V jednom tweetu sdílela OSN seznam pohlavně neutrálních pojmů, který sestavila. Následkem toho by měly zmizet pojmy „přítel a přítelkyně“ stejně jako „manžel a manželka.“ Místo toho by se mělo používat jen slovo „partner.“

OSN jako jazyková policie

Má snad OSN nějaký problém najít si svou roli v novém uspořádání světa? Zjevně ano, když se pokouší vystupovat jako jazyková policie. Nejdříve samozřejmě v anglickém jazyce. V OSN se sice používá šest oficiálních jazyků (vedle angličtiny jsou to také arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština), ale v rámci instituce OSN se sotva používá jiný jazyk než angličtina, ačkoliv i francouzština je v běžném pracovním dni přípustná.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Francie se staví na obranu

Ne náhodou pochází sloveso „gendern“ z jazykové oblasti USA, kde má genderový kult svůj původ. Doufejme, že se alespoň Francie postaví na obranu proti pokusu OSN, aby se stavěla do pozice jazykové policie. Ve Francii totiž již v roce 2017 vyslovila nejvyšší národní ochránkyně jazyka Académie Française své varování proti „gender,“ protože to s sebou nese „neupevněný, výrazově různorodý jazyk, který vnáší zmatky a přispívá k nečitelnosti.“

Podle OSN neexistují žádná pohlaví

Vzhledem k tomu, že německý jazyk se v OSN nepoužívá, nedá se zde počítat s žádnými protiútoky. Ve Vídni a Vorlarlbergu byly sice také vydány příručky pro genderově vhodné formulace, jejichž cílem je ovšem to, aby byly ženy a muži zviditelněni pomocí jazyka. OSN se naproti tomu snaží obecně skrývat, že lidé mají pohlaví.

Pro tadesco přeložila Marki | Zdroj: 1

Soukromá Rockerfellerova orgnizace vymýšlí další pitomosti…..

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.