…..dostali jsme mejlíkem s prosbou o zveřejnění. Rádi jsme tak učinili….

09:54

Provolání vlasteneckých sil k národům ČR

podporovatelé Žlutých vest v Plzni, dne 23.2.2019

Přátelé pravdy, stateční vlastenci, občané Republiky české!

Žijeme v čase největší bitvy o vědomí a svědomí, pravdu a spravedlnost, tradiční hodnoty a odkazy předků. V době epochálního zmatení pojmů a zločinného řádění samozvané Světovlády. Ale také v období, kdy se mnohé. konspirační teorie stávají pravdou, vzdor monstrózním lžím mainstreamu. Zlu však k vítězství stačí, aby dobro nedělalo nic. Proto se musíme spojit a své kroky koordinovat. Nechť se ode dneška stane žlutá vesta i u nás symbolem boje za vlast, za naše společné kořeny národní, hodnotové a rodinné!

Žijeme v epoše, o které proroci hovoří jako o soudném dni neboli Armagedonu. Jak se zdá, tato proroctví se nezadržitelně naplňují a poslední bitva dobra se zlem již vzplála. Bitva o vědomí, svědomí, hodnoty, pravdu a spravedlnost! A záleží jen na nás, jaký průběh bude mít, kam až bude muset dojít. Armagedon totiž neznamená jen konečnou bitvu ve smyslu zničení civilizace, ale též zjevení pravdy natolik mocné, že síly Temna budou jednou pro vždy uvrženy tam, kam po zásluze patří, aby sklidily, co tolik let zasívaly.

Žijeme v čase, kdy se tzv. konspirační teorie pomalu ale jistě stávají pravdou. Chemtrails, HAARP, zlovolné manipulace s DNA, smrtící šarže v očkovacích látkách, neskutečné lži v masmédiích, rozvratná činnost politických neziskovek, ekonomické zotročování obyvatelstva, pohrdání základními lidskými právy, zločinnost mocenských skupin v justici, vlastizrádné kroky zkorumpovaných politiků, podrazy západních zpravodajských služeb toužících za každou cenu vyvolat válku mezi slovanskými národy, padělání historie, zpolitizované školství atd. – to vše se pomalu osvobozuje od nánosů dezinformačního bahna prolhaných médií, aby se v přívalu nezpochybnitelných důkazů zjevila ryzí Pravda každému, kdo ji hledá.

Žijeme však také v době epochálního zmatení pojmů, kdy nádeníci satanistických uskupení zlovolně vyprazdňují obsah tradičních pojmů, aby jim dali význam opačný, kdy jsou hodnoty prověřené generacemi našich předků převraceny vzhůru nohama, kdy vzdělanost a moudrost se dostávají do konfliktu, lež je zaměňována s pravdou, vlastizrada s vlastenectvím, zlo se odívá do hávu dobra a tma do roucha světelného.

Žijeme s vědomím, že to vše není náhodou, ale logickým vyústěním zločinného počínání samozvané Světovlády, psychopatů včele nadnárodních organizací a většiny vlád euro-amerického světa. Tedy hrstky nikým nezvolených „vyvolených“, kteří si přivlastnili svět a zahájili frontální devastaci Evropy přílivem primitivních islámských fanatiků z Afriky a dalších částí světa. Tato parta vyvrhelů neštítících se nejodpornějších rituálních činů má již ve většině zemí pod kontrolou ekonomiku, armádu, policii, média i justici, přesněji – jejich špičku. Znamená to, že vlastenci, kteří se snaží své země zachránit, mají proti sobě velmi mocného protivníka. Chceme-li tento kordinovaný útok na samotnou naši existence zastavit a předat našim potomkům vše, pro co jsme my a naši předkové žili a pracovali, musíme se spojit a postupovat také koordinovaně. Ve Francii, jak se zdá, to již pochopili.

Vyzýváme proto všechny vlastence, aby na veřejných akcích stejně jako ve Francii nosili žluté vesty jako výraz odporu proti zvůli samozvaných elit světových, evropských i českých, proti sebevraždám národů a zotročování jejich obyvatel. A také proti gangsterským médiím a vlastizrádným neziskovkám, justičním mafiím a devastátorům českého školství. Nechť se od dnešního dne žlutá vesta i u nás stane symbolem pravdy, cti, spravedlnosti, zdravého rozumu, symbolem ochrany našich kořenů vlasteneckých, národních, hodnotových a rodinných. A také toho, že že ve jménu vyšších cílů odkládáme svá ega, osobní zájmy či antipatie, což vnímáme jako základní podmínku dosažení přelomových ozdravných změn v naší společnosti.

Žijeme, abychom v míru a bezpečí tvořili, rozdávali radost, předávali moudrost a zkušenosti, pečovali o sebe i naši zemi. Abychom v harmonii, skromnosti a pokoře vzdávali svými skutky poctu Životu samotnému. Podaří-li se nám to, bude nám poskytována pomoc, jakou si dnes sotva umíme představit. Nebojme se proto obléknout si žluté vesty – symbol národní hrdosti, čistého svědomí, pravdy a spravedlnosti – a s nadějí, vírou a optimismem vstoupit do střetu se silami Temna!

Za kolloquium vlasteneckých sil ČR

O. Lukáš

Výzva kolloquia vlasteneckých sil                                                          ČR Žluté vesty ČR

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.