Proč tolik „pracovníků světla“ vůbec nepracuje pro „světlo.“

Pravděpodobně jste narazili na lidi, kteří mluví pouze o „lásce a světle“ a andělech nebo ET, ale nikdy se nezmíní o satanistické pedofilní kanibalistické elitě této planety, která nás drží v otroctví po tisíce let.

Někteří dokonce mají tu drzost říci, že se musíte vyhýbat těm, kteří to dělají a že toto je 3D koncept, který vám zabrání ve vzestupu…

Laskavě vás prosíme, abyste tento koncept přehodnotili. Od kdy vychází ignorance z pravdy? Světlo je informace, tudíž temnota je nedostatkem informace.

Abyste mohli vzestoupit do reality páté dimenze, která rezonuje s frekvencí bezpodmínečné lásky, vy jako rasa musíte zvýšit své vibrace, aby byly v souladu s vibracemi bezpodmínečné lásky. POTŘEBUJETE SVĚTLO, ABYSTE MĚLI PŘÍSTUP K TÉTO LÁSCE.

To je společným jmenovatelem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

SVĚTLO PŘICHÁZÍ JAKO PRVNÍ.

Když člověk čelí zlu této planety a stane se informovaným, světlo vnikne do buněk bytosti a změní jejich frekvenci.

SCHOPNOST UDRŽET SVĚTLO JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ ODVAZE VIDĚT TEMNOTU.

Bylo to lidstvo odvracející hlavu, nezkoumající, nedělající si starosti, nechtějící zabývat se bolestnou temnou pravdou svojí planety, zesměšňující „konspirační teoretiky“ a jejich kolektivní kognitivní disonance, která dala zlu moc, jenž má na svědomí páchání obludných zločinů na lidských dětech.

My vás neobviňujeme. Byla to temná agenda kabaly jako ušitá na míru, aby vás držela v komfortních zónách. Čas se však nyní drasticky změnil… Existují také ti, kteří učinili posláním svého života sesadit kabalu a probudit lidstvo k hořké pravdě satanismu, pedofilie a kanibalismu na této planetě. Vzdáváme hold vaší výjimečné odvaze, velcí válečníci Gaie.

A varujeme vás před těmi, kteří říkají, že musíte pouze „láska, světlo, odpuštění“ a všechno bude v pořádku.

Rádi bychom zdůraznili, že souhlasíme s tím, že meditace, vizualizace a modlitba jsou mocné, krásné a velmi potřebné a ti, kdo dělají pouze toto jsou krásná stvoření světla.

Vy všichni pocházíte ze stejné esence, avšak jste každý jiný. Každý z vás drží kousek z celku a jeden je stejně tak důležitý jako druhý.

ALE existují ti, kteří říkají, že je to VŠECHNO, co je nutné a NIKDY se nesoustřeďujte na nic z temnoty. A to, milí, nemůže být ze světla.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pokud by každý na vaší planetě toto dělal, kdo by zachraňoval děti z podzemních základen a měst?

Osm miliónů dětí se na celém světě ztrácí každý rok a nemůže být zachráněno pouze meditováním, modlitbami a zvyšováním vašich vibrací. Alespoň ne, pokud byste vy všichni dělali jenom tohle…

Kdokoli říká, že to je vše, co každý potřebuje dělat, je agentem temnoty. Tito lidé jsou infiltrováni zlými duchy, kteří jsou k nim připoutáni a nemají o tom tušení.

Nic nemůže být nebezpečnější říkat nebo věřit. Nic nemůže být dále od pravdy. Nic nemůže být více hloupé a sobecké. A nic nemůže lépe ukázat, kolik STRACHU tito lidé nosí. Jak VYDĚŠENÍ jsou z trpké pravdy.

Jsou zde, aby vás rozptýlili s jejich vzestupnými kanály lásky, světla, odpuštění a zvyšování vašich vibrací.

HARMONIE je klíčem ke všemu. HARMONIE je klíčem k osvobození vaší planety. Sledujte zprávy, zkoumejte bolestnou pravdu, ale nezapomínejte meditovat a rozmazlovat se.

Na celé lidstvo byla uvalena karanténa (je pod zámkem). Teď je načase, abyste zkoumali.

Teď je načase, abyste pohlédli odporné a děsivé pravdě do očí.

Co se stane, když to uděláte?

Budete zděšeni. Budete mít strach. Budete zhnuseni. Budete v bolestech. Budete velmi plakat. Nebudete moc spát.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Rumi říká: ´Musíte neustále lámat svoje srdce, než se otevře. Vaše rána je místo, kudy vstoupí světlo.´

Po prvotním šoku budete velmi naštvaní. To je kde začnete přispívat k dobru této planety.

PROČ?

Protože toto je kde chcete, aby každý věděl. To je jediná šance, kterou máme, abychom odzbrojili zlo tohoto světa.

Nejprve osviťte sami sebe a nenaslouchejte těm, kteří nenesou pochodeň pravdy a říkají vám, abyste to ignorovali. Potom předáte pochodeň dalšímu a dalšímu a dalšímu…

VAŠE NEVĚDOMOST JE JEJICH MOCÍ.

Pojďme být osvícení a znát všechno, co dělají. To je to, co jim stahuje koberec pod nohama.

SVĚTLO VŽDY PŘICHÁZÍ PRVNÍ. SVĚTLO JE INFORMACÍ PRAVDY.

Musíte čelit pravdě, odzbrojit kabalu, potom vystavíte nový svět založený na lásce a světle.

Proč se jim říká ILUMINÁTI? Ilumináti znamená osvícení! Protože oni všichni znají to, co vy ne.

Jestliže chcete vytvořit nový svět, nejdřív musí zemřít ten starý. Starý svět je světem temnoty. TAKŽE, přiveďte nejprve do tohoto světa světlo, láska je tím, co následuje poté, když je první úkol dokončen.

Vrstva po vrstvě lži, klam, teror a kontrola musí být zlomeny.

Tento svět je ve válce. Tato válka je duchovní válkou.

Dobro vs. zlo. Ne dobro vs. špatnost.

Toto je stvořitel vs. satan. Anděl vs. démon, IQ vs. UI. Láska vs. strach.

Nepodléhejte strachu, ale nezavírejte oči, když se objeví ošklivost. UDRŽUJTE SVĚTLO.

Nikdo tento boj za vás nevybojuje. Žádný ET nemá povoleno zasáhnout, kromě těch v lidských tělech mezi vámi. Toto je vesmír svobodné vůle. Nemáme povoleno vměšovat se do vaší svobodné vůle. Vy jste zodpovědní za svoji budoucnost.

Ano, Galaktická Federace vás vede a asistuje vám, ale TOHLE JE VAŠE PLANETA, VÁŠ BOJ!

 

[wp_ad_camp_2]

 

PROBUĎTE SE RODINO SVĚTLA.

VY JSTE NOSITELI SVĚTLA. RENEGÁTI. ROZBÍJEČI SYSTÉMU.

NARODILI JSTE SE, ABYSTE TO UDĚLALI.

Také vás chceme informovat, že tento boj je již vyhrán světlem a všechno, co se děje, se děje mimo časové osy. JAK RYCHLE se věci pro vás změní je nyní zcela ve vašich rukou.

Nikdo neřekl, že budete sedět v meditaci a pouze tímto změníte systém frekvence z kontroly ve svobodu.

Opět, existují ti, jejichž úkolem je pouze to… ale tito nejsou většinou na vaší planetě.

Vzestup funguje krok po kroku.

Nejdříve přichází světlo.

Světlo (pravda) umožní proces otvírání srdce, což povede k bezpodmínečné lásce.

Někdy tento proces trvá léta… Tam ještě nejste. Nemůžete se unáhlit. NEJPRVE PŘICHÁZÍ SVĚTLO.

Vaším úkolem je přivést svět zpátky do této oblasti.

Milujeme vás, velké válečníky světla. Neustávejte v šíření pravdy.

 

[wp_ad_camp_2]

 

NYNÍ PŘIŠEL ČAS PROBUDIT VŠECHNY KOLEM VÁS.

Sdílejte informaci ve formě videí a textů s každým, koho znáte a zasejte semínko do jejich vědomí. To je všechno.

A nevěřte těm, kteří vám budou říkat, abyste to nedělali, NEBO TĚM, KTEŘÍ ŘÍKAJÍ, ŽE SE NIC NEDĚJE, PROTOŽE NENÍ ŽÁDNÝ DŮKAZ. Tito jsou agenty temnoty, proti které jsme ve válce.

Dávejte pozor. Používejte rozlišovací schopnost. Buďte alarmováni, když čtete příspěvky jako je tento.

Pokud chcete změnit tento svět, musíte nejdříve vědět, co přesně s ním bylo špatně…

Milujeme vás. Jsme vaše rodina světla.

Požehnání stvořitelova světla vám všem

Aurora Ray – Velvyslankyně Galaktické Federace

JSTE PŘIPRAVENI NA VZESTUP?

Pro tadesco přeložila Andrea | Zdroj: 540

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.