Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem
  Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem

  Melania si přeje, aby se Tucker Carlson stal v roce 2024 Trumpovým viceprezidentem

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

Související zprávy

 • Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká
  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

 • Dnes v noci se mi zdál sen. Pro mnohé děsivý, ale naštěstí to byl jenom sen. Snad…..
  Dnes v noci se mi zdál sen. Pro mnohé děsivý, ale naštěstí to byl jenom sen. Snad…..

  Dnes v noci se mi zdál sen. Pro mnohé děsivý, ale naštěstí to byl jenom sen. Snad…..

 • Dnes v noci se mi zdál sen. Byl to můj sen. Skutečnosti dokazující, že Prigožin pravděpodobně žije
  Dnes v noci se mi zdál sen. Byl to můj sen. Skutečnosti dokazující, že Prigožin pravděpodobně žije

  Dnes v noci se mi zdál sen. Byl to můj sen. Skutečnosti dokazující, že Prigožin pravděpodobně žije

 • Další geniální multidimenzionální šach Prezidenta putina
  Další geniální multidimenzionální šach Prezidenta putina

  Další geniální multidimenzionální šach Prezidenta putina

Projev prezidenta Putina k částečné mobilizaci ruské armády

…..tak necelých 48 hodin po pohřbu ještěrky začalo čištění planety Země, správně řečeno Hotelu Země. Jak ze strany Bílých klobouků, tak z protější strany – ze strany východní Aliance. Už se připojili, zatím v malém, ale přece i čínská vojska dle našich zpravodajských kanálů. Hned na to bude následovat vyhlášení válečného stavu v Německu jako první zemi EU, následně ve Francii a pak se připojí další země. S největší pravděpodobností i se stanným právem. Můžeme následně očekávat i u nás ve Švýcarsku a u Vás v České republice a na Slovensku. Situace je na celé planetě NESNESITELNÁ, skoro pro všechny. Hlavně, že se ničemní politici v tom vyžívají….

***** **** ***** ****

Projev prezidenta Ruské federace

Moskva, Kreml, vladimír vladimírovič putin:

Vážení přátelé.

Tématem mého projevu je situace na Donbasu a průběh speciální vojenské operace na osvobození Donbasu od neonacistického režimu, který se na Ukrajině dostal k moci v roce 2014 ozbrojeným pučem.

Obracím se dnes na vás, na všechny občany naší země, na lidi různých generací, věku a národností, na lid naší velké vlasti, na všechny, které spojuje velké historické Rusko, na vojáky a důstojníky, na dobrovolníky, kteří nyní bojují na frontě, na ty, kteří jsou v bojové službě, na naše bratry a sestry – obyvatele Doněcké a Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti a dalších oblastí osvobozených od neonacistického režimu.

Jde o nezbytné a naléhavé kroky k ochraně suverenity, bezpečnosti a územní celistvosti Ruska, o podporu touhy a vůle našich krajanů rozhodovat o své budoucnosti a o agresivní politiku některých západních elit, které se snaží všemi prostředky udržet svou nadvládu a za tímto účelem se snaží blokovat a potlačovat jakákoli suverénní, nezávislá centra rozvoje, aby mohly i nadále vnucovat svou vůli jiným zemím a národům a implantovat jim svá pseudospolečenství.

Cílem tohoto Západu je oslabit, rozdělit a nakonec zničit naši zemi. Již přímo říkají, že se jim v roce 1991 podařilo rozdělit Sovětský svaz a že nyní je čas, aby se Rusko samo rozpadlo na množství smrtelně znepřátelených regionů a území.

A takové plány spřádají už dlouho. Povzbudily gangy mezinárodních teroristů na Kavkaze a přiblížily útočnou infrastrukturu NATO k našim hranicím. Udělali si z totální rusofobie svou zbraň a po desetiletí záměrně podněcovali nenávist k Rusku, zejména na Ukrajině, kde připravili osud protiruského předmostí, udělali z ukrajinského lidu potravu pro děla a hnali ho do války s naší zemí.

Tuto válku vyvolali v roce 2014 použitím ozbrojených sil proti civilnímu obyvatelstvu, organizováním genocidy, blokády a teroru proti lidem, kteří odmítli uznat ukrajinskou vládu vzešlou z převratu.

A poté, co současný kyjevský režim skutečně veřejně odmítl mírové řešení problému Donbasu a navíc oznámil svůj nárok na jaderné zbraně, bylo naprosto jasné, že nová velká ofenziva proti Donbasu je nevyhnutelná, jako se to stalo již dvakrát předtím. A pak by stejně nevyhnutelně následoval útok na ruský Krym – na Rusko.

Za této situace bylo rozhodnutí o provedení preventivní vojenské operace naprosto nezbytné a jediné možné. Její hlavní cíle – osvobození celého Donbasu – byly a zůstávají nezměněny.

Luhanská lidová republika již byla prakticky zcela vyčištěna od neonacistů. Boje v Doněcké lidové republice pokračují. Kyjevský okupační režim zde za osm let vytvořil hluboce rozkročenou linii dlouhodobých opevnění. Proto naše jednotky a vojenské jednotky republik Donbasu plánovitě a kompetentně operují, nasazují techniku, zachraňují lidi a krok za krokem osvobozují Doněckou oblast, čistí města a vesnice od neonacistů a pomáhají lidem, z nichž kyjevský režim udělal rukojmí a lidské štíty.

Jak víte, speciální vojenské akce se účastní profesionální vojáci, kteří mají smlouvu. Po jejich boku bojují také dobrovolnické jednotky: Lidé různých národností, profesí a věku – skuteční vlastenci. Povstali, aby z celého srdce bránili Rusko a Donbas.

V této souvislosti jsem již uložil vládě a ministerstvu obrany, aby co nejdříve plně vyjasnily právní postavení dobrovolníků a bojovníků z jednotek Doněcké a Luhanské lidové republiky.

Ta by měla být stejná jako u řadových vojáků ruské armády, včetně materiálního a zdravotního zabezpečení a sociálních záruk. Zvláštní pozornost je třeba věnovat organizaci dodávek vybavení a zásobování dobrovolnických jednotek a lidových milicí v Donbasu.

Během plnění hlavních úkolů obrany Donbasu naše vojska na základě plánů a rozhodnutí ministerstva obrany a generálního štábu o celkové strategii postupu osvobodila od neonacistů také významné oblasti Chersonské a Záporožské oblasti a některé další oblasti. Díky tomu se vytvořila dlouhá kontaktní linie, dlouhá více než tisíc kilometrů.

Co chci dnes poprvé veřejně říci? Již po zahájení speciální vojenské operace, včetně jednání v Istanbulu, reagovali představitelé Kyjeva velmi pozitivně na naše návrhy, které se týkaly především zajištění bezpečnosti Ruska a našich zájmů. Je však zřejmé, že mírové řešení Západu nevyhovovalo, a tak po dosažení určitých kompromisů dostal Kyjev přímý rozkaz torpédovat všechny dohody.

Ukrajina byla dále zásobována zbraněmi. Kyjevský režim nasadil nové bandy zahraničních žoldáků a nacionalistů, vojenské jednotky vycvičené podle standardů NATO, de facto pod velením západních poradců.

Současně byl na Ukrajině nejtvrdším způsobem zesílen režim represí vůči vlastním občanům, který byl zaveden bezprostředně po ozbrojeném převratu v roce 2014. Politika zastrašování, teroru a násilí nabývá stále masivnějších, hrůznějších a barbarštějších forem.

Chtěl bych zdůraznit, že víme, že většina lidí žijících v oblastech osvobozených od neonacistů, zejména v historických oblastech Novorosie, nechce být pod jhem neonacistického režimu. V Záporožské, Chersonské, Luhanské a Doněcké oblasti viděli a vidí zvěrstva neonacistů v okupovaných okresech Charkovské oblasti. Potomci banderovců a nacistických prokurátorů zabíjejí lidi, mučí, vězní, vyřizují si účty, masakrují a mučí civilisty.

Před začátkem bojů žilo v Doněcké a Luhanské lidové republice a v Záporožské a Chersonské oblasti více než sedm a půl milionu lidí. Mnozí z nich se museli stát uprchlíky a opustit své domovy. Ti, kteří zůstali – asi pět milionů lidí – jsou nyní vystaveni neustálým dělostřeleckým a raketovým útokům neonacistických bojovníků. Útočí na nemocnice a školy a provádí teroristické útoky proti civilistům.

Nemůžeme, nemáme morální právo vydat své příbuzné mučitelům, nemůžeme nereagovat na jejich upřímné přání rozhodovat o svém osudu. Parlamenty lidových republik Donbasu a civilně-vojenské správy Chersonské a Záporožské oblasti se rozhodly uspořádat referenda o budoucnosti těchto území a požádaly nás, Rusko, o podporu tohoto kroku.

Musím zdůraznit, že uděláme vše pro zajištění bezpečných podmínek pro referenda, aby lidé mohli vyjádřit svou vůli. A my podpoříme rozhodnutí o jejich budoucnosti, které přijme většina obyvatel Doněcké a Luhanské lidové republiky a Záporožské a Chersonské oblasti.

Vážení přátelé!

Jak jsem již řekl, naše ozbrojené síly dnes operují na více než tisíc kilometrů dlouhé linii dotyku a čelí nejen neonacistickým formacím, ale celému vojenskému aparátu kolektivního Západu.

V této situaci považuji za nezbytné přijmout následující rozhodnutí, které plně odpovídá hrozbám, jimž čelíme, a sice v zájmu ochrany naší vlasti, její svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění bezpečnosti našeho lidu a obyvatel osvobozených území podpořit návrh Ministerstva obrany a Generálního štábu na provedení částečné mobilizace v Ruské federaci.

Opakuji: jedná se o částečnou mobilizaci, tj. k vojenské službě budou povoláni pouze ti občané, kteří jsou v současné době v záloze, především ti, kteří sloužili v řadách ozbrojených sil a mají určité vojenské profese a odpovídající zkušenosti.

Osoby povolané k vojenské službě absolvují před vysláním k jednotkám další vojenský výcvik, který zohledňuje zkušenosti z konkrétní vojenské operace.

Byl podepsán dekret o částečné mobilizaci.

V souladu se zákonem budou komory Federálního shromáždění – Rada federace a Státní duma – dnes oficiálně informovány dopisem.

Mobilizační aktivity budou zahájeny dnes, 21. září. Nařizuji vedoucím krajů, aby všemožně podporovali práci vojenských komisariátů.

Zejména zdůrazňuji, že ruští občané povolaní k vojenské službě v rámci mobilizace získají status, nároky a veškeré sociální záruky osob sloužících na základě smlouvy.

Rád bych dodal, že dekret o částečné mobilizaci stanoví i další opatření k plnění úkolů obrany státu. Ředitelé vojensko-průmyslového komplexu jsou přímo odpovědní za zvyšování výroby zbraní a vojenského vybavení a za zajištění dalších výrobních kapacit. Všechny otázky materiální, zdrojové a finanční podpory obranných společností musí vláda neprodleně vyřešit.

Vážení přátelé!

Západ svou agresivní protiruskou politikou překročil všechny hranice. Neustále slyšíme výhrůžky vůči naší zemi a našim lidem. Někteří nezodpovědní politici na Západě hovoří nejen o plánech dodat na Ukrajinu útočné zbraně dlouhého doletu – systémy, které by umožnily útoky na Krym a další oblasti Ruska.

Takové teroristické útoky, při nichž se používají i západní zbraně, se již odehrávají v příhraničních osadách v Bělgorodské a Kurské oblasti. NATO provádí průzkum v reálném čase na celém území jižního Ruska s využitím moderních systémů, letadel, lodí, satelitů a strategických dronů.

Washington, Londýn a Brusel přímo tlačí Kyjev k přesunu vojenských operací na naše území. Už se neskrývají za to, že Rusko musí být poraženo všemi prostředky na bitevním poli, následovat bude zbavení politické, ekonomické, kulturní a jakékoliv suverenity a úplné vyplenění naší země.

Jde také o jaderné vydírání. Mluvím nejen o Západem podporovaném ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, které je jadernou katastrofou, ale také o prohlášeních některých vysokých představitelů předních zemí NATO o možnosti a přípustnosti použití zbraní hromadného ničení – jaderných zbraní – proti Rusku.

Těm, kteří něco takového tvrdí o Rusku, bych chtěl připomenout, že i naše země disponuje různými ničivými prostředky, jejichž některé součásti jsou vyspělejší než v zemích NATO. Pokud bude ohrožena územní celistvost naší země, použijeme samozřejmě všechny dostupné prostředky na obranu Ruska a našeho lidu. Nejedná se o blaf.

Občané Ruska si mohou být jisti: Územní celistvost naší vlasti, naše nezávislost a svoboda budou zajištěny – to bych chtěl znovu zdůraznit – všemi prostředky, které máme k dispozici. A ti, kdo se nás snaží vydírat jadernými zbraněmi, musí vědět, že vítr může foukat jejich směrem.

Je v naší historické tradici, v osudu našeho národa, zastavit ty, kteří usilují o světovládu, kteří hrozí rozkouskováním a zotročením naší vlasti, naší rodné země. Zastavíme je hned a tak to bude.

Věřím ve vaši podporu.

překlad a komentář tm

*****

Český dabing:

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
13 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře