit jako příjem pro vládu. Jinými slovy, jídlo, léky ani použité předměty jako např. staré domy nebudou zdaněny.

Zvýšení příspěvků pro starší občany.

Návrat ústavního práva do všech soudů a právní záležitostí.

Obnovení původního dodatku ústavy o šlechtických titulech.

Zavedení nových prezidentských a kongresových voleb do 120 dnů po vyhlášení NESARY. Prozatímní vláda zruší všechna národní mimořádná opatření a vrátí se zpět k ústavnímu právu.

Dohlížení nad volbami a zamezení nezákonných volebních aktivit zájmových skupin.

Vytvoření nové americké měny „rainbow currency“, která je kryta zlatem, stříbrem a platinovými drahými kovy, čímž skončí bankrot Spojených států zahájený Franklinem Rooseveltem v roce 1933.

Zákaz prodeje amerických rodných listů jakožto dluhopisů Ministerstvem dopravy USA.

Zavedení nového finančního systému USA v souladu s ústavním zákonem.

Odstranění Federálního rezervního systému (centrální bankovní systém USA, pozn. překl.). Během přechodného období bude moci Fed fungovat paralelně se státní pokladnou USA po dobu jednoho roku, aby se z peněžních zásob odstranily všechny bankovky Fedu.

Obnova finančního soukromí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Rekvalifikace všech soudců a právníků v oblasti ústavního práva.

Ukončení všechn agresivních amerických vojenských akcí po celém světě.

Zavedení celosvětového míru.

Uvolnění obrovských peněžních částek pro humanitární účely.

Uvolnění více než ´6 000 patentů technologií, které byly zadržovány a zatajovány před veřejností pod zástěrkou národní bezpečnosti, včetně zařízení na volnou energii, antigravitačních technologií a zvukových léčebných přístrojů.

Fotogalerie NESARA: http://www.pathwaytoascension.com/nesara.html#photos

HISTORIE NESARY – Zákona o národní hospodářské bezpečnosti a reformě

Sepsala Nancy Detweiler, M.Ed., M.Div.

POZNÁMKA: Sepsání historie NESARY vyžaduje hledání souvislostí mezi jednotlivými dokumenty. Originální dokumenty jsou izolované a lidé, kteří jsou do nich zasvěceni, mají přikázáno o nich nemluvit. Základ mojí práce tvoří historie sepsaná Jamesem Rinkem. Můj cíl je doložit originální dokumenty a články od významných lidí, které osvětlují principy NESARY (jsou vloženy do textu jako odkazy). Z mého více než 7-mi letého výzkumu vyplývá, že existenci zákona NESARA nelze vyvrátit. Na internetu se nachází množství dezinformací, které můžeme výzkumem snadno vyvrátit.

Nyní již jsou veřejně dostupná data o tom, jak vlády a vojska zatajují přítomnost mimozemšťanů. Podobně probíhají snahy o diskreditaci systému NESARA. Mezi ně patří: záměrné zatajování informací, vládní a vojenské přízkazy mlčenlivosti, podezřelá smrt osob, které se pokoušely sdělit pravdu, kontrola médií a destrukce životů lidí a jejich profesí.

Vyzývám vás, abyste provedli vlastní průzkum a přispěli ke zdokumentování NESARY.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Teď je pravý čas k odhalení NESARA

1892 – Bankéři přijali manifest, ve kterém prohlašují: „Musíme postupovat opatrně a hlídat každý svůj krok, protože nižší třída lidí již vykazuje známky neklidu. Naší strategií musí být obezřetnost a zdánlivé ustupování vůli lidu, dokud nebudou naše plány natolik naplněny, že je budeme moci vyhlásit bez obav z organizovaného odporu.

Organizace Farmers Alliance (agrární hnutí v USA v 19. stol.) a Knights of Labor (odborová organizace v 19. stol., pozn. překl.) by měli pečlivě sledovat naši důvěryhodní muži. Musíme ihned podniknout kroky k získání těchto organizací pro naše zájmy, nebo dosáhnout toho, aby se rozpadly.

Soudy nám musí pomáhat, musíme vybírat dluhy. Dluhopisy a hypotéky musejí být co nejrychleji zabaveny.

Když obyčejní lidé v právním procesu přijdou o své domovy, budou poddajnější a snadno ovladatelní státem – centrální imperiální mocí pod kontrolou předních finančních odborníků. Lidé bez domovů se nebudou hádat se svými vůdci. “

1907-1917 Manifest bankéřů z roku 1892 odhalil americký kongresman Charles A. Lindbergh starší z Minnesoty před americkým Kongresem během svého funkčního období mezi lety 1907 a 1917, aby varoval Američany.

1910 – John E. DiNardo, profesor veřejné politiky a ekonomiky na Michiganské univerzitě uvádí ve svém článku „Zákon o Federálním rezervním systému“: „V noci 22. listopadu 1910 se setkala malá skupina zástupců nejmocnějších bankéřů světa pod rouškou nejvyššího tajemství.

Během několika příštích týdnů se tito muži dopustili na příkaz svých nadřízených pravděpodobně nejrozsáhlejšího a nejničivějšího podvodu, jaký byl kdy na Američanech spáchán.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Tento ultra tajný podvod je známý jako Zákon o Federálním rezervním systému z roku 1913. Na základě tohoto zákona byla vykonstruována legislativa, která byla vnucena Kongresu Spojených států a která zmocnila a pověřila tajnou skupinu světově dominantních bankéřů K TISKNUTÍ MĚNY SPOJENÝCH STÁTŮ, což je porušení výslovného nařízení naší ústavy. Naše ústava zmocňuje POUZE VLÁDU SPOJENÝCH STÁTŮ k tisku a ražení měny. Toto světové bankovnické impérium využilo svého ukradeného práva a tisklo z ničeho papírovou měnu. Tato měna v žádném případě nezastupuje rezervy zlata a stříbra, které má autentická měna představovat.“

1913 – Zákon o Federálním rezervním systému z roku 1913. Úplné znění zákona najdete zde: http://www.llsdc.org/attachments/files/105/FRA-LH-PL63-43.pdf

1933 – 1934 – Před rokem 1933 byly Federální rezervní bankovky kryty zlatem. Toto se změnilo s novým zákonem – Záznam z jednání Kongresu, 9. března 1933, HR 1491 str. 83: „Podle nového zákona jsou peníze vydávány bankám výměnou za vládní dluhopisy, směnky, dlužní úpisy, obchodní akcepty a bankovní akcepty. Peníze budou mít hodnotu 100 centů za dolar, protože jsou zajištěny úvěrem národa. Budou představovat hypotéku na všechny domy a další majetek lidu tohoto národa.“

Manifest bankéřů navazuje na dokument Senátu USA č. 43, 73. Kongres, 1. zasedání (1934), který uvádí: „Konečné vlastnictví veškerého majetku je ve státě. Individuální takzvané „vlastnictví“ je možné pouze z titulu vlády a rovná se pouhému „uživateli“ a „užívání“, musí být v souladu se zákonem a musí být podřízeno potřebám státu.“

70. – 80. léta

Federální pozemková banka nelegálně zabavila majetek z hypoték zemědělců po celém Středozápadě. V každém z těchto případů byli zemědělci oklamáni bankami se souhlasem Federálního rezervního systému. Tyto soudní případy nakonec vešly ve známost jako Program požadavků zemědělců.

1978 – Starší farmář si vzal půjčku od Federal Land Bank na koupi ranče v Coloradu. Po jeho smrti byl majetek předán jeho synovi Royovi Schwasingerovi mladšímu, který byl vojenským generálem v důchodu. Brzy poté se u něj objevil úředník Federal Land Bank a náčelník policie a informovali ho, že banka zabavuje jeho farmu a nařizuje mu ji vyklidit do 30 dnů. Jeho zesnulý otec podepsal bez jeho vědomí podmínku ve smlouvě, podle které v případě smrti dlužníka majetek přechází zpět na banku.

Rozhořčený Roy E. Schwasinger mladší podal hromadnou žalobu u Denverského federálního soudu. Žaloba byla zamítnuta z důvodu chybného podání. Toto přimělo Roye Schwasingera k vyšetřování vnitřního fungování bankovního systému.

 

[wp_ad_camp_2]

 

1982 – Roy Schwasinger dostal od senátu USA a později od Nejvyššího soudu doklad o vyšetřování bankovních podvodů. Ale protože byl vázán přísným zákazem zveřejnění, nemohl sdělit médiím, co objevil. Na konci 80. let začal sdílet své znalosti s ostatními, také s vysoce postavenými členy armády, kteří mu pomohli podat hromadnou žalobu proti federální vládě.

První série těchto soudních sporů začala v polovině 80. let, kdy se William a Shirley Baskervillovi z Fort Collins v Coloradu zapletli do soudního sporu s First Interstate Bank. Banka se snažila zabavit jejich farmu z důvodu bankrotu. Jejich právník jim v restauraci oznámil, že jim nebude schopen pomoci a odešel. Konverzaci náhodně zaslechl Roy Schwasinger a nabídl jim radu, jak se v této věci odvolat u konkurzního soudu. V roce 1987 tedy podali odvolání (věc č. 87-C-716) u Okresního soudu Spojených států v Coloradu.

1988 – 3. listopadu 1988 Denverský federální soud rozhodl, že banky Baskervillovy skutečně podvedly a přistoupil ke zrušení rozhodnutí o bankrotu. Když však zabavený majetek Baskervillovým nebyl vrácen, podali novou žalobu. Nakonec se k případu připojilo dalších 23 farmářů, rančerů a indiánů, kteří byli bankami podvedeni stejným způsobem.

V těchto případech banky zabavovaly nemovitosti pomocí podvodných metod, jako je účtování přemrštěného úroku, nezákonné zabavení majetku z hypotéky nebo nepřipsání hypotečních plateb na svůj účet a namísto toho kradení hypotečních splátek a způsobení propadnutí majetku. Poté, co žalobcům došly peníze, pokračovali v boji bez pomoci právníků. S pomocí od Svazu farmářů byla podána nová žaloba proti Federal Land Bank a Farmers Credit System. Věc č. 92-C-1781.

Okresní soud rozhodl ve prospěch farmářů a nařídil bankám, aby odcizené nemovitosti vrátily s pomocí federálních náčelníků nebo národní gardy. Ale když nebyly provedeny žádné platby, farmáři vyhlásili nedobrovolný bankrot podle kapitoly sedm proti Federal Land Bank a Farmers Credit System. Banky se proti rozhodnutí odvolaly a trvaly na tom, že nejsou povinny zaplatit náhradu škody, protože nejsou podnikatelé, ale federální úřad.

Tým právníků bojující za farmáře tedy přijal novou strategii. Podle charty banky Federal Land Bank z roku 1933 banka nesmí poskytovat půjčky přímo žadatelům, ale místo toho může krýt půjčky jako ručitel pouze v případě, že žadatel nesplácí půjčky.

Protože Federal Land Bank toto pravidlo porušila, právní tým farmářů měl s žalobou o náhradu škody úspěch. Zprávy o žalobě se začaly šířit, právníci informovali další farmáře, jak bojovat proti zabavení majetku a pomohli jim při podávání žalob (věc č. 93-1308-M). Farmáře podporovaly také celebrity jako např. Willie Nelson, který pořádal koncerty, z nichž šly peníze na pomoc farmářům.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Případ Baskervillů vyvolal vlnu soudních sporů a hromadných žalob farmářů. Vláda se obávala právních důsledků této věci a zavedla opatření proti farmářům – nehorázné poplatky finančnímu úřadu a uvěznění právního týmu farmářů na základě nesmyslných a nesouvisejících obvinění. Když si farmáři uvědomili, že vládní opatření jsou namířena nespravedlivě proti nim, nechali v soudní síni sedět vojenské generály, jako byl generál Roy Schwasinger, aby zajistili, že podplacení soudci budou hlasovat v souladu s ústavním právem.

S velkým týmem zkušených právníků farmáři poté podali novou žalobu o další náhradu škody za podvodné půjčky Farmers Credit System.

Vláda se snažila případy urovnat, ale banky prohrávaly mnoho soudních sporů a také prohrávaly v odvolacích řízeních. Shromažďovalo se čím dál více důkazů. Podle Zákona o národním bankovnictví jsou všechny banky povinny zaregistrovat své stanovy u Federálního a Státního úřadu, ale žádná z bank toto nedodržovala, což právníkům umožnilo žalovat Farmers Credit System.

Nejen Farmers Credit System, ale ani další polo-vládní organizace jako Federal Housing Administration, The Department of Housing and Urban Development, a dokonce Federal Reserve Bank nebyly oprávněny k obchodování s Americkou bankovní asociací.

Žaloba farmářů byla soudy zamítnuta na všech úrovních soudního systému a záznamy o ní byly záměrně zničeny. Příklad těchto soudních případů lze dohledat na adrese: http://openjurist.org/25/f3d/1055/baskerville-jb-v-federal-land-bank-na

Pro tadesco přeložila Hana

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.