Trochu historie

V roce 1776 Georges Washington poprvé vládl v New Yorku. Poté se hlavní město na deset let přestěhovalo do Pfiladelfie, než se v roce 1790 trvale usadilo ve Washingtonu. Druhou volbou byl kompromis mezi otci zakladateli Spojených států. Alexander Hamilton chtěl hlavní město na sever od Unie, zatímco Thomas Jefferson se obával z jihu silných ekonomických a finančních vlivů regionu.

Bylo rozhodnuto, že hlavní město nebude mít statut státu tím, že se stane „District of Columbia“ a nebude mít hlasovací práva ani zastoupení v Kongresu. Článek 1, oddíl 8, paragraf 17 Ústavy Spojených států stanoví, že „Kongres bude mít pravomoc … vykonávat výlučné právo v jakékoli záležitosti v jakémkoli okrese (v oblasti nepřesahující 10 čtverečních mil), které se postoupením konkrétních států a se souhlasem Kongresu stanou sídlem vlády Spojených států.“ To znamená, že státy nemohou převádět moc do jiného státu.

[wp_ad_camp_2]

 

Toto moudré opatření zakladatelů bohužel nebylo dostatečné.

V roce 1871 byly Spojené státy zničeny občanskou válkou (1861-1865). Byly nuceny půjčit si obrovské částky od amerických bank, které byly ve skutečnosti pouze pobočkami londýnských bank, zejména Rothschild Bank.

Tyto banky s radostí poskytly Spojeným státům jakékoli půjčky, které požadovaly, za podmínky, že by těmto bankám poskytly právo kontroly nad Unií. Tato podmínka jim zaručuje splácení poskytnutých půjček s úroky.

Spojené státy měly přejít ze státu na akciovou společnost se sídlem v „District of Columbia.“
Z tohoto důvodu američtí zvolení představitelé zradili Ameriku v roce 1871 změnou její ústavy: „Ústava pro Spojené státy americké“ se stala „Ústavou Spojených států amerických.“

Tato jednoduchá změna slova odstranila kontrolu nad zemí ze strany jejích občanů převedením na podnikatelský subjekt „Spojené státy americké“, ovládaný londýnskými bankami, tj. ovládaný britskou korunou. A bankovní rodinou Rothschildů.

To navíc dalo plnou moc tajným společnostem spojených s těmito finančními rodinami.

Váhy a meč

Dne 27. dubna 1961 přednesl prezident Kennedy projev o těchto „tajných společnostech“ (výňatek):

„Samotné slovo tajemství je ve svobodné a otevřené společnosti odporné a my jako lid jsme neodmyslitelně a historicky proti tajným společnostem, tajným přísahám a tajným postupům.“

V den, kdy prezident Trump oznámil svou kandidaturu na prezidenta, řekl:

„Znám jejich program a není můj.“

Varoval tedy, že je tam proto, aby dokončil osvobození lidstva, které se Kennedy snažil provádět o půl století dříve. Nejprve se snažil přivést Ameriku zpět k původnímu záměru jejích zakladatelů.

[wp_ad_camp_2]

 

Reakcí zvolených činitelů v Kongresu a Senátu, stejně jako prakticky všech amerických a světových médií, byla cenzura sociálních médií a hanobení prezidenta a suverénního národa, který jej svobodně zvolil. Tvrdili, že vlastenci a voliči prezidenta Trumpa jsou nebezpeční a měli by být umístěni do převýchovných táborů. Tvrdili, že je musí propustit z práce, popřít nebo zrušit vysokoškolské vzdělání, cenzurovat a dokonce uvěznit za podporu prezidenta Trumpa. Tichá válka, o které hovořil prezident Kennedy, právě probíhá a Trump je ten, kdo ji řídí. Události ve Washingtonu jsou toho viditelným znamením, i když je to jen nepatrná část vojenských a soudních operací probíhajících v Americe a na celém světě.

Když zaútočí orli

V neděli 24. ledna vytvořili vojáci na příkaz Pentagonu skupinový portrét na Kapitolu (byli tímto rozkazem nadšeni!). Předtím zajistili exteriér Capitol Hillu, zatímco američtí vojenští maršálové zatýkali za velezradu úředníky Kongresu uvnitř budovy.

Co znamená přítomnost armády na Capitol Hillu?

Je to náhoda?

Víme, že je ústavou přísně zakázáno, aby armáda vstupovala do oblasti Kapitolu, ledaže by to výslovně nařídil prezident Spojených států nebo náčelník štábu (generální náčelník štábu), pokud je úřad prezidenta neobsazen.

Co z toho můžeme odvodit?

Měli byste vědět, že od 19. ledna 2021 o půlnoci nabyl účinnosti prezidentský výnos podepsaný prezidentem Donaldem Trumpem, který byl podepsán 4. července 2020. Tento dekret stanoví, že podnikatelský subjekt Spojené státy americké zaniká 19. ledna 2021 o půlnoci. Tento dekret je legální, protože pokud se založí nebo zruší jakýkoliv obchodní nebo finanční subjekt, jednající ve prospěch nebo na úkor států Unie, může prezident tyto finanční nebo obchodní subjekty vytvořit nebo rozpustit, aniž by to předal Kongresu nebo Senátu.

Spojené státy americké přestaly být od roku 1871 politickým subjektem, ale i finančním, prezident Trump měl plné právo tento subjekt rozpustit, aniž by prošel hlasováním v Kongresu.

Prezident Donald Trump se proto obrátil proti nim za tuto zradu iluminátských volených úředníků z roku 1871. Protože z právního a ústavního hlediska již neexistuje prezident Spojených států ani entita zvaná „Spojené státy americké“, ústava a zákony Spojených států vyžadují, aby kontrolu převzala armáda Spojených států, nový prezident a nová zákonodárná shromáždění (Kongres a Senát).

Vzhledem k tomu, že poslední volby byly podvodné, je armáda rovněž povinna ústavou převzít na sebe zodpovědnost za zatýkání a vynesení rozsudků zvolených úředníků, kteří se tohoto podvodu dopustili, aby bylo možné legálně prokázat skutečný počet hlasů, které každý kandidát získal. Podle Článku 11, odstavce 3 Vojenského zákoníku má armáda povinnost demontovat falešnou vládu a znovu ustanovit novou legální vládu.

Sám Biden zahájil tento ústavní proces spácháním převratu prostřednictvím své naprosto nezákonné přísahy. Pokud by armáda nezasáhla, byla by vinna z velezrady.

Jakmile tento právní proces dokončí vojenští soudci tak, jak to vyžaduje Ústava, vítěz a obě legitimně zvolená zákonodárná shromáždění s vítězem znovu získají moc a budou vládnout Americe (státy Unie).

Na úsvitu prvního dne

Teprve potom tato dvě zákonodárná shromáždění svobodně a demokraticky zvolí novou politickou a ústavní podobu, kterou budou mít americké státy. Rovněž s největší pravděpodobností potvrdí nové hlavní město amerických států.

Výkonným nařízením prezidenta Trumpa, které bylo podepsáno 4. července 2020, je novým hlavním městem států Ameriky město Houston ve státě Texas od 20. ledna 2021 (o půlnoci centrálního standardního času).

Pro tadesco přeložil milan | Zdroj: 540